1397/10/26
21:28 ب.ظ
امور خدمات نقاشی سقف  و دیوارهای به متراژ متر
امور خدمات نقاشی سقف و دیوارهای به متراژ متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/10/26 مهلت دار
13:45 ب.ظ
امور خدمات نقاشی سقف و دیوارها به متراژ 70 متر
امور خدمات نقاشی سقف و دیوارها به متراژ 70 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
16:46 ب.ظ
عملیت اجرایی رنگ امیزی و شن ریزی در پست
عملیت اجرایی رنگ امیزی و شن ریزی در پست... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/10/25 مهلت دار
12:38 ب.ظ
رنگ امیزی درب پنجره و نرده راه پله در5 طبقه
رنگ امیزی درب پنجره و نرده راه پله در5 طبقه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
نقاشی ساختمان با مصالح به متراژ حدود 1200 متر
نقاشی ساختمان با مصالح به متراژ حدود 1200 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
نقاشی یا رنگ امیزی ساختمان اموزشگاه شهید
نقاشی یا رنگ امیزی ساختمان اموزشگاه شهید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
18:15 ب.ظ
رنگ امیزی جداول سیمانی معابر و خیابان ها بیمارستان
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
17:56 ب.ظ
زیرسازی و تهیه رنگ و رنگ امیزی سقف و دیوار
زیرسازی و تهیه رنگ و رنگ امیزی سقف و دیوار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/10/24 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
رنگ امیزی سالن سلف سرویس خوابگاه شبانه روزی
رنگ امیزی سالن سلف سرویس خوابگاه شبانه روزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
23:28 ب.ظ
رنگ امیزی سالن سلف سرویس خوابگاه شبانه
رنگ امیزی سالن سلف سرویس خوابگاه شبانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/10/23 مهلت دار
12:47 ب.ظ
رنگ امیزی تابلوهای شهرک صنعتی
رنگ امیزی تابلوهای شهرک صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:10 ب.ظ
رنگ امیزی نیم طبقه شرقی
رنگ امیزی نیم طبقه شرقی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/22 مهلت دار
13:35 ب.ظ
تعمیر و لکه گیری و رنگ امیزی مراکز
تعمیر و لکه گیری و رنگ امیزی مراکز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
18:36 ب.ظ
نصب حفاظ و بهسازی و رنگ امیزی پیرامون انبار
نصب حفاظ و بهسازی و رنگ امیزی پیرامون انبار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/18
16:37 ب.ظ
نقاشی و رنگ امیزی ساختمان اداری
نقاشی و رنگ امیزی ساختمان اداری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/10/18 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
نقاشی اتاقهای  ساختمان اداری 240 متر روغنی و 140 متر پلاستیکی
تهران 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:45 ب.ظ
نقاشی ساختمان مسکونی به مساحت 78 متر مربع پلاستیک و
سمنان 1397/10/17 تاریخ گذشته
17:59 ب.ظ
اجرای رنگ امیزی جداول سیمانی معابر استفاده از
اجرای رنگ امیزی جداول سیمانی معابر استفاده از... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/10/17 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
رنگ امیزی جداول سیمانی معابر با فناوری نانو
رنگ امیزی جداول سیمانی معابر با فناوری نانو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:37 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان و تعمیرات سرویس بهداشتی مرکز
رنگ امیزی ساختمان و تعمیرات سرویس بهداشتی مرکز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/10/16 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
خرید کالا شامل : رنگ استخر ابی -رنگ روغنی الکیدی سفید - برس رنگ مدل tt- تینر روغنی
بوشهر 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/13
09:01 ق.ظ
رنگ امیزی و ترمیم اساسی
رنگ امیزی و ترمیم اساسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:46 ب.ظ
نقاشی دیوارهای راهروها اجرت و لوازم
نقاشی دیوارهای راهروها اجرت و لوازم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
19:58 ب.ظ
رنگ امیزی واحد یک ساختمان اداره به متراژ 450 متر مربع شامل درب ورودی و
اصفهان 1397/10/12 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
پیمانکاری سندبلاست
پیمانکاری سندبلاست... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/12 اعلام نشده
08:52 ق.ظ
رنگ امیزی 1200 متر ساختمان
