1398/05/26
14:07 ب.ظ
فعالیت های حسابداری دفتر داری و حسابرسی و مشاوره مالیاتی
فعالیت های حسابداری دفتر داری و حسابرسی و مشاوره مالیاتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/14
12:10 ب.ظ
مشاورمالی و حسابرسی
مشاورمالی و حسابرسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/09
13:34 ب.ظ
حسابرسی شرکت مهندسی و تولید ماسین الات راهسازی معدنی
حسابرسی شرکت مهندسی و تولید ماسین الات راهسازی معدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
19:42 ب.ظ
بازرسی در قالب گزارشهای شش ماهه و یکساله
بازرسی در قالب گزارشهای شش ماهه و یکساله... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:51 ب.ظ
حسابرسی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه
حسابرسی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/04/30
14:19 ب.ظ
مشاور مالی و حسابرسی
مشاور مالی و حسابرسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/24
14:24 ب.ظ
ارائه خدمات حرفه ای مالی حسابداری کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن
ارائه خدمات حرفه ای مالی حسابداری کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/10
19:36 ب.ظ
برونسپاری تهیه گزارش مغایرت بانکی 63 حساب جاری
برونسپاری تهیه گزارش مغایرت بانکی 63 حساب جاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/03/27
09:28 ق.ظ
خدمات مشاوره مالی و بازرگانی
خدمات مشاوره مالی و بازرگانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/20
11:17 ق.ظ
خدمات کارشناسی و مشاوره مالی و اداری
خدمات کارشناسی و مشاوره مالی و اداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/18
09:38 ق.ظ
خدمات حسابرسی
خدمات حسابرسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/08
18:49 ب.ظ
انجام خدمات کارشناسی مشاوره مالی و اداری موردنیاز
انجام خدمات کارشناسی مشاوره مالی و اداری موردنیاز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/02
07:36 ق.ظ
بررسی و رسیدگی اسناد و مدارک اکیپها
بررسی و رسیدگی اسناد و مدارک اکیپها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:56 ب.ظ
حسابرسی سال 96 و 97
حسابرسی سال 96 و 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/26
07:56 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره با اهداف تهیه مالی واگذاری 14 پروژه ورزشی
خرید خدمات مشاوره با اهداف تهیه مالی واگذاری 14 پروژه ورزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/18
10:46 ق.ظ
حسابرسی سال 96 و 97 شهرداری پارس آباد درجه شهرداری 8 و حسابرس مورد تایید وزارت کشور باشد
اردبيل 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
برون سپاری تهیه گزارش مغایرت بانکی 63 حساب جاری ستاد مرکزی کمیته امداد
برون سپاری تهیه گزارش مغایرت بانکی 63 حساب جاری ستاد مرکزی کمیته امداد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/15
19:04 ب.ظ
5 نفر کمک حسابرس 6 ماه
5 نفر کمک حسابرس 6 ماه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
خرید خدمات نیرویی حسابداری (مدیریت 6 نفر حسابدار موجود طبق برآورد به مدت سه ماه )
کرمان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/12
08:07 ق.ظ
خرید خدمات نیرو حسابداری 6 نفر
خرید خدمات نیرو حسابداری 6 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/01/28
09:30 ق.ظ
امور خدمات حسابرسی
امور خدمات حسابرسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/25
15:59 ب.ظ
طرح تامین مالی خرد جهت تشکیل گروه
طرح تامین مالی خرد جهت تشکیل گروه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
حسابرسی اسناد مالی
حسابرسی اسناد مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
09:33 ق.ظ
تهیه صورتهای مالی راه اهن منتهی به 29 اسفند 97
تهیه صورتهای مالی راه اهن منتهی به 29 اسفند 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/19
14:26 ب.ظ
حسابری اسناد مالی سال 96 شورای اسلامی شهر
حسابری اسناد مالی سال 96 شورای اسلامی شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/17
08:19 ق.ظ
حسابرسی داروخانه و مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال احمر
حسابرسی داروخانه و مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال احمر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:06 ب.ظ
حسابرسی اسناد مالی سال 96 شهرداری مرکز و مناطق 5 گانه شهرداری
حسابرسی اسناد مالی سال 96 شهرداری مرکز و مناطق 5 گانه شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
شرکت حسابرسی جهت داروخانه  و مرکز فیزیوتوراپی
شرکت حسابرسی جهت داروخانه و مرکز فیزیوتوراپی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/12/27 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
تهیه صورتهای مالی منتهی به 97/12/29
تهیه صورتهای مالی منتهی به 97/12/29... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/12/27 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
مدیریت اجرای برنامه با رویکرد بانکداری
مدیریت اجرای برنامه با رویکرد بانکداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/22
13:28 ب.ظ
حسابرسی اسناد مالی سال 96
حسابرسی اسناد مالی سال 96... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/18
13:48 ب.ظ
درخواست سیستم امور مالی
درخواست سیستم امور مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
13:44 ب.ظ
حسابرسی اسناد مالی سال 96 شوارای اسلامی شهر ، شهرداری مرکزی و مناطق 5 گانه شهرداری زاهدان
سيستان و بلوچستان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:37 ب.ظ
خرید استقرار سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و
خرید استقرار سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
حسابرسی اسناد مالی سال 96 شهرداری مرکزی و
حسابرسی اسناد مالی سال 96 شهرداری مرکزی و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
13:19 ب.ظ
حسابرسی اسناد مالی سال96 شورای اسلامی شهر
حسابرسی اسناد مالی سال96 شورای اسلامی شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/06
14:14 ب.ظ
جمع اوری وجوه باجه های شعب مرکزی
جمع اوری وجوه باجه های شعب مرکزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/12/6 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
جمع اوری وجوه باجه های شعب مرکزی
جمع اوری وجوه باجه های شعب مرکزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
18:55 ب.ظ
اجرای برنامه طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکی
اجرای برنامه طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/12/5 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
اجرای برنامه طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکی
اجرای برنامه طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
14:04 ب.ظ
انجام خدمات پشتیبانی سیستم های مالی
انجام خدمات پشتیبانی سیستم های مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/30
16:46 ب.ظ
تهیه جدول داده ستاند استان و بین منطقه ای استانهای منطقه 2 ومجاور
تهیه جدول داده ستاند استان و بین منطقه ای استانهای منطقه 2 ومجاور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
16:55 ب.ظ
تهیه جدول داده ستاند استان
تهیه جدول داده ستاند استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
16:37 ب.ظ
ارائه خدمات کارگزاری
ارائه خدمات کارگزاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
18:34 ب.ظ
واگذاری امور محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها خدمات و محصولات ساری جاری
واگذاری امور محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها خدمات و محصولات ساری جاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
11:11 ق.ظ
انجام حسابرسی شرکت های تعاونی
انجام حسابرسی شرکت های تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/16
11:44 ق.ظ
حسابرسی داروخانه و مراکز بهداشتی درمانی توانبخشی
حسابرسی داروخانه و مراکز بهداشتی درمانی توانبخشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:43 ب.ظ
طراحی پیاده سازی و استقرار سیستم تهیه
طراحی پیاده سازی و استقرار سیستم تهیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/02
13:14 ب.ظ
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی کد دوره 2336 تعداد 60 نفر 36 ساعت
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی کد دوره 2336 تعداد 60 نفر 36 ساعت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:39 ب.ظ
حسابرسی درمانگاه و داروخانه
حسابرسی درمانگاه و داروخانه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/11/1 تاریخ گذشته