1397/10/26
12:30 ب.ظ
ارائه سرویس اینترنت ساختمان مرکزی
فارس 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/24
12:14 ب.ظ
فروش پهنای باند اینترنت در سطح استان
فارس 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
17:49 ب.ظ
پشتیبانی استانداری
پشتیبانی استانداری... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
برقراری اتصال دو طرفه به شبکه جهانی
خوزستان 1397/10/23 مهلت دار
11:33 ق.ظ
تامین پهنای بانداینترنت برای مدت یکسال
تهران 1397/10/23 مهلت دار
11:31 ق.ظ
پشتیبانی اینترنت استانداری
بوشهر 1397/10/23 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
فروش پهنای باند اینترنت وایرلس
فارس 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:06 ب.ظ
پهنای باند اختصاصی منقارن به میزان 20 بر روی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:41 ب.ظ
خرید پهنای باند اینترنت
خرید پهنای باند اینترنت... فن آوری اطلاعات
مركزي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
08:57 ق.ظ
پهنای باند اینترنت
پهنای باند اینترنت... فن آوری اطلاعات
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
13:54 ب.ظ
خرید پهنای باند اینترنت بعنوان خط جایگزین
هرمزگان 1397/10/16 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
تمدید ای پی های اختصاصی
تمدید ای پی های اختصاصی... فن آوری اطلاعات
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
18:55 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباطی وایرلس بین دو
زنجان 1397/10/15 تاریخ گذشته
17:01 ب.ظ
تهیه پهنای باند اینترنت
تهیه پهنای باند اینترنت... فن آوری اطلاعات
آذربايجان شرقي 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
خرید پهنای باند اینترنت
خرید پهنای باند اینترنت... فن آوری اطلاعات
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
14:48 ب.ظ
دکل 35G مهاری + نصب و فونداسیون کامل
فارس 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:04 ب.ظ
نصب و راه اندازی شبکه lan شبکه محلی
سمنان 1397/10/12 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
خرید فضای اینترنتی جهت استانداری
خراسان رضوي 1397/10/12 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
میزبانی سرورهای سازمان + پهنای باند اینترنت 40 مگابایت
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
10:03 ق.ظ
ارائه سرویس اینترنت ساختمان مرکزی
فارس 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/06
15:21 ب.ظ
سرویس اینترنت اختصاصی وایرلس با پهنای باند 20mbps
هرمزگان 1397/10/6 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
پهنای باند اختصاصی 10MBیک ساله
البرز 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
13:07 ب.ظ
اینترنت ایستگاههای دائمی تعیین موقعیت مکانی سازمان
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
برقراری اتصال دو طرفه به شبکه جهانی
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:21 ق.ظ
ارائه پهنای باند اینترنت و اینترانت و پشتیبانی از زیرساخت موجود
مركزي 1397/10/4 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
پهنای باند اینترنت اختصاصی 6MBPS
خراسان رضوي 1397/10/4 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
خدمات ارائه پهنای باند اختصاصی اینترنت
تهران 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:17 ب.ظ
تامین پهنای باند اینترنت 6mbاختصاصی
البرز 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
12:14 ب.ظ
برقراری اتصال دو طرفه شبکه جهانی اینترنت
خوزستان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
11:26 ق.ظ
150 مگابایت پهنای باند اینترنت
کرمانشاه 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:00 ق.ظ
خدمات ارائه پهنای باند اختصاصی اینترنت
تهران 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
14:14 ب.ظ
اینترنت ایستگاههای دایمی تعیین موقعیت مکانی
تهران 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:37 ب.ظ
برقراری ارتباط دو طرفه با اینترنت -پهنای باند اینترنت
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:38 ق.ظ
خرید و راه اندازی سرویس یکساله شبکه امن
زنجان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
12:03 ب.ظ
خرید اینترنت وایرلس اختصاصی با پهنای باند M30
گلستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:14 ب.ظ
ایجاد شبکه lan خسارت الماس شرق
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
سرویس اینترنت بین المللی اختصاصی 10MB حجم نامحدود
کرمان 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
اینترنت ایستگاههای ژئودینامیک
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/14
14:01 ب.ظ
ارائه پهنای باند سالیانه جهت اتصال به اینترنت از طریق بیسیم
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
اینترنت نامحدود جهت
اینترنت نامحدود جهت... فن آوری اطلاعات
کرمان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/10
08:39 ق.ظ
سرویس اینترنت اختصاصی زیرساخت بر بستر رادیو
البرز 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:31 ق.ظ
سرویس اینترنت وایرلس اختصاصی
تهران 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:10 ق.ظ
تامین پهنای باند اینترنتی
خوزستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:07 ب.ظ
پشتیبانی سامانه الکترونیک استانداری سال 97
بوشهر 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
اشتراک اینترنت و پشتیبانی 4ماه اول سال 97
بوشهر 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
اشتراک اینترنت و پشتیبانی چهارماه اول سال 97
بوشهر 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
پشتیبانی اینترنت از اول مرداد 97 الی 31 شهریور 97
بوشهر 1397/8/27 تاریخ گذشته