1398/01/28
13:52 ب.ظ
تعمیر گیربکس و سیستم هیدرولیک و مندلهای 1 دستگاه لودر کوماتسو
تعمیر گیربکس و سیستم هیدرولیک و مندلهای 1 دستگاه لودر کوماتسو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
تعمیر گیربکس سیستم هیدرولیک و مندل های یک دستگاه لودر کماتسو
تعمیر گیربکس سیستم هیدرولیک و مندل های یک دستگاه لودر کماتسو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
تعمیر موتور کامل بلدوزرD155 کوماتسو
تعمیر موتور کامل بلدوزرD155 کوماتسو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/1/28 مهلت دار
1398/01/27
15:07 ب.ظ
تعمیر غلطک ویبره CA25 موتور پرکنیز 6 سیلندر
تعمیر غلطک ویبره CA25 موتور پرکنیز 6 سیلندر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
تعمیر و تامین قطعات گیربکس گریدر هپکو
تعمیر و تامین قطعات گیربکس گریدر هپکو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/25
12:54 ب.ظ
تعمیر جرثقیل a300
تعمیر جرثقیل a300... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/1/25 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
تعمیر بنز 911 جرثقیل
تعمیر بنز 911 جرثقیل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/1/25 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
تعمیر پمپ هیدرولیک و حرکت بلدوزر 355
تعمیر پمپ هیدرولیک و حرکت بلدوزر 355... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
تعمیر سم پاش پشت وانتی شامل تعویض پمپ و کنترل پنل واتومایزر و ...تست دستگاههای سمپاش
تهران 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
تعمیر سم پاش ULV پشت وانتی شامل تعویض کنترل پنل اتومایزر اتصالات سمپاش
تهران 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/21
14:12 ب.ظ
تعمیر دستگاه کشت مستقیم اسفوجیا
تعمیر دستگاه کشت مستقیم اسفوجیا... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
يزد 1398/1/21 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
تعویض کابین بالابر بالان صنعت مدل EHDL
تعویض کابین بالابر بالان صنعت مدل EHDL... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/1/21 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
تعمیر موتور کامل بولدوزر کوماتسو
تعمیر موتور کامل بولدوزر کوماتسو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/1/21 تاریخ گذشته
1397/12/27
20:33 ب.ظ
تعمیر 1 دستگاه لودر
تعمیر 1 دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
سرویس و نگهداری یک دستگاه بالابر پرونده اداره فکوری
سرویس و نگهداری یک دستگاه بالابر پرونده اداره فکوری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
19:19 ب.ظ
بازدید و راه اندازی اوره پاش مایع
بازدید و راه اندازی اوره پاش مایع... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
09:19 ق.ظ
تعمیر ماشین الات مکانیزه خطی
تعمیر ماشین الات مکانیزه خطی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/21
10:05 ق.ظ
تعمیر دستگاه سمپاش توربینی زراعی
تعمیر دستگاه سمپاش توربینی زراعی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
09:58 ق.ظ
بازسازی و تعمیرات اساسی یک دستگاه بولدوزر D8
بازسازی و تعمیرات اساسی یک دستگاه بولدوزر D8... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
10:20 ق.ظ
تعمیر دستگاه بالابر EHS 1100
تعمیر دستگاه بالابر EHS 1100... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
09:00 ق.ظ
تعمیر یک دستگاه لودر ولووL90
تعمیر یک دستگاه لودر ولووL90... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
تعمیر 1 دستگاه لودر کوماتسو
تعمیر 1 دستگاه لودر کوماتسو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
تعمیر یک دستگاه گرید میتسوبیشی
تعمیر یک دستگاه گرید میتسوبیشی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
تعمیر 1 دستگاه گریدر
تعمیر 1 دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
تعمیر 1 دستگاه لودر کوماتسو
تعمیر 1 دستگاه لودر کوماتسو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
تعمیر یک دستگاه گریدر کوماتسو
تعمیر یک دستگاه گریدر کوماتسو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
08:45 ق.ظ
تعمیر سی عدد جک بیل بیل برق روب جلو کامیونی
تعمیر سی عدد جک بیل بیل برق روب جلو کامیونی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/14
09:37 ق.ظ
تعمیر ماشین الات مکانیزه
تعمیر ماشین الات مکانیزه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
تعمیر جرثقیل ریلی اورتون
تعمیر جرثقیل ریلی اورتون... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
سرویس و نگهداری دو دستگاه کلایمر به مدت یکسال
سرویس و نگهداری دو دستگاه کلایمر به مدت یکسال... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
13:42 ب.ظ
تعمیر جرثقیل A300
تعمیر جرثقیل A300... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/12/12 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
تعمیر پمپ هیدرولیک و حرکت بلدوزر
تعمیر پمپ هیدرولیک و حرکت بلدوزر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
13:50 ب.ظ
بازسازی 3 دستگاه ماشین راهداری - لودر کارتپیلار و بنز و بلدوزر کاترپیلار
مركزي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/09
09:57 ق.ظ
خدمات فنی و پشتیبانی و اجرا و تعمیر و نگهداری و تهیه قطعات و تامین نیرو فنی و اپراتور با دو دستگاه حفاری DM50
خراسان رضوي 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/06
12:08 ب.ظ
تعمیر پمپ و شیرهای برقی شن نمک پاش کامیون کمپرسی تعمیر  پمپ و سوزن انژکتور گریدر و تعمیر گیربکس
خراسان رضوي 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:42 ب.ظ
تعمیر دستگاه اسکراور سرنشین دار و واتر جت
تعمیر دستگاه اسکراور سرنشین دار و واتر جت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/12/5 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
تعمیر جرثقیل اورتون
تعمیر جرثقیل اورتون... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/5 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
تعمیر ماشین آلات مکانیزه
تعمیر ماشین آلات مکانیزه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
20:26 ب.ظ
تعمیر جرثقیل اورتون
تعمیر جرثقیل اورتون... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
تعمیر و سرویس موتور دستگاه ماشین ورق تا کن
تعمیر و سرویس موتور دستگاه ماشین ورق تا کن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/12/4 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
تعمیر گریدر هپکو
تعمیر گریدر هپکو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
تعمیر گریدر کاترپیلا
تعمیر گریدر کاترپیلا... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
تعمیر یک دستگاه بلدوزر D155
تعمیر یک دستگاه بلدوزر D155... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
تعمیر لودر کاترپیلار
تعمیر لودر کاترپیلار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
تعمیر بولدوزر کوماتسو
تعمیر بولدوزر کوماتسو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/01
16:16 ب.ظ
بازسازی و راه اندازی ماشین الات شامل شیلنگ اب جنش لاستکی - میل لنگ - پیستون - پیچ انگشتی - واشر
مازندران 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/28
12:48 ب.ظ
تهیه قطعات و تعمیر اساسی موتور بلدوزر کوماتسو D85 راهداری
تهیه قطعات و تعمیر اساسی موتور بلدوزر کوماتسو D85 راهداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
18:45 ب.ظ
تعمیر و تراشکاری سیستم هیدرولیک بلدوزر هپکو
تعمیر و تراشکاری سیستم هیدرولیک بلدوزر هپکو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قم 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
تعمیر گیربکس بلدوزر کاترپیلارd6
تعمیر گیربکس بلدوزر کاترپیلارd6... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قم 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
تعمیر سیستم هیدرولیک لودر لیوگانگ
تعمیر سیستم هیدرولیک لودر لیوگانگ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قم 1397/11/27 تاریخ گذشته