1397/11/16
18:08 ب.ظ
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/11/16 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/06
14:52 ب.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارها شناسایی قون و فلور غارهای استان رده بندی حفاظتی
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارها شناسایی قون و فلور غارهای استان رده بندی حفاظتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:22 ب.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات تعیین رده بندی حفاظتی و
جمع اوری و ثبت اطلاعات تعیین رده بندی حفاظتی و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:55 ب.ظ
عارضه یابی 20 واحد عضو خوشه ها کسب و کار
عارضه یابی 20 واحد عضو خوشه ها کسب و کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/9/29 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
واگذاری اجرای 15 طرح اماری ابلاغی مرکز امار ایران در استان
واگذاری اجرای 15 طرح اماری ابلاغی مرکز امار ایران در استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
14:32 ب.ظ
انجام مطالعات ممیزی در 5شهرک و
انجام مطالعات ممیزی در 5شهرک و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/9/28 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
مطالعات ممیزی hsee واحد های صنعتی
مطالعات ممیزی hsee واحد های صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:45 ب.ظ
طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان های
طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:34 ب.ظ
طرح امارگیری از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی و خانوارهای روستایی
طرح امارگیری از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی و خانوارهای روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/9/24 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
اجرای طرح امارگیری از هزینه و درامد خانوارهای شهری
اجرای طرح امارگیری از هزینه و درامد خانوارهای شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/07
17:01 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره در قالب مطالعات اماری
خرید خدمات مشاوره در قالب مطالعات اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/9/7 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
10:21 ق.ظ
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
14:02 ب.ظ
رفع مغایرت فهرست ابادی های مرکز امار ایران و وزارت کشور
رفع مغایرت فهرست ابادی های مرکز امار ایران و وزارت کشور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:55 ب.ظ
شناسایی و ثبت اطلاعات شرکت های مستعد دانش بنیان
شناسایی و ثبت اطلاعات شرکت های مستعد دانش بنیان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:05 ب.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارهای استان
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارهای استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
پایش امار بخش کشاورزی در سطح استان
پایش امار بخش کشاورزی در سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:01 ب.ظ
انجام ممیزی و صدور گواهینامه IMS
انجام ممیزی و صدور گواهینامه IMS... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/8/13 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
اجرای طرح اماری " قیمت کالا و خدمات مصرفی روستایی"
اجرای طرح اماری " قیمت کالا و خدمات مصرفی روستایی"... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
اجرای طرح اماری قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری
اجرای طرح اماری قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
اجرای طرح اماری هزینه درامد خانوارهای شهری
اجرای طرح اماری هزینه درامد خانوارهای شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:51 ق.ظ
جمع اوری و تکمیل اطلاعات سامانه جامع املاک و اراضی 1000 ملک اموزش پرورش
جمع اوری و تکمیل اطلاعات سامانه جامع املاک و اراضی 1000 ملک اموزش پرورش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
استاندارد سازی و درجه بندی کارگاه های تولیدی صنایع دستی
استاندارد سازی و درجه بندی کارگاه های تولیدی صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
21:21 ب.ظ
استاندارد سازی و درجه بندی کارگاه های تولیدی صنایع دستی
استاندارد سازی و درجه بندی کارگاه های تولیدی صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:17 ب.ظ
جمع اوری امار محصولات کشاورزی
جمع اوری امار محصولات کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:23 ب.ظ
اجرای طرح های اماری
اجرای طرح های اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/8/5 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
اجرای طرح اماری قیمت
اجرای طرح اماری قیمت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:18 ب.ظ
تهیه نقشه بلوکه ی اماری
تهیه نقشه بلوکه ی اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/30
08:02 ق.ظ
اجرای طرح اماری قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری
اجرای طرح اماری قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
اجرای طرح اماری هزینه و درامد خانوارهای شهری روستایی
اجرای طرح اماری هزینه و درامد خانوارهای شهری روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26
13:04 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره در قالب مطالعات
خرید خدمات مشاوره در قالب مطالعات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/7/26 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره در قالب مطالعات اماری مربوط به طرح اماری
خرید خدمات مشاوره در قالب مطالعات اماری مربوط به طرح اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:10 ب.ظ
اجرای 13 طرح اماری در شش
اجرای 13 طرح اماری در شش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/7/12 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
14:05 ب.ظ
اجرای 13 طرح اماری در 6 ماهه دوم سال 1397
اجرای 13 طرح اماری در 6 ماهه دوم سال 1397... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/06
22:04 ب.ظ
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/05
11:33 ق.ظ
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/02
20:46 ب.ظ
فهرست برداری کد پستی شهری و روستایی شهرستان های
فهرست برداری کد پستی شهری و روستایی شهرستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/07/01
15:26 ب.ظ
فهرست برداری و داده امایی شهری و روستایی شهرستان های
فهرست برداری و داده امایی شهری و روستایی شهرستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:25 ب.ظ
بازشماری منابع سازمان -- 7000 پرونده
بازشماری منابع سازمان -- 7000 پرونده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/22
15:36 ب.ظ
بازشماری منابع سازمان 7 هزار پرونده
بازشماری منابع سازمان 7 هزار پرونده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/18
12:06 ب.ظ
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی
واگذاری طرح امارگیری به بخش خصوصی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
15:50 ب.ظ
واگذاری حساب های منطقه ای
واگذاری حساب های منطقه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/05/11
09:13 ق.ظ
اجرای طرح اماری
اجرای طرح اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/11 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
اجرای طرح اماری امارگیری از کارگاههای داری فعالیت
اجرای طرح اماری امارگیری از کارگاههای داری فعالیت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/09
08:44 ق.ظ
انتخاب کارگزار ممیزی منابع سازمان ملی زمین و مسکن
انتخاب کارگزار ممیزی منابع سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/06
14:09 ب.ظ
امارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده
امارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/5/6 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
امارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده
امارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/5/6 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
آمارگیری از اجاره بهای واحدهای
آمارگیری از اجاره بهای واحدهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/5/6 تاریخ گذشته