1398/01/28
15:44 ب.ظ
راه اندازی و پیاده سازی VOIP
هرمزگان 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
پشتیبانی از اتوماسیون تخصصی معاینات شناسایی اجساد ناشناس و صحنه جرم
خراسان رضوي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/25
21:34 ب.ظ
پشتیبانی یکساله سامانه اوقات فراغت سامانه کارگاههای اموزشی ازدواج و سامانه استانی
آذربايجان شرقي 1398/1/25 تاریخ گذشته
21:33 ب.ظ
پشتیبانی یکساله سامانه ارزیابی عملکرد شهرستانها و ارزشیابی
آذربايجان شرقي 1398/1/25 تاریخ گذشته
20:33 ب.ظ
پشتیبانی و تمدید قرارداد اتوماسیون اداری الماس گام
خوزستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:48 ب.ظ
09:55 ق.ظ
اسکن مدارک پرونده های پرسنلی کارکنان
تهران 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
06:34 ق.ظ
انجام کلیه امور ثبت نام کارت ملی هوشمند در منطقه جنوب شرق
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/21
12:08 ب.ظ
انجام کلیه امور ثبت نام کارت ملی هوشمند در منطقه جنوب شرق
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
15:22 ب.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحد های ثبتی
يزد 1398/1/20 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
تهیه و بازبینی اسناد و فایلهای مناقصات جهت بارگذاری در سامانه ستاد
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
16:28 ب.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی استان
يزد 1398/1/19 تاریخ گذشته
06:51 ق.ظ
اسکن و داده امائی تعداد 900000 برگ از اسناد اداره
کرمان 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/18
14:31 ب.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی استان
يزد 1398/1/18 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
شرح خدمات دقیق سامانه SMS
شرح خدمات دقیق سامانه SMS... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
13:18 ب.ظ
ارشیو الکترونیکی دفاتر املاک
يزد 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/29
09:56 ق.ظ
برگ شماری و اسکن اوراق پرونده های حقوقی
خراسان رضوي 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/27
08:58 ق.ظ
اسکن و بارگذاری  و ثبت در سامانه جامع موقوفات 20 درصد
کرمانشاه 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
15:14 ب.ظ
ثبت اطلاعات توانخواهان در سامانه UL
آذربايجان شرقي 1397/12/26 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات isms
فارس 1397/12/26 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
اسکن و بروز رسانی  پرونده های بایگانی  املاک و حقوقی
زنجان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
08:57 ق.ظ
ارائه خدمات پشتیبانی و بستر سازی برای سیستم های عمومی
تهران 1397/12/23 تاریخ گذشته
06:11 ق.ظ
اسکن تعداد تقریبی 140000 برگ اسناد حسابداری
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/22
15:06 ب.ظ
اسکن و بارگذاری 400000 هزار برگ از اوراق  پرونده های رقبات
کرمانشاه 1397/12/22 تاریخ گذشته
06:20 ق.ظ
خدمات مربوط به کاربرد رایانه جهت ورود اطلاعات پاسخگویی
کرمانشاه 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/21
19:00 ب.ظ
ارائه خدمات پشتیبانی و ارتقاء اتوماسیون اداری
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
بررسی و اسکن و بارگذاری 400000 برگ اوراق پرونده های رقبات موقوفات استان
کرمانشاه 1397/12/21 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
راه اندازی اکتیو دایرکتوری
کرمانشاه 1397/12/21 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
اسکن و ثبت اطلاعات اسناد اداره کل در سامانه ارشیو الکترونیکی اسناد
سيستان و بلوچستان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
20:03 ب.ظ
راه اندازی اکتیو دایرکتوری
کرمانشاه 1397/12/20 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
تعداد 551500 برگ شامل برگه های A4حدود 2 درصد
چهارمحال بختياري 1397/12/20 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
اسکن  اسناد و پرونده ها
اسکن اسناد و پرونده ها... فن آوری اطلاعات
کرمان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
14:07 ب.ظ
اسکن اسناد و پرونده ها
اسکن اسناد و پرونده ها... فن آوری اطلاعات
کرمان 1397/12/19 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
پشتیبانی اتوماسیون اداری
همدان 1397/12/19 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
تولید محتوا سامانه حقوقی و اسکن
تهران 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
18:18 ب.ظ
استقرار سامانه پنجره واحد پارک علم و فناوری
اردبيل 1397/12/18 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
ساماندهی اسناد فنی پستهای ناحیه جنوب
سيستان و بلوچستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
تولید محتوا سامانه حقوقی و اسکن
تهران 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/14
10:00 ق.ظ
اسکن و ثبت اطاعات اسناد اداره کل در سامانه آرشیو الکترونیکی
سيستان و بلوچستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
اصلاح و اجرای سیستم BMS ساختمان مرکزی
تهران 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:37 ب.ظ
خرید استقرار سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
رونمایی و اموزش اسناد استحقاق سنجی  پردازشگر اسناد بستری و
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
یک عدد فایلWORD
یک عدد فایلWORD... فن آوری اطلاعات
لرستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
16:56 ب.ظ
پیش ثبت نام و ثبت نام کد اقتصادی و ارزش افزوده خدمات نیابتی دارایی استان
آذربايجان شرقي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/09
12:08 ب.ظ
پیش ثبت نام و ثبت نام کد اقتصادی و ارزش افزوده دارایی استان
آذربايجان شرقي 1397/12/9 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
ارشیو دفاتر املاک اسکن دفاتر املاک واحدهای
تهران 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/07
13:49 ب.ظ
اسکن اسناد و پرونده ها
اسکن اسناد و پرونده ها... فن آوری اطلاعات
کرمان 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
14:55 ب.ظ
پشتیبانی راهبری سیستم مبتنی بر سرویس راه دور
آذربايجان غربي 1397/12/6 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
خراسان جنوبي 1397/12/6 تاریخ گذشته