1398/05/26
18:49 ب.ظ
تهیه و اجرای رنگ امیزی درب نرده
تهیه و اجرای رنگ امیزی درب نرده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/5/26 مهلت دار
18:45 ب.ظ
نقاشی کلاسهای اموزش و جدول های و صندلی های محوطه
نقاشی کلاسهای اموزش و جدول های و صندلی های محوطه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
رنگ امیزی حدود 20000 متر تک لبه بلوارهای سطح شهر
رنگ امیزی حدود 20000 متر تک لبه بلوارهای سطح شهر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/26 مهلت دار
13:00 ب.ظ
نقاشی ساختمان تهیه و اجرای رنگ امیزی ساختمان از نوع روغنی و پلاستیک به صورت حرفه ای
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
11:36 ق.ظ
زنگ زدایی و رنگ امیزی 30 دستگاه برج خط 63 کیلو ولت دو مداره بی بی حوریه
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
11:28 ق.ظ
خرید رنگ و اجرای مولتی کالر درجه 1
خرید رنگ و اجرای مولتی کالر درجه 1... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:03 ب.ظ
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:16 ب.ظ
تهیه و اجرای رنگ امیزی درب پارکینگ و...
تهیه و اجرای رنگ امیزی درب پارکینگ و...... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
انجام رنگ آمیزی رستورانهای دانشگاه
انجام رنگ آمیزی رستورانهای دانشگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/5/23 مهلت دار
10:53 ق.ظ
رنگ امیزی اموزشگاه  شاهد حقیقی
رنگ امیزی اموزشگاه شاهد حقیقی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:24 ب.ظ
رنگ امیزی 2 طبقه ساختمان کانون دانش اموزی
رنگ امیزی 2 طبقه ساختمان کانون دانش اموزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1398/5/22 مهلت دار
14:21 ب.ظ
رنگ امیزی کلاسa-b مولتی کالر
رنگ امیزی کلاسa-b مولتی کالر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:34 ب.ظ
زیرسازی و رنگ امیزی دیوار و سقف با رنگ اکرولیک کاپارول به متراژ 200متر
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:35 ب.ظ
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
نقاشی ساختمان پژوهشگاه  اموزش و پرورش
نقاشی ساختمان پژوهشگاه اموزش و پرورش... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:19 ب.ظ
رنگ امیزی تک لبه بلوارها و میادین سطح شهر
رنگ امیزی تک لبه بلوارها و میادین سطح شهر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/14
14:22 ب.ظ
رنگ امیزی و زیرسازی دیوار - رنگ امیزی و زیرسازی سقف
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
رنگ امیزی و زیرسازی : دیوار با رنگ روغن - سقف با رنگ پلاستیک - چهارچوب
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
13:21 ب.ظ
دستمزد رنگ امیزی
دستمزد رنگ امیزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:07 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان اداره
رنگ امیزی ساختمان اداره... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
رنگ امیزی4 مدرسه  بخش انگوت
رنگ امیزی4 مدرسه بخش انگوت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان
رنگ امیزی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:17 ب.ظ
دستمزد نقاشی مدارس - گرمی
دستمزد نقاشی مدارس - گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/5/10 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمان
رنگ امیزی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:35 ب.ظ
اجرای نقاشی ساختمان اداری و مسکونی شعبه
اجرای نقاشی ساختمان اداری و مسکونی شعبه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/5/9 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
رنگ امیزی کانون به متراژ 500 مترمربع
رنگ امیزی کانون به متراژ 500 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
10:27 ق.ظ
رنگ امیزی
رنگ امیزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
12:34 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان
رنگ امیزی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:30 ب.ظ
تهیه و اجرای نقاشی پلاستیک و پتینه کاری درجه یک
تهیه و اجرای نقاشی پلاستیک و پتینه کاری درجه یک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/5/6 تاریخ گذشته
19:21 ب.ظ
نقاشی پلاستیک
نقاشی پلاستیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
17:08 ب.ظ
دستمزد رنگ امیزی با رنگ سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی
فارس 1398/5/6 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
رنگ امیزی دیوار و سقف داخلی ساختمان
رنگ امیزی دیوار و سقف داخلی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
رنگ امیزی جداول پیاده راه جاده تهران
رنگ امیزی جداول پیاده راه جاده تهران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
19:22 ب.ظ
رنگ اکرولیک جوتن
رنگ اکرولیک جوتن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
اجرت رنگ امیزی با مصالح روغنی اکرولیک درجه یک
اجرت رنگ امیزی با مصالح روغنی اکرولیک درجه یک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
10:57 ق.ظ
رنگ امیزی میز تحریر وفایل اداری
رنگ امیزی میز تحریر وفایل اداری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
18:58 ب.ظ
رنگ امیزی
رنگ امیزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
14:01 ب.ظ
رنگ امیزی و کنتکس در اموزشگاه
رنگ امیزی و کنتکس در اموزشگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
کنتکس و رنگ امیزی در دو اموزشگاه
کنتکس و رنگ امیزی در دو اموزشگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/2 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
رنگ امیزی
رنگ امیزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
رنگ امیزی و کنتکس و تعمیرات تاسیسات اب و برق
رنگ امیزی و کنتکس و تعمیرات تاسیسات اب و برق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/2 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
رنگ امیزی
رنگ امیزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:26 ب.ظ
اجرای رنگ روغنی اکرولیک و...
اجرای رنگ روغنی اکرولیک و...... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1398/5/1 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
رنگ امیزی پنلهای گچی سقف کاذب در دو ساختمان 420 متر مربع
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
رنگ امیزی جداول
رنگ امیزی جداول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:28 ب.ظ
رنگ امیزی درب و نرده ساختمان شماره یک
رنگ امیزی درب و نرده ساختمان شماره یک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
19:02 ب.ظ
رنگ امیزی مدارس متوسطه دوره دوم-زیرکاری همراه با بتونه و رنگ رویه
سمنان 1398/4/30 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
رنگ امیزی مدارس متوسطه دوره اول
رنگ امیزی مدارس متوسطه دوره اول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/4/30 تاریخ گذشته