1398/11/06
10:19 ق.ظ
ballast  p /p cop overgauling
ballast p /p cop overgauling... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/11/6 مهلت دار
00:21 ق.ظ
COOLER HEATER & CONDANSOR SERVICE
COOLER HEATER & CONDANSOR SERVICE... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/11/5 مهلت دار
00:13 ق.ظ
GOCERNOR OVERHAUL
GOCERNOR OVERHAUL... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/11/5 مهلت دار
1398/11/03
17:51 ب.ظ
aux engine overhaul
aux engine overhaul... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/11/3 تاریخ گذشته
17:49 ب.ظ
deck machinery
deck machinery... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/11/3 تاریخ گذشته
1398/10/24
13:41 ب.ظ
تجهیزات دریایی موردنیاز بیکن
تجهیزات دریایی موردنیاز بیکن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/11
10:40 ق.ظ
قایق بادی یک دستگاه و موتور 25 اسب یک دستگاه
قایق بادی یک دستگاه و موتور 25 اسب یک دستگاه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/09/20
12:01 ب.ظ
بویه نجات شناور ویژه نجات غریق
بویه نجات شناور ویژه نجات غریق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:29 ب.ظ
ساخت و نصب دو عدد بیکن جدید تعمیرات اساسی یک عدد  یکن وتعمیر و نگهداری بیکن های
خوزستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/06
18:28 ب.ظ
اورهال ژنراتور
اورهال ژنراتور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
خرید تشت قایق
خرید تشت قایق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/06/31
11:07 ق.ظ
مارکینگ بدنه شناور - مارکینگ بدنه و زنجیر و لنگر شناور به صورت فیکسی
هرمزگان 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/27
15:12 ب.ظ
خرید و ساخت و حمل و نصب 4 فروند  پانتون فلزی شناور و
خوزستان 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/20
18:39 ب.ظ
پالیش پیتینگ پروانه رنج کردنزنجیر  و لنگر - مارکتینگ شناور کارنیشین
هرمزگان 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/17
18:54 ب.ظ
تامین بویه های پلی اتیلن
تامین بویه های پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/13
17:59 ب.ظ
قرارداد تامین تست و راه اندازی چراغ های دریایی
قرارداد تامین تست و راه اندازی چراغ های دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/6/13 تاریخ گذشته
17:51 ب.ظ
قرارداد تامین بویه های پلی اتیلن
قرارداد تامین بویه های پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/03
18:08 ب.ظ
بوم سورینت با کاردبرد جاذب الودگی نفتی
بوم سورینت با کاردبرد جاذب الودگی نفتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/05/30
19:14 ب.ظ
VR شناور فاکسون
VR شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
لگنی قایق
لگنی قایق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خراسان رضوي 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:04 ب.ظ
خرید باطری
خرید باطری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
VR شناور فاکسون
VR شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
steel work شناور faxon
steel work شناور faxon... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:29 ب.ظ
واچ بویه پلی اتیلن
واچ بویه پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1398/5/7 تاریخ گذشته