1398/05/31
10:53 ق.ظ
خرید 48 دستگاه data logger دستگاه دما 4 سنسوره
خرید 48 دستگاه data logger دستگاه دما 4 سنسوره... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
14:43 ب.ظ
تعمیر و تغییر سه دستگاه انحراف سنج
تعمیر و تغییر سه دستگاه انحراف سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
18:08 ب.ظ
تعمیر دیتالاگر
تعمیر دیتالاگر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
احداث هیدرومتری گاوی - خروجی مرز
احداث هیدرومتری گاوی - خروجی مرز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:16 ب.ظ
خرید دستگاه نشت یاب تست انشعاب
خرید دستگاه نشت یاب تست انشعاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/5/27 مهلت دار
14:06 ب.ظ
گیج جیوه ای
گیج جیوه ای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/23
15:23 ب.ظ
ارث تستر کلمپی
ارث تستر کلمپی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
تجهیزات برقی
تجهیزات برقی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
مولتی متر دیجیتال
مولتی متر دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
وات متر دیجیتال
وات متر دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
دماسنج و رطوبت سنج وایرلس
دماسنج و رطوبت سنج وایرلس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:22 ب.ظ
خرید ترانسدیوسر HC
خرید ترانسدیوسر HC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:23 ب.ظ
تهیه حمل نصب تجهیزات ازمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب
تهیه حمل نصب تجهیزات ازمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
تجهیزات ابزار دقیق
تجهیزات ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
دستگاه ثبت دما و رطوبت تولید داخل
دستگاه ثبت دما و رطوبت تولید داخل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
13:45 ب.ظ
دستگاه اندازه گیری  WBGT
دستگاه اندازه گیری WBGT... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
دستگاه اندازه گیری WBGT تایوانی
دستگاه اندازه گیری WBGT تایوانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
سرویس و راه اندازی یک دستگاه DISCOPLAN- TS
سرویس و راه اندازی یک دستگاه DISCOPLAN- TS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
الکترود PH
الکترود PH... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
13:48 ب.ظ
ترموکویل دماسنج PT 100 با غلاف سرامیکی 10 سانتیمتر
ترموکویل دماسنج PT 100 با غلاف سرامیکی 10 سانتیمتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/5/17 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
دستگاه عیب یاب اولتراسونیک
دستگاه عیب یاب اولتراسونیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/17 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
رطوبت سنج مدل6070  سینار جهت سنجش رطوب
رطوبت سنج مدل6070 سینار جهت سنجش رطوب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:09 ب.ظ
فلومتر مغناطیسی سایز 100-150با متعلقات 4  و 8 دستگاه
فلومتر مغناطیسی سایز 100-150با متعلقات 4 و 8 دستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
سنسور اب ژاول
سنسور اب ژاول... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
پشتیبانی  سیستم های سنجش الودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست
پشتیبانی سیستم های سنجش الودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
15:10 ب.ظ
تایمر زمانی 24 ساعته
تایمر زمانی 24 ساعته... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:57 ب.ظ
مولتی متر و ترموویژن جی پی اس مدل
مولتی متر و ترموویژن جی پی اس مدل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
نصب و تهیه سنسور co2 دستگاه شیکر انکوباتور
نصب و تهیه سنسور co2 دستگاه شیکر انکوباتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
پالایه فضایی
پالایه فضایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
نصب راه اندازی دستگاه UV400 در ایستگاه رودخانه
نصب راه اندازی دستگاه UV400 در ایستگاه رودخانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
رطوبت سنج الکترونیکی محصولات زراعی
رطوبت سنج الکترونیکی محصولات زراعی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:31 ب.ظ
4 دستگاه تست کنتور اب پرتابل
4 دستگاه تست کنتور اب پرتابل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
خرید تجهیزات gis
خرید تجهیزات gis... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
تریستور
تریستور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/5/13 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
ELECTRONIC POWER SUPPLY
ELECTRONIC POWER SUPPLY... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:39 ب.ظ
خرید 2 عدد دیپ مخازن سوخت
خرید 2 عدد دیپ مخازن سوخت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/5/12 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
راهبری یکساله ایستگاه پایش کیفی هوا
راهبری یکساله ایستگاه پایش کیفی هوا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/5/12 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
اتوماتیک درین
اتوماتیک درین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/5/12 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
سنسور مجاورت القابی
سنسور مجاورت القابی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/5/12 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
نمایشگر سطح شارژ باطری
نمایشگر سطح شارژ باطری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/5/12 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
پالایه فضایی
پالایه فضایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خرید تجهیزات ابزار دقیق
خرید تجهیزات ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/5/12 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
خرید یک دستگاه شوک متر
خرید یک دستگاه شوک متر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
14:06 ب.ظ
گچ فشار اندازه گیری
گچ فشار اندازه گیری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/5/10 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
خرید 2عدد دیپ مخازن  سوخت
خرید 2عدد دیپ مخازن سوخت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/5/10 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
سنسور ارتفاع سنج
سنسور ارتفاع سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
20:07 ب.ظ
تعمیر و تعویض قطعات و کالیبراسیون دستگاه الکترو پولیش
تعمیر و تعویض قطعات و کالیبراسیون دستگاه الکترو پولیش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/5/9 تاریخ گذشته
20:07 ب.ظ
تعمیر پمپ برش متالوگرافی
تعمیر پمپ برش متالوگرافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
fast lock-out realay 7pa2331-1 siemens
fast lock-out realay 7pa2331-1 siemens... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
طراحی ساخت نصب و ازمون نمونه صنعتی انالایز پایش
طراحی ساخت نصب و ازمون نمونه صنعتی انالایز پایش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/5/9 تاریخ گذشته