1398/10/30
12:59 ب.ظ
بالابر هیدرولیکی
بالابر هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/10/30 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
بالابر نفربر هیدرولیکی تک دکله
بالابر نفربر هیدرولیکی تک دکله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/29
19:29 ب.ظ
بالابر نفر هیدرولیکی 18 متری
بالابر نفر هیدرولیکی 18 متری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/10/29 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
استاکر برقی 2 تن
استاکر برقی 2 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/10/29 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
استاکر برقی 2 تن
استاکر برقی 2 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
13:11 ب.ظ
بالابر الکتروهیدرولیک 3 دستگاه در مدل های مختلف
بالابر الکتروهیدرولیک 3 دستگاه در مدل های مختلف... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/25
20:40 ب.ظ
بالابر ویژه نفر و بار
بالابر ویژه نفر و بار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/21
13:00 ب.ظ
خرید 1 دستگاه بالابر عمودی نفربر با سیستم عملکرد الکتروهیدرولیک
فارس 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/16
14:01 ب.ظ
لیفتراک دستی 2 تنی
لیفتراک دستی 2 تنی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/09
00:10 ق.ظ
خرید بالابر 12 متری
خرید بالابر 12 متری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/08
07:36 ق.ظ
بالابر هیدرولیک جهت نصب در سوله کفی 90*120
بالابر هیدرولیک جهت نصب در سوله کفی 90*120... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/05
13:31 ب.ظ
طراحی راه اندازی سیستم الکتریکی وینچ
طراحی راه اندازی سیستم الکتریکی وینچ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/10/04
18:09 ب.ظ
تهیه مصالح و نصب بالابر جهت ساختمان های نگهبانی شهرکهای صنعت
تهیه مصالح و نصب بالابر جهت ساختمان های نگهبانی شهرکهای صنعت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/03
19:42 ب.ظ
بالابر پشت نیسانی تلسکوپی 11 متری با سبد فایبرگلاس
بالابر پشت نیسانی تلسکوپی 11 متری با سبد فایبرگلاس... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
همدان 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/02
10:12 ق.ظ
بالابر جک پالت دستی
بالابر جک پالت دستی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/09/27
12:56 ب.ظ
خرید بالابر الکتروهیدرولیک
خرید بالابر الکتروهیدرولیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/9/27 تاریخ گذشته
1398/09/26
10:24 ق.ظ
بالابر هیدرولیک جهت نصب در سوله
بالابر هیدرولیک جهت نصب در سوله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/23
14:09 ب.ظ
تهیه مصالح و نصب بالابر هیدرولیکی جهت ساختمانهای نگهبانی شهرکهای صنعتی
کرمان 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:40 ب.ظ
بالابر مخصوص نفر
بالابر مخصوص نفر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:47 ب.ظ
بالابر 1 تن ارتفاع 4 متر هیدرولیک
بالابر 1 تن ارتفاع 4 متر هیدرولیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
بالابر تلسکوپی مفصلی قابل نصب در شاسی 10 تن به ارتفع 24 متر و 16 متر
همدان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
14:45 ب.ظ
5 دستگاه جک پالت 3 تن موردنیاز
5 دستگاه جک پالت 3 تن موردنیاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:42 ب.ظ
1 دستگاه بالار نفربر دم هواپیما
1 دستگاه بالار نفربر دم هواپیما... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
بالابر هیدرولیک با ظرفیت 200 کیلو گرمی
بالابر هیدرولیک با ظرفیت 200 کیلو گرمی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:47 ب.ظ
بالابر هیدرولیک جهت نصب در سوله
بالابر هیدرولیک جهت نصب در سوله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:01 ب.ظ
یک دستگاه بالابر مکانیکی 24 متری اتش نشانی
یک دستگاه بالابر مکانیکی 24 متری اتش نشانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
همدان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:03 ب.ظ
خرید 1 دستگاه بالابر خودروئی 15 متری
خرید 1 دستگاه بالابر خودروئی 15 متری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:36 ب.ظ
بالابر سیار سکوداری الکترو هیدرولیکی
بالابر سیار سکوداری الکترو هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
بالابر هیدرولیکی نفر بر قابلیت حمل توسط خودرو 11 متر
بالابر هیدرولیکی نفر بر قابلیت حمل توسط خودرو 11 متر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:36 ب.ظ
بالابر نفر بر هیدرولیکی 18 متری
بالابر نفر بر هیدرولیکی 18 متری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
میز قیچی بالابر قیچی تا ارتفاع  150 سانتیمتر و برای وزن 350 کیلو
میز قیچی بالابر قیچی تا ارتفاع 150 سانتیمتر و برای وزن 350 کیلو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:05 ب.ظ
لیفتراک دستی 2تنی یک دستگاه-پمپ اسکیمر دیزمی یک دستگاه
لیفتراک دستی 2تنی یک دستگاه-پمپ اسکیمر دیزمی یک دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
12:15 ب.ظ
بالابر هیدرولیکی
بالابر هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:39 ب.ظ
لیفتراک دستی 2 تنی یک دستگاه
لیفتراک دستی 2 تنی یک دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
10:43 ق.ظ
دستگاه بالابر هیدولیکی
دستگاه بالابر هیدولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:46 ب.ظ
دستگاه بالابر هیدرولیکی
دستگاه بالابر هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/11
14:15 ب.ظ
بالابر نفربر کارگاهی
بالابر نفربر کارگاهی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/02
18:09 ب.ظ
ساخت و نصب یکدستگاه بالا برهیدرولیک
ساخت و نصب یکدستگاه بالا برهیدرولیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/08/01
11:02 ق.ظ
بالابر ساختمانی با ظرفیت  بک تن همراه با پایه و کلید کنترل
بالابر ساختمانی با ظرفیت بک تن همراه با پایه و کلید کنترل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:03 ب.ظ
خرید یک دستگاه بالابر الکترو هیدرولیک مدل 1400 بالان صنعت
خرید یک دستگاه بالابر الکترو هیدرولیک مدل 1400 بالان صنعت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/17
10:50 ق.ظ
خرید لیفتراک ایرانی گازوئیلی
خرید لیفتراک ایرانی گازوئیلی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/16
10:46 ق.ظ
بالابر هیدرولیک جهت نصب در سوله
بالابر هیدرولیک جهت نصب در سوله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
14:36 ب.ظ
لیفتراک 2/5 تن
لیفتراک 2/5 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
14:49 ب.ظ
خرید 1 دستگاه لیفتراک 5 تن گازوئیلی
خرید 1 دستگاه لیفتراک 5 تن گازوئیلی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/11
13:37 ب.ظ
بالابر هیدرولیکی
بالابر هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قم 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/07
14:25 ب.ظ
خرید یک دستگاه لیفتراک ایرانی
خرید یک دستگاه لیفتراک ایرانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
15:36 ب.ظ
خرید بالابر برای ترمینال فرودکاه
خرید بالابر برای ترمینال فرودکاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
18:25 ب.ظ
لیفتراک دستی
لیفتراک دستی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/7/4 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی بالابر الکتروهیدرولیک
خرید نصب راه اندازی بالابر الکتروهیدرولیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/03
19:11 ب.ظ
خرید بالابر برای ساختمان ترمینال فرودگاه
خرید بالابر برای ساختمان ترمینال فرودگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1398/7/3 تاریخ گذشته