1398/09/21
18:55 ب.ظ
اسکن پرونده های بیمار
اسکن پرونده های بیمار... فن آوری اطلاعات
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/19
19:18 ب.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی شرکتها ی استان
قم 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
19:00 ب.ظ
واگذاری اسکن پرونده ای جاری و راکد بیماران
مركزي 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
11:06 ق.ظ
تایپ و ای تی
تایپ و ای تی... فن آوری اطلاعات
کرمانشاه 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
انجام خدمات تست نفوذ و ارزیابی امنیتی سامانه ها و سرویسهای شرکت برق
کرمانشاه 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
18:35 ب.ظ
14:56 ب.ظ
اسکن و خلاصه برداری پرونده های پزشکی
گلستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
13:28 ب.ظ
ارشیو الکترونیک پرونده های ثبت شرکتهای
خراسان رضوي 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
14:32 ب.ظ
واگذاری مدیریت امور اراضی سازمان
سمنان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
19:45 ب.ظ
تفکیک و اماده سازی اسناد استخراج اطلاعات
اردبيل 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:48 ب.ظ
نظارت و رفع نواقع ارشیو الکترونیکی اسناد فوت
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
اسکن پرونده ها
اسکن پرونده ها... فن آوری اطلاعات
خراسان شمالي 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
گرداوری  وتولید فایل های رقومی مجتمع و بارگذاری اطلاعات در سامانه بانک اطلاعاتی
خراسان جنوبي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/06
13:51 ب.ظ
10:48 ق.ظ
یو پی اس انلاین
یو پی اس انلاین... فن آوری اطلاعات
اصفهان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
20:31 ب.ظ
چاپگر لیزری
چاپگر لیزری... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
20:20 ب.ظ
انجام ارشیو اسناد و نظارت و ارشیو
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
17:30 ب.ظ
یک دستگاه ویدیو پروژکتور و متعلقات
کرمانشاه 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
اسکن و ثبت اطلاعات اسناد قسمت های مختلف واحد دریایی ااره کل در سامانه ارشیو  الکترونیکی
سيستان و بلوچستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:41 ب.ظ
اسکن پرونده پزشکی
اسکن پرونده پزشکی... فن آوری اطلاعات
قم 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
اسکن پرونده های پزشکی و ثبت در سیستم HIS
کرمانشاه 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
14:04 ب.ظ
خرید خدمات رده بندی بیمه گزاران ثالث
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
اسکن اسناد و مدارک مالی
اسکن اسناد و مدارک مالی... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/30
13:32 ب.ظ
ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبت شرکت ها
فارس 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:18 ب.ظ
محتوای دوره اموزشی الکترونیکی تدارکات الکترونیک دولت
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
محتوا الکترونیکی دوره اشنایی با اصول قراردادها
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
19:36 ب.ظ
تبدیل اسناد و مدارک مالی به میکروفیلم
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
18:44 ب.ظ
اسکن و سپس امحای پروندهای بیمارستان
هرمزگان 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:01 ب.ظ
اسکن مدارک پزشکی
اسکن مدارک پزشکی... فن آوری اطلاعات
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
قرارداد امحاء
قرارداد امحاء... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد امور مالی شرکت فاز 2
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
ثبت پرونده های شهرسازی اسکن محتوای پرونده تعویض پوشه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
15:03 ب.ظ
اسکن مدارک پزشکی
اسکن مدارک پزشکی... فن آوری اطلاعات
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
اسکن اسنادسازمان ملی زمین و مسکن
هرمزگان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:16 ب.ظ
نرم افزار ایمیل اتوماسیون اداری
آذربايجان غربي 1398/8/20 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
اسکن پرونده بیماران
اسکن پرونده بیماران... فن آوری اطلاعات
هرمزگان 1398/8/20 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
اسکن 160000 پرونده پزشکی بیماران
خوزستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
19:07 ب.ظ
اتوماسیون شعبه نیشابور
اتوماسیون شعبه نیشابور... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1398/8/19 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
نرم افزار ایمیل اتوماسیون اداری
آذربايجان غربي 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
اسکن و ثبت اطلاعات اسناد قسمت های مختلف واحد دریایی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
اتوماسیون شعبه
اتوماسیون شعبه... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:36 ب.ظ
اسکن پرونده های شرکت
اسکن پرونده های شرکت... فن آوری اطلاعات
همدان 1398/8/18 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
1398/08/15
06:54 ق.ظ
سرویس ملاقات مجازی و جلسات مجازی 25 کابر شوکا
خراسان رضوي 1398/8/14 تاریخ گذشته
06:46 ق.ظ
سرویس ملاقات مجازی و جلسات مجازی 25 کاربر شوکا
خراسان رضوي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:15 ب.ظ
اسکن پرونده بیمارستانی
اسکن پرونده بیمارستانی... فن آوری اطلاعات
هرمزگان 1398/8/14 تاریخ گذشته
17:47 ب.ظ
انجام اسکن اسناد و ارشیو الکترونیکی
هرمزگان 1398/8/14 تاریخ گذشته