1397/12/11
14:35 ب.ظ
دستگاه بیخطرساز600 لیتری مجهز به خردکن
دستگاه بیخطرساز600 لیتری مجهز به خردکن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:58 ق.ظ
دستگاه امحا زباله 300 لیتری + خرد کن
دستگاه امحا زباله 300 لیتری + خرد کن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1397/9/28 تاریخ گذشته