1398/05/14
11:39 ق.ظ
تهیه نقشه و لوازم جوشکاری
تهیه نقشه و لوازم جوشکاری... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/10
14:29 ب.ظ
مشاوره طراحی براورد نطارت کارگاهی شبکه داخلی گاز ولوله پلی اتیلن شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/04/23
11:25 ق.ظ
خدمات مشاوره شامل طراحی براورد و نظارت کارگاهی شبکه داخلی
آذربايجان غربي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/10
14:58 ب.ظ
طراحی شبکه گازرسانی برخی شهرکها و نواحی صنعتی استان
کرمان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/03/27
20:31 ب.ظ
طراحی شبکه توزیع گاز در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان
مركزي 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/22
18:18 ب.ظ
1398/02/18
11:30 ق.ظ
خدمات مشاوره شامل طراحی براورد و نظارت کارگاهی شبکه داخلی گاز
آذربايجان غربي 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/08
07:54 ق.ظ
1397/12/13
09:14 ق.ظ
طراحی شبکه گاز در نواحی صنعتی فولاد محله ، باتری،دیباج،قلعه نو ، صید آباد
سمنان 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
11:57 ق.ظ
نظارت کارگاهی تکمیل شبکه گاز شهرک
آذربايجان غربي 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/01
10:28 ق.ظ
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
14:44 ب.ظ
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/10/30
18:03 ب.ظ
طراحی و بازنگری شبکه داخلی گاز شهرکها و نواحی صنعتی
اصفهان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:23 ب.ظ
نقشه کشی و اجرا و تاییدیه گازکشی مدرسه
فارس 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/24
18:14 ب.ظ
طراحی و بازنگری شبکه داخلی گاز شهرکها
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/15
18:56 ب.ظ
طراحی شبکه گاز در نواحی صنعتی فولاد
سمنان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:23 ب.ظ
مشاوره و طراحی خط گاز سایر 63 بطول 100 متر
خراسان رضوي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/02
09:43 ق.ظ
طراحی شبکه گاز در نواحی صنعتی فولاد محله
سمنان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/06
12:38 ب.ظ
خدمات طراحی  شبکه توزیع  گاز  تهیه پکیج و نظارت  کارگاهی
آذربايجان غربي 1397/9/6 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
خدمات طراحی شبکه توزیع گاز و تهیه پکیچ و نظارت کارگاهی شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/04/05
15:31 ب.ظ
مطالعات مقدماتی  اجرای خطوط انتقال روغن خوراکی  و فراورده های نفتی
مازندران 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/03/31
14:26 ب.ظ
پروژه خدمات نظارت بر اجرای  عملیات گازرسانی  در سطح
آذربايجان غربي 1397/3/31 اعلام نشده