1397/10/18
10:44 ق.ظ
1 عدد وینج جرثقیل 25000 کیلو نجات 2/5 تن
1 عدد وینج جرثقیل 25000 کیلو نجات 2/5 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:09 ب.ظ
یک عدد وینچ جرثقیل 25000 کیلو نجات 2.5 تن
یک عدد وینچ جرثقیل 25000 کیلو نجات 2.5 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/10/17 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
یک عدد وینچ جرثقیل 25000 کیلو نجات 2.5 تن
یک عدد وینچ جرثقیل 25000 کیلو نجات 2.5 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/10
11:27 ق.ظ
جرثقیل سقفی دو پل ظرفیت ton 5 مدل eot
جرثقیل سقفی دو پل ظرفیت ton 5 مدل eot... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/09/27
11:51 ق.ظ
جرثقیل سقفی 5 تنی
جرثقیل سقفی 5 تنی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
15:29 ب.ظ
جرثقیل سقفی 2 تنی دوپل
جرثقیل سقفی 2 تنی دوپل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:59 ب.ظ
دکل جرثقیل PM با ظرفیت 12 تن و سه کشویی
دکل جرثقیل PM با ظرفیت 12 تن و سه کشویی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:24 ق.ظ
دکل جرثقیل pm باظرفیت 12 تن و سه کشویی
دکل جرثقیل pm باظرفیت 12 تن و سه کشویی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/08/22
09:57 ق.ظ
قلاب جرثقیل با ظرفیت 7000 کیلو گرم
قلاب جرثقیل با ظرفیت 7000 کیلو گرم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
جرثقیل دستی
جرثقیل دستی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/09
12:25 ب.ظ
جرثقیل سقفی دو پل ظرفیت ton 5 مدل eot
جرثقیل سقفی دو پل ظرفیت ton 5 مدل eot... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1397/8/9 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
خرید جرثقیل 10 الی 15 تن تلسکوپی 2 کشویی
خرید جرثقیل 10 الی 15 تن تلسکوپی 2 کشویی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:08 ب.ظ
جرثقیل دستی (سقفی) ظرفیت یک تن
جرثقیل دستی (سقفی) ظرفیت یک تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:36 ب.ظ
نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل 6 تنی ایستگاه پمپاژ
نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل 6 تنی ایستگاه پمپاژ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
16:49 ب.ظ
جرثقیل سقفی 3 تن اتوماتیک
جرثقیل سقفی 3 تن اتوماتیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/11
16:35 ب.ظ
نصب و راه اندازی و تست جرثقیل سقفی
نصب و راه اندازی و تست جرثقیل سقفی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/10
13:30 ب.ظ
اجرت کارکرد جرثقیل در محدوده
اجرت کارکرد جرثقیل در محدوده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/6/10 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
خرید قطعات جرثقیل سقفی برند
خرید قطعات جرثقیل سقفی برند... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/07
14:30 ب.ظ
جرثقیل 2 تن
جرثقیل 2 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/04
14:58 ب.ظ
پکینگ ها - اورینگ ها و کاسه نمدهای جک بارگذاری وزنه های جرثقیل 110 تن
خوزستان 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/06/03
13:19 ب.ظ
خرید جرثقیل سقفی مونو ریل
خرید جرثقیل سقفی مونو ریل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/30
14:24 ب.ظ
پکینک ها-اورینگ ها و کاسه نمدها جک بارگذاری وزنه های جرثقیل
پکینک ها-اورینگ ها و کاسه نمدها جک بارگذاری وزنه های جرثقیل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/27
13:42 ب.ظ
پکینگ ها - اورینگ ها و کاسه نمدهای جک بارگذاری وزنه های جرثقیل 110 تن
خوزستان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/24
10:07 ق.ظ
خرید یک دستگاه دکل جرثقیل 10 تن
خرید یک دستگاه دکل جرثقیل 10 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/06
13:29 ب.ظ
جک جهت جرثقیل
جک جهت جرثقیل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/04/17
11:18 ق.ظ
1دستگاه جرثقیل سقفی 1 تنی 6 حرکته برقی
1دستگاه جرثقیل سقفی 1 تنی 6 حرکته برقی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/12
16:28 ب.ظ
جرثقیل سقفی 2 تنی
جرثقیل سقفی 2 تنی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/11
09:13 ق.ظ
جرثقیل سقفی 6 حرکته 1 تن برقی
جرثقیل سقفی 6 حرکته 1 تن برقی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/03
21:59 ب.ظ
1دستگاه جرثقیل کارگاهی دستی 1 الی 2 تن
1دستگاه جرثقیل کارگاهی دستی 1 الی 2 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1397/4/3 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
پکینگ ها اورینگ ها و کاسه نمدهای جک بارگذاری
پکینگ ها اورینگ ها و کاسه نمدهای جک بارگذاری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/04/02
13:44 ب.ظ
تعمیر بوم و دکل جرثقیل
تعمیر بوم و دکل جرثقیل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/4/2 تاریخ گذشته
1397/03/29
12:02 ب.ظ
خرید جرثقیل سقفی
خرید جرثقیل سقفی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/17
14:17 ب.ظ
مقدار 3 دستگاه جرثقیل
مقدار 3 دستگاه جرثقیل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/3/17 تاریخ گذشته
1397/03/14
15:13 ب.ظ
خرید جرثقیل سقفی 6 حرکته
خرید جرثقیل سقفی 6 حرکته... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/13
11:29 ق.ظ
خرید 1دستگاه جرثقیل سقفی 3تن اتوماتیک
خرید 1دستگاه جرثقیل سقفی 3تن اتوماتیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1397/3/12 تاریخ گذشته
1397/03/02
09:22 ق.ظ
خرید و نصب یک دستگاه دکل جرثقیل 10 تن تلسکوپی
خرید و نصب یک دستگاه دکل جرثقیل 10 تن تلسکوپی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/3/1 تاریخ گذشته