1398/02/05
08:07 ق.ظ
بهسازی ایستگاه پمپاژ
خراسان شمالي 1398/2/5 مهلت دار
08:01 ق.ظ
اجرای 1 باب ابشخور و مرمت و بهسازی 1 دهنه چشمه در
خراسان شمالي 1398/2/5 مهلت دار
1398/02/04
11:22 ق.ظ
عملیات  بهره برداری شبکه فاضلاب شهر
چهارمحال بختياري 1398/2/4 مهلت دار
10:43 ق.ظ
نصب انشعابات فاضلاب
لرستان 1398/2/4 مهلت دار
10:30 ق.ظ
عملیات اجرای ساخت حوضچه بتنی و نصب کنتورهای
سيستان و بلوچستان 1398/2/4 مهلت دار
10:29 ق.ظ
اصلاح و توسعه شبکه اب شرب نقاط مختلف شهر
سيستان و بلوچستان 1398/2/4 مهلت دار
10:29 ق.ظ
بازسازی خط انتقال
سمنان 1398/2/4 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
راهبری تاسیسات شهرستانهای
خراسان شمالي 1398/2/4 مهلت دار
10:02 ق.ظ
عملیات سرریز بند خاکی
خراسان رضوي 1398/2/4 مهلت دار
09:42 ق.ظ
احداث استخر ذخیره آب کشاورزی
آذربايجان غربي 1398/2/4 مهلت دار
09:42 ق.ظ
تکمیل استخر دخیره اب کشاورزی خاص
آذربايجان غربي 1398/2/4 مهلت دار
09:42 ق.ظ
احداث استخر ذخیره اب کشاورزی روستای
آذربايجان غربي 1398/2/4 مهلت دار
09:41 ق.ظ
احداث استخر ذخیره آب کشاورزی
آذربايجان غربي 1398/2/4 مهلت دار
08:28 ق.ظ
نگهداری تصفیه خانه سازمان
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن
سيستان و بلوچستان 1398/2/4 مهلت دار
07:35 ق.ظ
مرمت و بهسازی چشمه های عشایری
خراسان شمالي 1398/2/4 مهلت دار
1398/02/03
20:30 ب.ظ
راهبری نگهداری بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب
خراسان شمالي 1398/2/3 مهلت دار
18:29 ب.ظ
12:54 ب.ظ
بازسازی و نگهداری خطوط انتقال اب و تاسسات مربوطه
هرمزگان 1398/2/3 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
پروژه احداث بندهای روسوبگیر حوزه
همدان 1398/2/3 مهلت دار
12:53 ب.ظ
تکمیل بند رسوبگیر ملاتی حوزه
همدان 1398/2/3 مهلت دار
12:53 ب.ظ
تجدید پروژه احداث بندهای رسوبگیر
همدان 1398/2/3 مهلت دار
12:52 ب.ظ
بازسازی و نگهداری تاسیسات تامین اب
هرمزگان 1398/2/3 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
کانال آبیاری باغات ارسنجان
فارس 1398/2/3 مهلت دار
10:30 ق.ظ
ساخت بند سنگ و سیمانی جهت عبور عرضی لوله از جاده روستایی در
سيستان و بلوچستان 1398/2/3 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
احداث کانال بتنی قنوات روستاهای
خراسان رضوي 1398/2/3 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
09:46 ق.ظ
مرمت و باسازی قنات
آذربايجان غربي 1398/2/3 مهلت دار
07:39 ق.ظ
احیا و بهسازی 9 حلقه چاه در سطح استان تجهیز و برچیدن
خراسان شمالي 1398/2/3 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
بهسازی سه دهنه چشمه و احداث سه باب ابشخور در سطح
خراسان شمالي 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
18:32 ب.ظ
بازسازی و نوسازی بنایی - بتون ریزی- لایروبی
اردبيل 1398/2/2 مهلت دار
10:40 ق.ظ
10:39 ق.ظ
تعمیر دریچه های سد بافت
کرمان 1398/2/2 مهلت دار
10:39 ق.ظ
09:07 ق.ظ
اصلاح و توسعه شبکه اب شرب در نقاط مختلف
سيستان و بلوچستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
سه شبکه اب شرب شهر
سيستان و بلوچستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
اصلاح شبکه اب شرب شهر
سيستان و بلوچستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
اصلاح شبکه اب شرب شهرهای
سيستان و بلوچستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
اصلاح شبکه اب شرب شهر--با لوله پلی اتلین و بازسازی 50 فقره انشعاب
سيستان و بلوچستان 1398/2/2 تاریخ گذشته