1397/11/02
14:59 ب.ظ
احداث مرمت بازسازی ایستکاههای هیدرومتری تخریب شده غرب استان
احداث مرمت بازسازی ایستکاههای هیدرومتری تخریب شده غرب استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/11/2 مهلت دار
07:06 ق.ظ
سطح سنج هیدرواستاتیک مدل TS-LV10نام تجارتی تسکا
سطح سنج هیدرواستاتیک مدل TS-LV10نام تجارتی تسکا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/11/1 مهلت دار
1397/11/01
19:59 ب.ظ
دستگاه هشتدار دهنده دمای اتاق سرور
دستگاه هشتدار دهنده دمای اتاق سرور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/11/1 مهلت دار
15:15 ب.ظ
سطح سنج اولتراسونیک مدل UCSنام تجارتی
سطح سنج اولتراسونیک مدل UCSنام تجارتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/11/1 مهلت دار
15:09 ب.ظ
دستگاه کنترل سطح مخزن فلومتر مدل 104فدک
دستگاه کنترل سطح مخزن فلومتر مدل 104فدک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/11/1 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
خرید 5 دستگاه فلوتر بی سیم کنترل سطح مخزن اب
خرید 5 دستگاه فلوتر بی سیم کنترل سطح مخزن اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/11/1 مهلت دار
13:13 ب.ظ
تهیه تا راه اندازی دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال
تهیه تا راه اندازی دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/11/1 مهلت دار
12:51 ب.ظ
کدورت سنج انلاین
کدورت سنج انلاین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
18:05 ب.ظ
دستگاه اندازه گیری پارامترهای فلورسانس کلروفیل
دستگاه اندازه گیری پارامترهای فلورسانس کلروفیل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/10/30 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی و انجام تست یک دستگاه اندازه گیری سوخت گاز مصرفی
خرید نصب راه اندازی و انجام تست یک دستگاه اندازه گیری سوخت گاز مصرفی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/10/30 مهلت دار
13:21 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1397/10/30 مهلت دار
12:24 ب.ظ
کیت کلر سنج محلول قرص کلر سنج
کیت کلر سنج محلول قرص کلر سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1397/10/30 مهلت دار
12:19 ب.ظ
انالایزر سنجش کلر
انالایزر سنجش کلر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
20:08 ب.ظ
خرید یک دستگاه PH متر مدل HACH برای
خرید یک دستگاه PH متر مدل HACH برای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/10/29 تاریخ گذشته
20:02 ب.ظ
کالا شامل :مانومتر قطعه دیگ بخار اب -سیمان نسوز نوع بسته بندی کیسه کاغذی
کالا شامل :مانومتر قطعه دیگ بخار اب -سیمان نسوز نوع بسته بندی کیسه کاغذی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
30 عدد مژرینگ سنتر144*144
30 عدد مژرینگ سنتر144*144... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/10/29 مهلت دار
13:25 ب.ظ
تعمیرات و نگهداری فلومترهای سطح استان
تعمیرات و نگهداری فلومترهای سطح استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1397/10/29 مهلت دار
1397/10/28
09:43 ق.ظ
راهبری و نگهداری با تامین قطعه ایستگاه سنجش
راهبری و نگهداری با تامین قطعه ایستگاه سنجش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:56 ب.ظ
مولتی متر دیجیتالی
مولتی متر دیجیتالی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/10/27 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
راهبری و نگهداری یا تامین قطعه ایستگاه سنجش
راهبری و نگهداری یا تامین قطعه ایستگاه سنجش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
خرید قطعات ایستگاه سنجش کیفیت هوا
خرید قطعات ایستگاه سنجش کیفیت هوا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/10/27 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
سنسور دمای خارجی -سنسور فشار جهت نصب بر روی لوله
سنسور دمای خارجی -سنسور فشار جهت نصب بر روی لوله... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/10/27 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
دماسنج ماکزیمم مینیمم
دماسنج ماکزیمم مینیمم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/10/27 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
پرشر سوئیچ به همراه سوکت وکلمپ
