1398/06/25
19:48 ب.ظ
لباس بیمار
لباس بیمار... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/6/25 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
ملزومات مصرفی پزشکی
ملزومات مصرفی پزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/24
19:34 ب.ظ
لباس بیمار زنانه مردانه
لباس بیمار زنانه مردانه... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/6/24 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
البسه پرسنلی بیمارستان
البسه پرسنلی بیمارستان... پزشکی و آزمایشگاهی
قم 1398/6/24 مهلت دار
12:24 ب.ظ
لباس پرسنل
لباس پرسنل... پزشکی و آزمایشگاهی
قم 1398/6/24 مهلت دار
07:08 ق.ظ
لباس همراه بیمار زنانه جنس تترون
تهران 1398/6/23 تاریخ گذشته
07:08 ق.ظ
گان جراحی اس ام اس و پک ان ای جی شان 160*200 و شان کمیکال 160*160 پک جراحی  قلب تسویه
تهران 1398/6/23 تاریخ گذشته
07:05 ق.ظ
روپوش پرستاری زنانه
روپوش پرستاری زنانه... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/6/23 تاریخ گذشته
07:04 ق.ظ
لباس همراه بیمار زنانه جنس تترون
تهران 1398/6/23 تاریخ گذشته
07:04 ق.ظ
لباس همراه بیمار زنانه تترون
لباس همراه بیمار زنانه تترون... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/6/23 تاریخ گذشته
07:04 ق.ظ
لباس همراه بیمار زنانه تترون
لباس همراه بیمار زنانه تترون... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/23
15:33 ب.ظ
گان جراحی
گان جراحی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/6/23 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
خرید پوشاک مصرفی
خرید پوشاک مصرفی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/6/23 مهلت دار
1398/06/21
19:30 ب.ظ
پک گان و شان دولایه
پک گان و شان دولایه... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/6/21 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
دوخت شان  در11 دریف
دوخت شان در11 دریف... پزشکی و آزمایشگاهی
قم 1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/06/20
15:19 ب.ظ
گان جراحی روپوش استریل یک بار مصرف
تهران 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/17
17:59 ب.ظ
منسوجات بیمارستانی
منسوجات بیمارستانی... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/6/17 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
البسه پرسنلی کادر اداری و درمانی
قم 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/16
15:11 ب.ظ
دوخن لباس جهت پرسنل بیمارستان
خراسان رضوي 1398/6/16 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
گان یکبار مصرف و لباس بیمار
گان یکبار مصرف و لباس بیمار... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/6/16 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
گان و شلوار و کلاه یکبار مصرف بیمار
مركزي 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/14
15:00 ب.ظ
گان اطفال و زیرانداز و لباس بیمار بزرگسال وکلاه و شلوار
کرمانشاه 1398/6/14 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
تهیه لباس بیمار مردانه و زنانه
خراسان رضوي 1398/6/14 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
گان تکی استریل
گان تکی استریل... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/14 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
گان
گان... پزشکی و آزمایشگاهی
مازندران 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/13
18:58 ب.ظ
شلوار تترون مردانه و زنانه
شلوار تترون مردانه و زنانه... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/6/13 تاریخ گذشته
17:57 ب.ظ
شان و گان اتاق عمل
شان و گان اتاق عمل... پزشکی و آزمایشگاهی
مازندران 1398/6/13 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
انواع لباس بیمار زنانه و مردانه
تهران 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/12
14:47 ب.ظ
لباس بیمار
لباس بیمار... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/6/12 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
ست لباس بیمارگان و کلاه و شلوار
گلستان 1398/6/12 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
گان جراح کارتی استریل
گان جراح کارتی استریل... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/11
13:28 ب.ظ
گان تکی یکبار مصرف استریل کشدار
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/11 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
کلاه یکبار مصرف پرسنل اتاق عمل ابی رنگ
سيستان و بلوچستان 1398/6/11 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
لباس بیمار
لباس بیمار... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/10
20:04 ب.ظ
گان جراحی و گان و شلوار بزرگسال یک بار مصرف
مازندران 1398/6/10 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
شلواز زنانه
شلواز زنانه... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/6/10 تاریخ گذشته
19:36 ب.ظ
لباس بیمار
لباس بیمار... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/6/10 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
ست گان شلوار و کلاه بزرگسال تولیدداخل
فارس 1398/6/10 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
بلوز شلوار اطفال در سه سایز
بلوز شلوار اطفال در سه سایز... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/6/10 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
شان ساده ضد اب یک بار مصرف
شان ساده ضد اب یک بار مصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/6/10 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
مانتو زنانه و شلوار زنانه
مانتو زنانه و شلوار زنانه... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/09
11:53 ق.ظ
شان در سایزهای مختلف
شان در سایزهای مختلف... پزشکی و آزمایشگاهی
قم 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/07
18:27 ب.ظ
ست لباس بیمار گان و شلوار و کلاه
فارس 1398/6/7 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
ست گان - کلاه و شلوار
ست گان - کلاه و شلوار... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/06/06
18:58 ب.ظ
تعداد 600 دست لباس پرستاری در چهاررنگ فقط پارچه بروجرد
تهران 1398/6/6 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
لباس بیمار
لباس بیمار... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/6/6 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
لباس بیمار
لباس بیمار... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/6/6 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
گان جراحی روپوش- گان بیمار- شان بلند - شان دولایه
فارس 1398/6/6 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
700 عدد  لباس بیمار نخی سایز اطفال
فارس 1398/6/6 تاریخ گذشته