1397/08/28
10:01 ق.ظ
پژوهش و ساماندهی سفالینه های حاصل از بررسی ومطالعات
خراسان جنوبي 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
13:53 ب.ظ
طراحی و اجرای نقوش اسلامی بر گنبد مسجد
البرز 1397/8/27 مهلت دار
11:49 ق.ظ
خدمات مشاوره تثبیت زمین لغزش بر ریسک مدرسه
مازندران 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:44 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره طرح انجام مطالعات وطراحی پارک
کرمانشاه 1397/8/26 مهلت دار
13:43 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره ای تهیه طرح های اجرایی بوستان
کرمانشاه 1397/8/26 مهلت دار
1397/08/24
1397/08/23
12:39 ب.ظ
ارزیابی مشاوران در خصوص مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان اداری
خراسان شمالي 1397/8/23 مهلت دار
10:05 ق.ظ
فراخوان ارزیابی مشاوران در خصوص مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان اداری و
خراسان شمالي 1397/8/23 مهلت دار
09:37 ق.ظ
تهیه نقشه ازبیلت شهرک ها و نواحی صنعتی
ايلام 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/21
09:48 ق.ظ
خدمات مشاوره ای تدوین روش اجرایی و دستور العمل پیاده سازی
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:07 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره فاز 3 جهت نظارت کارگاهی
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
طراحی معماری داخلی و تاسیسات برق و مکانیک کلیه واحدهای اداری
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:29 ب.ظ
خدمات مطالعات امکان سنجی
اردبيل 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
مطالعات و طراحی ازمایشگاه مرکزی دانشگاه 4000 مترمرربع
همدان 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره فاز3 جهت نظارت کارگاهی
خوزستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
12:09 ب.ظ
مطالعه محتوایی موزه تاریخ طب استان
آذربايجان غربي 1397/8/15 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی و طراحی سایت موزه باز جنگ
آذربايجان غربي 1397/8/15 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
خدمات مهندسی مشاوره طراحی
اردبيل 1397/8/15 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
خدمات تهیه نقشه فاز 1و2 توسط مشاور
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
مطالعات تکمیل زیرساختهای نمایشگاه بین المللی
خراسان جنوبي 1397/8/15 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
خدمات مشاوره مرحله اول قسمت دوم و مرحله دوم و مرحله سوم قسمت اول احداث مجتمع اداری
آذربايجان غربي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:58 ب.ظ
بازنگری طرح جامع شهر
بازنگری طرح جامع شهر... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
20:57 ب.ظ
بازنگری طرح جامع شهر
بازنگری طرح جامع شهر... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
مطالعات محور گردشگری
مطالعات محور گردشگری... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
08:49 ق.ظ
طرح بازنگری مستحدثات و مطالعه و طراحی نیازهای گمرک بیله سوار
اردبيل 1397/8/13 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
مطالعه امکان سنجی 16 منطقه گردشگری
آذربايجان غربي 1397/8/13 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
طرح بازنگری مستحدثات ومطالعه و طراحی
اردبيل 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
14:12 ب.ظ
مطالعه و طراحی و ارتقا نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه شهرکهای صنعتی
فارس 1397/8/10 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
انجام مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان
هرمزگان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:07 ق.ظ
طرح مطالعه توانمند سازی محلات
کرمانشاه 1397/8/9 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
بازنگری طرح جامع شهر
بازنگری طرح جامع شهر... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/8/9 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
طرح محتوایی تپه تاریخی قلی
قم 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
خدمات مشاوره برای طرح مطالعات پی جویی در 25 محدوده
زنجان 1397/8/10 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
1397/08/05
09:41 ق.ظ
مشاور جهت تدوین برنامه 5 ساله راهبردی عملیاتی شهرداری
کرمانشاه 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
11:36 ق.ظ
طراحی تیپ گلزار مطهر شهدای سطح استان
خراسان جنوبي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
20:20 ب.ظ
طراحی تیپ گلزار مطهر شهدای سطح استان
خراسان جنوبي 1397/8/2 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
انجام مطالعات مراحل اول و دوم تا تهیه نقشه های اجرایی طرح
مازندران 1397/8/2 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
تهیه نقشه های utm با امکان اتصال به سامانه شمیم
گيلان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
13:55 ب.ظ
انجام مطالعات مراحل اول و دوم تا تهیه نقشه های اجرایی
مازندران 1397/8/1 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خدمات مشاوره و مطالعات فاز یک و 2 پروژه ها در روستای فاقد دهیاری
تهران 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:34 ب.ظ
بازنگری طرح جامع شهر
بازنگری طرح جامع شهر... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/7/30 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
بازنگری طرح جامع شهر
بازنگری طرح جامع شهر... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/7/30 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
مطالعه امکان سنجی و طراحی سایت موزه باز جنگ
آذربايجان غربي 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:21 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
سيستان و بلوچستان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:11 ب.ظ
طراحی و نظارت ساختمان مرکزی مدیریت استان
قزوين 1397/7/28 تاریخ گذشته