1397/08/23
09:12 ق.ظ
نخ ریسی نیمه صنعتی با دستگاه نیمه اتوماتیک
ايلام 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/22
09:38 ق.ظ
تعمیرات نیمه اساسی دیزل ژنراتور ایستگاه
هرمزگان 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
رفع نشتی سوخت وایرادهای موجود
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
تهیه و اجرای شیرهای هیدرانت برای واحدهای پرخطر
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:44 ب.ظ
انجام عملیات اجرایی ساخت درپوش و رنگ امیزی
گيلان 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
طراحی نقشه کشی صنعتی ونظارت بر ساخت کوره هضم
البرز 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:16 ق.ظ
بازسازی یاتاقان های واحد های gef5
فارس 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
بازسازی یاتاقان های واحد های کرافت v93/1 و bbc نیروگاه
فارس 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/02
12:53 ب.ظ
1397/06/20
14:00 ب.ظ
انجام بابیت ریزی یا تاقان اکسایتر
گيلان 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/13
13:43 ب.ظ
انجام بابیت ریزی یاتاقان اکسایتر واحد بخار
گيلان 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/05
11:45 ق.ظ
خدمات سنگ زنی و آبکاری بصورت کروم کاری
مازندران 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/15
13:58 ب.ظ
سنگ زنی رول به طول سنگزنی 2600متر مربع و
مازندران 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/04/25
14:28 ب.ظ
واحد روغن زن
واحد روغن زن... صنایع و کارخانه ها
اصفهان 1397/4/25 تاریخ گذشته