1397/09/01
13:59 ب.ظ
اجرای جوی در روستای
اجرای جوی در روستای... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/1 مهلت دار
13:58 ب.ظ
اجرای عملیات مرمت 6 باب انبار و ساخت یک اب انبار
يزد 1397/9/1 مهلت دار
13:52 ب.ظ
تعیمرات مدارس ابتدایی
تعیمرات مدارس ابتدایی... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/1 مهلت دار
13:52 ب.ظ
تعمیرات مدارس
تعمیرات مدارس... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/1 مهلت دار
13:52 ب.ظ
تعمیرات مدرسه استثنایی
تعمیرات مدرسه استثنایی... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/1 مهلت دار
13:52 ب.ظ
سیمان کاری دیوار مرکز حسن اباد به ابعاد 200 متر مربع بازسازی
کرمانشاه 1397/9/1 مهلت دار
13:52 ب.ظ
دیوار کشی و تکمیل ساختمان اموزشی مدرسه ی
کرمانشاه 1397/9/1 مهلت دار
13:51 ب.ظ
دیوار کشی و محوطه ی مدرسه ی زاگرس
کرمانشاه 1397/9/1 مهلت دار
13:32 ب.ظ
احداث دیوار حائل بتنی ایستگاه پمپاژ مجتمع روستایی
چهارمحال بختياري 1397/9/1 مهلت دار
13:32 ب.ظ
تعمیر پشت بام و برق و روشنایی کتابخانه
چهارمحال بختياري 1397/9/1 مهلت دار
13:32 ب.ظ
تعمیرات ساختمان کتابخانه ایثار شهرستان
چهارمحال بختياري 1397/9/1 مهلت دار
13:28 ب.ظ
بازسازی اتاقک های کلرزنی روستاهای
همدان 1397/9/1 مهلت دار
13:26 ب.ظ
تعمیرات داخلی ساختمان -
تعمیرات داخلی ساختمان -... ابنیه و ساختمان
همدان 1397/9/1 مهلت دار
13:25 ب.ظ
تعیمر و تجهیز اماکن ورزشی
هرمزگان 1397/9/1 مهلت دار
13:25 ب.ظ
تکمیل زمین ورزشی
تکمیل زمین ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/9/1 مهلت دار
13:25 ب.ظ
تکمیل زمین ساحلی
تکمیل زمین ساحلی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/9/1 مهلت دار
13:25 ب.ظ
احداث سالن ورزشی چند منظوره قلعه
هرمزگان 1397/9/1 مهلت دار
13:23 ب.ظ
شیب بندی و اجرای بتون کف محوطه 800 متر مربع
هرمزگان 1397/9/1 مهلت دار
13:21 ب.ظ
تکمیل ورزشی چمن مصنوعی طبیعی
هرمزگان 1397/9/1 مهلت دار
13:21 ب.ظ
تعمیر و تجهیز سالن ورزشی چارک
هرمزگان 1397/9/1 مهلت دار
13:20 ب.ظ
تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان
هرمزگان 1397/9/1 مهلت دار
13:15 ب.ظ
نگهداری ساختمان و تاسیسات مربوط به مخازن اب لوله کشی انشعابات
مازندران 1397/9/1 مهلت دار
13:14 ب.ظ
تعیمر مساجد و اماکن مذهبی شهرستان
لرستان 1397/9/1 مهلت دار
13:13 ب.ظ
تعمیر مساجد و اماکن مذهبی
لرستان 1397/9/1 مهلت دار
13:12 ب.ظ
تعمیر اماکن مذهبی شهرستان
لرستان 1397/9/1 مهلت دار
13:11 ب.ظ
طرح تکمیل و تجهیز موزه قلعه
لرستان 1397/9/1 مهلت دار
13:11 ب.ظ
مرمت پروژه امامزاده علاالدین
قزوين 1397/9/1 مهلت دار
13:11 ب.ظ
تکمیل وتجهیز ساختمان مرکز جهاد
قزوين 1397/9/1 مهلت دار
13:11 ب.ظ
ساخت المان کانون پرورش فکری
قزوين 1397/9/1 مهلت دار
13:09 ب.ظ
احداث اسکلت بنای ساختمان -
فارس 1397/9/1 مهلت دار
13:05 ب.ظ
13:04 ب.ظ
محوطه سازی پیرامون مجتمع کارگاهی و جمع اوری ابهای سطحی
فارس 1397/9/1 مهلت دار
13:04 ب.ظ
احداث 210 متر دیوار بلوکی به ارتفاع 2 متر
فارس 1397/9/1 مهلت دار
13:00 ب.ظ
تعمیر سرویس بهداشتی ایستگاه راه اهن
زنجان 1397/9/1 مهلت دار
12:59 ب.ظ
تعمیرات جزئی سرویس بهداشتی ایستگاههای طول الخط
زنجان 1397/9/1 مهلت دار
12:50 ب.ظ
عملیات ساختمانی در جهت تکمیل ابنیه داخلی
خراسان رضوي 1397/9/1 مهلت دار
12:35 ب.ظ
تعمیرات و بازسازی اداره
تعمیرات و بازسازی اداره... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/9/1 مهلت دار
12:22 ب.ظ
بازسازی اداره کل پدافند غیرعامل
البرز 1397/9/1 مهلت دار
12:22 ب.ظ
بازسازی اداره کل اجتماعی
البرز 1397/9/1 مهلت دار
12:20 ب.ظ
بازسازی اداره کل بانوان
بازسازی اداره کل بانوان... ابنیه و ساختمان
البرز 1397/9/1 مهلت دار
12:19 ب.ظ
بازسازی طبقه فوقانی اداره کل اقتصادی
البرز 1397/9/1 مهلت دار
12:15 ب.ظ
اجرای تعمیرات در مرکز اموزش
آذربايجان غربي 1397/9/1 مهلت دار
12:13 ب.ظ
اجرای تعمیرات مراکز اموزش فنی و حرفه ای
آذربايجان غربي 1397/9/1 مهلت دار
12:13 ب.ظ
احداث سرویس بهداشتی مدرسه فارق
آذربايجان غربي 1397/9/1 مهلت دار
12:10 ب.ظ
تعمیرات ساختمانی مرکز اموزش فنی و حرفه ای
آذربايجان شرقي 1397/9/1 مهلت دار
10:57 ق.ظ
تعمیرات اساسی مدارس
تعمیرات اساسی مدارس... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/1 مهلت دار
10:56 ق.ظ
رفع مخاطره روستای
رفع مخاطره روستای... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/1 مهلت دار
10:55 ق.ظ
رفع مخاطره روستای
رفع مخاطره روستای... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/1 مهلت دار
10:55 ق.ظ
220 متر طول جدول گذاری با سنگ گوهره
کرمانشاه 1397/9/1 مهلت دار
10:49 ق.ظ
انجام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی
همدان 1397/9/1 مهلت دار