1398/09/09
14:18 ب.ظ
دستگاه خورد کن پسماند تیز و برنده با دهانه 80
دستگاه خورد کن پسماند تیز و برنده با دهانه 80... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/07/22
10:51 ق.ظ
تیغه اهنی خرد دستگاه امحا پسماند و نصب و راه اندازی
تیغه اهنی خرد دستگاه امحا پسماند و نصب و راه اندازی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/06/09
14:41 ب.ظ
خرید دستگاه زباله سوز 500 لیتری
خرید دستگاه زباله سوز 500 لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/05/24
14:52 ب.ظ
خرد کن یا اسیاب امحاء زباله
خرد کن یا اسیاب امحاء زباله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/15
11:06 ق.ظ
دستگاه لاشه سوز حیوانات ازمایشگاه
دستگاه لاشه سوز حیوانات ازمایشگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/04/23
19:19 ب.ظ
یک دستگاه لاشه سوز 70 کیلویی در ساعت بدون بو و دود
یک دستگاه لاشه سوز 70 کیلویی در ساعت بدون بو و دود... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/03
15:23 ب.ظ
تغییر و نصب و راه اندازی سیستم امحاء زباله
تغییر و نصب و راه اندازی سیستم امحاء زباله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/03/29
14:47 ب.ظ
تغییر و نصب و راه اندازی سیستم امحاء زباله
تغییر و نصب و راه اندازی سیستم امحاء زباله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/22
18:05 ب.ظ
کوره لاشه سوز جهت کشتارگاه دامی
کوره لاشه سوز جهت کشتارگاه دامی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/3/22 تاریخ گذشته
1397/12/11
14:35 ب.ظ
دستگاه بیخطرساز600 لیتری مجهز به خردکن
دستگاه بیخطرساز600 لیتری مجهز به خردکن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:58 ق.ظ
دستگاه امحا زباله 300 لیتری + خرد کن
دستگاه امحا زباله 300 لیتری + خرد کن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1397/9/28 تاریخ گذشته