1397/08/27
14:01 ب.ظ
ریبون صدور کارت انی اولیس
اردبيل 1397/8/27 مهلت دار
10:33 ق.ظ
خرید 150 عدد ریبون دستگاه صدور انی کارت
يزد 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
14:01 ب.ظ
خرید 150 عدد ریبون دستگاه صدور انی کارت
يزد 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
ریبون صدور انی کارت با قابلیت چاپ 600 عدد کارت
يزد 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
07:49 ق.ظ
600 دستگاه کارتخوان رومیزی
تهران 1397/8/24 مهلت دار
07:34 ق.ظ
ریبون pr2l کامپوپرینت
ریبون pr2l کامپوپرینت... فن آوری اطلاعات
آذربايجان غربي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
11:46 ق.ظ
تعداد 40 عدد ریبون دستگاه انی کارت اسمارت 50
بوشهر 1397/8/23 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
ریبون دستگاه صدور کارت
ریبون دستگاه صدور کارت... فن آوری اطلاعات
اصفهان 1397/8/23 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
ریبون PR2 مارک دیبا
ریبون PR2 مارک دیبا... فن آوری اطلاعات
اصفهان 1397/8/23 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
چاپگر کارت PVC
چاپگر کارت PVC... فن آوری اطلاعات
اصفهان 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
کارت رسید مشتری حرارتی برای دستگاه هیوسانگ
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
08:47 ق.ظ
خرید 7 ردیف کاغذ دستگاه خودپرداز
البرز 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:39 ب.ظ
ده دستگاه پول شمار ایستاده سهند 2100
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
ریبون چاپگر sp40 موردنیاز
ریبون چاپگر sp40 موردنیاز... فن آوری اطلاعات
چهارمحال بختياري 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
ریبون مشکی چاپ کارت PVC
ریبون مشکی چاپ کارت PVC... فن آوری اطلاعات
البرز 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
14:18 ب.ظ
کاغذ رول ترمال رسید مشتری عرض 80 MM
يزد 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
ریبون چاپگر SP 40 موردنیاز
چهارمحال بختياري 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
کاغذ رسید مشتری دستگاه عابر بانک
چهارمحال بختياري 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
ریبون صدور انی کارت 500 عدد کارت + لایه محافظ
البرز 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
خرید ریبون انی کارت
خرید ریبون انی کارت... فن آوری اطلاعات
البرز 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
ریبون صدور انی کارت بالایه محافظ
البرز 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
خرید حمل تحویل نصب و راه اندازی دستگاه خودپرداز دیواری
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
کاغذ ژورنال حرارتی NCR و کاغذ رسید مشتری حرارتی
البرز 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
خرید ریبون اتی کارت
خرید ریبون اتی کارت... فن آوری اطلاعات
البرز 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
10:38 ق.ظ
دستگاه کارت خوان رومیزی 600 دستگاه
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:17 ب.ظ
ریبون 500 چاپگر اپسون 60 متری
کردستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
رسید مشتری خود پرداز هیو سانگ
اردبيل 1397/8/15 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
رسید مشتری خودپرداز
رسید مشتری خودپرداز... فن آوری اطلاعات
اردبيل 1397/8/15 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
ریبون سیاه رنگ خودپرداز
ریبون سیاه رنگ خودپرداز... فن آوری اطلاعات
اردبيل 1397/8/15 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
ریبون میوا 2180
ریبون میوا 2180... فن آوری اطلاعات
اردبيل 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:29 ب.ظ
ریبون pr2-9 تعداد 100 عدد
ریبون pr2-9 تعداد 100 عدد... فن آوری اطلاعات
هرمزگان 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خرید 25 دستگاه چاپگر صدور کارت هدیه متناسب با کیوسک
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
رومیزی ایستاده سهند مدل 2100
گيلان 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
کاغذ رسید مشتری دستگاه عابربانک
همدان 1397/8/14 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
کاغذ مخصوص باند رول اسکنانس
خراسان رضوي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:59 ب.ظ
کاغذرسید مشتری حرارتی برای دستگاه هیوسانگ به طول240 متر
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
کاغذ رسید مشتری دستگاه عابر بانک
همدان 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
خرید 1000 عدد ریبون سوپر پرینت
يزد 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:37 ق.ظ
کاغذ رسید مشتری حرارتی دستگاه عابر بانک
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
12:33 ب.ظ
چاپگرEQSON LQ2190
چاپگرEQSON LQ2190... فن آوری اطلاعات
اصفهان 1397/8/9 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
چاپگر سوزنی lq-2190
چاپگر سوزنی lq-2190... فن آوری اطلاعات
سمنان 1397/8/7 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
چاپگر سوزنی تحویلداری
چاپگر سوزنی تحویلداری... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:06 ب.ظ
کیف کارت ATM
کیف کارت ATM... فن آوری اطلاعات
سمنان 1397/8/7 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
خرید 100 عدد ریبون
خرید 100 عدد ریبون... فن آوری اطلاعات
يزد 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
14:14 ب.ظ
خرید حمل تحویل نصب و راه اندازی دستگاه خود پرداز دیواری
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
تامین نصب و راه اندازی همراه با پشتیبانی 800 عدد دستگاه Dial up Lan POS
خراسان جنوبي 1397/8/6 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
کارت مغناطیسی بانکی متالیک جعبه 250 عددی
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تعداد 30 عدد یونیت درام با ظرفیت استاندارد
البرز 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:30 ب.ظ
کیوسک ایستاده لمسی
کیوسک ایستاده لمسی... فن آوری اطلاعات
تهران 1397/8/5 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
کارت پی وی سی 760 میکرون با نوار و مغناطیسی با کیفیت خوب
بوشهر 1397/8/5 تاریخ گذشته