پرشر سوئیچ به همراه سوکت وکلمپ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
دیتالاگر دما - رابط کامپیوتر
دیتالاگر دما - رابط کامپیوتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
دستگاه اندازه گیری پارامترهای فلورسانس
دستگاه اندازه گیری پارامترهای فلورسانس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
21:27 ب.ظ
عمق سنج و ارتفاع  سنج  اولتراسونیک کاربرد
عمق سنج و ارتفاع سنج اولتراسونیک کاربرد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/10/26 مهلت دار
14:01 ب.ظ
خرید تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقی
خرید تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
مولتی متر دیجیتال
مولتی متر دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/10/26 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
خرید ارتفاع سنج التراسونیک و مودم انتقال دیتا
خرید ارتفاع سنج التراسونیک و مودم انتقال دیتا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
17:04 ب.ظ
کالا شامل : کابل شبکه پچ کورد - سنسور دما -رطوبت سنج و دما سنج دیجیتال
کالا شامل : کابل شبکه پچ کورد - سنسور دما -رطوبت سنج و دما سنج دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/10/25 تاریخ گذشته
16:40 ب.ظ
مولتی متر دیجیتال
مولتی متر دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
فازمتر فشار قوی400 کیلوولت
فازمتر فشار قوی400 کیلوولت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
12:54 ب.ظ
دستگکاه PH متر جهت ازمایشگاه
دستگکاه PH متر جهت ازمایشگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
دستگاه تشخیص و شناسایی سطح الوده منابع ابی به مشتقات نفتی
دستگاه تشخیص و شناسایی سطح الوده منابع ابی به مشتقات نفتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
دستگاه کنترل سطح مخزن فلومتر 104 فدک
دستگاه کنترل سطح مخزن فلومتر 104 فدک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
نشت یاب اکوستیک مدل PICO-E1
نشت یاب اکوستیک مدل PICO-E1... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
قطعه برد دستگاه سنجش گازهای دودکش
قطعه برد دستگاه سنجش گازهای دودکش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
انالیزور پاور دیجیتال -
انالیزور پاور دیجیتال -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/10/24 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
دستکاه مترونوم تیونر
دستکاه مترونوم تیونر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
18:08 ب.ظ
انالیزور پاور دیجیتال کاربرد اندازه گیری و ثبت کمیت های الکتریکی
انالیزور پاور دیجیتال کاربرد اندازه گیری و ثبت کمیت های الکتریکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتا لاگر نیرو سنجمدل L01نام
دستگاه ثبت دیتا لاگر نیرو سنجمدل L01نام... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
ترموکوپل اگزوز توربین گاز GE-F5 TYPE
ترموکوپل اگزوز توربین گاز GE-F5 TYPE... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
خرید قطعات ایستگاه سنجش کیفیت هوا
خرید قطعات ایستگاه سنجش کیفیت هوا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
ست کامل دستگاه نشت سنج و دیتالاگر و پروب انحراف سنج و پیزومتر ارتعاشی
ست کامل دستگاه نشت سنج و دیتالاگر و پروب انحراف سنج و پیزومتر ارتعاشی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/10/23 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
سیستم اندازه گیری وزن زیمنس
سیستم اندازه گیری وزن زیمنس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/10/23 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
هدایت سنج ECمتر همراه محلول استاندارد و کالیبراسیون
هدایت سنج ECمتر همراه محلول استاندارد و کالیبراسیون... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
کروزه الومین برای دستگاه تی جی ای
کروزه الومین برای دستگاه تی جی ای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
گیج پیرانی
گیج پیرانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
20:19 ب.ظ
خرید تجهیزات اندازه گیری و ابزار
خرید تجهیزات اندازه گیری و ابزار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1397/10/22 تاریخ گذشته