1398/09/03
15:10 ب.ظ
عملیات دپوگرافی و محاسبه احجام دپوهای مواد معدنی در 4 مرحله
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/16
11:44 ق.ظ
کندن دپو بارگیری و حمل مصالح معدن تنبور و تخلیه در معابر سطح شهر
کرمان 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
12:12 ب.ظ
احداث ورودی تونل معدن
احداث ورودی تونل معدن... معدن و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/12
15:11 ب.ظ
کندن دپو بارگیری و حمل مصالح معدن تنبور
کرمان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/04
11:16 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
چهارمحال بختياري 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
فارس 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/25
14:03 ب.ظ
کندن دپو بارگیری و حمل مصالح معدن
کندن دپو بارگیری و حمل مصالح معدن... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/21
19:16 ب.ظ
عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی
عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی... معدن و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/18
15:42 ب.ظ
کندن دپو بارگیری و حمل مصالح معدن تنبور و
کرمان 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:39 ب.ظ
اکتشاف عمومی محدوده های پهنه
اکتشاف عمومی محدوده های پهنه... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1398/5/8 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
استخراج خردایش زیر 2 سانتی دپو حمل و حمل سنگ نفلین از معدن رزگاه سراب
آذربايجان شرقي 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/03
11:01 ق.ظ
انجام عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی
اصفهان 1398/5/3 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
انجام عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی طلای دره سازی
اصفهان 1398/5/3 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
انجام عملیات اکتشاف در محدوده اکتشافی
اصفهان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/04/16
13:53 ب.ظ
اکتشاف در پهنه اکتشافی استان
اکتشاف در پهنه اکتشافی استان... معدن و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/03/27
09:48 ق.ظ
استخراج دانه بندی زیر 15 سانت دپو حمل 1000 تن سنگ نفین سینیت از معدن روستای
آذربايجان شرقي 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/20
18:34 ب.ظ
عملیات پی جوبی اکتشافی در محدوه شهرستان
خراسان شمالي 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/12
10:20 ق.ظ
عملیات سیستماتیک اکتشاف
عملیات سیستماتیک اکتشاف... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:49 ب.ظ
عملیات اکتشافی عناصر نادر خاکی در محدوده معدنی
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/17
14:15 ب.ظ
دپو و بارگیری و حمل و سرند کردن مصالح
دپو و بارگیری و حمل و سرند کردن مصالح... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/01/29
13:21 ب.ظ
عملیات اصلاح و بازسازی معدن چپقلی
عملیات اصلاح و بازسازی معدن چپقلی... معدن و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:17 ب.ظ
بازسازی معدن سنگ
بازسازی معدن سنگ... معدن و فرآورده های مرتبط
قزوين 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/19
10:39 ق.ظ
جابجایی 8000 تن ذغالسنگ در منطقه معدنی
جابجایی 8000 تن ذغالسنگ در منطقه معدنی... معدن و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
13:41 ب.ظ
جابجایی 8000 تن زغالسنگ در منطقه معدنی
جابجایی 8000 تن زغالسنگ در منطقه معدنی... معدن و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/21
15:21 ب.ظ
احیا و بازسازی معدن
احیا و بازسازی معدن... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/18
15:49 ب.ظ
احداث رمپ و انتقال تانکر از معدن
احداث رمپ و انتقال تانکر از معدن... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
12:00 ب.ظ
کندن و دپوی مخلوط کوهی
کندن و دپوی مخلوط کوهی... معدن و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/12/16 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
اجرای عملیات حفاری با قطر 6.5 اینچ با کلیه قطعات
خراسان رضوي 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/14
10:32 ق.ظ
اکتشافات مقدماتی
اکتشافات مقدماتی... معدن و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/11
10:36 ق.ظ
بازسازی معدن سنگ اهن
بازسازی معدن سنگ اهن... معدن و فرآورده های مرتبط
قزوين 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/09
10:01 ق.ظ
اجرایی عملیات حفاری
اجرایی عملیات حفاری... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/12/9 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
اجرای عملیات حفاری با قطر 6.5 اینچ با کلیه قطعات و لوازم و نیروی فنی
خراسان رضوي 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/09/06
09:49 ق.ظ
استخراج دانه بندی زیر 15 سانتی متر دپو و حمل 1000 تن سنگ نفلین
آذربايجان شرقي 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/28
09:20 ق.ظ
استخراج جمع اوری دانه بندی زیر 15 سانتی متر دپو و بارگیری
آذربايجان شرقي 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:03 ق.ظ
استخراج سنگ نفلین معدن و حمل به مرکز تحقیقات
آذربايجان شرقي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/12
11:15 ق.ظ
استخراج و دانه بندی و حمل سنگ نفلین سینیت از معدن 1000 تن
آذربايجان شرقي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:39 ق.ظ
استخراج و دانه بندی و حمل سنگ نفلین سینیت
آذربايجان شرقي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/06/19
15:52 ب.ظ
جمع اوری و بارگیری نمک از منطقه
جمع اوری و بارگیری نمک از منطقه... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/04/10
15:23 ب.ظ
انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن
انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/03/29
14:24 ب.ظ
اجرا طرح عمرانی مطالعات اکتشافات معدنی در
زنجان 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/28
10:35 ق.ظ
انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن
انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/27
15:38 ب.ظ
اکتشاف مقدماتی مواد معدنی
اکتشاف مقدماتی مواد معدنی... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/3/27 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
اکتشاف مواد معدنی متروکه در معادن متروکه سرب و روی
خراسان جنوبي 1397/3/27 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
مقدار 6 کیلومتر مربع اکتشاف در
مقدار 6 کیلومتر مربع اکتشاف در... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/3/25 تاریخ گذشته
1397/03/03
10:43 ق.ظ
اکتشافات مقدماتی مواد معدنی در معادن متروکه
خراسان جنوبي 1397/3/2 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
اکتشاف مقدماتی مواد معدنی در
اکتشاف مقدماتی مواد معدنی در... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/3/2 تاریخ گذشته