1397/11/01
20:02 ب.ظ
مطالعات و تهیه وطرح جامع گردشگری اراضی
آذربايجان غربي 1397/11/1 مهلت دار
14:59 ب.ظ
مطالعات امکان سنجی  مجموعه تفریحی تجاری
کردستان 1397/11/1 مهلت دار
13:01 ب.ظ
انجام خدمات تهیه طرح اماده سازی زمین
البرز 1397/11/1 مهلت دار
10:03 ق.ظ
تهیه نقشه های دوفرکانسه برای قطعات تفکیکی توسعه شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1397/11/1 تاریخ گذشته
07:23 ق.ظ
تهیه پرونده تعیین عرصه و حریم 12 بنای تاریخی
چهارمحال بختياري 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/30
13:02 ب.ظ
مطالعه زیر ساخت های گردشگری
لرستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
مطالعه زیرساختهای گردشگری ا
لرستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
مطالعه  و مقاوم سازی و طراحی گسترش امفی
خراسان رضوي 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
20:20 ب.ظ
ثبت اطلاعات پروژه طراحی مدرسه اجتماع
البرز 1397/10/29 مهلت دار
13:50 ب.ظ
ترمیم نقشه  ورودی بنادر شهید بهشتی و کلانتری
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:39 ق.ظ
خدمات مشاوره مطالعات طراحی و کنترل ساختماهای اداری
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:30 ب.ظ
املاک همجوار و ترسیم کروکی و نهائی بعد
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:14 ب.ظ
خرید خدمات مهندسی ساختمان پایانه های
اردبيل 1397/10/25 تاریخ گذشته
16:23 ب.ظ
خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان بلوک
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
1397/10/24
22:59 ب.ظ
تهیه طرح و اجرای ارامگاه شیوخ خالصی
کرمانشاه 1397/10/24 مهلت دار
1397/10/22
19:40 ب.ظ
انجام طرح پژوهشی بررسی و تحلیل مبانی و
قم 1397/10/22 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
مطالعات و نظارت شش منطقه
ايلام 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/21
09:54 ق.ظ
انجام خدمات نطارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث
کرمانشاه 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/18
18:52 ب.ظ
طراحی ساختمان پایلوتهای فناور به متراژ 1400 متر زیربنا در
خراسان رضوي 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی وطراحی و احداث ساختمان دیسپاچینگ
کردستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی و طراحی احداث ساختمان
ايلام 1397/10/18 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
انجام طراحی و نظارت مقیم بر پروژه احداث 45 واحد خدماتی صنفی
همدان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:31 ب.ظ
انجام طرح پژوهشی بررسی و تحلیل مبانی و مصادیق
قم 1397/10/16 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
انجام معماری تطبیقی
انجام معماری تطبیقی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
مطالعات ایجاد منطقه گردشگری
خوزستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:57 ب.ظ
تعیین عرصه وحریم محوطه تاریخی اشکفت
خوزستان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:33 ب.ظ
انجام مطالعات فاز های صفر 1و2 پروژه احداث
البرز 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:08 ب.ظ
تهیه نقشه های توپوگرافی طراحی سایت پلان تهیه نقشه های
اردبيل 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
شناخت ارائه طرح راهبری و ارائه طرح فاز 1و2 بر اساس طرح راهبری
آذربايجان غربي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
13:38 ب.ظ
طرح گردشگری مزار
طرح گردشگری مزار... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/10/10 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
طرح گردشگری روستای ا
طرح گردشگری روستای ا... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/10/10 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
طراحی و تجهیز اشپزخانه صنعتی و رستوران 2 مورد
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
شناخت ارائه طرح رابردیو ارائه طرح فاز 1 و 2 بر اساس طرح راهبردی موزه باز جنگ چالدران
آذربايجان غربي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
09:59 ق.ظ
مشاور بازرسی بمنظور خدمات بازرسی فنی جوش و رنگ و پیچ و مهره
قزوين 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
14:07 ب.ظ
نقشه برداری و طراحی و براورد پارک چشمه
کرمانشاه 1397/10/8 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
مشاوره مطالعات اقتصادی پروژه های قابل واگذاری
چهارمحال بختياري 1397/10/8 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
انجام خدمات مرحله اول و دوم طراحی محوطه ودیوار محوطه ایکس ری
خراسان جنوبي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:43 ب.ظ
خدمات مهندسین مشاور جهت طراحی مراحل اول و دوم پروژه ساختمان اداره کل
اصفهان 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
12:32 ب.ظ
مطالعات و تهیه طرح جامع گردشگری
آذربايجان غربي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:23 ب.ظ
مطالعات مرحله اول و دوم پروژه مقاوم سازی ساختمان باشگاه
سيستان و بلوچستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
اخذ مجورز بهره برداری پروژه دیوار ساحلی بابلسر
تهران 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
13:54 ب.ظ
مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان فنی درب خروج و
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/3 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
تسهیلگری و توسعه محله ای سکونتگاههای غیر رسمی و نقاط حاشیه نشین شهر
خراسان رضوي 1397/10/3 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
تسهیل گری و توسعه محله ای سکونتگاههای غیر رسمی و نقاط
خراسان رضوي 1397/10/3 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
تهیه فازمطالعاتی مقاوم سازی 4ساختمان از مجموعه ساختمان ها
تهران 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
12:51 ب.ظ
خدمات مشاور فاز 0 و 1 و2 مطالعات طراحی و تهیه نقشه اجرایی پروژه کانون فرهنگی
مازندران 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
رولوه وتیه پرونده ثبتی ملی و طراحی بناهای تاریخی
خراسان جنوبي 1397/10/1 تاریخ گذشته