1397/08/25
14:22 ب.ظ
پایش دوره ای خصوصیات کیفی اب تالابها
گلستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
1397/08/24
07:38 ق.ظ
مطالعات و طراحی اب بند و کنترل نفوذ
اصفهان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
13:12 ب.ظ
انتخاب مشاور طراحی ایستگاه پمپاژ
کرمانشاه 1397/8/22 مهلت دار
11:33 ق.ظ
10:26 ق.ظ
مطالعه و طراحی ساماندهی کلیه انهار سنتی حوزه
چهارمحال بختياري 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:30 ق.ظ
انجام مطالعات زمین شناسی و اب یابی
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
1397/08/12
13:53 ب.ظ
نظارت بر سیستم ابیاری تحت فشار
سمنان 1397/8/10 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
مطالعات مکان یابی و مرحله اول تامین اب شرب
مركزي 1397/8/12 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
مطالعات مرحله اول تامین و بهبود کیفی اب شرب
مركزي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:40 ق.ظ
نظارت کارگاهی بند خاکی
خراسان شمالي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:14 ب.ظ
طرح نظارت عالیه و کارگاهی سیستم های نوین ابیاری
سمنان 1397/8/7 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
پروژه نظارت بر اجرای پروژه های ابیاری تحت فشار
خراسان رضوي 1397/8/9 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
مطالعات طراحی تفضیلی شبکه فرعی ابیاری و رهکشی پایاب
خراسان رضوي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:21 ب.ظ
مطالعه تفصیلی اجرایی حوزه ابخیز
هرمزگان 1397/8/6 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
مطالعه پخش سیلاب در محور های سه گانه
هرمزگان 1397/8/6 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
خدمات مطالعات پدافند غیرعامل
گيلان 1397/8/6 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
انجام مطالعات مرحله طراحی تفصیلی رودخانه
چهارمحال بختياري 1397/8/6 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های
خراسان جنوبي 1397/8/6 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
مطالعه و طراحی کانال های ابیاری بخش مرکزی و
خراسان جنوبي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:15 ب.ظ
انجام مطالعات مرحله طراحی تفضیلی
چهارمحال بختياري 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:24 ق.ظ
طراحی شبکه توزیع اب و جمع اوری
تهران 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:56 ق.ظ
عملیات نظارت بر اجرای پروژه های ابخیزداری شهرستان تابعه
خراسان رضوي 1397/7/30 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
عملیات نظارت بر اجرای پروژه های
خراسان رضوي 1397/7/30 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره ای مطالعات مرحله دوم ایستگاه پمپاژ و
آذربايجان غربي 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
مطالعه مکان یابی و مرحله اول تامین اب شرب شهرستان
مركزي 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
مطالعات مرحله اول تامین اب شرب شهرستان
مركزي 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:24 ب.ظ
12:17 ب.ظ
1397/07/28
12:51 ب.ظ
نظارت کارگاهی چاه های استان
گلستان 1397/7/28 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه
مركزي 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
13:02 ب.ظ
نظارت عالیه و کارگاهی و مدیریت بر اجرای طرحها
سمنان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/23
13:03 ب.ظ
مشاور طراحی ابیاری تحت فشار حدود 10 هکتار
کرمان 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
مطالعه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سد
اردبيل 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
14:05 ب.ظ
نقشه برداری و طراحی طرح تجهیز و
کرمان 1397/7/22 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
12:43 ب.ظ
نظارت بر بهره برداری و نگهداری شبکه جمع اوری
اصفهان 1397/7/22 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
مطالعات کنترل و بهره برداری از سیلاب منطقه
اصفهان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
14:53 ب.ظ
نظارت مقیم و کارگاهی شهرستان
گلستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
نظارت مقیم و کارگاهی شهرستان
گلستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
نظارت مقیم و کارگاهی شهرستان
گلستان 1397/7/21 تاریخ گذشته