1398/09/21
18:52 ب.ظ
بیمه شخص ثالث 14 اتوبوس 46 نفره شهری
بیمه شخص ثالث 14 اتوبوس 46 نفره شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/9/21 مهلت دار
18:45 ب.ظ
بیمه بدنه تویوتا هایلکوس دو کابین مدل 2015 رنگ مشکی روغنی
بیمه بدنه تویوتا هایلکوس دو کابین مدل 2015 رنگ مشکی روغنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/9/21 مهلت دار
13:58 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
13:52 ب.ظ
بیمه اتش سوزی اصعقه انفجار زلزله و اتشفشان متراژ 750 متر مربع
بیمه اتش سوزی اصعقه انفجار زلزله و اتشفشان متراژ 750 متر مربع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/9/21 مهلت دار
13:52 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار  زلزله و اتشفشان به متراژ 560 مترمربع
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان به متراژ 560 مترمربع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/9/21 مهلت دار
13:51 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان به متراز 200 متر مربع
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان به متراز 200 متر مربع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/9/21 مهلت دار
13:50 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/21 مهلت دار
13:50 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان یک سال
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان یک سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
13:20 ب.ظ
بیمه ساختمان و تجهیزات بیمارستان ا
بیمه ساختمان و تجهیزات بیمارستان ا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/21 مهلت دار
12:31 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
10:16 ق.ظ
بیمه اتش سوزی سیل زلزله ساختمانئانبار و مامورسرا
بیمه اتش سوزی سیل زلزله ساختمانئانبار و مامورسرا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
بیمه اتش سوزی انفحار صاعقه زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی انفحار صاعقه زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
07:38 ق.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سبک و سنگین
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سبک و سنگین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
07:36 ق.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:48 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
19:34 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجاری زلزله و اتشفشان یک سال
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجاری زلزله و اتشفشان یک سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/9/20 مهلت دار
19:33 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/20 مهلت دار
19:27 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و صاعقه و انفجار و زلزله و اتشنشانی
بیمه اتش سوزی و صاعقه و انفجار و زلزله و اتشنشانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/9/20 مهلت دار
19:22 ب.ظ
بیمه شخص ثالث 10 اتوبوس 46 نفره اسکانیا و 4 دستگاه اتوبوس بنز شهری
بیمه شخص ثالث 10 اتوبوس 46 نفره اسکانیا و 4 دستگاه اتوبوس بنز شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/9/20 مهلت دار
19:20 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و صاعقه انفجار زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی و صاعقه انفجار زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
18:42 ب.ظ
بیمه نامه مسولیت مدنی در قبال مراجعین و بازدیدکنندگان از سایت های سازمان میراث فرهنگی استان
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
18:42 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی
بیمه نامه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
15:15 ب.ظ
بیمه بدنه
بیمه بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/20 مهلت دار
15:14 ب.ظ
بیمه درمان تکمیلی اداره کل و توابع
بیمه درمان تکمیلی اداره کل و توابع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
بیمه درمان تکمیلی اداره کل تکمیلی
بیمه درمان تکمیلی اداره کل تکمیلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
بیمه تکمیلی
بیمه تکمیلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:49 ب.ظ
بیمه نامه شخص ثالث خودروهای شهرداری
بیمه نامه شخص ثالث خودروهای شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/9/19 مهلت دار
19:45 ب.ظ
ارائه خدمات بیمه ای در بانک
ارائه خدمات بیمه ای در بانک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/19 مهلت دار
19:37 ب.ظ
خرید بیمه نامه بدنه 8 دستگاه کامیون ایسوزو
خرید بیمه نامه بدنه 8 دستگاه کامیون ایسوزو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
ارائه خدمات بیمه ای در بانک
ارائه خدمات بیمه ای در بانک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/19 مهلت دار
19:29 ب.ظ
بیمه ساختمان و اثاثه
بیمه ساختمان و اثاثه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/9/19 مهلت دار
18:46 ب.ظ
بیمه تکمیلی کارکنان
بیمه تکمیلی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
19:41 ب.ظ
خرید بیمه نامه بدنه 8 دستگاه کامیون ایسوزو
خرید بیمه نامه بدنه 8 دستگاه کامیون ایسوزو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
قرارداد بیمه یکساله جهت سگهای مواد یاب گمرک
قرارداد بیمه یکساله جهت سگهای مواد یاب گمرک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
ارائه بیمه نامه شخص ثالث و بدنه جهت سه دستگاه خودروهای
ارائه بیمه نامه شخص ثالث و بدنه جهت سه دستگاه خودروهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
بیمه شخص ثالث 117 خودرو و بیمه بدنه خودروهای سازمان جهاد کشاورزی
بیمه شخص ثالث 117 خودرو و بیمه بدنه خودروهای سازمان جهاد کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/9/18 مهلت دار
13:09 ب.ظ
خرید بیمه نامه برای تجهیزات سازمان و خودروها ودرمان تکمیلی
خرید بیمه نامه برای تجهیزات سازمان و خودروها ودرمان تکمیلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/18 مهلت دار
11:31 ق.ظ
بیمه حوادث
بیمه حوادث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:41 ب.ظ
بیمه اتومبیل توسان بدنه و شخص ثالث سراتو بیمه ثالث
بیمه اتومبیل توسان بدنه و شخص ثالث سراتو بیمه ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و ...
بیمه اتش سوزی و ...... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/9/17 مهلت دار
14:11 ب.ظ
بیمه نمودن تاسیسات بهره برداری در برابر اتش سوزی و سایر خطرات نیاز
بیمه نمودن تاسیسات بهره برداری در برابر اتش سوزی و سایر خطرات نیاز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
بیمه تکمیلی درمان کارکنان
بیمه تکمیلی درمان کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
بیمه تکمیلی کارکنان اداره
بیمه تکمیلی کارکنان اداره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/9/17 مهلت دار
11:51 ق.ظ
واگذاری بیمه  25 واحد از ساختمانهای اداره کل
واگذاری بیمه 25 واحد از ساختمانهای اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/9/17 مهلت دار
11:50 ق.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/9/17 مهلت دار
11:13 ق.ظ
بیمه تکمیلی همکاران بازنشسته و شاغل
بیمه تکمیلی همکاران بازنشسته و شاغل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
15:09 ب.ظ
بیمه هیوندا ثالث و بیمه بدنه
بیمه هیوندا ثالث و بیمه بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته