1398/09/13
19:49 ب.ظ
خرید دستگاه
خرید دستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
10:45 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سه دستگاه نمونه بردار اتوماتیک
خرید و نصب و راه اندازی سه دستگاه نمونه بردار اتوماتیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
14:12 ب.ظ
تستر شبکه فلوک
تستر شبکه فلوک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:25 ب.ظ
خرید دستگاه تست اب مقطر
خرید دستگاه تست اب مقطر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
کابل اتصال پرتابگر اکو تیپ 3 دستگاه  EQUOTIP 2
کابل اتصال پرتابگر اکو تیپ 3 دستگاه EQUOTIP 2... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:53 ب.ظ
بوته با کروزه فایر اسی- کویل فایر اسی
بوته با کروزه فایر اسی- کویل فایر اسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
دستگاه تست گاز
دستگاه تست گاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/04
13:10 ب.ظ
خرید یک دستگاه تست کنتور پرتابل
خرید یک دستگاه تست کنتور پرتابل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:44 ب.ظ
ساخت کامل مکانیکال سیل فرماتور
ساخت کامل مکانیکال سیل فرماتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:11 ب.ظ
خرید یک دستگاه رلهMAPRO و تست بلاک یک دستگاه و تست هندل یک دستگاه
خرید یک دستگاه رلهMAPRO و تست بلاک یک دستگاه و تست هندل یک دستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/8/29 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
دستگاه تست لهیدگی
دستگاه تست لهیدگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:28 ب.ظ
دستکاه نمونه برداری اتومتیک غلات و گرانول
دستکاه نمونه برداری اتومتیک غلات و گرانول... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:37 ب.ظ
دستگاه ست لکه قیر جهت ازمایشگاه شیمی
دستگاه ست لکه قیر جهت ازمایشگاه شیمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/8/25 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
دستگاه تست لهیدگی
دستگاه تست لهیدگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
07:23 ق.ظ
اسیلوسکوپ 4 کانال
اسیلوسکوپ 4 کانال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:32 ب.ظ
پمپ دستگاه hplc
پمپ دستگاه hplc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:38 ب.ظ
کیت تست کلر
کیت تست کلر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/02
13:07 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه نمونه بردار اتوماتیک
خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه نمونه بردار اتوماتیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/07/09
19:12 ب.ظ
ایر تست اسپادکن 3 عدد دکل دنا 1
ایر تست اسپادکن 3 عدد دکل دنا 1... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/7/9 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
تعمیر دستگاه تست اصطکاک اسفالت
تعمیر دستگاه تست اصطکاک اسفالت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/03
15:27 ب.ظ
ایر تست اسپادکن با حجم 250 متر معکب  به تعداد 3 عدد دکل دنا یک
ایر تست اسپادکن با حجم 250 متر معکب به تعداد 3 عدد دکل دنا یک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/7/3 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
تجهیزات سخت افزاری ازمایشگاه تست سیستم اینترلاک
تجهیزات سخت افزاری ازمایشگاه تست سیستم اینترلاک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/06/31
17:35 ب.ظ
ایر تست اسپادکن 250 مترمکعب 3 عدد دکل دنا 1
ایر تست اسپادکن 250 مترمکعب 3 عدد دکل دنا 1... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/23
19:08 ب.ظ
اسیلوسکوپ انالوگ دو کاناله gos- 630fc گودویل
اسیلوسکوپ انالوگ دو کاناله gos- 630fc گودویل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/6/23 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
خرید دستگاه تست اب مقطر
خرید دستگاه تست اب مقطر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/04
13:56 ب.ظ
خرید تجهیزات سخت افزاری ازمایشگاه تست سیستم اینترلاکینگ
خرید تجهیزات سخت افزاری ازمایشگاه تست سیستم اینترلاکینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/05/30
14:10 ب.ظ
دستگاه سنجش فردی شدت امواج الکترومغناطیسی
