1398/06/25
15:27 ب.ظ
انجام معاینه فنی خودروهای سنگین و صدور گواهی
هرمزگان 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/05/10
14:26 ب.ظ
معاینه فنی خودروهای امدادی
آذربايجان شرقي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/04/10
08:25 ق.ظ
پروژه بازنگری  حدود مجاز معاینه فنی خودروها و موتور سیکلت
تهران 1398/4/10 تاریخ گذشته
1397/08/28
11:46 ق.ظ
انجام  معاینات  فنی خودرو سنگین
هرمزگان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/07/23
09:32 ق.ظ
انجام  معاینه  فنی موتور خانه های
البرز 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/04/24
12:14 ب.ظ
صدور معاینه فنی موتورخانه
تهران 1397/4/24 تاریخ گذشته