1397/08/23
21:08 ب.ظ
خرید فیلترهای بخارات روغن گازوئیل
هرمزگان 1397/8/21 مهلت دار
1397/08/22
12:42 ب.ظ
خرید 100 بشکه روغن موتور ایرانول
هرمزگان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید 30 شبکه روغن کلاس 2 ترانسفورماتور
کرمانشاه 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:51 ق.ظ
رگلاتور فشار صنعتی و گیج قطعه اندازه گیری فشار روغن
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:44 ب.ظ
خرید P/F DRESSER RAND
خرید P/F DRESSER RAND... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
21:07 ب.ظ
روغن کمپرسور و گاز خنک کننده فریون
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
کنتور گازوئیل 2 اینچ
کنتور گازوئیل 2 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:02 ب.ظ
سیلندر 40 لیتری به همراه 33 کیلو گرم گاز
فارس 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/26
12:29 ب.ظ
سیلندر گاز 11 کیلویی
سیلندر گاز 11 کیلویی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:33 ب.ظ
6000 لیتر گازوئیل
6000 لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/18
19:49 ب.ظ
تهیه و حمل نفت سفید جهت گرمایش نگهبانی ایستگاه های
همدان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
08:35 ق.ظ
خرید 5 دستگاه دتکتور پرتابل سنجش گاز
کرمان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/16
10:09 ق.ظ
خرید COMPLETE IN- LINE CUSTODY LIQUID HYDROCARBON SAMPLING
اصفهان 1397/7/16 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
خرید HYDROCRACKING CATALYST
خرید HYDROCRACKING CATALYST... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/16 اعلام نشده
09:35 ق.ظ
خرید SHELL FOR
خرید SHELL FOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/15
13:07 ب.ظ
بوم جاذب مواد نفتی و
بوم جاذب مواد نفتی و... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/11
12:27 ب.ظ
بوم جاذب مواد نفتی و
بوم جاذب مواد نفتی و... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:35 ب.ظ
سوخت گازوئیل برای مصرف ژنراتور برق
البرز 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:37 ب.ظ
سوخت گازوییل برای مصرف ژنراتور برق
البرز 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/06
20:15 ب.ظ
خرید قطعات مخزن
خرید قطعات مخزن... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/05
12:51 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/22
11:37 ق.ظ
2000 لیتر گازوییل
2000 لیتر گازوییل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/19
17:38 ب.ظ
تهیه سیلندر گاز شارژ شده حمل به روستاهای
اصفهان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/15
11:55 ق.ظ
تهیه سیلندر گاز شارژ شده و حمل به روستاهای منطقه
اصفهان 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/10
11:02 ق.ظ
تهیه سیلندر شارژشده حمل به روستاهای منطقه
اصفهان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/03
13:37 ب.ظ
خرید P/F AIROIL BURNER
خرید P/F AIROIL BURNER... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/24
12:14 ب.ظ
گاز مایع بالک 30
گاز مایع بالک 30... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/23
12:34 ب.ظ
خرید P/F FISHER DIGITAL
خرید P/F FISHER DIGITAL... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/14
12:05 ب.ظ
خرید ایزو اکتان و اکتان
خرید ایزو اکتان و اکتان... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/14 اعلام نشده
12:04 ب.ظ
خرید GASTEC DETECTOR
خرید GASTEC DETECTOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/14 اعلام نشده
1397/05/11
13:38 ب.ظ
20000هزار لیتر گازوئیل
20000هزار لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/08
14:29 ب.ظ
خرید یک دستگاه رگولاتور
خرید یک دستگاه رگولاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
قم 1397/5/8 مهلت دار
1397/05/03
13:24 ب.ظ
خرید کاتالیست
خرید کاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/3 اعلام نشده
1397/05/01
11:49 ق.ظ
خرید P/F ABB
خرید P/F ABB... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/5/1 تاریخ گذشته
1397/04/30
09:17 ق.ظ
خرید تجهیزات جهت جایگاه سوخت
خرید تجهیزات جهت جایگاه سوخت... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/28
09:17 ق.ظ
10000 لیتر گازوئیل
10000 لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
6000 لیتر گازوئیل جهت شارژ
6000 لیتر گازوئیل جهت شارژ... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/26
20:22 ب.ظ
گازوئیل لیتری فاقد بسته بندی - روغن موتور دیزلی
تهران 1397/4/26 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
3/000 لیتر گازوئیل
3/000 لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/16
14:27 ب.ظ
چهل هزار لیتر گازوئیل
چهل هزار لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/14
09:30 ق.ظ
چهل هزار لیتر گازوئیل
چهل هزار لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/09
11:03 ق.ظ
تقاضای استعلام GATE-RKS_9732102-KM/G-05
تقاضای استعلام GATE-RKS_9732102-KM/G-05... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/4/9 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
تقاضای استعلام RKS-9632005-KM/G-05 اتصالات بدون درز
کرمانشاه 1397/4/9 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
تقاضای استعلام Connectors , Stud Coupling - RKS-9732111-KM/G-05
کرمانشاه 1397/4/9 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
استعلام RKS-9632007-KM/G-05 اتصالات
استعلام RKS-9632007-KM/G-05 اتصالات... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/4/9 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
اتصالات فلزی صنعتی
اتصالات فلزی صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/03/30
12:28 ب.ظ
ساخت SCREW SHAFT
ساخت SCREW SHAFT... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/3/29 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
خرید کاپلینگ و قطعات یدکی
خرید کاپلینگ و قطعات یدکی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/3/29 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
تامین PLUG VALVE
تامین PLUG VALVE... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/27
13:01 ب.ظ
مقدار 91 لیتر دستگاه تامین سوخت
مقدار 91 لیتر دستگاه تامین سوخت... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/3/25 تاریخ گذشته