1398/05/28
19:53 ب.ظ
خرید خرپای تیرچه صنعتی جهت تعمیر سقف بایگانی راکد
اردبيل 1398/5/28 مهلت دار
15:14 ب.ظ
نبشی فولادی استاندارد
نبشی فولادی استاندارد... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
14:29 ب.ظ
خرید میلکرد احدار - بیمارستان امام حسن مجتبی داراب
فارس 1398/5/28 مهلت دار
14:23 ب.ظ
خرید خاموت جهت بیمارستان امام
فارس 1398/5/28 مهلت دار
14:12 ب.ظ
قوطی اهنی
قوطی اهنی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
12:40 ب.ظ
ورق طرح سفال
ورق طرح سفال... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1398/5/28 مهلت دار
12:32 ب.ظ
میلگرد 8 ساختمانی
میلگرد 8 ساختمانی... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1398/5/28 مهلت دار
10:09 ق.ظ
اهن الات راهرو  ICU بیمارستان امام
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
اهن الات اورژانس تازه احداث
اهن الات اورژانس تازه احداث... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
اهن الات اشپزخانه بیمارستان
اهن الات اشپزخانه بیمارستان... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
اهن الات سی تی اسکن 16
اهن الات سی تی اسکن 16... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:47 ب.ظ
دو عدد پایه پرچم و دو عدد پرچم
اردبيل 1398/5/27 مهلت دار
18:46 ب.ظ
میلگرد موردنیاز برای تعمیرات سقف بایگانی راکد دادگستری استان
اردبيل 1398/5/27 مهلت دار
18:43 ب.ظ
نبشی گالوانیزه L125
نبشی گالوانیزه L125... فلزات و قطعات فلزی
چهارمحال بختياري 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
ورق اجدار و پروفیل و ورق رنگی پیچ 5 سانت پرچ نمره4
کرمانشاه 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
میلگرد نمره 12 و 10
میلگرد نمره 12 و 10... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
اهن الات
اهن الات... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
قوطی و نبش اهنی
قوطی و نبش اهنی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
خرید بارگیری حمل تخلیه پروفیل
کرمان 1398/5/27 مهلت دار
12:23 ب.ظ
تیراهن ipe14
تیراهن ipe14... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
خرید میلگرد
خرید میلگرد... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:30 ب.ظ
نبشی گالوانیزهL125
نبشی گالوانیزهL125... فلزات و قطعات فلزی
چهارمحال بختياري 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
ورق ساده فولادی گرم  نرود شده
ورق ساده فولادی گرم نرود شده... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
15:07 ب.ظ
15:06 ب.ظ
میلگرد اجدار فولادی
میلگرد اجدار فولادی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
ساندویچ پنل 40 میلی متر به متراژ 70 متر مربع
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
ساندویچ پنل 40 میلی متر به متراژ 70 متر مربع
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
ساندویچ پنل 40 میلی متر به متراژ70 مترمربع
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
اهن الات اورژانس جدید الاحداث
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
اهن الات جهت راهرو بیمارستان امام
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
اهن الات اشپزخانه بیمارستان
اهن الات اشپزخانه بیمارستان... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
14:40 ب.ظ
اهن الات سی تی اکسن 16
اهن الات سی تی اکسن 16... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:18 ب.ظ
ساندویچ پنل 40 میلی متری به متراپ 70 متر که 45 متر مربع پنل سقفی میباشد
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
10430 کیلو میلگرد
10430 کیلو میلگرد... فلزات و قطعات فلزی
يزد 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
میلگرد ساختمانی 8
میلگرد ساختمانی 8... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
ورق گالوانیزه کرکره ای و معمولی
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:40 ب.ظ
ساندویچ پنل 40 میلی متر به متراژ 70 متر
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
میلگرد اجدار- خواف
میلگرد اجدار- خواف... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
نبشی فولادی  استاندارد
نبشی فولادی استاندارد... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:06 ب.ظ
خرید ورق اهنی و نبشی
خرید ورق اهنی و نبشی... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
ورق کرکره زنگی سفید
ورق کرکره زنگی سفید... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
خرید اهن الات
خرید اهن الات... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:36 ب.ظ
اهن کشی و فنس
اهن کشی و فنس... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
خرید اهن الات
خرید اهن الات... فلزات و قطعات فلزی
بوشهر 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
کسری اهن الات برج ها
کسری اهن الات برج ها... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
ورق 60 گالوانیزه  استاندارد مخصوص کانال سازی
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:10 ب.ظ
خرید 15 شاخه نبشی
خرید 15 شاخه نبشی... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1398/5/16 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
تیراهن  نمره 16 جوشکاری اهن الات رگلاژ خاک موجود خرید پلیت های دیواری حایل
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
نبشی 5 وزن  هر شاخه به ازای هر متر 3.75 گرم
خراسان جنوبي 1398/5/16 تاریخ گذشته