1397/08/24
09:42 ق.ظ
سانتریفیوژ و انکوباتور و دیتالاگر واترپروف
سانتریفیوژ و انکوباتور و دیتالاگر واترپروف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
سرویس دستگاه انالایزر
سرویس دستگاه انالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
ايلام 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:42 ق.ظ
تجهیزات ازمایشگاهی تحقیقاتی لیزر و فوتونیک
تجهیزات ازمایشگاهی تحقیقاتی لیزر و فوتونیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/6 اعلام نشده
1397/08/01
13:25 ب.ظ
اجرای شبکه گراند قابل تست و اندازه گیری با شرط اهمی
اجرای شبکه گراند قابل تست و اندازه گیری با شرط اهمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:22 ب.ظ
خرید تجهیزات رادیو  گرافی
خرید تجهیزات رادیو گرافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/7/22 اعلام نشده
1397/07/11
13:15 ب.ظ
دستگاه نفوذ پذیری  قیر
دستگاه نفوذ پذیری قیر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/05/30
13:08 ب.ظ
خرید 3 ردیف انواع تست
خرید 3 ردیف انواع تست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/04/31
15:39 ب.ظ
خرید دستگاه  شتابنگار جهت
خرید دستگاه شتابنگار جهت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/20
15:41 ب.ظ
تجهیزات کارگاه الکترونیک شامل هیتر هوای گرم 4عدد لوپ انالوگ و
تجهیزات کارگاه الکترونیک شامل هیتر هوای گرم 4عدد لوپ انالوگ و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/4/20 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
تاسیسات مرکز 3 فنی و حرفه ای
تاسیسات مرکز 3 فنی و حرفه ای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/4/20 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
اسیاب گلوله ای به همراه گلوله های زیر کونیا و الومینا
اسیاب گلوله ای به همراه گلوله های زیر کونیا و الومینا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/4/20 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
دستگاه تست مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمانی
دستگاه تست مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/4/19 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
دستگاه جک  بتن
دستگاه جک بتن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/4/19 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
خرید قطعات دستگاه XRD
خرید قطعات دستگاه XRD... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/12
08:48 ق.ظ
انجام کالیبراسیون یک مجموعه  از دستگاه های  تست و
انجام کالیبراسیون یک مجموعه از دستگاه های تست و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/06
23:18 ب.ظ
دستگاه لس آنجلس با کنترل دور اتوماتیک
دستگاه لس آنجلس با کنترل دور اتوماتیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/4/6 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
تهیه لوازم شامل: نردبان لوله بازکن دستگاه جوش تست هیدرولیک و ....
تهیه لوازم شامل: نردبان لوله بازکن دستگاه جوش تست هیدرولیک و ....... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/03/10
09:46 ق.ظ
تجهیزات ازمایشگاه گروه مکانیک
تجهیزات ازمایشگاه گروه مکانیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/02/30
10:04 ق.ظ
دستگاه کشش و فشار
دستگاه کشش و فشار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/2/30 تاریخ گذشته
1397/02/28
00:43 ق.ظ
استعلام - کیت  کامل دستگاه پرتابل
استعلام - کیت کامل دستگاه پرتابل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/2/26 اعلام نشده