رنگ امیزی 1200 متر ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:57 ب.ظ
رنگ امیزی جداول خیابان های محوطه پست 230
رنگ امیزی جداول خیابان های محوطه پست 230... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
12:13 ب.ظ
رنگ امیزی و نقاشی دربهای چوبی و چارچوب درب 34 عدد
رنگ امیزی و نقاشی دربهای چوبی و چارچوب درب 34 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/10 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
اجرای نقاشی ساختمان
اجرای نقاشی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
13:37 ب.ظ
اجرای نقاشی ساختمان بانک ملی
اجرای نقاشی ساختمان بانک ملی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/10/9 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
نقاشی ساختمان اداره کل استاندارد
نقاشی ساختمان اداره کل استاندارد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/10/9 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
تهیه و اجرای رنگ امیزی و ایزوگام مخزن سوخت 28 هزار لیتری
فارس 1397/10/9 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
رنگ امیزی رنگ روغنی 258 متر
رنگ امیزی رنگ روغنی 258 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/10/9 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
اجرای رنگ امیزی رنگ پلاستیک به مقدار 142 متر
اجرای رنگ امیزی رنگ پلاستیک به مقدار 142 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:20 ب.ظ
تهیه رنگ و رنگ امیزی ساختمان ستادی شهرستان
تهیه رنگ و رنگ امیزی ساختمان ستادی شهرستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/10/6 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
سند بلاست در 4 ردیف شامل :1-قطعات متحرک توربین و کمپرسور2-قطعات ثابت توربین و کمپرسور
تهران 1397/10/6 اعلام نشده
1397/10/05
12:34 ب.ظ
رنگ امیزی 740 متر در
رنگ امیزی 740 متر در... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
13:00 ب.ظ
طراحی ترسیم خط کشی زمین بسکتبال و والیبال
طراحی ترسیم خط کشی زمین بسکتبال و والیبال... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/10/4 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
رنگ امیزی مدرسه
رنگ امیزی مدرسه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:57 ب.ظ
رنگ امیزی دیوارهای ازمایشگاه
رنگ امیزی دیوارهای ازمایشگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/10/3 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
نقاشی ساختمان اداری شهرستان
نقاشی ساختمان اداری شهرستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/10/3 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
رنگ آمیزی جداول خیابانهای محوطه پست 230 ابهر به مترا ژ طولی 2000 متر با رنگ مقاوم و تضمینی
زنجان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
14:34 ب.ظ
نقاشی ساختمان اداری -
نقاشی ساختمان اداری -... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/10/2 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
انجام عملیات رنگ امیزی روغنی- پلاستیکی و گچ کاری
انجام عملیات رنگ امیزی روغنی- پلاستیکی و گچ کاری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:09 ب.ظ
رنگ امیزی به همراه سایر فعالیت های ساختمانی
رنگ امیزی به همراه سایر فعالیت های ساختمانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
تهیه رنگ و رنگ آمیزی نرده های مجموعه شهید اکبری
تهیه رنگ و رنگ آمیزی نرده های مجموعه شهید اکبری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1397/10/1 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
رنگ امیزی دیزل ژنراتور  رنگی با مقاومت  300 درجه سانتی گراد
آذربايجان غربي 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:56 ب.ظ
خرید یک لایه ضدزنگ و رنگ امیزی
خرید یک لایه ضدزنگ و رنگ امیزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1397/9/29 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
نقاشی و نصب کاغذی دیواری ساخت
نقاشی و نصب کاغذی دیواری ساخت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1397/9/29 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
انجام نقاشی راهروها و طبقات ساختمان
انجام نقاشی راهروها و طبقات ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/29 تاریخ گذشته