1397/08/21
14:55 ب.ظ
شناسایی و ثبت اطلاعات شرکت های مستعد دانش بنیان
شناسایی و ثبت اطلاعات شرکت های مستعد دانش بنیان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:05 ب.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارهای استان
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارهای استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
پایش امار بخش کشاورزی در سطح استان
پایش امار بخش کشاورزی در سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:01 ب.ظ
انجام ممیزی و صدور گواهینامه IMS
انجام ممیزی و صدور گواهینامه IMS... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/8/13 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
اجرای طرح اماری " قیمت کالا و خدمات مصرفی روستایی"
اجرای طرح اماری " قیمت کالا و خدمات مصرفی روستایی"... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
اجرای طرح اماری قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری
اجرای طرح اماری قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
اجرای طرح اماری هزینه درامد خانوارهای شهری
اجرای طرح اماری هزینه درامد خانوارهای شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:51 ق.ظ
جمع اوری و تکمیل اطلاعات سامانه جامع املاک و اراضی 1000 ملک اموزش پرورش
جمع اوری و تکمیل اطلاعات سامانه جامع املاک و اراضی 1000 ملک اموزش پرورش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
استاندارد سازی و درجه بندی کارگاه های تولیدی صنایع دستی
استاندارد سازی و درجه بندی کارگاه های تولیدی صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
21:21 ب.ظ
استاندارد سازی و درجه بندی کارگاه های تولیدی صنایع دستی
استاندارد سازی و درجه بندی کارگاه های تولیدی صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:17 ب.ظ
جمع اوری امار محصولات کشاورزی
جمع اوری امار محصولات کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:23 ب.ظ
اجرای طرح های اماری
اجرای طرح های اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/8/5 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
اجرای طرح اماری قیمت
اجرای طرح اماری قیمت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:18 ب.ظ
تهیه نقشه بلوکه ی اماری
تهیه نقشه بلوکه ی اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/30
08:02 ق.ظ
اجرای طرح اماری قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری
اجرای طرح اماری قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
اجرای طرح اماری هزینه و درامد خانوارهای شهری روستایی
اجرای طرح اماری هزینه و درامد خانوارهای شهری روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26
13:04 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره در قالب مطالعات
خرید خدمات مشاوره در قالب مطالعات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/7/26 مهلت دار
12:39 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره در قالب مطالعات اماری مربوط به طرح اماری
خرید خدمات مشاوره در قالب مطالعات اماری مربوط به طرح اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:10 ب.ظ
اجرای 13 طرح اماری در شش
اجرای 13 طرح اماری در شش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/7/12 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
14:05 ب.ظ
اجرای 13 طرح اماری در 6 ماهه دوم سال 1397
اجرای 13 طرح اماری در 6 ماهه دوم سال 1397... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/06
22:04 ب.ظ
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/05
11:33 ق.ظ
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/02
20:46 ب.ظ
فهرست برداری کد پستی شهری و روستایی شهرستان های
فهرست برداری کد پستی شهری و روستایی شهرستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/07/01
15:26 ب.ظ
فهرست برداری و داده امایی شهری و روستایی شهرستان های
فهرست برداری و داده امایی شهری و روستایی شهرستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:25 ب.ظ
بازشماری منابع سازمان -- 7000 پرونده
بازشماری منابع سازمان -- 7000 پرونده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/22
15:36 ب.ظ
بازشماری منابع سازمان 7 هزار پرونده
بازشماری منابع سازمان 7 هزار پرونده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/18
12:06 ب.ظ
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
15:50 ب.ظ
واگذاری حساب های منطقه ای
واگذاری حساب های منطقه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/05/11
09:13 ق.ظ
اجرای طرح اماری
اجرای طرح اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/11 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
اجرای طرح اماری امارگیری از کارگاههای داری فعالیت
اجرای طرح اماری امارگیری از کارگاههای داری فعالیت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/09
08:44 ق.ظ
انتخاب کارگزار ممیزی منابع سازمان ملی زمین و مسکن
انتخاب کارگزار ممیزی منابع سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/06
14:09 ب.ظ
امارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده
امارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/5/6 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
امارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده
امارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/5/6 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
آمارگیری از اجاره بهای واحدهای
آمارگیری از اجاره بهای واحدهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/5/6 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
آماربرداری از کشتار دام در استان
آماربرداری از کشتار دام در استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/5/6 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
امارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده
امارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/04/31
15:20 ب.ظ
امارگیری راستی ازمایی اطلاعات بهره برداران کشاورز شهرستان
امارگیری راستی ازمایی اطلاعات بهره برداران کشاورز شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/27
21:33 ب.ظ
جمع اوری و داده امایی اطلاعات لوازم اندازه گیری از طریق قرائت مکانیزه کنتورهای بازار برق
مركزي 1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/04/26
12:41 ب.ظ
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/4/25 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/24
23:03 ب.ظ
واگذاری طرح غربالگری اختلالات ژنتیک پیش از ازدواج در 2000 زوج استان
واگذاری طرح غربالگری اختلالات ژنتیک پیش از ازدواج در 2000 زوج استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/4/24 تاریخ گذشته
23:02 ب.ظ
باز شماری منابع سازمان ملی زمین مسکونی
باز شماری منابع سازمان ملی زمین مسکونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/20
07:42 ق.ظ
امار گیری وبرداشت واحد های احدائی از محل
امار گیری وبرداشت واحد های احدائی از محل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/15
16:32 ب.ظ
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن شهرستان
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/4/14 تاریخ گذشته
16:32 ب.ظ
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن شهرستان
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/13
21:34 ب.ظ
برداشت میدانی و امار گیری از واحد های احداثی
برداشت میدانی و امار گیری از واحد های احداثی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/07
00:31 ق.ظ
اجرای طرح اماری-پژوهشی امارگیری
اجرای طرح اماری-پژوهشی امارگیری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/06
15:36 ب.ظ
فهرست برداری و به هنگام سازی اطلاعات کدپستی ده رقمی اماکن
فهرست برداری و به هنگام سازی اطلاعات کدپستی ده رقمی اماکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/04
14:41 ب.ظ
فهرست برداری و داده آمایی کدپستی ده رقمی کلیه اماکن شهری و روستایی
فهرست برداری و داده آمایی کدپستی ده رقمی کلیه اماکن شهری و روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/4/4 تاریخ گذشته