1397/08/23
12:41 ب.ظ
برقراری نظم و امنیت در محدوده بیمارستان
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
نگهبانی و حفاظت از 12 شعبه بانک مسکن
آذربايجان غربي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:56 ق.ظ
حفاظت از املاک و اموال تملیکی اداره امور
يزد 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/13
09:53 ق.ظ
نگهداری از راهدارخانه و ماشین الات مستقر
خراسان شمالي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
08:45 ق.ظ
قرار داد واگذاری فعالیت های امور حفاظتی و نگهبانی به
قزوين 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
نگهبانی و حفاظت از 12 شعبه بانک
آذربايجان غربي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:14 ق.ظ
واگذاری خرید انتظامات و حفاظت فیزیکی
اصفهان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:09 ب.ظ
حراست فیزیکی
کرمانشاه 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
واگذاری فعالیتهای حفاظت فیزیکی
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
22:17 ب.ظ
تامین امنیت دیسپاچینگ
خوزستان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:35 ب.ظ
تامین نیروی خدماتی و نگهبانی
همدان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:43 ق.ظ
واگذاری فعالیتهای حفاظت فیزیکی ستاد بهزیستی کشور و
تهران 1397/7/26 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
حفاظت فیزیکی پلیس راههای
کرمان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:42 ب.ظ
نگهبانی و حراست جهت پست63 کیلوولت
اصفهان 1397/7/22 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی
اصفهان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
15:39 ب.ظ
حفاظت از تاسیسات شهرستان
خراسان شمالي 1397/7/19 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
نگهبانی و حراست جهت پست 63kv
اصفهان 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:33 ب.ظ
حفاظت ونگهبانی از مجموعه
کرمان 1397/7/18 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
حفاظت و نگهبانی و کنترل ورود و خروج عبوری پست قرنطینه
کرمان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/14
13:28 ب.ظ
تامین امنیت دیسپاچینگ
خوزستان 1397/7/14 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
تامین امنیت دیسپاچینگ
خوزستان 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/11
00:04 ق.ظ
نگهبانی 10 شعبه بانک
گلستان 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:19 ب.ظ
چهار نفر نیروی حفاظت فیزیکی بصورت 24 ساعته
تهران 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:11 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره امنیتی انجام تست
لرستان 1397/7/8 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
خدمات حفاظت فیزیکی
کرمانشاه 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:14 ب.ظ
انجام امور نگهبانی و حراست با اسلحه در پست 230kv
سيستان و بلوچستان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
18:10 ب.ظ
واگذاری اموررات نگهبانی اداره
يزد 1397/7/3 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
خرید خدمات حفاظت فیزیکی
اصفهان 1397/7/3 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
خدمات نگهبانی 3 سالن به متراژ 960 مترمربع در زندان
آذربايجان شرقي 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
20:48 ب.ظ
11:53 ق.ظ
خدمات نگهبانی 3 سالن جمعا به متراژ 960 متر مربع در زندان مرکزی
آذربايجان شرقي 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:04 ب.ظ
تامین امنیت پست برق 400kv
خوزستان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:29 ب.ظ
ایجاد امنیت برقراری نظم در ساختمان
کرمانشاه 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
13:44 ب.ظ
00:37 ق.ظ
تامین امنیت خدمات نگهبانی و حراست در محدوده سایت اسکان
خوزستان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/25
23:13 ب.ظ
تامین نیروی حفاظتی مسلح
کرمان 1397/6/25 تاریخ گذشته
22:52 ب.ظ
تامین امنیت پست برق 400kv
خوزستان 1397/6/25 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
خدمات نگهبانی 3 سالن جمعا به متراژ 960 مترمربع
آذربايجان شرقي 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/20
16:17 ب.ظ
تامین امنیت پست برق 400 کیلو ولت
خوزستان 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
10:25 ق.ظ
1397/06/15
19:02 ب.ظ
گشت زنی و حفاظت از حریم راه از حیث کنترل
خراسان رضوي 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/14
13:24 ب.ظ
استفاده از خدمات تخصصی و حفاظتی و مراقبتی
قزوين 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/13
12:12 ب.ظ
واگذاری امور حفاظت فیزیکی از وجوه نقد
خراسان شمالي 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/07
23:36 ب.ظ
حفاظت فیزیکی ایستگاه
چهارمحال بختياري 1397/6/7 تاریخ گذشته