1397/08/24
07:55 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمان
رنگ امیزی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
14:11 ب.ظ
رنگ امیزی و تعویض کف مخزن فلزی 30 مترمکعبی ناحیه صنعتی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/23 مهلت دار
11:48 ق.ظ
رنگ امیزی دکل ایستگاه فرستنده
رنگ امیزی دکل ایستگاه فرستنده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/8/23 مهلت دار
11:14 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمان اداری به متراژ حدودا800 مترمربع
رنگ امیزی ساختمان اداری به متراژ حدودا800 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
13:13 ب.ظ
لوله کشی گاز و لکه گیری و نقاشی ساختمان
لوله کشی گاز و لکه گیری و نقاشی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/8/22 مهلت دار
12:48 ب.ظ
رنگ کاری اکریلیک بدون بو 500 متررمربع
رنگ کاری اکریلیک بدون بو 500 متررمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
رنگ امیزی با رنگ روغن و رنگ پلاستیک حلال در اب و رنگ روغنی درجه یک
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمان 61000 مترمربع
رنگ امیزی ساختمان 61000 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
رنگ امیزی روغنی همراه با مصالح
رنگ امیزی روغنی همراه با مصالح... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
نقاشی و رنگ امیزی ساختمان اداری اداره کل
نقاشی و رنگ امیزی ساختمان اداری اداره کل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:28 ب.ظ
رنگ امیزی به میزان 500 متر مربع با رنگ درجه
رنگ امیزی به میزان 500 متر مربع با رنگ درجه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/8/21 مهلت دار
13:50 ب.ظ
رنگ امیزی روغنی همراه با مصالح
رنگ امیزی روغنی همراه با مصالح... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
نقاشی ساختمان شامل دیوار و سقف به رنگ استخوانی
نقاشی ساختمان شامل دیوار و سقف به رنگ استخوانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
انجام عملیات اجرایی ساخت درپوش و رنگ امیزی
انجام عملیات اجرایی ساخت درپوش و رنگ امیزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/8/21 مهلت دار
10:40 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمان رنگ پلاستیک
رنگ امیزی ساختمان رنگ پلاستیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
تبلیغات و شعار نویسی رنگ امیزی دیوارهای سطح شهر زیبا سازی
البرز 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
رنگ امیزی 23 درب بخشداری
رنگ امیزی 23 درب بخشداری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
رنگ امیزی روغنی و لکه گیری و گچ کاری
رنگ امیزی روغنی و لکه گیری و گچ کاری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/8/21 مهلت دار
08:31 ق.ظ
رنگ امیزی سالن ورزشی شهید
رنگ امیزی سالن ورزشی شهید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
14:30 ب.ظ
رنگ امیزی سقف وبدنه و درب و پنجره و فنس و نرده
رنگ امیزی سقف وبدنه و درب و پنجره و فنس و نرده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید رنگ و رنگ امیزی با رنگ روغن به متراژ تقریبی 520 متر مربع
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
نقاشی ساختمان کیته امداد شهرستان
نقاشی ساختمان کیته امداد شهرستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:54 ب.ظ
مرمت و رنگ امیزی و گازکشی و ساخت وسایل
مرمت و رنگ امیزی و گازکشی و ساخت وسایل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
مرمت و بازسازی و رنگ امیزی و ابرسانی
مرمت و بازسازی و رنگ امیزی و ابرسانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
رنگ امیزی سقف و بدنه درب و پنجره و فنس و نرده
رنگ امیزی سقف و بدنه درب و پنجره و فنس و نرده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
ایزوگام کمد دیواری پله ساختمان و تعمیرات کلی و رنگ امیزی و...
هرمزگان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:24 ب.ظ
400 متر رنگ امیزی پلاستیک 400متر رنگ امیزی روغنی
400 متر رنگ امیزی پلاستیک 400متر رنگ امیزی روغنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1397/8/15 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
لکه گیری زیرسازی کامل و رنگ امیزی دیوارها رنگ روغن حدودا 600 متر
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
نقاشی واحد ساختمان 300 مترمربع
نقاشی واحد ساختمان 300 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/8/15 مهلت دار
1397/08/14
14:12 ب.ظ
رنگ امیزی و ایزوگام
رنگ امیزی و ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/14 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
رنگ کاری درب و پنجره فلزی 200 مترمربع
رنگ کاری درب و پنجره فلزی 200 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/8/14 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
رنگ امیزی اتاق کنترل
رنگ امیزی اتاق کنترل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمان 2920 مترمربع
رنگ امیزی ساختمان 2920 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
تخریب دیوار و اجرای سقف و پارتیشن کناف و اجرای نقاشی محل
اصفهان 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
تعمیر ساختمانهای مسکونی و رنگ امیزی انها
تعمیر ساختمانهای مسکونی و رنگ امیزی انها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
نقاشی کناف
نقاشی کناف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای رنگ امیزی ساختمان ادارات
تهیه مصالح و اجرای رنگ امیزی ساختمان ادارات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای رنگ امیزی ساختمان ادارات
تهیه مصالح و اجرای رنگ امیزی ساختمان ادارات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:21 ب.ظ
اجرای ضد زنگ و رنگ امیزی نرده های محوطه ساختمان
اجرای ضد زنگ و رنگ امیزی نرده های محوطه ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
تعمیر ساختمان های مسکونی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی
اردبيل 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
11:55 ق.ظ
رنگ امیزی و نقاشی ساختمان به مساحت 428/6 متر رنگ پلاستیک
خراسان شمالي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:39 ق.ظ
رنگ امیزی و نقاشی ساختمان دو ساختمان اداری در شهرستان های
آذربايجان شرقي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
09:41 ق.ظ
رنگ امیزی درب توری سوله انبار علوفه و اسکلت
رنگ امیزی درب توری سوله انبار علوفه و اسکلت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:18 ب.ظ
رنگ امیزی درب توری سوله انبار علوفه و اسکلت و نرده کندانسور
همدان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:35 ق.ظ
عملیات رنگ امیزی نردههای ساختمان
عملیات رنگ امیزی نردههای ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1397/8/2 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
رنگ کاری 1 واحد انبار
رنگ کاری 1 واحد انبار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
14:41 ب.ظ
اجرای رنگ امیزی روغنی به متراژ تقریبی 1000 متر
اجرای رنگ امیزی روغنی به متراژ تقریبی 1000 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:53 ق.ظ
تهیه و اجرای اپوکسی ضد مواد نفتی و روغنی جهت ایستگاههای
خراسان جنوبي 1397/7/30 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
رنگ امیزی سقف ساختمان
رنگ امیزی سقف ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
رنگ امیزی نردههای ساختمان سازمان
رنگ امیزی نردههای ساختمان سازمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1397/7/30 تاریخ گذشته