1397/10/22
19:20 ب.ظ
بالابر الکتریکی حمل و نقل بیمار مخصوص
بالابر الکتریکی حمل و نقل بیمار مخصوص... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:59 ب.ظ
بالابر تک نفره 8 متری اکاردئونی خود کششی
بالابر تک نفره 8 متری اکاردئونی خود کششی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/10/20 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
بالابر نفربر الکترو هیدرولیک
بالابر نفربر الکترو هیدرولیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:38 ب.ظ
بالابر هیدرولیکی مفصلی ظرفیت 200 کیلو گرم
بالابر هیدرولیکی مفصلی ظرفیت 200 کیلو گرم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:22 ب.ظ
بالابر نفربر 4 دکله 20 متری 250 کیلو با سیستم دی سی
بالابر نفربر 4 دکله 20 متری 250 کیلو با سیستم دی سی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/10
09:06 ق.ظ
بالابر کابلی حمل غذا
بالابر کابلی حمل غذا... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
11:42 ق.ظ
بالابر الکتروهیدرولیکدو کله چرخ خودرویی مدل EHDL 1000
بالابر الکتروهیدرولیکدو کله چرخ خودرویی مدل EHDL 1000... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/04
1397/10/01
13:14 ب.ظ
بالابر نفربر 4 نفره - چهار ریله الکتروهیدرولیک با ارتفاع 20 متر دارای چرخ
کرمان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
11:09 ق.ظ
خرید بلابر 10 متری هیدرولیکی جهت سالن ورزشی
خرید بلابر 10 متری هیدرولیکی جهت سالن ورزشی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:47 ب.ظ
بالابر هیدرولیک دو ریل با چرخ خودروئی ارتفاع 12 متر - 5 دستگاه
بالابر هیدرولیک دو ریل با چرخ خودروئی ارتفاع 12 متر - 5 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/19
19:08 ب.ظ
بالابر الکتروهیدرولیک مدل EHSA 1000 AC-220طول
بالابر الکتروهیدرولیک مدل EHSA 1000 AC-220طول... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:21 ب.ظ
خرید یک دستگاه بالا بر10 متری الکتروهید
خرید یک دستگاه بالا بر10 متری الکتروهید... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:39 ق.ظ
یک دستگاه بالا بر هیدرولیکی 2 ایستگاه به وزن 2000 کیلوگرم
یک دستگاه بالا بر هیدرولیکی 2 ایستگاه به وزن 2000 کیلوگرم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:06 ب.ظ
بالابر همسطح کننده زمین 50*200 با ظرفیت حداقل 10 تن ایرانی
بالابر همسطح کننده زمین 50*200 با ظرفیت حداقل 10 تن ایرانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:49 ب.ظ
بالابر نفربر هیدرولیکی دو دکله چرخ خودرویی
بالابر نفربر هیدرولیکی دو دکله چرخ خودرویی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1397/9/1 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
بالا بر ثابت هیدرولیکی ظرفیت بار 350 کیلو گرم ارتفاع
بالا بر ثابت هیدرولیکی ظرفیت بار 350 کیلو گرم ارتفاع... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
12:53 ب.ظ
خرید بالا بر اکاردیونی AB500S
خرید بالا بر اکاردیونی AB500S... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:36 ب.ظ
بالابر هیدرولیک چهار ریل طول 18 متر
بالابر هیدرولیک چهار ریل طول 18 متر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1397/8/29 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
بالابر همسطح کننده زمین 10 تن
بالابر همسطح کننده زمین 10 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:15 ب.ظ
بالابر هیدرولیکی رستورانی
بالابر هیدرولیکی رستورانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:06 ق.ظ
بالا بر الکتروهیرولیک تک ریل با چرخ خودرویی قابل یدک و ارتفاع کاربردی 11 متر
چهارمحال بختياري 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:08 ب.ظ
خرید یک دستگاه بالابر تک نفره الکتروهیدرولیکی با چرخ خودرویی
خرید یک دستگاه بالابر تک نفره الکتروهیدرولیکی با چرخ خودرویی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سمنان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
