1398/09/17
18:46 ب.ظ
18:45 ب.ظ
احداث کانال انتقال
مازندران 1398/9/17 مهلت دار
18:43 ب.ظ
نصب انشعابات اب با حفاری سطح
لرستان 1398/9/17 مهلت دار
18:40 ب.ظ
بهسازی چشمه ها چشمه وریجی
مازندران 1398/9/17 مهلت دار
18:40 ب.ظ
اصلاح و مرمت شبکه اب
مازندران 1398/9/17 مهلت دار
18:40 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی در رودخانه شش
مازندران 1398/9/17 مهلت دار
18:38 ب.ظ
احداث اب انبار و منبع ذخیره اب شهرستان
خراسان جنوبي 1398/9/17 مهلت دار
18:32 ب.ظ
انجام عملیات احیاء و لایروبی و افزایش ابدهی
خراسان جنوبي 1398/9/17 مهلت دار
18:25 ب.ظ
لوله گذاری روستای قره جنگل شهرستان
خراسان شمالي 1398/9/17 مهلت دار
14:49 ب.ظ
لوله گذاری به طول 1800 متر روستای کیسم
گيلان 1398/9/17 مهلت دار
14:47 ب.ظ
لایروبی چاههای دستی روستاهای شهر
قزوين 1398/9/17 مهلت دار
13:54 ب.ظ
مخزن اب پیش ساخته
فارس 1398/9/17 مهلت دار
13:18 ب.ظ
احیا و مرمت 2 رشته قنات در
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
13:18 ب.ظ
13:15 ب.ظ
احداث شش باب استخر
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
13:02 ب.ظ
مرمت و بهسازی ایستگاه های قلعه
اصفهان 1398/9/17 مهلت دار
12:56 ب.ظ
اصلاح 1 واحد فیلتر تکبستری ماسه ای تصفیه خانه در شهر
سيستان و بلوچستان 1398/9/17 مهلت دار
11:52 ق.ظ
لایروبی رودخانه
يزد 1398/9/17 مهلت دار
11:11 ق.ظ
احیا  ومرمت قنات
هرمزگان 1398/9/17 مهلت دار
11:11 ق.ظ
احیا و مرمت قنات
هرمزگان 1398/9/17 مهلت دار
11:05 ق.ظ
اجرای خط انتقال اب
مركزي 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
19:24 ب.ظ
راهبری بهره برداری و نگهداری از پکیج تصفیه فاضلاب
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
19:00 ب.ظ
عملیات واگذاری احیاء و بهسازی چاه
هرمزگان 1398/9/16 مهلت دار
18:56 ب.ظ
تامین اب روستای
کردستان 1398/9/16 مهلت دار
18:51 ب.ظ
اجرای نصب انشعابات اب شهر
سمنان 1398/9/16 مهلت دار
18:50 ب.ظ
تامین اب کچه
کردستان 1398/9/16 مهلت دار
18:42 ب.ظ
18:34 ب.ظ
خرید حمل و نصب کنتور خروجی مخازن در
اصفهان 1398/9/16 مهلت دار
18:34 ب.ظ
شبکه توزیع اب منطقه
اصفهان 1398/9/16 مهلت دار
18:33 ب.ظ
لایروبی و مرمت قنوات انارک
اصفهان 1398/9/16 مهلت دار
18:26 ب.ظ
15:01 ب.ظ
14:50 ب.ظ
احداث مخزن بتنی زمینی 100 مترمکعبی
قزوين 1398/9/16 مهلت دار
14:06 ب.ظ
اجرای طرح ابرسانی و لوله گذاری
يزد 1398/9/16 مهلت دار
14:00 ب.ظ
رفع تداخلات شهرستان
آذربايجان غربي 1398/9/16 مهلت دار
13:51 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن 50 متر معکبی
هرمزگان 1398/9/16 مهلت دار
13:48 ب.ظ
اجرای بخشی از دیوار چینی رودخانه ب
مركزي 1398/9/16 مهلت دار
13:34 ب.ظ
اجرای بخشی از فضا سبز
فارس 1398/9/16 مهلت دار
12:16 ب.ظ
مرمت و احیاء5 رشته قنات
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
عملیات لوله رانی قسمتی از محور
اصفهان 1398/9/16 مهلت دار
12:12 ب.ظ
اصلاح شبکه توزیع اب
اصفهان 1398/9/16 مهلت دار
12:10 ب.ظ
اصلاح شبکه اب
اصفهان 1398/9/16 مهلت دار
11:57 ق.ظ
اجرای ساخت و مخزن 051 متر معکبی روستای
قزوين 1398/9/16 مهلت دار
11:56 ق.ظ
تعمیرات چاه های مشاهده ای حوزه عمل شرکت
ايلام 1398/9/16 مهلت دار
11:53 ق.ظ
احداث بستر لجن خشک کن تصفیه خانه فاضلاب
قم 1398/9/16 مهلت دار