1397/08/24
10:18 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی پیکوردار + راننده
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی پیکوردار + راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/24 مهلت دار
10:17 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی پیکوردار
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی پیکوردار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
12:53 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی با راننده
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی با راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/21
11:00 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی جهت تعمیرات و بازسازی شبکه های اب شرب روستاهای
کرمان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:25 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی با راننده
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی با راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی به مدت 20 روز جهت مرمت راههای
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی به مدت 20 روز جهت مرمت راههای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:15 ب.ظ
اجاره ماشین الات سنگین و نیمه سنگین راهداری
اجاره ماشین الات سنگین و نیمه سنگین راهداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:29 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل بکهو
اجاره 1 دستگاه بیل بکهو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
12:00 ب.ظ
بولدزر 90ساعت در محل اجرای کار دانشگاه تحصیلات تکمیلی
بولدزر 90ساعت در محل اجرای کار دانشگاه تحصیلات تکمیلی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:00 ب.ظ
بولدوزر 90 ساعت
بولدوزر 90 ساعت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/25
11:31 ق.ظ
بولدوزر 90 ساعت
بولدوزر 90 ساعت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:42 ب.ظ
اجاره ماشین الات راهداری شهرستان
اجاره ماشین الات راهداری شهرستان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
12:11 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:28 ق.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
23:47 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:55 ب.ظ
اجاره دستگاه بیل مکانیکی 200 ساعت --
اجاره دستگاه بیل مکانیکی 200 ساعت --... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/06/25
23:13 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی بکهو با راننده
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی بکهو با راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:40 ب.ظ
اجاره 1دستگاه بیل مکانیکی بکهو با راننده
اجاره 1دستگاه بیل مکانیکی بکهو با راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/11
16:26 ب.ظ
اجاره ماشین الات جهت انجام عملیات تخریب و خاکبرداری
اجاره ماشین الات جهت انجام عملیات تخریب و خاکبرداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/10
14:10 ب.ظ
اجاره ماشین الات جهت انجام عملیات تخریب
اجاره ماشین الات جهت انجام عملیات تخریب... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/07
23:41 ب.ظ
اجاره ماشین الات جهت انجام عملیات تخریب و خاکبرداری
اجاره ماشین الات جهت انجام عملیات تخریب و خاکبرداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
11:42 ق.ظ
جرثقیل در محدوده
جرثقیل در محدوده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/23
15:29 ب.ظ
اجاره ماشین الات راهسازی شامل
اجاره ماشین الات راهسازی شامل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/21
11:31 ق.ظ
کرایه 1دستگاه بیل بکهو جهت انجام عملیات
کرایه 1دستگاه بیل بکهو جهت انجام عملیات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/5/21 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
اجاره یک دستگاه بیل بکهو برای انجام عملیات نگهداری و
اجاره یک دستگاه بیل بکهو برای انجام عملیات نگهداری و... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/17
14:06 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل بکهو جهت مرمت و توسعه
اجاره یک دستگاه بیل بکهو جهت مرمت و توسعه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/15
13:52 ب.ظ
اجاره سه دستگاه بیل بکهو جهت مرمت شبکه ها
اجاره سه دستگاه بیل بکهو جهت مرمت شبکه ها... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/14
15:17 ب.ظ
اجاره 1دستگاه بیل بکهو برای انجام عملیات نگهداری و ب
اجاره 1دستگاه بیل بکهو برای انجام عملیات نگهداری و ب... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/5/14 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
کرایه یک دستگاه بیل بکهو جهت انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های اب اشامیدنی
کرمان 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/13
13:07 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل بکهو برای انجام عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه های اب اشامیدنی
کرمان 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/04/23
14:20 ب.ظ
لودر جهت تخریب تغییر کاربریهای غیرمجاز
لودر جهت تخریب تغییر کاربریهای غیرمجاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/06
17:41 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل بکهو به مدت 4 ماه
اجاره یک دستگاه بیل بکهو به مدت 4 ماه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/03/28
15:36 ب.ظ
اجاره ماشین الات اسفالت ریزی
اجاره ماشین الات اسفالت ریزی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/22
15:44 ب.ظ
تامین ماشین آلات سنگین
تامین ماشین آلات سنگین... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/21
16:05 ب.ظ
اجاره ماشین آلات راه سازی اعم از گریدر - غلطک - و آبپاش و لودر و بلدوزر و ده تن
کردستان 1397/3/21 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
اجاره دستگاه لودر
اجاره دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/14
11:35 ق.ظ
اجاره ماشین آلات عمرانی از قبیل گریدر و غلطک آهنی و آبپاش و
اجاره ماشین آلات عمرانی از قبیل گریدر و غلطک آهنی و آبپاش و... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/10
14:13 ب.ظ
اجاره یک دستگاه لودر W90 و یک دستگاه جرثقیل
اجاره یک دستگاه لودر W90 و یک دستگاه جرثقیل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/3/10 تاریخ گذشته
1397/03/09
11:12 ق.ظ
اجاره جرثقیل 7 تنی دکل بلند و کفی جهت
اجاره جرثقیل 7 تنی دکل بلند و کفی جهت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/08
12:17 ب.ظ
اجاره 1دستگاه لودرW90 و 1دستگاه جرثقیل 6تن همراه با 1دستگاه وانت نیسا
سيستان و بلوچستان 1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/06
10:07 ق.ظ
خرید کفی و جرثقیل جهت حمل لوله پلی اتیلن
خرید کفی و جرثقیل جهت حمل لوله پلی اتیلن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/3/6 تاریخ گذشته
1397/02/30
23:59 ب.ظ
کرایه گریدر جهت زیرسازی
کرایه گریدر جهت زیرسازی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1397/2/30 تاریخ گذشته
1397/02/27
19:54 ب.ظ
استعلام -خودروها و ماشین الات سبک و سنگین
استعلام -خودروها و ماشین الات سبک و سنگین... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/2/26 اعلام نشده