1398/09/20
19:04 ب.ظ
انجام خدمات انالیز پارامترهای محیط زیستی در
خراسان جنوبي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
1398/09/18
12:17 ب.ظ
مطالعات و مشاوره
خراسان جنوبي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
18:28 ب.ظ
مطالعات
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
14:55 ب.ظ
انجام مطالعات ویدئومتری 4 حله چاه با عمق 280 متر حداکثر
خراسان جنوبي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
انجام مطالعه بازنگری
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه نوبهار
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
انجام مطالعات و طراحی پخش سیلاب
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
13:15 ب.ظ
1398/09/13
19:26 ب.ظ
انتخاب شرکت مهندسی جهت نظارت کارگاهی و بازنگری مطالعات
چهارمحال بختياري 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
12:07 ب.ظ
مطالعات و مشاوره
خراسان جنوبي 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
مطالعات و مشاوره مجتمع
خراسان جنوبي 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
مطالعات و مشاوره
خراسان جنوبي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:30 ب.ظ
مطالعات تعیین بستر و حریم کمی و کیفی و
چهارمحال بختياري 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
19:15 ب.ظ
نظارت مقیم کارگاهی پروژه های ابرسانی
گلستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
نقشه برداری شبکه های توزیع و خطوط انتقال
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
نقشه برداری شبکه های توزیع خطوط انتقال
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
نقشه برداری شبکه های توزیع و خطوط انتقال
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:55 ب.ظ
مطالعه مرحله اول پساب فاضلاب تصفیه خانه
لرستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
مهندسی ارزش پروژه های سد و قفل
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
انتخاب مشاور راهبردی طرح های نوین ابیاری
خراسان جنوبي 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
1398/09/08
16:26 ب.ظ
پایش کیفی ابهای زیرزمینی دشت
لرستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:26 ب.ظ
مطالعه مرحله اول پساب فاضلاب
لرستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:44 ق.ظ
استعلام بخش بازرسی فنی تجهیزات
خراسان جنوبي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:21 ب.ظ
عملیات نقشه برداری شبکه توزیع اب روستاهای
بوشهر 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
بخش بازرسی فنی تجهیزات
خراسان جنوبي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:44 ب.ظ
مطالعات مجتمع ابرسانی حاشیه شهر
خراسان جنوبي 1398/9/4 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
مطالعات تعین حد بستر و حریم تالابهای استان
چهارمحال بختياري 1398/9/4 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
نقشه برداری خط انتقال و شبکه توزیع روستاهای استان
خراسان شمالي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:06 ب.ظ
19:06 ب.ظ
18:44 ب.ظ
نظارت بر ایستگاههای بارانسنجی سطح استان
مازندران 1398/9/3 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
14:59 ب.ظ
مطالعه تعیین حد بستر و حریم تالاب ناییند
بوشهر 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
نقشه برداری و طراحی خطوط انتقال و شبکه های
آذربايجان شرقي 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
مطالعه و طراحی شبکه جمع اوری ابهای
خراسان جنوبي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:40 ب.ظ
انتخاب مشاور ذیصلاح جهت نظارت برنگهداری و بهره برداری از سامانه
چهارمحال بختياري 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
12:43 ب.ظ
خدمات مطالعات و مشاوره شهر
خراسان جنوبي 1398/8/29 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
اندازه گیری و جمع اوری امار و داده های ابهای
اصفهان 1398/8/29 تاریخ گذشته