1398/05/26
18:51 ب.ظ
ماهی قزل الا شکم خالی بسته وکیومی 350 گرمی
مازندران 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
120 کیلو گوشت گوسفندی و 10 کیلو دنبه
لرستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
18:26 ب.ظ
100 کیلوماهی قزل الا شکم خالی پاک کرده
لرستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
ماهی جش405 کیلو
ماهی جش405 کیلو... مواد غذایی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:08 ب.ظ
15:06 ب.ظ
1300 کیلوگرم تخم مرغ کارتنی فله
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
15:06 ب.ظ
گوشت ران گوسفندی فله بدون چربی کشتار روز
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
14:09 ب.ظ
سینه مرغ بدون کتف 300 کیلوگرم ران و مرغ 450 کیلوگرم
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
قلوه گاه گوسفندی
قلوه گاه گوسفندی... مواد غذایی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
سینه بوقلمون بدون پوست و استخوان
قم 1398/5/26 مهلت دار
10:57 ق.ظ
گوشت یخ زده ران 500 کیلوگرم
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
13:38 ب.ظ
گوشت ران گوساله گرم تازه
تهران 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
سینه مرغ بدون استخوان مناسب جوجه کباب و شنسیل
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:00 ب.ظ
100 کیلو گوشت کبابی گوسفند بدون استخوان و چربی و چرخ نشده
لرستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
100 کیلو گوشت تازه گوساله
لرستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
100 کیلو ماهی قزل الار پاک کرده شکم خالی
لرستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
مغز ران گوساله 20 کیلو - سینه مرغ 200 کیلو - فیله گوساله 50 کیلو
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
گوش جوجه کباب بدون استخوان گرم و تازه ایرانی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
مرغ منجمد سرت شده
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
6840 عدد تخم مرغ ساده - 4240 عدد ماست 100 گرمی
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
گوشت منجمد گوساله
زنجان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
مرغ منجمد سرت شده
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
گوشت منجمد گوساله
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
مرغ و مربا تکنفره
بوشهر 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
مرغ و گوشت ران گوساله منجمد
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:40 ب.ظ
خرید شینسل مرغ تازه
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
گوشت گرم گوساله ای شقه ای
همدان 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
ران مرغ استخوان کشی شده
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
مرغ منجمد
مرغ منجمد... مواد غذایی
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
گوشت گوساله  ران و سردست بدون چربی  منجمد شده
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
گوشت یخ زده ران 500 کیلو
آذربايجان شرقي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
گوشت یخ زده سردست
آذربايجان شرقي 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
مرغ منجمد
مرغ منجمد... مواد غذایی
زنجان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:19 ب.ظ
مرغ منجمد 1000 کیلو گرم  1400 الی 1600 گرمی
زنجان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
گوشت گرم گوساله
گوشت گرم گوساله... مواد غذایی
مركزي 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
فیله باریکه مرغ
فیله باریکه مرغ... مواد غذایی
اصفهان 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
گوشت گوسفندی
گوشت گوسفندی... مواد غذایی
اصفهان 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
ران مرغ تازه
ران مرغ تازه... مواد غذایی
اصفهان 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
ماهی قزل الا
ماهی قزل الا... مواد غذایی
اصفهان 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
گوشت گوساله
گوشت گوساله... مواد غذایی
اصفهان 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
1 تن ران مرغ منجمد و 500 کیلو سینه مرغ منحمد
لرستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
مرغ منجمد کامل
مرغ منجمد کامل... مواد غذایی
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:49 ب.ظ
ماهی قزل الا تازه وکیوم
مازندران 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
گوشت تازه گوساله
گوشت تازه گوساله... مواد غذایی
مازندران 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
مرغ منجمد
مرغ منجمد... مواد غذایی
کرمانشاه 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
ران کرغ گرم بدون پوست
کرمانشاه 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
گوشت منجمد ران و سردست گوساله
کرمانشاه 1398/5/20 تاریخ گذشته