1398/09/21
12:49 ب.ظ
سوخترسانی فسیلی
سوخترسانی فسیلی... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
اجرای لوله گاز و ایستگاه تقلیل فشار گاز اشپزخانه
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
08:00 ق.ظ
تعمیر نگهداری سرویس راهبری شبکه گازرسانی فرودگاه
تهران 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
20:16 ب.ظ
بهینه سازی و اصلاح دیوایس ها و لاجیک کانوایرهای ابجکت واحد ابزار دقیق پالایشگاه
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
20:12 ب.ظ
19:41 ب.ظ
احداث علمک دوپوندی مشترکین مصارف عمده
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
19:32 ب.ظ
مونتاژ مبدل و تعمیر و بازسازی و ساخت استراکچر
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
19:19 ب.ظ
طراحی ساخت و نصب انشعابات
طراحی ساخت و نصب انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/9/20 مهلت دار
15:09 ب.ظ
پروژه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاههای تقلیل فشار
زنجان 1398/9/20 مهلت دار
12:19 ب.ظ
انجام عملیات اجرای لوله کشی فشار
خراسان جنوبي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
18:19 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات گاز پلی اتیلن
آذربايجان شرقي 1398/9/19 مهلت دار
18:17 ب.ظ
تعمیرات شبکه و تغذیه و ایستگاهای اداره گاز منطقه
آذربايجان شرقي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
19:01 ب.ظ
خدمات بهره برداری تعمیر و نگهداری از ایستگاه گاز
خوزستان 1398/9/18 مهلت دار
18:46 ب.ظ
نگهداری سیستم شبکه گازرسانی
نگهداری سیستم شبکه گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:00 ب.ظ
سوراخکاری سوایول کنتور برای پلمپ زنی کنتورهای گاز سطح شهرستان
آذربايجان شرقي 1398/9/17 مهلت دار
19:00 ب.ظ
تعمیرات شبکه و انشعابات و ایستگاههای اداره گاز منطقه 5
آذربايجان شرقي 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
کالیبراسیون کنتورهای 16 اینچ
کالیبراسیون کنتورهای 16 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/9/17 مهلت دار
11:48 ق.ظ
احداث  شبکه داخلی گاز شهرک
احداث شبکه داخلی گاز شهرک... نفت ، گاز و پتروشیمی
کردستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:56 ب.ظ
جابجائی شبکه تاسیسات گازی
جابجائی شبکه تاسیسات گازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
جابجائی و احداث خط شبکه تاسیسات
آذربايجان شرقي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
جابجایی ایستگاه گاز فلت به ظرفیت 60000-60
کرمانشاه 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
ساخت تعداد 618 عدد انشعاب پلی اتیلن با شماره نقشه استاندارد
آذربايجان شرقي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
19:30 ب.ظ
گازرسانی
گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
اجرای 95 متر طول شبکه توزیع گاز
اجرای 95 متر طول شبکه توزیع گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/9/14 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای لوله کشی گاز
خوزستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
توسعه شبکه گاز به همراه نصب غلمک
خوزستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:36 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات
ساخت و نصب انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
اجرای گازرسانی به سیلو
اجرای گازرسانی به سیلو... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان غربي 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
ساخت و نصب جابجایی و جمع اوری انشعابات منطقه 2 و
البرز 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین
اردبيل 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز در ایستگاه
اجرای لوله کشی گاز در ایستگاه... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
12:03 ب.ظ
دمونتاژ سیستم انتی ایسینگ نصب شده بر روی 4 واحد توربین های
همدان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:35 ب.ظ
لوله کشی داخلی گاز ایستگاه های
لوله کشی داخلی گاز ایستگاه های... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:26 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات
ساخت و نصب انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
اجرای گابیون بندی عبور از رودخ
اجرای گابیون بندی عبور از رودخ... نفت ، گاز و پتروشیمی
زنجان 1398/9/11 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
خدمات نگهداشت خطوط لوله حوزه مرکز بهره برداری خطوط لوله
کرمانشاه 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:05 ب.ظ
ساخت تعداد618 عدد انشعاب پلی اتیلن روکار
آذربايجان شرقي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:17 ب.ظ
نصب کامل 128 عدد انشعاب پلی اتیلن روکار
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
نصب کامل تعداد145 عدد انشعاب پلی اتیلن روکار روستاهای خلف
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
نصب کامل تعداد 124 عدد انشعاب پلی اتیلن روکار روستاهای
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
ساخت 618 عدد انشعاب پلی اتیلن روکار
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
اجرای 2300 متر شبکه پی اتیلن و نصب60 مورد انشعابات پراکنده
کردستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
انجام خدمات بهره برداری تعمیر و
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
خدمات کالیبراسیون-  تصحیح کننده های الکترونیکی e,v,c
خراسان جنوبي 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
انجام عملیات بوسنجی بر روی شبکه و خطوط تغذیه
قم 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
13:44 ب.ظ
شبکه گذاری حفرات خالی و ساخت و نصب انشعابات
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
نصب انشعابات پلی اتیلن رو
نصب انشعابات پلی اتیلن رو... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته