1398/05/31
12:20 ب.ظ
مطالعه تهیه شناسنامه  HSEE شهرکهای صنعتی
يزد 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
12:13 ب.ظ
مطالعات ممیزی  hsee واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
19:20 ب.ظ
انجام ممیزی HSE واحدهای صنعتی مستقر در شهرک
سمنان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/14
1398/04/29
18:40 ب.ظ
بهره برداری از ایستگاه اتش نشانی
سمنان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/23
18:34 ب.ظ
ممیزی ایمنی و بهداشت محیط زیست و انرژی واحدهای صنعتی
فارس 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/18
1398/04/01
18:42 ب.ظ
دوره آموزشی امداد و نجات گونه ای اسیب دیده
مركزي 1398/4/1 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
مانور اطفا حریق در
خراسان رضوي 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/18
18:26 ب.ظ
انجام خدمات بهداشتی و سم پاشی ادارات
سيستان و بلوچستان 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/07
11:56 ق.ظ
1398/02/29
18:59 ب.ظ
ارائه خدمات ایمنی و اتش نشانی
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/21
10:47 ق.ظ
تهیه شناسنامه ایمنی و ممیزی واحد های صنعتی
مركزي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/17
1398/01/27
12:14 ب.ظ
ارائه خدمات اتشنشانی
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
1397/11/06
12:49 ب.ظ
خرید خدمات اتشنشانی دفتر مرکزی
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/30
22:41 ب.ظ
1397/10/29
20:12 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از ایستگاه های اتش نشانی
هرمزگان 1397/10/29 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
خرید خدمات اتش نشانی دفتر مرکزی
تهران 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:04 ب.ظ
مطالعه تهیه شناسنامه HSEE شهرک صنعتی
يزد 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:23 ق.ظ
1397/07/21
13:52 ب.ظ
انجام مطالعات زیست محیطی راه دسترسی
مازندران 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:20 ب.ظ
انجام ممیزی HSE واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای
سمنان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
13:34 ب.ظ
انجام ممیزی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی
سمنان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:08 ب.ظ
انجام خدمات ممیزی HSE
زنجان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
14:10 ب.ظ
انجام عملیات  ارزیابی  زیست محیطی  توسعه 2000 هکتاری
سمنان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/09
19:14 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره به منظور تهیه شناسنامه HSEE
بوشهر 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/04
15:00 ب.ظ
تهیه شناسامه hsee و ممیزی ایمنی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
16:10 ب.ظ
تهیه شناسنامه HSEE و ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:23 ب.ظ
1397/06/31
12:17 ب.ظ
1397/06/27
14:34 ب.ظ
تهیه شناسنامه HSEE و ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی
لرستان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
13:45 ب.ظ
تهیه شناسنامه HSEE شهرک صنعتی
تهران 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/24
11:44 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار و تست ایمنی تجهیزات نیروگاه دیزل
سيستان و بلوچستان 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/16
1397/06/14
14:51 ب.ظ
1397/06/12
15:03 ب.ظ
خدمات ممیزی  به منظور  ثبت
يزد 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/10
13:52 ب.ظ
انجام مطالعات زیست محیطی نواحی صنعتی
مركزي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/28
08:56 ق.ظ
انجام ممیزی  و تهیه شناسنامه تعداد 250 واحد
البرز 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/21
14:22 ب.ظ
تهیه شناسنامه HSEE و شناسنامه ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی
اصفهان 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/02
10:15 ق.ظ
1397/04/27
00:29 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار و
زنجان 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/23
1397/03/30
18:46 ب.ظ
انجام خدمات سنجش و ارزیابی عوامل زیان اور
کرمانشاه 1397/3/30 تاریخ گذشته