1397/11/28
14:09 ب.ظ
ارد سوخاری 300 گرمی  گلها به تعداد 840 جعبه
مازندران 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/18
10:36 ق.ظ
ارد گندم خیای 15 درصد سبوس گرفته کیسه پلی پروپیلنی 40 کیلو گرم
هرمزگان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
اردخبازی 18 درصد جهت نان لواش بدون سبوس
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/09
13:35 ب.ظ
ارد مورد نیاز زندان مرکزی
هرمزگان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:09 ب.ظ
خرید ارد
خرید ارد... مواد غذایی
کرمان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:56 ب.ظ
ارد سفید گندم - خاکستر65- رطوبت14- ایندکس 50
قم 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:32 ب.ظ
200 کیسه ارد40 کیلویی
فارس 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/06/03
14:33 ب.ظ
ارد سفید گندم
ارد سفید گندم... مواد غذایی
قم 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/24
12:13 ب.ظ
ارد سبوس گرفته 16/5 درصد
هرمزگان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/08
12:23 ب.ظ
ارد سبوس 15 درصد 10 تن
هرمزگان 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/07
16:11 ب.ظ
ارد سفید گندم
ارد سفید گندم... مواد غذایی
قم 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/03/19
10:59 ق.ظ
ارد سبوس گندم غنی
خراسان شمالي 1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/17
08:33 ق.ظ
ارد گندم 18٪
ارد گندم 18٪... مواد غذایی
گلستان 1397/3/17 تاریخ گذشته
1397/03/10
11:51 ق.ظ
170000 کیلوگرم ارد خبازی
تهران 1397/3/10 تاریخ گذشته
1397/03/09
10:32 ق.ظ
خرید 750کیسه آرد گندم 18درصد سبوس گرفته(کیسه 40 کیلویی)
گلستان 1397/3/9 تاریخ گذشته