1398/05/27
19:25 ب.ظ
انجام اصلاحات و  تهیه گزارشات
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:59 ب.ظ
پشتیبانی از نرم افزار اتوماسیون اداری
اردبيل 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:04 ب.ظ
اسکن و ذخیره سازی پرونده های مدارک پزشکی بیمارستان
فارس 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
09:41 ق.ظ
طراحی راه اندازی سامانه اتوماسیون نقلیه و سلف و تهیه بلیط
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
قرارداد بریده جراید
قرارداد بریده جراید... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/15
14:56 ب.ظ
اجرای سیستم اتوماسیون اداری
کرمانشاه 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
14:19 ب.ظ
اسکن و ارشیوبندی
اسکن و ارشیوبندی... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
ساماندهی بایگانی الکترونیک
اردبيل 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:49 ب.ظ
بایگانی اطلاعات پرسنلی و دسترسی اسان به اطلاعات پرسنلی
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
طراحی و راه اندازی اتوماسیون اختصاصی
ايلام 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
14:21 ب.ظ
افزایش 40 فرم به موتور تولید فرم
هرمزگان 1398/5/2 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
اسکن و بارگذاری دسته بندی و نامگذاری تصاویر در ساماه جامع موقوفات
خراسان جنوبي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:40 ب.ظ
اسکن و ذخیره سازی الکترونیکی اوراق و کد گذاری پرونده های بیماران بستری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:28 ب.ظ
اسکن دفاتر املاک به تعداد 616760 برگ شهرستان
خراسان رضوي 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/29
15:17 ب.ظ
قرارداد خدمات پشتیبانی سیستمهای یکپارچه نرم افزاری اتوماسیون اداری
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/25
13:01 ب.ظ
ارشیو الکترونیکی اسناد
ارشیو الکترونیکی اسناد... فن آوری اطلاعات
چهارمحال بختياري 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/22
11:35 ق.ظ
ارشیو پرونده
ارشیو پرونده... فن آوری اطلاعات
اصفهان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:48 ب.ظ
اسکن اسناد حسابداری
اسکن اسناد حسابداری... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/4/17 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی اسناد
خراسان رضوي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:01 ب.ظ
اسکن پرونده های بایگانی راکد دادگستری کل استان بوشهر
بوشهر 1398/4/16 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
واگذاری خدمات تولید 60 درس الکترونیکی جدید برای دانشگاه
خراسان رضوي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/12
11:05 ق.ظ
استخراج کلیه اطلاعات در سامانه های  MAIN FRAME و انتقال ان به PC
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
08:27 ق.ظ
پروژه ارشیو و نگهداری متمرکز اسناد دبیرخانه شورای عالی انورماتیک
تهران 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/04
11:48 ق.ظ
اتوماسیون شعبه شهید بهشتی
خراسان رضوي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
18:28 ب.ظ
داده امایی و اسکن پرونده های مرکز
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
پشتیبانی اتوماسیون اداری
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
19:06 ب.ظ
اجرای بایگانی الکترونیکی اسناد حوزه املاک و حقوقی
قم 1398/4/2 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
سامانه های اداری
سامانه های اداری... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/4/2 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
مطالعه بازنگری در سامانه حفاظت فیزیکی سد
لرستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
پروژه ارشیو و نگهداری متمرکز استاد دبیرخانه شورای
تهران 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
10:46 ق.ظ
راه اندازی دفتر محلی مرکز مبادلات
خوزستان 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/27
20:50 ب.ظ
استخراج اسکن ودرج اطلاعات در سامانه امور اراضی کشور
همدان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:10 ب.ظ
قرارداد نگهداری و پشتیبانی اتوماسیون اداری و کاربران
تهران 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
13:57 ب.ظ
اجرای بایگانی الکترونیکی اسناد حوزه املاک و حقوقی
قم 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/24
09:47 ق.ظ
اسکن الکترونیکی دفاتر املاک استان
البرز 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/20
20:13 ب.ظ
راه اندازی دفتر محلی مرکزی مبادلات پیمانکاری
خوزستان 1398/3/20 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
سیستم اتوماسیون جامع مالی و اداری
اصفهان 1398/3/20 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
دریافت مقاله بصورت پی دی اف نورمگز
اردبيل 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
12:55 ب.ظ
اتوماسیون اداری پیشرفته تحت وب  فرزین
گيلان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/11
18:17 ب.ظ
خدمات کدگذاری اسناد منابع اب استان
خراسان جنوبي 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/09
12:38 ب.ظ
بسته اتوماسیون اداری
بسته اتوماسیون اداری... فن آوری اطلاعات
آذربايجان غربي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
13:44 ب.ظ
ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
خراسان شمالي 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
08:09 ق.ظ
اجرای خدمات ارشیو اداره کل
بوشهر 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
09:07 ق.ظ
تهیه لوازم و جمع اوری تجهیزات محل قدیم و اجرای
خراسان رضوي 1398/3/5 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
سیستم اتوماسیون اداری
سیستم اتوماسیون اداری... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/02
09:11 ق.ظ
1398/02/31
15:03 ب.ظ
خرید سیستم نرم افزاری و اتوماسیون و انبار اموال و تدارکات تحت وب
آذربايجان غربي 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
واگذاری خدمات ورود اطلاعات و ارائه  گزارش های اداری و رایانه ای
خوزستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی و استقرار سیستم اتوماسیون اداری
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته