1398/05/28
20:17 ب.ظ
انتخاب مشاور در خصوص طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
14:03 ب.ظ
خدمات مشاوره اجرای پروژه هوش تجاری
تهران 1398/5/28 مهلت دار
13:38 ب.ظ
بازنگری طرح جامع شهر
بازنگری طرح جامع شهر... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/5/28 مهلت دار
12:33 ب.ظ
محاسبه طراحی و ارائه  نقشه های اجرایی تاسیسات برق و مکانیک
همدان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:25 ب.ظ
15:20 ب.ظ
خدمات باز طراحی براورد بازبینی تکمیل ارایه نقشه های اجرایی و تنظیم اسناد
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
14:47 ب.ظ
طراحی مدرسه یا مجتمع اموزشی سبز
کرمانشاه 1398/5/27 مهلت دار
13:54 ب.ظ
تکمیل عملیات معماری ایستگاه فهرج سقف و پارتیشن و تاسیسات
کرمان 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:37 ب.ظ
12:56 ب.ظ
مطالعه طراحی پروژه تخریب و احداث ساختمان
اردبيل 1398/5/26 مهلت دار
10:56 ق.ظ
نظارت کارگاهی و طراحی معماری داخلی و نمای شعبه مرکزی ارومیه
آذربايجان غربي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:45 ب.ظ
13:28 ب.ظ
نظارت عالیه و کارگاهی اماده سازی سایت 50 هکتاری اراضی
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
طراحی محوطه و زهکشی هلال احمر
گلستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
1398/05/22
19:39 ب.ظ
ارائه خدمات مهندسی پروژه های عمرانی پردیس علوم پزشکی
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
ارائه خدمات مهندسی پروژه های عمرانی توسعه اورژانس بیمارستانی حکیم
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
ارائه خدمات مهندسی پروژه های عمرانی بهداشتی
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
مطالعه و طراحی ساختمان های شرکت گاز استان البرز (ساخت بنا)
البرز 1398/5/22 مهلت دار
11:36 ق.ظ
طراحی ساختمان کسب و کار شهرک صنعتی
قزوين 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:10 ب.ظ
مشاوره ونظارت پروژه های تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:20 ب.ظ
انتخاب مشاور در خصوص  طراحی و استقرار مدیریت انرژی
تهران 1398/5/17 مهلت دار
1398/05/16
18:37 ب.ظ
قرارداد با مشاور طراحی داخلی و بنا در خصوص تعمیرات اساسی شعبه چالوس
مازندران 1398/5/16 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
تهیه نقشه های تکمیلی معماری و طراحی نقشه های مقاوم سازی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
انتخاب مشاور طراحی اتاق  مدیریت بحران
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
ارائه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ساختمان نگبهانی
مازندران 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
ارائه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث ساختمان اداری انبار انتقال مرکز
مازندران 1398/5/16 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
مطالعات اماده سازی  مراحل اول و دوم اراضی و 29 هکتاری
آذربايجان غربي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
11:13 ق.ظ
ارائه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث ساختمان اداری انبار انتقال مرکز
مازندران 1398/5/15 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث ساختمان نگهبانی امور انتقال غرب
مازندران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
15:00 ب.ظ
خدمات طراحی معابر قسمتی از ساین مسکن مهر
خوزستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/09
14:56 ب.ظ
اخذ مشاور جهت مقاوم سازی و بهسازی ساختمان ادارات پست
کرمانشاه 1398/5/9 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
خدمات مشاوره ای فاز  صفر و 1و2 مدرسه سبز مجتمع اموزشی 30 کلاسه دخترانه الزهرا
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:41 ب.ظ
تهیه طرح هادی روستاها
تهیه طرح هادی روستاها... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/5/8 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
تهیه15 پرونده ثبتی محوطه های تاریخی
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
15 پرونده ثبتی محوطه های تاریخی بخش مرکزی استان
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
تهیه 25 پرونده ثبتی محوطه های تاریخی در شمال  استان
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره تحکیم بستر و تقویت سازه پروژه
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
13:22 ب.ظ
تهیه طرح مطالعاتی فاز 1و2 تحکیم بستر و تقویت سازه ساختمان بانک سپه شعبه مرکزی
خراسان رضوي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/05
14:40 ب.ظ
تهیه نقشه UTM
تهیه نقشه UTM... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
14:01 ب.ظ
طراحی داخلی میدان معلم و اصلاح هندسی
همدان 1398/5/3 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
تهیه طرح هادی شهری نازک علیا 5000 نفر جمعیت
آذربايجان غربي 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
09:47 ق.ظ
طراحی سازه فضایی و محاسبه فونداسیون و بادبند نیروگاه فتوولتائیک
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
14:34 ب.ظ
برداشت و تهیه نقشه های معماری
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:13 ب.ظ
طراحی ساختمان پایلوت مدرسه سبز در
اصفهان 1398/4/31 تاریخ گذشته