11:30 ق.ظ
یک دستگاه بالابر
یک دستگاه بالابر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
بالابر نفربر هیدرولیکی مدل ehl
بالابر نفربر هیدرولیکی مدل ehl... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:08 ب.ظ
بالا بر نفر بر هیدرولیکی مدل EHL
بالا بر نفر بر هیدرولیکی مدل EHL... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/8/13 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
بالابر تک ستونی هیدرولیکی
بالابر تک ستونی هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
12:42 ب.ظ
بالابر استخر
بالابر استخر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:36 ب.ظ
بالابر 4 چرخ خودوریی هیدورلیکی
بالابر 4 چرخ خودوریی هیدورلیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:51 ب.ظ
بالابر الکتروهیدرولیک
بالابر الکتروهیدرولیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گلستان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
13:36 ب.ظ
خرید بالابر 12 متری داخل سالن و محوطه ای
خرید بالابر 12 متری داخل سالن و محوطه ای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1397/7/25 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
خرید یک لیفتراک و دو دستگاه استاکر
خرید یک لیفتراک و دو دستگاه استاکر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/21
12:41 ب.ظ
خرید یک دستگاه بالابر
خرید یک دستگاه بالابر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/07
11:38 ق.ظ
بالا بر نفر بر هیدرولیکی مدل
بالا بر نفر بر هیدرولیکی مدل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
13:47 ب.ظ
بالابر ثابت هیدرولیکی
بالابر ثابت هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
14:36 ب.ظ
لیفتراک گازوئیلی 3/5 تنی
لیفتراک گازوئیلی 3/5 تنی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
16:16 ب.ظ
لیفتراک گازوئیلی
لیفتراک گازوئیلی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/20
14:06 ب.ظ
دستگاه بالابر هیدرولیک کارگاهی ارتفاع 14 متر
دستگاه بالابر هیدرولیک کارگاهی ارتفاع 14 متر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/04
14:48 ب.ظ
تعمیر و سرویس دستگاه بالابر
تعمیر و سرویس دستگاه بالابر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/30
14:06 ب.ظ
اورهال یا تعمیرات اساسی یک
اورهال یا تعمیرات اساسی یک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/22
13:53 ب.ظ
خرید جک پالت 3/5 تنی
خرید جک پالت 3/5 تنی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/21
12:55 ب.ظ
ساخت سکوی چرخدار
ساخت سکوی چرخدار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/20
13:08 ب.ظ
بالابر الکتروهیدرولیک ریل مدل PB 1100 S-AC 220 Vارتفاع 11 متر
بالابر الکتروهیدرولیک ریل مدل PB 1100 S-AC 220 Vارتفاع 11 متر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:44 ب.ظ
بالابر هیدرولیک تک ریل
بالابر هیدرولیک تک ریل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/17
14:23 ب.ظ
خرید بالابر الکتروهیدرولیک
خرید بالابر الکتروهیدرولیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1397/5/17 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
جک پالت بالا بر برقی
جک پالت بالا بر برقی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/14
13:03 ب.ظ
سیستم حرکت بالابر ها از نوع هیدرولیکی -تعدادتوقف 3 ایستگاه
سیستم حرکت بالابر ها از نوع هیدرولیکی -تعدادتوقف 3 ایستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/11
11:33 ق.ظ
تهیه بالابرهیدرولیکی
تهیه بالابرهیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/06
09:13 ق.ظ
یک دستگاه جک هیدرولیک
یک دستگاه جک هیدرولیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/5/6 اعلام نشده
1397/04/31
16:40 ب.ظ
تعمیر و سرویس دستگاه بالابر ساختمان مرکزی
تعمیر و سرویس دستگاه بالابر ساختمان مرکزی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/4/31 تاریخ گذشته