1397/10/28
09:46 ق.ظ
گوشت بوقلمون کامل فاقد بسته بندی 1 کیلوگرم
گلستان 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
تخم مرغ ویژه ظرف پت کریستالی 15 عددی 1 کیلو گرم
مركزي 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
ران مرغ منجمد
ران مرغ منجمد... مواد غذایی
اصفهان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:50 ب.ظ
تخم مرغ سیمرغ
تخم مرغ سیمرغ... مواد غذایی
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
تخم مرغ - دوغ - نمک کیسه ای - سبزی خشک - ابمیوه
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
سینه مرغ منجمند بی خس
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
14:12 ب.ظ
مرغ کامل منجمد کیسه نایلونی 1 کیلو گرم
گيلان 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
12:14 ب.ظ
گوشت قرمز
گوشت قرمز... مواد غذایی
زنجان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
مرغ و ماهی و تخم مرغ
زنجان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
22:55 ب.ظ
مرغ منجمدبا وزن 1/5*2/100 کیلو گرم
کرمان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
گوشت گوساله  ران و سردست به وطل مساوی
کرمان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
13:09 ب.ظ
تخم مرغ
تخم مرغ... مواد غذایی
يزد 1397/10/23 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
مرغ کامل منجمد کارتنی با اوزان 1.5 تا 2 کیلو گرم
يزد 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
گوشت گوسفند بره نر
اصفهان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
18:47 ب.ظ
تخم مرغ تازه و برنج و گوشت گاو و .. 10 ردیف
فارس 1397/10/20 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
تخم مرغ تاریخ دار
البرز 1397/10/20 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
گوشت حیوانی گرم
گوشت حیوانی گرم... مواد غذایی
فارس 1397/10/20 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
مرغ منجمد 1/5 کیلو گرمی مرغ خانگی به مقدار 5 تن
آذربايجان غربي 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:57 ب.ظ
خرید گوشت منجمد
خرید گوشت منجمد... مواد غذایی
چهارمحال بختياري 1397/10/19 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
ماهی گیدر و شنیسل مرغ و مرغ کامل گرم
همدان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:45 ب.ظ
گوشت بوقلمون کامل فاقد بسته بندی 1 کیلوگرم
گلستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
گوشت سردست منجمد گوساله
يزد 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
گوشت منجمد
گوشت منجمد... مواد غذایی
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
ماهی گیدر منجمد و شنیسل مرغ و مرغ کامل گرم گوشتی
همدان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
اجیل 4 مغز و مرغ و گوشت گوسفندی و برنج ایرانی
قم 1397/10/18 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
400 کیلو گوشت گرم گوساله بدون ستخوان
اصفهان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
13:16 ب.ظ
سینه مرغ بی خس  با کتف کشتار روز
زنجان 1397/10/17 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
مرغ کامل تکه ای تازه بدون پوست ظرفق یک بار مصرف 1800 گرم
البرز 1397/10/17 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
09:59 ق.ظ
فیله بی خس بدون کتف مرغ
زنجان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:45 ب.ظ
خرید کالا شامل :شنیسل مرغ گرم ظرف یک بار مصرف یک کیلو گرم
همدان 1397/10/16 تاریخ گذشته
17:03 ب.ظ
مرغ کامل منجمد گوشتی کارتن کیلوگرمی هما مرغ
خوزستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
مرغ منجمد با وزن 1/5*2/200 کیلو گرم
کرمان 1397/10/16 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
گوشت لاشه و قلوه گوساله و گوسفند
اصفهان 1397/10/16 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
تخم مرغ تاریخ دار
البرز 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
14:02 ب.ظ
گوشت گوسفندی منجمد
يزد 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
مرغ گرم
مرغ گرم... مواد غذایی
کرمان 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
گوشت منجمد
گوشت منجمد... مواد غذایی
چهارمحال بختياري 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:07 ب.ظ
مرغ گرم شنیسل و مرغ کامل و ماهی گیدر منجمد
همدان 1397/10/13 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
مرغ گرم
مرغ گرم... مواد غذایی
فارس 1397/10/13 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
شنیسل مرغ
شنیسل مرغ... مواد غذایی
خراسان رضوي 1397/10/13 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
تخم مرغ پرینت دار سالم
البرز 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:48 ب.ظ
تخم مرغ ساده با تاریخ تولید کارتن  مقوایی
کرمان 1397/10/12 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
مرغ منجمد لفاف پلاستیکی 1400گرم
خراسان رضوي 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
13:58 ب.ظ
مرغ گرم 1.3 کیلو تا 1.8 کیلو
چهارمحال بختياري 1397/10/11 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
تخم مرغ ویژه ظرف پت کریستالی 15 عددی 1 کیلو گرم
مركزي 1397/10/11 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
تخم مرغ ساده با تاریخ تولید کارتن  مقوایی
فارس 1397/10/11 تاریخ گذشته