1397/10/25
11:36 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی جهت مرتب نمودن لوله گاز و عایق بندی ان
البرز 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
22:45 ب.ظ
واگذاری یک دستگاه لودر و یک دستگاه گریدر
واگذاری یک دستگاه لودر و یک دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/10/24 مهلت دار
1397/10/17
11:09 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه مینی لودر با تیغه برف روبی
اجاره 1 دستگاه مینی لودر با تیغه برف روبی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
08:50 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه لیفتراک 3 تن
اجاره 1 دستگاه لیفتراک 3 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:32 ب.ظ
پروژه اجاره دو دستگاه بیل چرخ زنجیری
پروژه اجاره دو دستگاه بیل چرخ زنجیری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/10
09:56 ق.ظ
اجاره بیل مکانیکی  شهرستان
اجاره بیل مکانیکی شهرستان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
09:29 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه لودر 90 + راننده
اجاره 1 دستگاه لودر 90 + راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/10/9 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه گریدر کوماتسو 661 + راننده جهت اصلاح وبازگشایی راههای عسایری
خوزستان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
14:27 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بولدوزر با راننده جهت مرمت راههای
اجاره یک دستگاه بولدوزر با راننده جهت مرمت راههای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/09/28
13:03 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه گریدر + راننده
اجاره 1 دستگاه گریدر + راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه لودر + راننده
اجاره 1 دستگاه لودر + راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
1 دستگاه گریدر کوماتسو + راننده
1 دستگاه گریدر کوماتسو + راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه گریدر + راننده
اجاره 1 دستگاه گریدر + راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
16:11 ب.ظ
اجاره 15 دستگاه لودر جهت راهدارخانه
اجاره 15 دستگاه لودر جهت راهدارخانه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/26 تاریخ گذشته
16:11 ب.ظ
اجاره 50 دستگاه تراکتور جهت راهداری زمستانه
اجاره 50 دستگاه تراکتور جهت راهداری زمستانه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:46 ب.ظ
پروژه اجاره دو دستگاه بیل مکانیکی چرخ رنجیری
پروژه اجاره دو دستگاه بیل مکانیکی چرخ رنجیری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/22
12:35 ب.ظ
اجاره یک دستگاه  بیل بکهو به صورت
اجاره یک دستگاه بیل بکهو به صورت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:49 ق.ظ
اجاره یک دستگاه گریدر با راننده جهت بازگشایی
اجاره یک دستگاه گریدر با راننده جهت بازگشایی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:46 ب.ظ
اجاره یک دستگاه لودر جهت بازگشایی و ریزش برداری
اجاره یک دستگاه لودر جهت بازگشایی و ریزش برداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه لودر مدل 90 به بالا  + راننده جهت بازگشایی و ریزش برداری جاده عشایری
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
اجاره 15 دستگاه گریدر جهت
اجاره 15 دستگاه گریدر جهت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
اجاره 50 دستگاه تراکتور جهت راهداری زمستانه سراسر استان
اجاره 50 دستگاه تراکتور جهت راهداری زمستانه سراسر استان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:14 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل بکهو شبکه های اب شرب روستاهای
اجاره 1 دستگاه بیل بکهو شبکه های اب شرب روستاهای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:12 ب.ظ
اجاره یک دستگاه لیفتراک جهت جابجایی
اجاره یک دستگاه لیفتراک جهت جابجایی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
اجاره یک دستگاه تراکتورمجهزیه مخزن ابرسان
اجاره یک دستگاه تراکتورمجهزیه مخزن ابرسان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی به مدت 120 روز جهت
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی به مدت 120 روز جهت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:42 ب.ظ
اجاره 15 دستگاه لودر جهت راهداری زمستانه
اجاره 15 دستگاه لودر جهت راهداری زمستانه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/13 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
اجاره 50 دستگاه تراکتور جهت راهداری زمستانه
اجاره 50 دستگاه تراکتور جهت راهداری زمستانه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/13 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
اجاره 15 دستگاه گریدر جهت راهداری زمستانه
اجاره 15 دستگاه گریدر جهت راهداری زمستانه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
14:20 ب.ظ
اجاره یک دستگاه گریدر جهت انجام عملیات برف روبی
اجاره یک دستگاه گریدر جهت انجام عملیات برف روبی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:58 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل کوماتسو جهت راههای عشایری
اجاره 1 دستگاه بیل کوماتسو جهت راههای عشایری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/05
10:11 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه لودر + راننده جهت بازگشایی و ریزش برداری جاده های عشایری
خوزستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
15:32 ب.ظ
اجاره بیل بکهو روستاهای
اجاره بیل بکهو روستاهای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گلستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/24
10:18 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی پیکوردار + راننده
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی پیکوردار + راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی پیکوردار
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی پیکوردار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
12:53 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی با راننده
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی با راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
11:00 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی جهت تعمیرات و بازسازی شبکه های اب شرب روستاهای
کرمان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:25 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی با راننده
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی با راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی به مدت 20 روز جهت مرمت  راههای
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی به مدت 20 روز جهت مرمت راههای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:15 ب.ظ
اجاره ماشین الات سنگین و نیمه سنگین راهداری
اجاره ماشین الات سنگین و نیمه سنگین راهداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:29 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل بکهو
اجاره 1 دستگاه بیل بکهو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
12:00 ب.ظ
بولدزر 90ساعت در محل  اجرای کار  دانشگاه  تحصیلات  تکمیلی
بولدزر 90ساعت در محل اجرای کار دانشگاه تحصیلات تکمیلی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:00 ب.ظ
بولدوزر 90 ساعت
بولدوزر 90 ساعت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/25
11:31 ق.ظ
بولدوزر 90 ساعت
بولدوزر 90 ساعت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:42 ب.ظ
اجاره ماشین الات راهداری شهرستان
اجاره ماشین الات راهداری شهرستان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
12:11 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:28 ق.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
23:47 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:55 ب.ظ
اجاره دستگاه بیل مکانیکی 200 ساعت --
اجاره دستگاه بیل مکانیکی 200 ساعت --... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/06/25
23:13 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی بکهو با راننده
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی بکهو با راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/6/25 تاریخ گذشته