1398/05/28
19:08 ب.ظ
بیمه شخص ثالث خودرو به مدت یکسال
بیمه شخص ثالث خودرو به مدت یکسال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
12:27 ب.ظ
بیمه شخص ثالث ماشین الات
بیمه شخص ثالث ماشین الات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
11:31 ق.ظ
بیمه بدنه خودرو
بیمه بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
10:27 ق.ظ
بیمه تکمیل درمان پرسنل دانشگاه
بیمه تکمیل درمان پرسنل دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:14 ب.ظ
بیمه تجهیزات و اموال دولتی
بیمه تجهیزات و اموال دولتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
صدور بیمه نامه شخص ثالث با حوادث راننده جهت خودرو سواری سمند
صدور بیمه نامه شخص ثالث با حوادث راننده جهت خودرو سواری سمند... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/5/27 مهلت دار
18:23 ب.ظ
واگذاری بیمه اتش سوزی دانشگاه
واگذاری بیمه اتش سوزی دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:07 ب.ظ
بیمه تمام خط اموال و دارایی های ثابت
بیمه تمام خط اموال و دارایی های ثابت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
بیمه نامه شخص ثالث- بیمه بدنه  خودرو به تعداد 21 دستگاه
بیمه نامه شخص ثالث- بیمه بدنه خودرو به تعداد 21 دستگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران در قبال مراجعه کنندگان
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران در قبال مراجعه کنندگان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
تعداد 80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتورسیکلت بیمه ثالث
تعداد 80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتورسیکلت بیمه ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:11 ب.ظ
80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتور سیکلت بیمه ثالث
80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتور سیکلت بیمه ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
بیمه تمام خطر ساختمان
بیمه تمام خطر ساختمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:23 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث
بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
بیمه تمام اموال و دارایی های ثابت شرکت آب منطقه ای زنجان
بیمه تمام اموال و دارایی های ثابت شرکت آب منطقه ای زنجان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
بیمه کارفرما
بیمه کارفرما... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی نصب و نگهداری اسانسور
بیمه مسئولیت مدنی نصب و نگهداری اسانسور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:29 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه 39 دستگاه خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه 39 دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
بیمه تمام خطر ساختمان
بیمه تمام خطر ساختمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
بیمه ساختمان و اثاثه و تجهیزات اتش سوزی و حوادث صاعقه انفجار زلزله سیل ضایعات برف باران ریزش سقف و رانش زمین ونوسانات برق
زنجان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه 39 دستگاه خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه 39 دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های نصب و نگهداری اسانسور
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های نصب و نگهداری اسانسور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:56 ب.ظ
بیمه مکمل درمان گروهی پرسنل بازنشسته و شاغل
بیمه مکمل درمان گروهی پرسنل بازنشسته و شاغل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
بیمه شخص ثالث  و بدنه ماشین الات راهداری
بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین الات راهداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
بیمه بدنه یکساله 1 دستگاه تویوتا هایس
بیمه بدنه یکساله 1 دستگاه تویوتا هایس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
بیمه مهندسی تمام خطر اجرای عملیات ابرسانی
بیمه مهندسی تمام خطر اجرای عملیات ابرسانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
19:03 ب.ظ
بیمه خودروی پراید فرودگاه
بیمه خودروی پراید فرودگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/19 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
بیمه خودرو پژو 405 فرودگاه
بیمه خودرو پژو 405 فرودگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/19 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
بیمه خودرو مزدا
بیمه خودرو مزدا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
بیمه نامه اتش سوزی ساختمان ها بهمراه تجهیزات اداری و تاسیساتی
بیمه نامه اتش سوزی ساختمان ها بهمراه تجهیزات اداری و تاسیساتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
بیمه اتش سوزی لوله های پلی اتیلن موجود  در انبار مدیریت
بیمه اتش سوزی لوله های پلی اتیلن موجود در انبار مدیریت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:20 ب.ظ
بیمه اتش سوزی
بیمه اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/17 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
بیمه تکمیلی با گروهی مازاد درمان کارکنان
بیمه تکمیلی با گروهی مازاد درمان کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
بیمه مهندسی تمام خطر  عملیات تکمیلی قطعات 1و2 و عملیات اضطراری در قطعه 3
بیمه مهندسی تمام خطر عملیات تکمیلی قطعات 1و2 و عملیات اضطراری در قطعه 3... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:38 ب.ظ
بیمه نامه اتش سوزی ساختمان ها
بیمه نامه اتش سوزی ساختمان ها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه 5 دستگاه خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه 5 دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
بیمه حوادث ساختمان ها و مرکز درمانی
بیمه حوادث ساختمان ها و مرکز درمانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/16 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
بیمه تاسیسات ابی سطح استان
بیمه تاسیسات ابی سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:22 ب.ظ
بیمه شخص  ثالث اتوبوس
بیمه شخص ثالث اتوبوس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/5/15 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
بیمه اتش سوزی اموال اثاثیه تاسیسات و ابنیه
بیمه اتش سوزی اموال اثاثیه تاسیسات و ابنیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
بیمه بدنه یکساله یکدستگاه تویوتا هایس به ارزش 650 میلیون ریال با تعهد خطرات اصلی و اضافی
قم 1398/5/15 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/15 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
بیمه نامه اتش سوزی انبار
بیمه نامه اتش سوزی انبار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:08 ب.ظ
انواع بیمه نامه مسئولیت مدنی
انواع بیمه نامه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث
بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/14 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
بیمه نامه شخص ثالث خودروهای دولتی سازمان
بیمه نامه شخص ثالث خودروهای دولتی سازمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
بیمه تکمیلی پرسنل
بیمه تکمیلی پرسنل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/5/14 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
بیمه اتش سوزی ساختمان های وزارت
بیمه اتش سوزی ساختمان های وزارت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:49 ب.ظ
بیمه تکمیلی پرسنل
بیمه تکمیلی پرسنل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/5/13 تاریخ گذشته