1397/12/18
18:12 ب.ظ
پیشنهاد بازاریابی و افزایش فروش فرش دستباف تولید شده
پیشنهاد بازاریابی و افزایش فروش فرش دستباف تولید شده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:48 ب.ظ
ارائه خدمات و انتقال دانش فنی اموزش و پیاده سازی استانداردهای مشتری مداری
ارائه خدمات و انتقال دانش فنی اموزش و پیاده سازی استانداردهای مشتری مداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:54 ق.ظ
برگزاری  سه رویداد  ارائه  راه حل های  نوین  و یافتن  مدل کسب و کار  جدید
برگزاری سه رویداد ارائه راه حل های نوین و یافتن مدل کسب و کار جدید... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:02 ب.ظ
برگزاری کلینیک کسب و کار سیار نمایشگاهی 70 متر  4روز
برگزاری کلینیک کسب و کار سیار نمایشگاهی 70 متر 4روز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/07/03
14:53 ب.ظ
کارگزار فن بازار و کارگزار برگزاری 3 رویداد استارت آپ و کارگزار شناسایی و مستندسازی نیازهای فناوری 10 واحد صنعتی
فارس 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/05
15:28 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی توسعه خوشه فرش دستبافت
مطالعه امکان سنجی توسعه خوشه فرش دستبافت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/06/01
13:05 ب.ظ
پیاده سازی و اجرای  خوشه کسب
پیاده سازی و اجرای خوشه کسب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/6/1 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
عارضه یابی رکورد فالعیت های معدنی و پیشنهاد راهکاری های مناسب فعالسازی معادن
عارضه یابی رکورد فالعیت های معدنی و پیشنهاد راهکاری های مناسب فعالسازی معادن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/28
10:17 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره برندسازی محصولات مددجویان
خرید خدمات مشاوره برندسازی محصولات مددجویان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/28 تاریخ گذشته