1397/08/23
09:21 ق.ظ
کانیوو سنگی
کانیوو سنگی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/05/22
14:06 ب.ظ
خرید 85 متر معکب سیلیس جهت شهرک
خرید 85 متر معکب سیلیس جهت شهرک... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/15
09:50 ق.ظ
نقره با عیار خالص
نقره با عیار خالص... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/10
14:25 ب.ظ
دان سنگ اهکی  250 تن - دان سنگ رودخانه 250 تن
البرز 1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/04/23
14:21 ب.ظ
خرید پودر آلومینا 0.3 و 1 و 3 میکرون - نمد پولیش قطر 5
البرز 1397/4/23 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
خرید 120000 کیلوگرم  خاک معدنی
خرید 120000 کیلوگرم خاک معدنی... معدن و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/20
08:25 ق.ظ
خرید پودر الومینا 0.3و1و3و6 میکرون - نمد پولیش قطر5
البرز 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/10
13:44 ب.ظ
خرید پودر الومینا
خرید پودر الومینا... معدن و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/04/09
09:47 ق.ظ
خرید 120هزار کیلوگرم خاک معدنی
خرید 120هزار کیلوگرم خاک معدنی... معدن و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/05
01:13 ق.ظ
خرید 3 تن سنگ نمک دانه درشت
خرید 3 تن سنگ نمک دانه درشت... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/03/23
15:00 ب.ظ
خرید بنتونیت
خرید بنتونیت... معدن و فرآورده های مرتبط
کردستان 1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/13
11:26 ق.ظ
خرید ذغال کک 95% به مقدار 35000 کیلوگرم
خرید ذغال کک 95% به مقدار 35000 کیلوگرم... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/3/12 تاریخ گذشته
1397/02/23
17:16 ب.ظ
خرید سیل کربن
خرید سیل کربن... معدن و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/2/22 تاریخ گذشته
17:15 ب.ظ
استعلام -  طرح بیله سوار و
استعلام - طرح بیله سوار و... معدن و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1397/2/22 تاریخ گذشته