1397/09/06
09:49 ق.ظ
استخراج دانه بندی زیر 15 سانتی متر دپو و حمل 1000 تن سنگ نفلین
آذربايجان شرقي 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/28
09:20 ق.ظ
استخراج  جمع اوری دانه بندی  زیر 15 سانتی متر دپو  و بارگیری
آذربايجان شرقي 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:03 ق.ظ
استخراج سنگ نفلین معدن  و حمل به مرکز تحقیقات
آذربايجان شرقي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/12
11:15 ق.ظ
استخراج و دانه بندی و حمل سنگ نفلین سینیت از معدن  1000 تن
آذربايجان شرقي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:39 ق.ظ
استخراج و دانه بندی  و حمل سنگ  نفلین  سینیت
آذربايجان شرقي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/06/19
15:52 ب.ظ
جمع اوری و بارگیری نمک از منطقه
جمع اوری و بارگیری نمک از منطقه... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/04/10
15:23 ب.ظ
انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن
انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/03/29
14:24 ب.ظ
اجرا طرح عمرانی مطالعات اکتشافات معدنی در
زنجان 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/28
10:35 ق.ظ
انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن
انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/27
15:38 ب.ظ
اکتشاف مقدماتی مواد معدنی
اکتشاف مقدماتی مواد معدنی... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/3/27 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
اکتشاف مواد معدنی متروکه در معادن متروکه سرب و روی
خراسان جنوبي 1397/3/27 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
مقدار 6 کیلومتر مربع  اکتشاف در
مقدار 6 کیلومتر مربع اکتشاف در... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/3/25 تاریخ گذشته
1397/03/03
10:43 ق.ظ
اکتشافات مقدماتی مواد معدنی در معادن متروکه
خراسان جنوبي 1397/3/2 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
اکتشاف مقدماتی مواد معدنی  در
اکتشاف مقدماتی مواد معدنی در... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/3/2 تاریخ گذشته