1398/05/28
19:38 ب.ظ
عملیات خاکی با حجم 1200 متر مکعب خشکه چین با حجم 599 متر مکعب و
چهارمحال بختياري 1398/5/28 مهلت دار
19:36 ب.ظ
بهسازی چشمه مجتمع سیکان
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
19:29 ب.ظ
تکمیل بندهای سنگی ملاتی و احداث بندهای جدید در حوزه
چهارمحال بختياري 1398/5/28 مهلت دار
19:16 ب.ظ
تعمیر نگهداری شبکه تاسیسات روستاهای
البرز 1398/5/28 مهلت دار
19:15 ب.ظ
19:15 ب.ظ
تعمیر نگهداری شبکه تاسیسات روستاهای
البرز 1398/5/28 مهلت دار
19:15 ب.ظ
12:34 ب.ظ
احداث ایستگاه هیدرومتری و  تلفریک رودخانه
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
12:34 ب.ظ
احداث هیدرومتری گاوی - خروجی مرز
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
12:28 ب.ظ
ابرسانی به واحدهای بنیاد مسکن روستای
قم 1398/5/28 مهلت دار
10:53 ق.ظ
08:44 ق.ظ
احداث سد زیرمینی عملیات بتنی به حجم 100 متر مربع
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:23 ب.ظ
بهسازی چشمه و احداث منابع ذخیره اب در
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/27 مهلت دار
19:22 ب.ظ
تکمیل پمپاژ آب شرب توگبری چرام
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/27 مهلت دار
18:59 ب.ظ
اجرای خط انتقال فاضلاب به طول 400 متر
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
18:53 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع روستای گاودول
ايلام 1398/5/27 مهلت دار
18:53 ب.ظ
تکمیل و توسعه پروژه ابرسانی
ايلام 1398/5/27 مهلت دار
18:52 ب.ظ
احداث شبکه توزیع
ايلام 1398/5/27 مهلت دار
18:36 ب.ظ
تکمیل شبکه اب فاضلاب شهرک صنعتی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
18:31 ب.ظ
اجرای عملیات تکمیلی منهول پمپ زندان شهر
مازندران 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
18:11 ب.ظ
عملیات تکمیلی سامانه انتقال اب دره دیلی چشمه
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
18:05 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط انتقال اب
اصفهان 1398/5/27 مهلت دار
15:21 ب.ظ
واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات اب و فاضلاب
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
14:43 ب.ظ
عملیات مرمت وبازسازی موتورخانه در شهرستان
فارس 1398/5/27 مهلت دار
12:30 ب.ظ
عملیات اجرایی خط انتقال اب واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
12:28 ب.ظ
اجرای شبکه روستای
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
12:21 ب.ظ
ابخیزداری مشارکتی در حوصه
خراسان جنوبي 1398/5/27 مهلت دار
12:20 ب.ظ
12:16 ب.ظ
نصب 1500 فقره انشعاب اب در
ايلام 1398/5/27 مهلت دار
12:02 ب.ظ
تجیهز بهره برداری از چاه اب زراعی
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
10:31 ق.ظ
1398/05/26
18:51 ب.ظ
ابرسانی به ایستگاه های طول خط شورگز دره ریگ
کرمان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
جانمایی و طراحی ایستگاههای اب و هواشناسی
لرستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
احداث هلالی ابگیر در حوزه سد
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:20 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:09 ب.ظ
ابرسانی روستای
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
18:03 ب.ظ
عملیات اجرایی نصب انشعابات
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
ابرسانی روستاهای
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:00 ب.ظ
ساماندهی  انشعابات موقت اب در مناطق زلزله زده
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
12:42 ب.ظ
احداث  1 باب حوضچه در سایت تصفیه خانه مجتمع
سيستان و بلوچستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
بهسازی چشمه
ايلام 1398/5/26 تاریخ گذشته