1397/11/02
13:36 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای اداری
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای اداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/11/2 مهلت دار
13:25 ب.ظ
بیمه نامه بدنه 10 دستگاه انواع ماشین الات
بیمه نامه بدنه 10 دستگاه انواع ماشین الات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/2 مهلت دار
06:44 ق.ظ
بیمه ثالث و بدنه خودرو
بیمه ثالث و بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/11/1 مهلت دار
1397/11/01
15:14 ب.ظ
بیمه ثالث و بدنه خودرو
بیمه ثالث و بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
22:49 ب.ظ
بیمه تکمیلی کارکنان به تعداد 110 نفر بیمه گر اول و
بیمه تکمیلی کارکنان به تعداد 110 نفر بیمه گر اول و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/10/30 مهلت دار
22:47 ب.ظ
بیمه مربوط به استادیوم ورزشی
بیمه مربوط به استادیوم ورزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه
بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/10/30 مهلت دار
09:58 ق.ظ
بیمه تاسیسات
بیمه تاسیسات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/28
09:08 ق.ظ
بیمه شخص ثالث امبولانس  تویوتا هایس و بیمه
بیمه شخص ثالث امبولانس تویوتا هایس و بیمه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:05 ب.ظ
بیمه ماشین الات سنگین نیمه سنگین و
بیمه ماشین الات سنگین نیمه سنگین و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
بیمه تکمیلی درمان
بیمه تکمیلی درمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
ارائه خدمات بیمه ای در بانک
ارائه خدمات بیمه ای در بانک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
ارائه خدمات بیمه ای در بانک
ارائه خدمات بیمه ای در بانک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
16:35 ب.ظ
بیمه درمان تکمیلی به تعداد 270 نفر تقریبی با 10% فرانشیز
بیمه درمان تکمیلی به تعداد 270 نفر تقریبی با 10% فرانشیز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/10/26 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
بیمه مسئولیت حرفه ای
بیمه مسئولیت حرفه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:30 ب.ظ
بیمه بدنه سوزوکی و فوتون
بیمه بدنه سوزوکی و فوتون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:05 ب.ظ
خرید بیمه اتش سوزی جهت ساختمان های اداری
خرید بیمه اتش سوزی جهت ساختمان های اداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/10/25 تاریخ گذشته
16:59 ب.ظ
بیمه خطرات حریق انفجار صاعقه با خطرات اضافی
بیمه خطرات حریق انفجار صاعقه با خطرات اضافی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/10/25 تاریخ گذشته
16:53 ب.ظ
بیمه ایثار گران به تعداد 24 نفر
بیمه ایثار گران به تعداد 24 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
بیمه تکمیل درمان اعضا و افراد تحت تکفل 180 نفر
بیمه تکمیل درمان اعضا و افراد تحت تکفل 180 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
بیمه اتش سوزی جهت ساختمانهای اداری شیلات استان
بیمه اتش سوزی جهت ساختمانهای اداری شیلات استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی کارکنان استاندازی و فرمانداری و بخشداری های تابعه استان
بیمه مسئولیت مدنی کارکنان استاندازی و فرمانداری و بخشداری های تابعه استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث
بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
22:42 ب.ظ
بیمه شخص ثالث تعداد 31دستگاه خودروسواری و 3 دستگاه کامیونت و یک دستگاه مینی
بیمه شخص ثالث تعداد 31دستگاه خودروسواری و 3 دستگاه کامیونت و یک دستگاه مینی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/10/24 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی
بیمه نامه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:24 ب.ظ
بیمه شخص ثالث خودرو موتورسیکلت و بیمه بدنه
بیمه شخص ثالث خودرو موتورسیکلت و بیمه بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/10/23 تاریخ گذشته
23:21 ب.ظ
انجام بیمه بدنه  و شخص ثالث خودروها
انجام بیمه بدنه و شخص ثالث خودروها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
بیمه ثالث و بدنه خودرو
بیمه ثالث و بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی بیمه کذار و کارکنان در قبال دانشجویان دانشگاه
بیمه مسئولیت مدنی بیمه کذار و کارکنان در قبال دانشجویان دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:30 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار و کارکنان در
بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار و کارکنان در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
بیمه بدنه خودرو
بیمه بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
بیمه بدنه خودرو
بیمه بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
14:10 ب.ظ
بیمه مسئولیت محیط بانان
بیمه مسئولیت محیط بانان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/10/20 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث برای 143 نفر محیط بان
بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث برای 143 نفر محیط بان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
19:35 ب.ظ
بیمه حوادث گروهی
بیمه حوادث گروهی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/10/19 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
بیمه عمر و حوادث کارکنان
بیمه عمر و حوادث کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/10/19 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
بیمه ساختمانهای اداری و مسکونی و تجهیزات
بیمه ساختمانهای اداری و مسکونی و تجهیزات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو
بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی برای 5000 مدیر
بیمه نامه مسئولیت مدنی برای 5000 مدیر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:39 ب.ظ
بیمه دارائی ها و موجودی انبارهای نیروگاه های
بیمه دارائی ها و موجودی انبارهای نیروگاه های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
بیمه تکمیلی پرسنل ایثارگر
بیمه تکمیلی پرسنل ایثارگر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی
بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/18 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
بیمه حوادث و اتش سوزی انفجار زلزله و
بیمه حوادث و اتش سوزی انفجار زلزله و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
بیمه مسئولیت های بیمه گذار به کارکنان و
بیمه مسئولیت های بیمه گذار به کارکنان و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/10/18 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
بیمه حوادث و اتش سوزی و انفجار و زلزله و اتشفشان و سیل و طوفان
بیمه حوادث و اتش سوزی و انفجار و زلزله و اتشفشان و سیل و طوفان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
17:58 ب.ظ
بیمه ساختمان
بیمه ساختمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/10/17 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/10/17 تاریخ گذشته