1398/05/26
18:35 ب.ظ
18:31 ب.ظ
حفاظت نگهبانی کارگاه ساختمانی نیمه تمام مسکن
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
10:58 ق.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های ملی به صورت پیاده موتوری خودرویی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 مهلت دار
10:57 ق.ظ
گشت و مراقبت عرصه های ملی بصورت پیاده روی وموتوری و خودروئی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:43 ب.ظ
خدمات حفاظتی مراقبتی  6 نفر شیفت شب 2 نفر
آذربايجان شرقي 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
13:44 ب.ظ
به کارگیری نگهبان مسلح در سطح شعب تابعه
خراسان شمالي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:15 ب.ظ
تامین حفاظت از شعب بانک توسعه تعاون از طریق استقرار پاس مسلح در شعب
آذربايجان غربي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:48 ب.ظ
نگهبانی و حراست
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
گشت مراقبت تامین نیرو و خودرو و موتورسیکلت
بوشهر 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:08 ب.ظ
حفاظت و امنیت بخش اورژانس بیمارستان 4 نفر نیرو
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
انجام امور سرایداری نگهبانی رونیز
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
امور سرایداری و نگهبانی شهر
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
تامین یک نفر نیروی نگهبان و سرایدار
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:25 ب.ظ
14:43 ب.ظ
11:42 ق.ظ
نگهبانی و حراست پستهای
اصفهان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:49 ب.ظ
بکارگیری 6 نفر نیروی حفاظتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:13 ب.ظ
حفاظت و امنیت بخش اورژانس بیمارستان
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:55 ب.ظ
یک نفر نیروی کادری انتظامی جهت حفاظت وفیزیکی و
خراسان شمالي 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
تامین نیروی حفاظتی مسلح دارای مجوزهای لازم
کرمانشاه 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
بکارگیری5 نفر نیروی مسلح جهت حفاظت از 5 شعبه
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
تامین یک نفر نیروی نگهبان و سرایدار جهت مرکز جامع
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
تامین امنیت ابهای گرم قینرجه و شابیل مشگین شهر
اردبيل 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
حراست فیزیکی و نگهبانی چاهها و مخازن اب
لرستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
11:43 ق.ظ
نگهبانی و حراست پستهای ابشار
اصفهان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
12:14 ب.ظ
1398/05/08
1398/05/07
19:26 ب.ظ
تامین نیروی حفاظتی مسلح
کرمانشاه 1398/5/7 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
حفظ و حراست از انبار اجناس عمرانی
يزد 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
13:54 ب.ظ
حفاظت و امنیت بخش اورژانس بیمارستان 4 نفر نیرو
هرمزگان 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
تامین نیرو نگهبان کارخانه اسفالت و سنگ شکن -
خراسان شمالي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
14:36 ب.ظ
واگذاری امور نقلیه و نگهبانی
مركزي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:43 ب.ظ
تامین نیروی نگهبان جهت کارخانه اسفالت و سنگ شکن
خراسان شمالي 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
18:44 ب.ظ
حفاظت فیزیکی انبارها
سمنان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:22 ب.ظ
حفظ و حراست از انبار اجناس عمرانی
يزد 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:31 ب.ظ
18:50 ب.ظ
تامین نگهبان
البرز 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:32 ب.ظ
استفاده از خدمات تخصصی و حفاظتی و مراقبتی
قزوين 1398/4/30 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
تامین نیروی نگهبان
البرز 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
حفاظت ساختمان مرکزی و نواحی صنعتی
اردبيل 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
15:12 ب.ظ
حفاظت فیزیکی از انبارها و تاسیسات سازمان در استان ها
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
نگهبانی از بالگرد اورژانس
بوشهر 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:00 ب.ظ
14:56 ب.ظ
حفاظت و نگهبانی شعب بانک مسکن
گلستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:30 ب.ظ
حفاظت و حراست فیزیکی شهرک های صنعتی برق و
اصفهان 1398/4/25 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
نگهبانی
نگهبانی... خدمات
اصفهان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
14:53 ب.ظ
تامین نیروی نگهبان به متراژ 6500 متر مربع
البرز 1398/4/24 تاریخ گذشته