1398/01/31
14:24 ب.ظ
اهم متر
اهم متر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/1/31 مهلت دار
13:42 ب.ظ
مولتی متر دیجیتال مدل 1009 نام تجارتی
مولتی متر دیجیتال مدل 1009 نام تجارتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/1/31 مهلت دار
1398/01/30
09:16 ق.ظ
سیستم اندازه گیری وزن زیمنس
سیستم اندازه گیری وزن زیمنس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/1/30 مهلت دار
1398/01/28
20:04 ب.ظ
سیستم فلوتر بیسیم 10 کیلومتر و تجهیزات سلول خورشیدی و باطری
سیستم فلوتر بیسیم 10 کیلومتر و تجهیزات سلول خورشیدی و باطری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
سنسور ec,do,ph
سنسور ec,do,ph... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
کلرسنج دیجیتال
کلرسنج دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:25 ب.ظ
تهیه و نصب ارتفاع سنج خازنی
تهیه و نصب ارتفاع سنج خازنی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/1/27 تاریخ گذشته
19:25 ب.ظ
تهیه و نصب ارتفاع سنج خازنی 4 متری جهت مخزن 800 مترمکعبی
تهیه و نصب ارتفاع سنج خازنی 4 متری جهت مخزن 800 مترمکعبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/1/27 تاریخ گذشته
19:25 ب.ظ
تهیه و نصب ارتفاع سنج خازنی 4 متری جهت مخزن 800 مترمکعبی دزج + پنل خورشیدی
تهیه و نصب ارتفاع سنج خازنی 4 متری جهت مخزن 800 مترمکعبی دزج + پنل خورشیدی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/1/27 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
باران سنج هواشناسی
باران سنج هواشناسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1398/1/27 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
خرید گیرنده GNSSسه فرکانسه ایرانی
خرید گیرنده GNSSسه فرکانسه ایرانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
کلرسنج دیجیتال
کلرسنج دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:34 ب.ظ
جی پی اس 3 فرکانسه
جی پی اس 3 فرکانسه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
ترمسات بادسان دما
ترمسات بادسان دما... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:14 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی و اموزش دستگاه های انلاین جهت اندازه گیری کلر باقیمانده
خرید و نصب و راه اندازی و اموزش دستگاه های انلاین جهت اندازه گیری کلر باقیمانده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
خریدو نصب سنسور 02
خریدو نصب سنسور 02... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
ابزار الات و لباس رنگ کاری
ابزار الات و لباس رنگ کاری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/1/25 تاریخ گذشته
16:00 ب.ظ
شیر پنیوماتیک فستو
شیر پنیوماتیک فستو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
خرید لوازم برقی : سطح سنج بی سیم برد بلند -پاورمتر - منبع تغذیه 24 ولت سویچینگ
خرید لوازم برقی : سطح سنج بی سیم برد بلند -پاورمتر - منبع تغذیه 24 ولت سویچینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
دستگاه سنجش فرسایش بادی با سرعت باد20 متر بر ثانیه مولد بادجت فن
دستگاه سنجش فرسایش بادی با سرعت باد20 متر بر ثانیه مولد بادجت فن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
رطوبت سنج خاک به روش  TDR دیجیتال و پرتابل
رطوبت سنج خاک به روش TDR دیجیتال و پرتابل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
باران سنج هواشناسی
باران سنج هواشناسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
14:10 ب.ظ
الکترود دستگاه PH سنج 744
الکترود دستگاه PH سنج 744... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
ترانسدیو دما (pt  - mu serie 916 g)
ترانسدیو دما (pt - mu serie 916 g)... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/1/24 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
پوزیشنر زیمنس مخصوص فرمان اکچوئیتور پنوماتیک
پوزیشنر زیمنس مخصوص فرمان اکچوئیتور پنوماتیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/24 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
فشار سنج لاگردار برقی و باطری دار
فشار سنج لاگردار برقی و باطری دار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/24 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
کپسول ترموستات دمای روغن
کپسول ترموستات دمای روغن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/22
14:18 ب.ظ
2 مورد دیتالاگر
2 مورد دیتالاگر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
پارومتر کلمپی سه فاز
پارومتر کلمپی سه فاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/22 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
خرید ،نصب و راه اندازی یک عدد ایستگاه پایش ذرات هوایی محیط PM10-PM2.5
خرید ،نصب و راه اندازی یک عدد ایستگاه پایش ذرات هوایی محیط PM10-PM2.5... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
رله فلوتر کنترل سطح مایعات
رله فلوتر کنترل سطح مایعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/22 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
6 قلم کالا شامل روغن  گاز فلوسوئیچ فیلتر درایر و گریس نسوز و معمولی
6 قلم کالا شامل روغن گاز فلوسوئیچ فیلتر درایر و گریس نسوز و معمولی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/1/22 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
نیترات سنج پرتابل به صورت مستقیم با سنسور 6 پارامتری
نیترات سنج پرتابل به صورت مستقیم با سنسور 6 پارامتری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
14:12 ب.ظ
متر لیزری با برد 150متر
متر لیزری با برد 150متر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/1/21 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
ترانسمیتر دلتاپی
ترانسمیتر دلتاپی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/1/21 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
سنجش میکروبی آب شرب 98 (50 ایستگاه )
سنجش میکروبی آب شرب 98 (50 ایستگاه )... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
ترمومترهای گازی کنتاکت دار واحدهای بخار
ترمومترهای گازی کنتاکت دار واحدهای بخار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
14:56 ب.ظ
خرید 4 دستگاه فلومتر الکترومغناطیس
خرید 4 دستگاه فلومتر الکترومغناطیس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/20 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
دیتالاگر
دیتالاگر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
14:54 ب.ظ
ترانسمیتر دلتایی
ترانسمیتر دلتایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/1/19 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
دبی سنج لوله ای مدل LZB3
دبی سنج لوله ای مدل LZB3... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/19 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
خرید و نصب دستگاه انالیزر انلاین تک کانال و چند کانال
خرید و نصب دستگاه انالیزر انلاین تک کانال و چند کانال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/19 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
9 دستگاه اندازه گیری ثابت کیفیت توان ایسکرا
9 دستگاه اندازه گیری ثابت کیفیت توان ایسکرا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/1/19 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
دستگاه مولتی پارامتر اندازه گیری پارامترهای هدایت الکتریکی  ec اکسیژن محلول و
دستگاه مولتی پارامتر اندازه گیری پارامترهای هدایت الکتریکی ec اکسیژن محلول و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
13:59 ب.ظ
دستگاه مولتی پارامتر اندازه گیری پارامترهای هدایت الکتریکی  ec اکسیژن محلول و ...
دستگاه مولتی پارامتر اندازه گیری پارامترهای هدایت الکتریکی ec اکسیژن محلول و ...... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/1/18 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
تامین نصب راه اندازی 2 دستگاه دبی سنج التراسونیک پرتابل
تامین نصب راه اندازی 2 دستگاه دبی سنج التراسونیک پرتابل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/18 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
رله فلوتر کنترل سطح مایعات
رله فلوتر کنترل سطح مایعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/18 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
خرید و نصب دستگاه انالایزر تک کانال و چند کانال
خرید و نصب دستگاه انالایزر تک کانال و چند کانال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/18 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
دستگاه اندازه گیری غبار دودکش مارک ایزو کینیتیک
دستگاه اندازه گیری غبار دودکش مارک ایزو کینیتیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/18 تاریخ گذشته