1397/10/25
16:56 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای توسعه شبکه
تهیه مصالح و اجرای توسعه شبکه... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان غربي 1397/10/25 مهلت دار
16:17 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه گاز شهرک های صنعتی
چهارمحال بختياري 1397/10/25 مهلت دار
09:26 ق.ظ
طراحی و بازنگری شبکه داخلی گاز شهرکها
اصفهان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:41 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرک صنعتی
کردستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
تعمیرات اساسی واحدهای 500و200
تعمیرات اساسی واحدهای 500و200... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
23:42 ب.ظ
ساخت ونصب و تعمیرفایر باکس در ایستگاه های CGS
سمنان 1397/10/23 مهلت دار
1397/10/18
19:24 ب.ظ
تهیه مصالح تجهیزات و اجرای شبکه گاز خیابان
قم 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/11
10:11 ق.ظ
خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز
مازندران 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای توسعه شبکه گاز شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
09:59 ق.ظ
تهیه مصالح و تجهیزات و اجرای شبکه گاز
قم 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
15:10 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای گاز رسانی به واحد P70در شهرک
قم 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:59 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع و انشعاب گاز سایت
خراسان شمالي 1397/10/3 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
تهیه مصالح تجهیزات و اجرای شبکه گاز خیابان STREET4 واقع
قم 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:41 ب.ظ
تهیه مصالح تجهیزات و اجرای شبکه گاز
قم 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:19 ب.ظ
ایجاد زیرساخت گلخانه - گازرسانی
خراسان شمالي 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:51 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع و انشعاب گاز
اجرای شبکه توزیع و انشعاب گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:43 ب.ظ
نشت یابی از خطوط تغذیه شبکه و تاسیسات و ایستگاهها
سمنان 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
اجرای ورودی و خروحی نصب ایستگاه شماره دو
سمنان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:22 ق.ظ
اجرای شبکه توزیع و انشعاب گازرسانی سایت
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:01 ب.ظ
انجام عملیات لوله گذاری و خرید کنتور گاز و متعلقات
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:41 ب.ظ
اجرا و مرمت شیرالات گاز
اجرا و مرمت شیرالات گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
چهارمحال بختياري 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:52 ب.ظ
اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه
اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه... نفت ، گاز و پتروشیمی
کردستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
احداث اتاق تقلیل فشار گاز در فرودگاه
سيستان و بلوچستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
16:08 ب.ظ
احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
16:00 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی فاز توسعه شهرک
کردستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
16:00 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی ناحیه صنعتی
کردستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
16:31 ب.ظ
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/6 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
اجرای خط پلی اتیلن گاز ناحیه 160 هکتاری سایت شهرک صنعتی
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/01
12:50 ب.ظ
اجرای توسعه شبکه و تست و تزریق گاز شهرکها
خراسان رضوي 1397/9/1 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
ساخت و نصب و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی
سمنان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:35 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای گازرسانی به واحد p191در شهرک
قم 1397/8/30 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
ساخت و نصب و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک
سمنان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
09:38 ق.ظ
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
14:51 ب.ظ
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
12:04 ب.ظ
گازرسانی قسمت غربی شهرک صنعتی
گازرسانی قسمت غربی شهرک صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:01 ب.ظ
تهیه نقشه لوله کشی اخذ تائیدیه های لازم و وصل کنتور گاز
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:25 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرک صنعتی
کردستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
09:35 ق.ظ
اجرای خط لوله 63 میلیمتری گازرسانی به طول 216 متر مجتمع
زنجان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:42 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز ناحیه صنعتی
اجرای لوله کشی گاز ناحیه صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
عملیات تامین و اجرای انشعابات علمک گازرسانی
زنجان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:28 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرک
کردستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:41 ب.ظ
احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای قسمتی از شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای قسمتی از شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته