1399/03/18
09:36 ق.ظ
شان پرفوره 40*40 سانت استریل
شان پرفوره 40*40 سانت استریل... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1399/3/18 مهلت دار
1399/03/17
20:21 ب.ظ
گان بیمار و جراح یکبار مصرف
گان بیمار و جراح یکبار مصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1399/3/17 تاریخ گذشته
20:10 ب.ظ
گان غیر استریل جراحی
گان غیر استریل جراحی... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1399/3/17 تاریخ گذشته
19:26 ب.ظ
کلاه بند دار جراح یک بار مصرف
کلاه بند دار جراح یک بار مصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1399/3/17 مهلت دار
16:28 ب.ظ
البسه بیمارستانی
البسه بیمارستانی... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1399/3/17 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
گان جراح
گان جراح... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/3/17 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
لباس یکبار مصرف بیمار مردانه و زنانه- روبالشتی و ملحفه
مركزي 1399/3/17 تاریخ گذشته
1399/03/13
20:16 ب.ظ
گان جراح غیر استریل دو لایه
گان جراح غیر استریل دو لایه... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1399/3/13 تاریخ گذشته
19:53 ب.ظ
خرید پیراهن و شلوار یکبارمصرف
خراسان رضوي 1399/3/13 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
لباس یکبارمصرف
لباس یکبارمصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1399/3/13 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
گان جراحی ضد اب لمینتی سایز فری سایز تعداد 2000 عدد
لرستان 1399/3/13 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
ست لباس ایزوله کاورال پرسنل درمانی
لرستان 1399/3/13 تاریخ گذشته
1399/03/12
20:25 ب.ظ
پیشبند یکبار مصرف نایلونی و روتختی پلاستیکی
خوزستان 1399/3/12 تاریخ گذشته
20:20 ب.ظ
کلاه بنددار جراحی یکبار مصرف
کلاه بنددار جراحی یکبار مصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1399/3/12 تاریخ گذشته
20:18 ب.ظ
گان و کلاه جراح یکبار مصرف
گان و کلاه جراح یکبار مصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1399/3/12 تاریخ گذشته
1399/03/11
20:11 ب.ظ
خرید گان بیمار غیر استریل - لباس بیمار مردانه و زنانه
همدان 1399/3/11 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
لباس بیماران جنس ترگال 240 گرمی پیراهن و شلوار در رنگهای ابی
اصفهان 1399/3/11 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
گان استریل یکسره ایزوله ضدویروس مخصوص
خوزستان 1399/3/11 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
ملحفه بیمارستانی جنس اسپان سایز cm160×250   بسته سلفونی
خراسان رضوي 1399/3/11 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
کاور کفش نایلونی یکبارمصرف
کاور کفش نایلونی یکبارمصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/3/11 تاریخ گذشته
16:39 ب.ظ
گان بیمار و گان جراح یکبارمصرف
خراسان جنوبي 1399/3/11 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
استین یک بار مصرف اشپزی
استین یک بار مصرف اشپزی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1399/3/11 تاریخ گذشته
1399/03/10
21:50 ب.ظ
ملحفه یکبار مصرف مدل غیر استریل
فارس 1399/3/10 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
گان بیمار یکبار مصرف
گان بیمار یکبار مصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
مازندران 1399/3/10 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
گان استریل یک سره ضد ویرووس مخصوص کووید 19
خوزستان 1399/3/10 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
گان یک بار مصرف بیمار قد 120 با کلاه شلوار یک بار مصرف
تهران 1399/3/10 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
کلاه پزشک یکبار مصرف جراح
کلاه پزشک یکبار مصرف جراح... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1399/3/10 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
گان غیر استیل جراح و استین یک بار مصرف
تهران 1399/3/10 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
لباس یکبارمصرف
لباس یکبارمصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/3/10 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
گان جراح تمام واتر استریل
گان جراح تمام واتر استریل... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/3/10 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
گان جراحی
گان جراحی... پزشکی و آزمایشگاهی
همدان 1399/3/10 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
پیراهن و شلوار بیمارستانی مردانه و زنانه
اردبيل 1399/3/10 تاریخ گذشته
1399/03/09
10:22 ق.ظ
البسه یکبار مصرف
البسه یکبار مصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1399/3/8 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
گان یکبارمصرف بیمار
گان یکبارمصرف بیمار... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1399/3/8 تاریخ گذشته
1399/03/07
19:58 ب.ظ
ملحفه تترون سفید یکتفره
ملحفه تترون سفید یکتفره... پزشکی و آزمایشگاهی
همدان 1399/3/7 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
استین دست یک بار مصرف
استین دست یک بار مصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
مازندران 1399/3/7 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
گلاسه شیبرو
گلاسه شیبرو... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1399/3/7 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
کلاه بیمار و جراح و شلوار یکبار مصرف و لباس اطفال
سمنان 1399/3/7 تاریخ گذشته
1399/03/06
21:00 ب.ظ
گلاسه شیبرو
گلاسه شیبرو... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1399/3/6 تاریخ گذشته
20:03 ب.ظ
لباس یکبار مصرف
لباس یکبار مصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
اردبيل 1399/3/6 تاریخ گذشته
19:52 ب.ظ
شلوار راحتی ساده بیمار - دستکش محافظ لاتکس فری
مركزي 1399/3/6 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
گان شلوار سبز رنگ مردانه زنانه
همدان 1399/3/6 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
گان جراحی
گان جراحی... پزشکی و آزمایشگاهی
مازندران 1399/3/6 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
کاور متقال
کاور متقال... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1399/3/6 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
شلوار و کلاه یکبارمصرف
شلوار و کلاه یکبارمصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1399/3/6 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
ست لباس بیمار
ست لباس بیمار... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1399/3/6 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
ملحفه سفید پارچه یای
ملحفه سفید پارچه یای... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/3/6 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
شان یک لا و شان دو لا جراحی از جنس ترگال مرغوب به اندازه 150*90 سانتی متر
مركزي 1399/3/6 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
لباس بیمار
لباس بیمار... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1399/3/6 تاریخ گذشته
1399/03/03
20:54 ب.ظ
لپگ یکبارمصرف ارتروزکوپی 50 عدد
فارس 1399/3/3 تاریخ گذشته