1398/01/31
18:31 ب.ظ
بیمه ساختمان اداری اتش سوزی سیل و زلزله
بیمه ساختمان اداری اتش سوزی سیل و زلزله... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/1/31 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
دو عدد خودرو اداره کل ورزش و جوانان یزد - بیمه کارمندان و رانندگان و خودروها
دو عدد خودرو اداره کل ورزش و جوانان یزد - بیمه کارمندان و رانندگان و خودروها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/1/31 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
بیمه تمام خطر بارگیری و حمل و استقرار فاز 4 پروژه جابجایی
بیمه تمام خطر بارگیری و حمل و استقرار فاز 4 پروژه جابجایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/1/31 مهلت دار
12:20 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه36 دستگاه خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه36 دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/1/31 مهلت دار
1398/01/29
19:50 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی در قبال استفاده کنندگان از مجموعه های ورزشی - بیمه حوادث
بیمه مسئولیت مدنی در قبال استفاده کنندگان از مجموعه های ورزشی - بیمه حوادث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/1/29 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
بیمه اتش سوزی تمام ساختمانها و اموال اداره کل
بیمه اتش سوزی تمام ساختمانها و اموال اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/29 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه 36 دستگاه خودروی سواری وانت و کامیون با سقف حداکثر تعهدات
بیمه شخص ثالث و بدنه 36 دستگاه خودروی سواری وانت و کامیون با سقف حداکثر تعهدات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
20:10 ب.ظ
بیمه ساختمان و لوازم اداری و تاسیساتی و تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی
بیمه ساختمان و لوازم اداری و تاسیساتی و تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/1/28 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
بیمه اتش سوزی ساختمانها و اموال پزشکی قانونی
بیمه اتش سوزی ساختمانها و اموال پزشکی قانونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/28 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
بیمه یکساله تجهیزات مخابراتی
بیمه یکساله تجهیزات مخابراتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/28 مهلت دار
19:19 ب.ظ
بیمه نامه شخص ثالث و بیمه بدنه 91 دستگاه خودرو
بیمه نامه شخص ثالث و بیمه بدنه 91 دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
پوشش بیمه ای ساختمان های ستادی تجهیزات اداری و تاسیساتی وزارت و فناوری اطلاعات
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:48 ب.ظ
بیمه تکمیلی درمانی طرح3
بیمه تکمیلی درمانی طرح3... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:48 ب.ظ
بیمه تکمیلی درمانی طرح 2
بیمه تکمیلی درمانی طرح 2... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:48 ب.ظ
بیمه تکمیلی درمانی طرح 1
بیمه تکمیلی درمانی طرح 1... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:33 ب.ظ
تعدادی حق بیمه کارکنان  شاغل در طرح های عمرانی
تعدادی حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
بیمه نامه و ثالث خودروها و اتش سوزی ساختمان ها و موجودی جنسی
بیمه نامه و ثالث خودروها و اتش سوزی ساختمان ها و موجودی جنسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
بیمه تکمیلی کارکنان اداره
بیمه تکمیلی کارکنان اداره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
پوشش بیمه اتش سوزی اسانسور مسئولیت مدنی
پوشش بیمه اتش سوزی اسانسور مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی در قبال ارباب رجوع و کارکنان و بیمه
بیمه مسئولیت مدنی در قبال ارباب رجوع و کارکنان و بیمه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/1/28 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
بیمه اتش سوزی ساختمان شماره 2
بیمه اتش سوزی ساختمان شماره 2... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/28 مهلت دار
12:58 ب.ظ
صدور تعداد26 فقره بیمه نامه ثالث و بدنه
صدور تعداد26 فقره بیمه نامه ثالث و بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
بیمه بدنه مینی بوس مکسوس مدل 2014
بیمه بدنه مینی بوس مکسوس مدل 2014... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
بیمه دو فروند بالگرد به مدت هفت ماه
بیمه دو فروند بالگرد به مدت هفت ماه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/28 مهلت دار
09:24 ق.ظ
بیمه شخص ثالث 12 دستگاه خودرو سواری و 11 دستگاه موتور سکیلت
بیمه شخص ثالث 12 دستگاه خودرو سواری و 11 دستگاه موتور سکیلت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
بیمه بدنه پژو پارس مدل 94
بیمه بدنه پژو پارس مدل 94... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
فعالیت های جنبی تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
فعالیت های جنبی تامین وجوه بیمه و بازنشستگی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
18:03 ب.ظ
بیمه اتش سوزی انفجار صاعقه زلزله اتشفشان سیل و طغیان  اب دریا و رودخانه
بیمه اتش سوزی انفجار صاعقه زلزله اتشفشان سیل و طغیان اب دریا و رودخانه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
بیمه بدنه مینی بوس
بیمه بدنه مینی بوس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/1/27 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت جامع دهیاری - جمعیت 4409 نفر
بیمه نامه مسئولیت جامع دهیاری - جمعیت 4409 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/1/27 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی دهیاری
بیمه مسئولیت مدنی دهیاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه مستقیم انفجار زلزله و اتشفشان سیل و طغیان اب
بیمه اتش سوزی صاعقه مستقیم انفجار زلزله و اتشفشان سیل و طغیان اب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:40 ب.ظ
خدمات بیمه مسئولیت مدنی و مسئولیت فنی
خدمات بیمه مسئولیت مدنی و مسئولیت فنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/1/26 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
بیمه جبران خسارت ناشی از اسیب یا زیان وارد به اشخاص ثالث
بیمه جبران خسارت ناشی از اسیب یا زیان وارد به اشخاص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/1/26 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
امور بیمه ای
امور بیمه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سازمان
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سازمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
بیمه اتش سوزی جهت دو واحد انبار سوله 15 سال ساخت دارای سیستم اطفاءحریق
بیمه اتش سوزی جهت دو واحد انبار سوله 15 سال ساخت دارای سیستم اطفاءحریق... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
بیمه تمام خط پروژه های اجرایی
بیمه تمام خط پروژه های اجرایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/1/26 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
بیمه بدنه دو خودرو سمند و پژو پارس
بیمه بدنه دو خودرو سمند و پژو پارس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/1/26 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و حوادث
بیمه اتش سوزی و حوادث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
بیمه اتش سوزی و پوشش خطرهای ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله و سرقت ساختمانهای اداری
خوزستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:50 ب.ظ
بیمه شخص ثالث 53 دستگاه خودرو سبک و سنگین شهرداری
بیمه شخص ثالث 53 دستگاه خودرو سبک و سنگین شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/1/25 مهلت دار
18:17 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
بیمه آتش سوزی و سیل و زلزله اموال شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات
بیمه آتش سوزی و سیل و زلزله اموال شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
پوشش بیمه نامه های اتش سوزی تاسیسات و بیمه شخص ثالث
پوشش بیمه نامه های اتش سوزی تاسیسات و بیمه شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/1/25 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو
بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/24
15:16 ب.ظ
بیمه شخص ثالث 7 دستگاه خودرو و 1 دستگاه بیمه بدنه
بیمه شخص ثالث 7 دستگاه خودرو و 1 دستگاه بیمه بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
بیمه بدنه دو دستگاه خودرو ون سواری کار برند هیوندا
بیمه بدنه دو دستگاه خودرو ون سواری کار برند هیوندا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
بیمه بدنه وسایل نقلیه
بیمه بدنه وسایل نقلیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/1/24 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و سیل و طغیان اب و زلزله و اتشفشان و انفجار و صاعقه مستقیم
بیمه اتش سوزی و سیل و طغیان اب و زلزله و اتشفشان و انفجار و صاعقه مستقیم... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/1/24 تاریخ گذشته