دستگاه سنجش فردی شدت امواج الکترومغناطیسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
11:33 ق.ظ
دستگاه عرق گیری 100 لیتری وق تمام استیل 316 صنایع غذایی - ورق 1/5  میلمیتری ضد اسید جوش ارگون دارای برج رفلاکس  کندانسور
البرز 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/24
11:10 ق.ظ
تستر فیبرشبکه- قلم تستر فیبرنوری
تستر فیبرشبکه- قلم تستر فیبرنوری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/20
11:43 ق.ظ
دستگاه تست کنتور پروتابل خانگی
دستگاه تست کنتور پروتابل خانگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/05
13:58 ب.ظ
انجام کالیبراسیون تجهیزات و تست و اندازه گیری فرودگاه های کشور
انجام کالیبراسیون تجهیزات و تست و اندازه گیری فرودگاه های کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:35 ب.ظ
تعمیر بریج دستگاه تست اصطکاک اسفالت در صورت نیاز تامین و تعویض قطعه
تعمیر بریج دستگاه تست اصطکاک اسفالت در صورت نیاز تامین و تعویض قطعه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
تست هیدرواستاتیک دیگهای مرکز تخار
تست هیدرواستاتیک دیگهای مرکز تخار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
تستر شبکه دیجیتال
تستر شبکه دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/4/24 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
دوربین ترمو گرافی
دوربین ترمو گرافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:44 ب.ظ
خرید تجهیزات سخت افزاری ازمایشگاه تست سیستم اینترلاکینگ
خرید تجهیزات سخت افزاری ازمایشگاه تست سیستم اینترلاکینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
دستگاههای مورد نیاز جهت ازمایشگاه بتن و اجر
دستگاههای مورد نیاز جهت ازمایشگاه بتن و اجر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:28 ب.ظ
بازدید و تعمیر بریج دستگاه تست اصطکاک اسفالت و در صورت نیاز تامین و تعویض قطعه
بازدید و تعمیر بریج دستگاه تست اصطکاک اسفالت و در صورت نیاز تامین و تعویض قطعه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
16:48 ب.ظ
تستر شبکه دیجیتال
تستر شبکه دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
20:15 ب.ظ
خرید میگر
خرید میگر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/02
08:24 ق.ظ
تست هیدرو استاتیک و ضخامت سنجی کمپرسور
تست هیدرو استاتیک و ضخامت سنجی کمپرسور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/28
12:35 ب.ظ
تست هیدرواستاتیک و ضخامت سنجی کمپرسور
تست هیدرواستاتیک و ضخامت سنجی کمپرسور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/25
18:08 ب.ظ
پراب ولتاژ و لب تاب صنعتی و سایر تجهیزات
پراب ولتاژ و لب تاب صنعتی و سایر تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1398/3/25 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
پکیج عیب یابی الکتریکی mdf
پکیج عیب یابی الکتریکی mdf... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1398/3/25 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
یک دستگاه پالین تست مدل 7500 و یک دستگاه مولتی پارامتر
یک دستگاه پالین تست مدل 7500 و یک دستگاه مولتی پارامتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/23
13:04 ب.ظ
دستگاه تست کشش سرور الکتریکال و دستگاه ازمایش پیچش الاستیک
دستگاه تست کشش سرور الکتریکال و دستگاه ازمایش پیچش الاستیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/23 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
دستگاه تست کشش و فشار دینامیک
دستگاه تست کشش و فشار دینامیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/23 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
دستگاه تست پیچش- دستگاه ازمایش ضربه -دستگاه ازمایش خستگی فلزات
دستگاه تست پیچش- دستگاه ازمایش ضربه -دستگاه ازمایش خستگی فلزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/23 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
دستگاه ازمایش خیز تیرهای منحنی و اموزش تنش و کرنش و تست خزش سرد
دستگاه ازمایش خیز تیرهای منحنی و اموزش تنش و کرنش و تست خزش سرد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/23 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
ست کامل نمونه ازمایش
ست کامل نمونه ازمایش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/23 تاریخ گذشته