1398/05/31
18:26 ب.ظ
مرحله 6 جمع اوری مرسولات پستی سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
مبادله مرسولات ویژه بین استانی
فارس 1398/5/31 مهلت دار
18:22 ب.ظ
توزیع امانات شهرستان
فارس 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
18:49 ب.ظ
حمل و نقل مرسولات پستی با یک دستگاه نیسان از گرمسار
سمنان 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
فعالیتهای پستی و تحویل روزانه بسته ها و امانات پستی
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
تحویل روزانه بسته ها و امانات پستی
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
خط پستی
خط پستی... خدمات
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
جمع اوری مرسولات پستی سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
15:04 ب.ظ
توزیع امانات به صورت دانه ای در سطح شهر کرمانشاه
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
15:21 ب.ظ
توزیع امانت پستی سطح شهر
خراسان رضوي 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
مرحله چهارم جمع اوری مرسولات پستی سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
جمع اوری پست
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
جمع اوری پست
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
جمع اوری پست
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:57 ب.ظ
توزیع و جمع اوری کیسه های پستی ویژه
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
توزیع امانت دانه شمار در سطح
گيلان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
توزیع امانت پستی دانه شماره مسیر21
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
توزیع امانات پستی دانه شمار مسیر 22
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
توزیع امانت دانه شمار مسیر 19
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
توزیع امانت پستی دانه شماره مسیر20
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
توزیع امانت پشتی دانه شمار مسیر 14
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
توزیع امانت پستی  دانه شمار مسیر17
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
توزیع امانت دانه شمار مسیر 18
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
قبول مرسولات پستی وارسال در محل
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
ارسال و جمع اوری مرسولات پستی
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:03 ب.ظ
خط مبادله
خوزستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
ارسال مراسلات پستی از تمام نقاط کشور به شعبه و برعکس
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:42 ب.ظ
حمل مرسولات پستی از
يزد 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
مرحله دوم جهت توزیع امانات در سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
ارسال و جمع اوری کیسه های پستی بین استانی
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
09:36 ق.ظ
توزیع مرسولات پستی روستاهای از توابع
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
مبادله مرسولات ویژه بین استانی
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:33 ب.ظ
توزیع مرسولات در بخش روستایی - ملارد
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
توزیع تحویل مرسولات اداری سازمان
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
خط پستی
خط پستی... خدمات
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
خط مبادله
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
خطوط مبادله پستی
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:44 ب.ظ
توزیع مرسولات در بخش روستایی شهرستان قدس
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
حمل و نقل و مبادله محمولات پستی به شهرستانهای
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
مرسوله پستی
خراسان رضوي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:18 ب.ظ
مبادله مرسولات ویژه
فارس 1398/5/17 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
توزیع دانه ای امانات سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
قبول رهسپاری و توزیع مرسولات پستی
سيستان و بلوچستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
دریافت و ارسال مرسولات پستی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/17 تاریخ گذشته