1398/05/26
1398/05/23
18:39 ب.ظ
عملیات اجرایی مرمت بهسازی و نوسازی ایستگاههای tbs
البرز 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
19:06 ب.ظ
تعمیر نگهداری و سرویس و راهبری شبکه گازرسانی
تهران 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
18:40 ب.ظ
تکمیل شبکه توزیع گاز ناحیه صنعتی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
گازرسانی به سوله های کارگاهی در شهرک صنعتی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی
قم 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
13:50 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه گاز مجتمع کارگاهی
آذربايجان غربي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:13 ب.ظ
تعمیر نگهداری سرویس راهبری شبکه گازرسانی فرودگاه
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
14:22 ب.ظ
تعمیر سرویس و راهبری شبکه گاز رسانی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:05 ب.ظ
اجرای پروژه گازرسانی یک چهارم پوند بیمارستان
خراسان جنوبي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:09 ب.ظ
سرویس دوره ای و نگهداری شبکه داخلی گازرسانی و حفاظت کاتدیک
آذربايجان شرقي 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
تهیه مصالح  واجرای شبکه گاز مجتمع کارگاهی
آذربايجان غربي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:23 ب.ظ
عملیات سرویس و نگهداری سیستمهای انتقال خطوط گاز مجموعه
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
10:49 ق.ظ
تیهه نصب اتصالات مفصلی گازرسانی ناحیه
سمنان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/05
14:28 ب.ظ
گازرسانی به سوله های کارگاهی در شهرک صنعتی
مركزي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:38 ب.ظ
حمل و توزیع سوخت مصرفی اداره کل راه اهن
فارس 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:34 ب.ظ
بارگیری حمل ونصب ایستگاه های TBS1000 در شهرکهای صنعتی یاسوج 4 و خان احمد و اجرای سقف شیروانی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/29
11:47 ق.ظ
تهیه مصالح و گازرسانی به فاز یازدهم کارگاهی
قم 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:25 ب.ظ
اصلاح و جابجایی خط گاز 60 پوند و  2 پوند
تهران 1398/4/25 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
تهیه و نصب اتصالات مفصلی مربوط به اداره گاز ناحیه
سمنان 1398/4/25 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
گازرسانی پروژه گرم نمدن اب حوضچه های مرکز تکثیر  شهید ملکی
خوزستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:52 ب.ظ
تهیه مصالح و تجهیزات و اجرای توسعه شبکه گاز شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
11:24 ق.ظ
تهیه و اجرای شبکه گاز مجتمع کارگاهی شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:28 ب.ظ
تهیه و اجرای گازرسانی به مجتمع گلخانه ای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/22 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
گازرسانی پروژه گرم نمودن اب حوضچه های
خوزستان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/19
13:07 ب.ظ
تهیه و احداث ایستاگاههای  cps شهرک صنعتی
گلستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
10:58 ق.ظ
بارگیری حمل و نصب دو عدد ایستگاه گاز TBS 10000 مربوط به
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
10:22 ق.ظ
گازرسانی پروژه گرم نمودن اب حوضچه های
خوزستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
15:35 ب.ظ
تهیه و اجرای گازرسانی به مجتمع گلخانه ای قلات - بهمئی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/13
13:32 ب.ظ
ریز پروژه گازرسانی
ریز پروژه گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
07:48 ق.ظ
ایجاد زیرساخت گاز واحد پرورش گوسفند داشتی اقای اسماعیل رحیمی
خراسان شمالي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
15:12 ب.ظ
احداث خط انتقال گاز مرغداری بیگی
خراسان شمالي 1398/4/10 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
اجرای 250 عدد علمک جهت شهرکها و نواحی صنعتی
کرمان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
10:03 ق.ظ
اجرای گازرسانی دامداری
اجرای گازرسانی دامداری... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1398/4/9 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
گازرسانی به دامداری اقای علیدادیان
خراسان شمالي 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/07
08:54 ق.ظ
گاز رسانی به منطقه نمونه گردشگری
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
19:04 ب.ظ
گاز رسانی به منطقه نمونه گردشگری بش قارداش در شهرستان
خراسان شمالي 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
15:19 ب.ظ
گازرسانی به دامداری اقای علیدادیان
خراسان شمالي 1398/4/4 تاریخ گذشته
15:19 ب.ظ
اجرای گازرسانی دامداری
اجرای گازرسانی دامداری... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1398/4/4 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
اجرای گازرسانی دامداری
اجرای گازرسانی دامداری... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1398/4/4 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
تهیه مصالح و احداث ایستگاه  CPS شهرک صنعتی
گلستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
15:33 ب.ظ
گاز رسانی گلخانه اقای سنگ سفیدی
خراسان شمالي 1398/4/3 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
07:48 ق.ظ
اجرای گازرسانی به مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی گردشگری اجلالی محور
خراسان شمالي 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
15:26 ب.ظ
تکمیل ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی
مازندران 1398/4/2 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
سرویس نگهداری سیستم حفاظت کاتدیک شرکت
مركزي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/30
14:52 ب.ظ
گازرسانی طرح گلخانه ای سبزی و سیفی
خراسان شمالي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/28
10:08 ق.ظ
تامین زیرساختهای مرغداری
تامین زیرساختهای مرغداری... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1398/3/28 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
ایستگاه تقلیل فشار گاز
ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/3/28 تاریخ گذشته