1397/08/28
14:50 ب.ظ
14:48 ب.ظ
احداث و بهسازی کانالهای ابیاری شهرستان
کرمان 1397/8/28 مهلت دار
14:12 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب شهرستان
کرمان 1397/8/28 مهلت دار
14:12 ب.ظ
14:11 ب.ظ
احیاء و مرمت قنوات
کرمان 1397/8/28 مهلت دار
13:54 ب.ظ
عملیات تکمیلی خط 160 روستای
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
13:48 ب.ظ
عملیات ابرسانی مجتمع
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
13:43 ب.ظ
رپرگذار بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
13:43 ب.ظ
رپر گذاری بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
13:42 ب.ظ
رپرگذاری بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
13:30 ب.ظ
احداث کانال بتونی انتقال اب
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:29 ب.ظ
احداث کانال بتنی انتقال اب
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:29 ب.ظ
عملیات بند خاکی شهرستان
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:22 ب.ظ
احداث کانال بتنی انتقال اب
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:22 ب.ظ
احداث کانال بتونی
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:22 ب.ظ
احداث کانال بتونی انتقال اب کرک
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:22 ب.ظ
احداث کانال بتنی انتقال اب
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:11 ب.ظ
حصارکشی منابع اب شرب روستاهای
خراسان شمالي 1397/8/28 مهلت دار
13:11 ب.ظ
حصار کشی منابع اب شرب روستاهای شهرستان
خراسان شمالي 1397/8/28 مهلت دار
13:01 ب.ظ
عملیات ابخیزداری سیل و رسوب
خراسان رضوي 1397/8/28 مهلت دار
12:07 ب.ظ
اصلاح و بازسازی مخازن هوایی
آذربايجان غربي 1397/8/28 مهلت دار
11:47 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات قلعه
مركزي 1397/8/28 مهلت دار
11:44 ق.ظ
احیا و مرمت قنات
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
11:42 ق.ظ
بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرک
همدان 1397/8/28 مهلت دار
11:37 ق.ظ
اجرای فاضلاب مربوطه به ساختمان شماره 2 کالاهای اساسی
چهارمحال بختياري 1397/8/28 مهلت دار
11:37 ق.ظ
10:58 ق.ظ
10:47 ق.ظ
پروژه ابرسانی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/28 مهلت دار
10:46 ق.ظ
پروژه ابرسانی شامل : لوله گذاری لوله پلی اتیلن به قطر های
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/28 مهلت دار
10:37 ق.ظ
احداث کانال ابرسانی روستای
فارس 1397/8/28 مهلت دار
10:37 ق.ظ
تامین اب و ابرسانی به دام های
فارس 1397/8/28 مهلت دار
10:37 ق.ظ
قنات کورودار المیزان به طول 176 متر
فارس 1397/8/28 مهلت دار
10:36 ق.ظ
احیا و مرمت قنات دشت
فارس 1397/8/28 مهلت دار
10:35 ق.ظ
مرمت قنات تنگ شول 50 متر
فارس 1397/8/28 مهلت دار
09:28 ق.ظ
ادامه خط توزیع زون فشاری V1
البرز 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
15:01 ب.ظ
احداث حوضچه های خط انتقال در سطح شهرستان
زنجان 1397/8/27 مهلت دار
14:54 ب.ظ
اصلاح شبکه اب شهر
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
مرمت قنات
فارس 1397/8/27 مهلت دار
14:51 ب.ظ
لایروبی و مرمت قنات
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
عملیات مرمت و مخزن و موتورخانه
فارس 1397/8/27 مهلت دار
14:49 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
احیا و مرمت قنات دشت
فارس 1397/8/27 مهلت دار
14:36 ب.ظ
احداث کانال ابرسانی
فارس 1397/8/27 مهلت دار
14:25 ب.ظ
طرح عملیات بهسازی چشمه ژرف
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
احداث کانال ابرسانی روستای
خراسان شمالي 1397/8/27 مهلت دار
14:09 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی و ساماندهی رودخانه بخش
خراسان جنوبي 1397/8/27 مهلت دار
13:59 ب.ظ
13:29 ب.ظ
تامین اب شرب دام مراتع -
يزد 1397/8/27 مهلت دار