1398/11/01
00:27 ق.ظ
واگذاری ممیزی و صدور گواهینامه
بوشهر 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/23
21:08 ب.ظ
طراحی تولید و پیاده سازی سیستم ممیزی
تهران 1398/10/23 مهلت دار
1398/10/08
10:38 ق.ظ
یک نفر کارشناس بهداشت محیط جهت
کرمانشاه 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/05
13:36 ب.ظ
کارشناس بهداشت محیط جهت اپراتوری دستگاه امحا
کرمانشاه 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/10/01
18:34 ب.ظ
بازرسی از تجهیزات زمین بازی و پارکهای شهرستان
مازندران 1398/10/1 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
بازرسی از تجهیزات زمین بازی و 1پارکهای شهر های
مازندران 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/26
13:03 ب.ظ
تعداد 6 نفر اتشنشان جهت ساختمان انبار تجهیزات پزشکی
تهران 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:29 ب.ظ
تهیه شناسنامه hsee‌برای شمس اباد
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
عملیات اتشنشانی و پوشش اماده باش اتش نشان پروژه های درحال انجام
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
ممیزی ایمنی واحدهای تولیدی و تهیه شناسنامه اماری شهرک های ص
سيستان و بلوچستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/13
1398/09/11
11:08 ق.ظ
مطالعات تهیه شناسایی HSEE شهرک های صنعتی
آذربايجان غربي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
1398/09/06
10:31 ق.ظ
تدوین محتوا ایمنی کار
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:53 ب.ظ
تعداد 6 نفر اتش نشان جهت ساختمان
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
ارائه خدمات اتشنشانی
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
12:30 ب.ظ
خذدمات مطالعات تهیه شناسنامه
سمنان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:05 ب.ظ
ارزیابی عوامل زیان اور محیط کار بیمارستان 17 شهریور
خوزستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
11:00 ق.ظ
سنجش عوامل زیان اور بیمارستان
آذربايجان شرقي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
15:44 ب.ظ
سنجش عوامل زیان اور محیط بیمارستان
آذربايجان شرقي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:54 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
خراسان رضوي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:53 ب.ظ
1398/08/19
13:59 ب.ظ
تدوین محتوای ایمنی کار  نوشتاری و تصویری در دوره
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
1398/08/18
18:38 ب.ظ
خدمات بهداشت حرفه ای و اندازه گیری
خراسان جنوبي 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/16
13:28 ب.ظ
تهیه شناسنامه hsee در شهرک صنعتی
تهران 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
1398/08/11
16:00 ب.ظ
خدمات مطالعات تهیه شناسنامه HSEE شهرک صنعتی
سمنان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/07/16
14:42 ب.ظ
اخذ گواهینامه سلامت ایمنی تجهیزات و ماشین الات
خراسان رضوي 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/09
19:02 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی و کنترل صحت اجرای الزامات hse سطح شرکت
خراسان شمالي 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/06
14:58 ب.ظ
تهیه شناسنامه ممیزی
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/02
18:37 ب.ظ
تهیه شناسنامه ایمنی بهداشت
کرمان 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/07/01
19:06 ب.ظ
تهیه شناسنامه شهرک های صنعتی
چهارمحال بختياري 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/25
19:10 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از ایستگاه های اتش نشانی
هرمزگان 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/10
15:21 ب.ظ
انجام امور اتش نشانی
خراسان رضوي 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/05/31
12:20 ب.ظ
مطالعه تهیه شناسنامه  HSEE شهرکهای صنعتی
يزد 1398/5/31 تاریخ گذشته