1398/09/09
14:24 ب.ظ
تحهیزات مورد نیاز سیستم BMS
تحهیزات مورد نیاز سیستم BMS... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/05
21:24 ب.ظ
هوشمند ساز موتورخانه
هوشمند ساز موتورخانه... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
20:43 ب.ظ
راه اندازی کامل سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مرکزی
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:30 ب.ظ
راه اندازی کامل سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مرکزی بیمه ایران
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/22
11:37 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت هوشمندسازی bms ساختمان مرکزی
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:35 ب.ظ
قرارداد  پشتیبانی فنی سیستم مدیریت هوشمند  ساختمان BMS
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
13:26 ب.ظ
قرارداد پشتیبانی فنی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان bms
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سیستم BMS و سیستم اطفا حریق
آذربايجان شرقي 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/07/30
20:07 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت هوشمند سازی bms ساختمان مرکزی
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
14:23 ب.ظ
قرارداد پشتیبانی فنی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
تهران 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/13
20:00 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت هوشمند سازی  BmS ساختمان مرکزی
تهران 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/06/17
13:12 ب.ظ
سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ
سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ... مخابرات و الکترونیک
ايلام 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/12
12:32 ب.ظ
سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ
سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ... مخابرات و الکترونیک
ايلام 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/09
14:14 ب.ظ
راه اندازی  کامل سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
تهران 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/04
19:08 ب.ظ
راه اندازی کامل سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
تهران 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:25 ب.ظ
سیستم هوشمند سازی کتابخانه
سیستم هوشمند سازی کتابخانه... مخابرات و الکترونیک
همدان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/13
11:02 ق.ظ
خرید نصب و استقرار سیستم نظارت شرایط محیطی اتاق سرور
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/05
19:03 ب.ظ
خرید تجهیزات سیستمهای مکانیکی و ,bems
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/10
20:08 ب.ظ
کنترل کننده تجهیزات و سیستم های کنترلی و امنیتی
اصفهان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
10:44 ق.ظ
طراحی و اجرای سامانه هوشمند سازی پارک موزه غلوم زمین
خراسان رضوي 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/03/25
15:39 ب.ظ
سیستم هوشمند سازی کتابخانه
سیستم هوشمند سازی کتابخانه... مخابرات و الکترونیک
همدان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:32 ب.ظ
هوشمندسازی سیستم کنترل هواساز
هوشمندسازی سیستم کنترل هواساز... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:35 ب.ظ
دستگاه کنترل هوشمند مدل RC-1004
دستگاه کنترل هوشمند مدل RC-1004... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/05
19:14 ب.ظ
دستگاه کنترل هوشمند 4 سنسور
دستگاه کنترل هوشمند 4 سنسور... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/2/5 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:18 ق.ظ
اجرای سیستم مدیریت ساختمان BMS
اجرای سیستم مدیریت ساختمان BMS... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
08:32 ق.ظ
نگهداری سیستم هوشمند ساختمان  BMS
تهران 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/23
06:29 ق.ظ
سیستم هوشمند سازی ساختمان bms
سیستم هوشمند سازی ساختمان bms... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/14
12:16 ب.ظ
پشتیبانی فنی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS
تهران 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:49 ب.ظ
سرویس و نگهداری سیستم هوشمند
سرویس و نگهداری سیستم هوشمند... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/11/29
07:23 ق.ظ
خدمات بروز رسانی سیستم تصویری طبقه
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/24
07:35 ق.ظ
نصب و راه اندازی سیستم هوشمند سازی و کنترل از ره دور  سالن دستگاه های
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/10/15
11:51 ق.ظ
تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم هوشمند
اصفهان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:43 ب.ظ
فاز سوم هوشمندسازی و نظارت تصویری
خراسان رضوي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:31 ق.ظ
نصب و راه اندازی سیستم هوشمند سازی و کنترل از راه دور
خراسان رضوي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/06/27
11:56 ق.ظ
هوشمند سازی ساختمان و تاسیسات موسسه علمی و کاربردی
تهران 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/04/26
22:21 ب.ظ
سیستم هوشمند سازی ساختمان
سیستم هوشمند سازی ساختمان... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/07
00:02 ق.ظ
انجام مشاوره جهت طراحی دکل های خود ایستا 4 پایه مخابراتی
مازندران 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/05
10:01 ق.ظ
سیستم هوشمند سازی ساختمان جهت
سیستم هوشمند سازی ساختمان جهت... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/03/21
10:35 ق.ظ
سیستم هوشمند سازی ساختمان
سیستم هوشمند سازی ساختمان... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/09
11:15 ق.ظ
ست کامل ساختمان هوشمند
ست کامل ساختمان هوشمند... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/3/9 تاریخ گذشته