1398/09/18
14:53 ب.ظ
ویر پلیت ریخته گری ماشین اهنگری 65
خراسان شمالي 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
18:25 ب.ظ
ویر پلیت ریخته گری ماشین اهنگری 65
خراسان شمالي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/05/24
15:13 ب.ظ
1397/09/21
13:47 ب.ظ
موم ریخته گری و..
موم ریخته گری و..... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/02/29
13:29 ب.ظ
خرید تجهیزات و قطعات یدکی شامل : قالب ریخته گری اسلب ،
خوزستان 1397/2/29 تاریخ گذشته