1398/05/24
10:42 ق.ظ
روغن دی الکتریک کلاس یک جهت مصرف درپست های فشار قوی کیلوولت132/2705
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:57 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:56 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
13:20 ب.ظ
گازوئیل به مقدار 15000 لیتر
گازوئیل به مقدار 15000 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
14:20 ب.ظ
المنت رگولاتور
المنت رگولاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/5/17 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
بنزین و گازو.ئیل
بنزین و گازو.ئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:47 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
ضامن سیلندر توتال 2000 عدد
ضامن سیلندر توتال 2000 عدد... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
11:01 ق.ظ
نفت گاز گازوئیل 18000 لیتر
نفت گاز گازوئیل 18000 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:59 ق.ظ
تلمبه تک نازل نفتگاز موتوردار
تلمبه تک نازل نفتگاز موتوردار... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
10:22 ق.ظ
گازسنج 8W
گازسنج 8W... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:10 ب.ظ
4000 لیتر گازوییل همراه باتخلیه محدوده پل سیدخندان
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
3 عدد دستگاه نشت یاب گاز امونیاک
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:07 ب.ظ
نشت یاب گاز
نشت یاب گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
خرید روغن الکترولیت و اسید سولفوریک جهت باطری
کرمانشاه 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:23 ب.ظ
گازوییل بمقدار 15000لیتر
گازوییل بمقدار 15000لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:28 ب.ظ
ترموستات قطعه کاربرد شیر کنترل
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
گازسنج سیانور
گازسنج سیانور... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:41 ب.ظ
روغن بشکه ای
روغن بشکه ای... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:26 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
12:07 ب.ظ
تامین فیوز گازی
تامین فیوز گازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/16
18:07 ب.ظ
سیلندر گاز مایع 11 کیلویی
سیلندر گاز مایع 11 کیلویی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1398/4/16 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
5000 لیتر گازوئیل برای بیمارستان
کرمانشاه 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/13
12:55 ب.ظ
خرید سیلندر گاز مایع 11 کیلویی جیرفت گاز
کرمان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/11
18:59 ب.ظ
تامین فیوزگازی
تامین فیوزگازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/11 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
5000 لیتر گازوئیل برای بیمارستان
کرمانشاه 1398/4/11 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
19:01 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
09:33 ق.ظ
3000 لیتر گازوئیل
3000 لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/04
11:08 ق.ظ
خرید روغن ترانسفورماتور
خرید روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/4 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
تامین تعدادی فیوز گازی
تامین تعدادی فیوز گازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
08:51 ق.ظ
تعمیر دستگاه سی ان جی هلال احمر
تهران 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
09:31 ق.ظ
روغن جهت استفاده در نیروگاه برق آبی
تهران 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
18:10 ب.ظ
خرید گریس صنعتی
خرید گریس صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/3/30 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری
اردبيل 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/28
11:34 ق.ظ
کنتور گاز مدل G100
کنتور گاز مدل G100... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
20:43 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
18:48 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/3/26 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
تامین لوازم و اجرای خدمات
تامین لوازم و اجرای خدمات... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/21
12:45 ب.ظ
گیج گاز یا فشارسنج لوله گاز رابط جهت بریکر با تایپ
خوزستان 1398/3/21 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
روغن کمپرسور با پایه معدنی سطح کیفیت
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
13:31 ب.ظ
عملیات تصفیه روغن توربین نیروگاه گازی
لرستان 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
12:11 ب.ظ
شارژ کپسول های گاز
شارژ کپسول های گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
قزوين 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
09:36 ق.ظ
تعمیر 1 دستگاه پمپ سی ان جی گازرسانی
تهران 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/14
12:53 ب.ظ
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1398/3/14 تاریخ گذشته
1398/03/12
19:07 ب.ظ
روغن جهت استفاده در نیروگاه برق ابی
تهران 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/11
10:05 ق.ظ
تامین سوخت و تعمیر و بیمه خودروها
اردبيل 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/09
08:34 ق.ظ
واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت
اردبيل 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
19:15 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/3/8 تاریخ گذشته