1398/10/29
12:50 ب.ظ
برگزاری مانور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
برگزاری مانور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/10/29 مهلت دار
1398/10/28
20:56 ب.ظ
برگزاری مراسمات میراث معنوی در سطح استان
برگزاری مراسمات میراث معنوی در سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/10/28 مهلت دار
11:11 ق.ظ
برگزاری مانور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
برگزاری مانور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
15:07 ب.ظ
برکزاری مانور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
برکزاری مانور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/24
12:56 ب.ظ
برگزاری برنامه جشن ازدواج
برگزاری برنامه جشن ازدواج... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/10/24 مهلت دار
1398/10/23
20:01 ب.ظ
برگزاری مانور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
برگزاری مانور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/18
20:16 ب.ظ
ایجاد نمایشگاه جهت ارائه اثار موزه ای و عکس و تصاویر و رویدادها در لابی ساختمان اصلی کمیته ملی المپیک
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
20:55 ب.ظ
برگزاری اولین همایش پزشکان عمومی
برگزاری اولین همایش پزشکان عمومی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/10/17 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
برگزاری استارت اپ ویکند برای صنایع لبنی و ماشین الات صنایع غذایی
برگزاری استارت اپ ویکند برای صنایع لبنی و ماشین الات صنایع غذایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/15
20:10 ب.ظ
اجاره سالن اصلی و جانبی به همراه پارکینگ
اجاره سالن اصلی و جانبی به همراه پارکینگ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/11
21:17 ب.ظ
برگزاری برنامه جشن ازدواج
برگزاری برنامه جشن ازدواج... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/09
00:35 ق.ظ
سرویس ابری استفاده از اتاق ویدئو کنفلانس با
سرویس ابری استفاده از اتاق ویدئو کنفلانس با... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/07
14:25 ب.ظ
درخواست هتل و سالن همایش در
درخواست هتل و سالن همایش در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/10/7 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
انجام کارهای اجرایی جلسات کمیته محلی
انجام کارهای اجرایی جلسات کمیته محلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/05
14:24 ب.ظ
اجرا مراسم نکوداشت کمپین فشارخون در 7 دی 98
اجرا مراسم نکوداشت کمپین فشارخون در 7 دی 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/10/04
11:51 ق.ظ
اجاره هتل فقط در شهرستان گرگان
اجاره هتل فقط در شهرستان گرگان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/02
19:05 ب.ظ
برگزاری مجامع و تعاونی هایغیرفعال و ارزیابی واحدهای مسکن مهر
برگزاری مجامع و تعاونی هایغیرفعال و ارزیابی واحدهای مسکن مهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/10/2 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
اسکان تغذیه سالن جلسات همایش نمایشگاه و فضای اموزشی ایاب و ذهاب به حرم و جمکران به مدت دو شب و سه روز به تعداد 170 نفر
قم 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/10/01
19:50 ب.ظ
برگزاری رویداد و روایت تعاونی
برگزاری رویداد و روایت تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/10/1 تاریخ گذشته
19:45 ب.ظ
برگزاری سمینار
برگزاری سمینار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/10/1 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
برگزاری مراسم روز پرستار
برگزاری مراسم روز پرستار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/28
15:24 ب.ظ
انتخاب مشاور برای رویداد استارت اپ در شهرکهای صنعتی
انتخاب مشاور برای رویداد استارت اپ در شهرکهای صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/28 تاریخ گذشته
1398/09/24
19:05 ب.ظ
برگزاری نهمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی تولیدی و خدمات فنی و مهندسی شهرک
برگزاری نهمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی تولیدی و خدمات فنی و مهندسی شهرک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/20
19:49 ب.ظ
معرفی جاذبه های گردشگری استان جشنواره گل نرگس
معرفی جاذبه های گردشگری استان جشنواره گل نرگس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/18
19:01 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه های دستاورد های پژوهش و فاوری اهواز و منطقه ازاد
برگزاری نمایشگاه های دستاورد های پژوهش و فاوری اهواز و منطقه ازاد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/14
15:56 ب.ظ
طرح پیشنهادی 62 متر مراغه با سازه های ماکسیما با کانتر چوبی و نئوپان یا ام دی اف
طرح پیشنهادی 62 متر مراغه با سازه های ماکسیما با کانتر چوبی و نئوپان یا ام دی اف... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
تامین جا غذا و سالن مناسب جهت برکزاری همایش
تامین جا غذا و سالن مناسب جهت برکزاری همایش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:32 ب.ظ
صنعت نساجی با تمذرکز برحوزه رنگرزی
صنعت نساجی با تمذرکز برحوزه رنگرزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:35 ب.ظ
برگزاری بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار 98 دانشگاه جامع علمی کاربردی
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
اجرای نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار
اجرای نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:49 ب.ظ
پذیرش هیات تجاری
پذیرش هیات تجاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:02 ب.ظ
انجام بازدید از نمایشگاه فرش
انجام بازدید از نمایشگاه فرش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:44 ب.ظ
اسکان و غذا بابت همایش
اسکان و غذا بابت همایش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
پذیرش هیات تجاری از کشورهای کره جنوبی  و ترکیه جهت حضور در رویداد تبادل فناوری و استارت اپ
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
برگزاری استارت اپ دمو نواوری های حوزه صنایع معدنی و سیمانی
برگزاری استارت اپ دمو نواوری های حوزه صنایع معدنی و سیمانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:20 ق.ظ
برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی
برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
فعالیتهای اجرایی و برنامه متناسب با نیاز توان شاغل اداره
فعالیتهای اجرایی و برنامه متناسب با نیاز توان شاغل اداره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
برگزاری مراسم هم اندیشی مدیران شرکت - اجاره هتل برای 30 نفر
برگزاری مراسم هم اندیشی مدیران شرکت - اجاره هتل برای 30 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:34 ب.ظ
فعالیت های اجرایی و برنامه متناسب با نیاز بانوان شاغل اداره
فعالیت های اجرایی و برنامه متناسب با نیاز بانوان شاغل اداره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:01 ب.ظ
اجرای برنامه هنری
اجرای برنامه هنری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:12 ب.ظ
برگزاری دوره اموزش گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی
برگزاری دوره اموزش گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/8/23 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
انتخاب گروه موزیک به جهت انجام
انتخاب گروه موزیک به جهت انجام... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/21
10:41 ق.ظ
انجام خدمات اسکان و پذیرایی و برگزاری کامل مسابقات سراسری قران کریم
انجام خدمات اسکان و پذیرایی و برگزاری کامل مسابقات سراسری قران کریم... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/14
11:45 ق.ظ
نظارت بر حسن اجرای برگزاری مجامع عمومی
نظارت بر حسن اجرای برگزاری مجامع عمومی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/8/14 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
برگزاری مجامع عمومی تعاونی های در شرف انحلال فاقد صنایع ملی
برگزاری مجامع عمومی تعاونی های در شرف انحلال فاقد صنایع ملی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/8/14 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
اجرای تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی
اجرای تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:17 ب.ظ
شرکت در نمایشگاه
شرکت در نمایشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
خدمات جشنوراه ملی ایل سنگسری شهر
خدمات جشنوراه ملی ایل سنگسری شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:19 ب.ظ
برگزاری جشنواره چای ترش در شهر
برگزاری جشنواره چای ترش در شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/8/12 تاریخ گذشته