1397/10/26
16:43 ب.ظ
تامین نیروهای مسلح جهت حفظ و حراست
البرز 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/23
12:37 ب.ظ
مطالعات طرح جامع حفاظت فیزیکی تاسیسات شرکت
همدان 1397/10/23 مهلت دار
1397/10/18
19:45 ب.ظ
انجام حفاظت فیزیکی از شعب بانک مسکن
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/18 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
1397/10/15
17:02 ب.ظ
تامین نیروی نگهبانی حفاظتی برای
اردبيل 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/14
19:33 ب.ظ
تامین سه نیروی نگهبان
زنجان 1397/10/14 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:09 ب.ظ
تامین خدمات حراست و حفاظت فیزیکی
چهارمحال بختياري 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:59 ب.ظ
تامین 3 نیروی نگهبان
زنجان 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
حفظ حریم و رفع تصرفات راههای حوزه استان
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
08:59 ق.ظ
واگذاری خدمات حفاظت فیزیکی مستقر در ساختمان اریو
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
10:01 ق.ظ
انجام کلیه خدمات حفاظتی ، مراقبتی و نگهبانی
قم 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
14:21 ب.ظ
حفاظت فیزیکی بیمارستان امام و درمانگاه تخصصی
خراسان شمالي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
09:00 ق.ظ
تامین نیروی نگهبان بتعداد 3 نفر
آذربايجان شرقي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
13:33 ب.ظ
تامین خدمات حراست و حفاظت فیزیکی
چهارمحال بختياري 1397/10/3 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
تامین 3 نیرو نگهبان
زنجان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:45 ب.ظ
حفاظت از تاسیسات اب شرب شهرهای مرزی -
خراسان رضوي 1397/10/2 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
نگهبانی یک باب ساختمان خالی از سکنه متعلق
اصفهان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:20 ب.ظ
تامین امنیت پست 132 کیلوولت
خوزستان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/27
11:13 ق.ظ
حفاظت از تاسیسات شهرهای مرزی
خراسان رضوي 1397/9/27 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
حفاظت از تاسیسات شهرهای مرزی شهرستان
خراسان رضوي 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
12:43 ب.ظ
تامین نیرو جهت حفظ و حراست از ساختمان
خراسان شمالي 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
نگهبانی و حفاظت از 12 شعبه
آذربايجان غربي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:41 ب.ظ
تامین امنیت پست 132
خوزستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی از مرکز انتظام
اردبيل 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
12:59 ب.ظ
تعداد 19 نگهبان
مركزي 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
نگهبانی و حراست از پست
اصفهان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:50 ق.ظ
نگهبانی پست 132 کیلوولت
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/18
10:58 ق.ظ
خدمات حفاظتی و مراقبتی
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:47 ب.ظ
حفاظت فیزیکی
اردبيل 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
تامین خدمات حفاظتی و انتظامی
آذربايجان شرقي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
10:22 ق.ظ
خدمات حفاظتی و مراقبتی
خوزستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:44 ب.ظ
اجرای عملیات شبکه مراقبت در سطح 400 هکتار از اراضی زیر کشت
هرمزگان 1397/9/11 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
کنترل تردد روستای
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
تعداد 6 نفر نیرو نگهبان محله
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:32 ب.ظ
1397/09/08
12:07 ب.ظ
بکارگیری3 نفر نیروی حفاظتی به منظور
بوشهر 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
08:17 ق.ظ
تامین 6 نفر نیروی نگهبان محله جهت ارائه خدمات حفاظتی
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
14:42 ب.ظ
حفاظت فیزیکی ساختمان اداری
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
انجام اقدامات حفاظت فیزیکی نگهبانی و انتظامات
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
15:17 ب.ظ
امور حفاظتی جهت نگهبانی و انتظامات
يزد 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:14 ب.ظ
13:26 ب.ظ
قرار داد نگهداری ساختمان های ستادی
تهران 1397/8/29 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
حفاظت از املاک و اموال تکمیلی اداره امور
يزد 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
14:45 ب.ظ
حفاظت از املاک و اموال تملیکی اداره اموز شعب
يزد 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:49 ق.ظ
حفظ و نگهداری و مراقبت از تاسیسات اب
مازندران 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
خدمات حفاظتی و ایمنی
يزد 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
08:17 ق.ظ
حفاظت فیزیکی گشت و مراقبت و قرق اراضی
البرز 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:17 ب.ظ