1397/08/28
13:51 ب.ظ
خرید دستگاههای پایش
خرید دستگاههای پایش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
دستگاه اندازه گیری امواج موبایل
دستگاه اندازه گیری امواج موبایل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
دستگاه الگاتورج برای اندازه گیری کلروفیل و سیانوباکتری
دستگاه الگاتورج برای اندازه گیری کلروفیل و سیانوباکتری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/8/28 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
خرید HEAD SCAPE برای دستگاه GC
خرید HEAD SCAPE برای دستگاه GC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
خرید VGA برای دستگاه جذب اتمی
خرید VGA برای دستگاه جذب اتمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خرید دستگاههای ازمایشگاهی جهت اندازه گیری پارامترهای کیفی اب
خرید دستگاههای ازمایشگاهی جهت اندازه گیری پارامترهای کیفی اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
11:48 ق.ظ
تهیه و خرید لوازم جهت اندازه گیری پارامترهای اب و هواشناسی
تهیه و خرید لوازم جهت اندازه گیری پارامترهای اب و هواشناسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
10:24 ق.ظ
فشارسنج لاگردار
فشارسنج لاگردار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/28 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
تعمیر دستگاه اسپکتروم انالایزر
تعمیر دستگاه اسپکتروم انالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
14:56 ب.ظ
خرید 1 دستگاه دبی سنج پرتابل التراسونیک
خرید 1 دستگاه دبی سنج پرتابل التراسونیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
تعدادی تجهیزات مصرفی :دسته اسکاریل - ابزار پاکسازی و استخراج فسیل
تعدادی تجهیزات مصرفی :دسته اسکاریل - ابزار پاکسازی و استخراج فسیل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
دستگاه اندازه گیری چند منظوره دیجیتال سنجش کیفیت توان
دستگاه اندازه گیری چند منظوره دیجیتال سنجش کیفیت توان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/27 مهلت دار
11:39 ق.ظ
کالیبراسیون تجهیزات ازمایشگاهی
کالیبراسیون تجهیزات ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1397/8/27 مهلت دار
10:14 ق.ظ
دتالاگر - انگوباتور یخچال دار - سانتریفیوژ
دتالاگر - انگوباتور یخچال دار - سانتریفیوژ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
12:50 ب.ظ
خرید 300 عدد دماسنج جیوه ای
خرید 300 عدد دماسنج جیوه ای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1397/8/26 مهلت دار
12:44 ب.ظ
دو دستگاه جی پی اس ایستگاهی مدل HT - TARGET V90دو عدد کنترلر اندروید
دو دستگاه جی پی اس ایستگاهی مدل HT - TARGET V90دو عدد کنترلر اندروید... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
سطح سنج و فشارسنج - بجستان فخراباد
سطح سنج و فشارسنج - بجستان فخراباد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
سطح سنج و فشار سنج -
سطح سنج و فشار سنج -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
فشار سنج و سطح سنج -
فشار سنج و سطح سنج -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:35 ب.ظ
ترانسمیتر دما و رطوبت
ترانسمیتر دما و رطوبت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
دستگاه الگاتورچ برای اندازه گیری کلروفیل و سیانوباکتری
دستگاه الگاتورچ برای اندازه گیری کلروفیل و سیانوباکتری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
پروف مولتی چنگکی مدل هیوکی 10 عدد - مولتی متر چمگکی هیوکی
پروف مولتی چنگکی مدل هیوکی 10 عدد - مولتی متر چمگکی هیوکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:49 ب.ظ
فلومتر التراسونیک
فلومتر التراسونیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/8/23 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/8/23 مهلت دار
10:00 ق.ظ
جی پی اس گارمین 6*6
جی پی اس گارمین 6*6... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
سنسور PH دستگاه CTD مدل75M
سنسور PH دستگاه CTD مدل75M... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:05 ب.ظ
تهیه و نصب نشان دهنده دما و رطوبت
تهیه و نصب نشان دهنده دما و رطوبت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
فشارسنج جی اس ام و متعلقات
فشارسنج جی اس ام و متعلقات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:53 ب.ظ
کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری ذرات محیطی
کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری ذرات محیطی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
فشار سنج سطح سنج -
فشار سنج سطح سنج -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
خرید 3 دستگاه بازخوان و ترمومتر لیزری تستو
خرید 3 دستگاه بازخوان و ترمومتر لیزری تستو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
سنسور فشار سنج خاک
سنسور فشار سنج خاک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:56 ق.ظ
ترانسمیتر فشار ایستگاه تقلیل فشار گاز
ترانسمیتر فشار ایستگاه تقلیل فشار گاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/8/20 مهلت دار
1397/08/19
18:58 ب.ظ
میز تعمیرات و تست ابزار دقیق
میز تعمیرات و تست ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
PH متر دیجیتال و مولتی متر دیجیتال
PH متر دیجیتال و مولتی متر دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:53 ب.ظ
دستگاه روتاری کیف تشریح کیت شناسایی
دستگاه روتاری کیف تشریح کیت شناسایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی سامانه اندازه گیری دما و راه اندازی سیستم قرائت مکانیزه کنتورهای برق در نیروگاه های
هرمزگان 1397/8/15 تاریخ گذشته
17:52 ب.ظ
اولتوراسونیک PARSONIC 15S ظرفیت 12 لیتر ابعاد 30*25*20
اولتوراسونیک PARSONIC 15S ظرفیت 12 لیتر ابعاد 30*25*20... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/14 تاریخ گذشته
17:48 ب.ظ
تعمیر دستگاه اسپکتروم انالایزر
تعمیر دستگاه اسپکتروم انالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/16
19:33 ب.ظ
خط مهار و تجهیزات بوبی های موج نگار
خط مهار و تجهیزات بوبی های موج نگار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
خرید تجهیزات الکترونیکی سیستم توزین ایستگاه
خرید تجهیزات الکترونیکی سیستم توزین ایستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/15
11:32 ق.ظ
ترمومتر - دماسنج جیوه ای بیمار
ترمومتر - دماسنج جیوه ای بیمار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/15 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
سنسور فشارسنج خاک
سنسور فشارسنج خاک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:27 ب.ظ
تهیه و نصب نشاندهنده دما و رطوبت با الارم
تهیه و نصب نشاندهنده دما و رطوبت با الارم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/8/13 تاریخ گذشته
20:27 ب.ظ
ph متر دیجیتال مدل 202 - مولتی متر دیجیتال
ph متر دیجیتال مدل 202 - مولتی متر دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/8/13 تاریخ گذشته
20:16 ب.ظ
سیستم ثبت و ارسال داده های اب و هواشناسی
سیستم ثبت و ارسال داده های اب و هواشناسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/8/13 تاریخ گذشته
20:03 ب.ظ
دیتا و کنترلر دما و رطوبت thc 30 + نمایش و ذخیره اطلاعات
دیتا و کنترلر دما و رطوبت thc 30 + نمایش و ذخیره اطلاعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/8/13 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
ترازوی دیجیتال 600 گرمی
ترازوی دیجیتال 600 گرمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
سنسور ارتفاع سنج
سنسور ارتفاع سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
فشارسنج لاگردار برقی و باطری دار هر کدام دو عدد
فشارسنج لاگردار برقی و باطری دار هر کدام دو عدد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/8/14 تاریخ گذشته