1397/08/27
15:03 ب.ظ
اتوماسیون عملیاتی اورژانس 115 اخرین ورژن
زنجان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/24
08:00 ق.ظ
تهیه جمع اوری و اتوماسیون نصب شرکت
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:24 ب.ظ
نصب و راه اندازی اتوماسیون و کابل کشی
زنجان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
تهیه لوازم جمع اوری تجهیزات اجرای اتوماسیون
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:06 ب.ظ
سیستم اتوماسیون نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای حفاظتی
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/07
13:21 ب.ظ
خرید سیستم اتوماسیون اداری
البرز 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/07/23
08:56 ق.ظ
نگهداری و بروزرسانی سیستم های مکانیزه اسناد منابع انسانی و
مركزي 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/15
11:30 ق.ظ
اسکن پروندهای راکد مدارک پزشکی
مركزي 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
14:08 ب.ظ
سامان دهی فیزیکی اسکن و ارشیو
کرمانشاه 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:53 ب.ظ
ارشیو الکترونیکی اسکن و سامان
کرمانشاه 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/08
13:30 ب.ظ
بروز رسانی و تکمیل اسناد ارشیو الکترونیکی
يزد 1397/7/8 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
اسکن و بروز رسانی
اسکن و بروز رسانی... فن آوری اطلاعات
آذربايجان غربي 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/06
21:20 ب.ظ
راه اندازی و پیاده سازی
راه اندازی و پیاده سازی... فن آوری اطلاعات
هرمزگان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:20 ب.ظ
نگهداری انالیز اطلاعات پزشکی قانونی
تهران 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/26
18:37 ب.ظ
ارشیو الکترونیکی اسکن و سامان
کرمانشاه 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:18 ب.ظ
اسکن اسناد مالی
اسکن اسناد مالی... فن آوری اطلاعات
گلستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/17
09:15 ق.ظ
تهیه و نصب سیستم اتوماسیون اداری
چهارمحال بختياري 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/05
11:32 ق.ظ
تهیه لوازم و اجرای اتوماسیون شعب بانک
خراسان رضوي 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/30
15:08 ب.ظ
واگذاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش خصوصی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/5/30 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
ورود اطلاعات دوماهه کاربر سامانه-برنامه نویسی-مشاوره و
خوزستان 1397/5/30 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
ثبت تردد - گزارشگیری دوره ای و دروز خاص
خراسان شمالي 1397/5/30 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
تهیه و بهنگام رسانی اطلاعات مکانی طرح های اماری
فارس 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/29
13:48 ب.ظ
بروزرسانی و پشتیبانی و مشاوره اتوماسیون حضورغیاب و کنترل تردد
فارس 1397/5/29 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
خرید اتوماسیون اداری
خرید اتوماسیون اداری... فن آوری اطلاعات
مركزي 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/27
14:33 ب.ظ
خرید و نصب نرم افزار سیستم بایگانی الکترونیک
مركزي 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/21
13:15 ب.ظ
خرید اتوماسیون اداری
خرید اتوماسیون اداری... فن آوری اطلاعات
مركزي 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/17
15:10 ب.ظ
اسکن اسناد مالی اداره کل راهداری و حمل و نقل
گلستان 1397/5/17 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
خرید اتوماسیون تحت وب در ستاد سازمان جهاد کشاورزی جنوب
کرمان 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/13
14:38 ب.ظ
بروز رسانی و حذف اطلاعات 10800 رکورد در سیستم
خوزستان 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/08
17:53 ب.ظ
خرید نرم افزار اتوماسیون اداری
مازندران 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/04/26
23:54 ب.ظ
بایگانی الکترونیکی پرونده های پرسنلی 100 هزار برگ
خراسان رضوي 1397/4/26 تاریخ گذشته
23:25 ب.ظ
11:58 ق.ظ
1397/04/25
08:21 ق.ظ
پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری فایلر
تهران 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/23
14:35 ب.ظ
ساماندهی اسناد و پرونده های پرسنلی تصویر برداری
تهران 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/14
22:55 ب.ظ
راهبری نگهداری نظارت جمع اوری و ورود
تهران 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/12
11:31 ق.ظ
آرشیو 1250000 برگ الکترونیکی اداره ثبت شرکتها و
فارس 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/07
12:32 ب.ظ
الکترونیکی کردن بایگانی شرکت شهرکهای
اصفهان 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/04/06
23:07 ب.ظ
ارشیو الکترونیک پرونده های عمرانی و دبیرخانه
اصفهان 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/05
14:59 ب.ظ
آرشیو 1میلیون برگ الکترونیکی اداره ثبت شرکتها و
فارس 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/04/03
14:10 ب.ظ
پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون
چهارمحال بختياري 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/21
09:30 ق.ظ
مقدار 74603ساختمان ژئوکد سازی
خراسان جنوبي 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/20
10:37 ق.ظ
تامین . استقرار نرم افزار اتوماسیون و مکاتبات اداری
لرستان 1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/17
15:45 ب.ظ
پشتیبانی یک ساله سامانه اتوماسیون
هرمزگان 1397/3/17 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
مقدار 11 مورد اقلام مورد نیاز جهت تجهیز
ايلام 1397/3/15 تاریخ گذشته
1397/03/12
10:14 ق.ظ
1397/03/10
09:29 ق.ظ
اماده سازی اسناد اسکن دفتر املاک و تنظیف
کهگیلویه و بویراحمد 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/09
14:30 ب.ظ
ارشیو الکترونیکی
ارشیو الکترونیکی... فن آوری اطلاعات
اردبيل 1397/3/9 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
راه اندازی شبکه و اتوماسیون اداری با وسایل م
کردستان 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/08
15:47 ب.ظ
تهیه 800000 برگ آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
اردبيل 1397/3/8 تاریخ گذشته