1397/11/02
15:39 ب.ظ
شبکه ساختار یافته شعبه
شبکه ساختار یافته شعبه... فن آوری اطلاعات
کرمان 1397/11/2 مهلت دار
13:57 ب.ظ
سیستم رصد اخبار و برنامه های تلوزیونی و رادیویی
تهران 1397/11/2 مهلت دار
06:43 ق.ظ
استقرار اتوماسیون عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی
کرمانشاه 1397/11/1 مهلت دار
1397/11/01
20:31 ب.ظ
بهسازی و نوسازی شبکه کامپیوتری
خوزستان 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
12:28 ب.ظ
خرید  و راه اندازی اتوماسیون اداری الماس گام و خدمات پشتیبانی نرم افزار
خوزستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
19:05 ب.ظ
استخراج اسکن و درج اطلاعات در سامانه سازمان
البرز 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
تهیه تجهیزات و اجرای شبکه ساختار یافته
کرمان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
1397/10/25
11:49 ق.ظ
نصب و راه اندازی رک و تجهیزات شبکه
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
19:50 ب.ظ
اتوماسیون کلاهدوز
اتوماسیون کلاهدوز... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1397/10/24 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
اسکن اسناد و پرونده های بایگانی ورود اطلاعات در سامانه ارشیو الکترونیک
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
11:14 ق.ظ
فیبرگذاری در حد فاصل ساخمان تجاری ومسافری گمرک
آذربايجان شرقي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
12:35 ب.ظ
خرید نصب و اجرای شبکه داخلی ساختمان شماره
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ایجاد شبکه داخلی جهت دفتر
اصفهان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/21
09:50 ق.ظ
بانک اطلاعاتی و اتوماسیون ادرای
همدان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
19:35 ب.ظ
نصب و راه اندازی و کلیه نیازمندی های زیرساختی
سمنان 1397/10/19 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
واگذاری امحا پرونده های بستری و اورژانس و
خراسان شمالي 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
سیستم bms
سیستم bms... فن آوری اطلاعات
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:29 ب.ظ
خرید خدمات عملیات اسکن پرونده های شرکت
همدان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
تعویض و اجرای شبکه محلی شعبه
سمنان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:45 ب.ظ
تعویض و اجرای شبکه محلی تامین اجتماعی
سمنان 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
نصب و راه اندازی شبکه LAN و کلیه نیازمندی های زیرساختی
سمنان 1397/10/17 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
اسکن پرونده های ساختمانی و محتویات سایر پرونده های
البرز 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
18:49 ب.ظ
اجرای شبکه محلی و برق اضطراری درمانگاه  لردگان
چهارمحال بختياري 1397/10/15 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
نیاز به پشتیبانی از سامانه
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:11 ب.ظ
بروزرسانی سیستم امنیتی کاربران شبکه 120 نفر
کردستان 1397/10/13 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
نصب و راه اندازی شبکه LAN و زیرساختهای برق اصلی و اضطراری
سمنان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:36 ب.ظ
راه اندازی شبکه  lan ساختمان اداری
هرمزگان 1397/10/12 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
توسعه مانیتورینگ افت کش های
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی اتوماسیون اورژانس پیش بیمارستانی
کرمانشاه 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
09:49 ق.ظ
تهیه لوازم  جمع اوری تجهیزات  اجرای اتوماسیون
خراسان رضوي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
09:13 ق.ظ
ارتباط سرور شهرداری با شورای شهر
البرز 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
13:11 ب.ظ
اسکن  پرونده های مشترکین فرم یک
هرمزگان 1397/10/9 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
1397/10/05
10:11 ق.ظ
سرویس نگهداری و تعمیر سیستم BMS ساختمان
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
07:39 ق.ظ
بروزرسانی پشتیبانی نگهداری مجموعه سامانه ها و شبکه های مرکز داده
آذربايجان غربي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
14:13 ب.ظ
پروژه FTTHساختمان ایستگاه
کرمان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/29
1397/09/28
14:28 ب.ظ
ارتقا و به روزرسانی اتوماسیون اداری
هرمزگان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
14:41 ب.ظ
واگذاری امحای پرونده های بستری و اورژانس و اسکن اوراق
خراسان شمالي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:01 ق.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی اسکن اسناد
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:10 ب.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی
ایجاد ارشیو الکترونیکی... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
پشتیبانی مشاوره نگهداری شبکه گسترده
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
پشتیبانی فنی زیرساخت LAMP و نگهداری سرویسهای مستقر بر روی ان
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
11:31 ق.ظ
سامانه اگاهی از رخ داد و وقایع مدیریت
يزد 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
سامانه مدیریت اسناد DMS
سامانه مدیریت اسناد DMS... فن آوری اطلاعات
يزد 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
1397/09/18
11:10 ق.ظ
تفکیک و ذخیره سازی اسناد و مدارک پشتیبانی و مهندسی
سمنان 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
تصویر برداری از اسناد و پرونده های پرسنلی و ایجاد ارشیو الکترونیکی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:58 ب.ظ
تصویر برداری از اساد و پرونده های پرسنلی و ایجاد ارشیو الکترونیکی
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته