1398/05/30
19:17 ب.ظ
خرید نرم افزار  مالی و متعهدی بام پردازش
کرمان 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
انتی ویروس پادویش
انتی ویروس پادویش... فن آوری اطلاعات
فارس 1398/5/30 مهلت دار
14:10 ب.ظ
14:10 ب.ظ
خرید سیستم برنامه ریزی استراتژیک
تهران 1398/5/30 مهلت دار
12:06 ب.ظ
خرید خدمات نرم افزاری و سخت افزاری و شبکه و امنیت
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
20:18 ب.ظ
تدوین و پیاده سازی نقشه راه بانکداری دیجیتال
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
انتی ویروس ایرانی 500 نسخه
تهران 1398/5/28 مهلت دار
18:58 ب.ظ
انتی ویروس 2000 نسخه
انتی ویروس 2000 نسخه... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/5/28 مهلت دار
15:08 ب.ظ
برگزاری مطالعه اطلاعاتی توصیفی و مکانی قنوات در سامانه
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
14:29 ب.ظ
انتی ویروس پادویش
انتی ویروس پادویش... فن آوری اطلاعات
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
انجام گزارش دهی خدمات سی تی اسکن از راه دور بیمارستان
فارس 1398/5/28 مهلت دار
14:02 ب.ظ
12:28 ب.ظ
انتی ویروس پادویش
انتی ویروس پادویش... فن آوری اطلاعات
قم 1398/5/28 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
خرید لایسنس 250 کاربره
خرید لایسنس 250 کاربره... فن آوری اطلاعات
سمنان 1398/5/28 مهلت دار
10:27 ق.ظ
خرید لایسنس انتی ویروس 350 پادویش
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
10:26 ق.ظ
نسخه 7.6.5 نرم افزار وب گیت وی
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:38 ب.ظ
خرید نرم افزار
خرید نرم افزار... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/5/27 مهلت دار
15:19 ب.ظ
بسته نرم افزار تحت وب سازمان
خراسان رضوي 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
بسته نرم افزار انتی ویروس کسپراسکای
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
لایسنس ماینتورینگ سولار ویندوز
تهران 1398/5/27 مهلت دار
14:13 ب.ظ
سیستم جامع منابع انسانی
سیستم جامع منابع انسانی... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/5/27 مهلت دار
13:56 ب.ظ
نرم افزار امور مالی  پارک علم و فناوری
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
خرید نرم افزار مالی تعهدی بام پردازش
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
ویروس کش
ویروس کش... فن آوری اطلاعات
اردبيل 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
انتی ویروس و انتی باج افزار پادویش
اصفهان 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
بسته نرم افزار اموزشی پست الکترونیکی
آذربايجان غربي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
19:11 ب.ظ
میزبانی سایت اینترنتی فدراسیون
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
توسعه و برنامه نویسی سامانه مسابقات
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر بانکهای اطلاعاتی سازمان اسناد
تهران 1398/5/26 مهلت دار
18:18 ب.ظ
ارتقا لایسنس و راه اندازی سیستم hmiپایگاه abb560
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
15:13 ب.ظ
برگزاری مطالعه اطلاعاتی توصیفی و مکانی قونات در سامانه تحت وب
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
خرید خدمات سامانه پیامکی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
انتی ویروی کاسپرسکی 190 کاربره
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
سامانه ارزیابی اعضای هیات علمی
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
خرید نرم افزار
خرید نرم افزار... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
خرید نرم افزار
خرید نرم افزار... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
14:08 ب.ظ
اجرای شبکه IT کلینیک تخصصی واقع در بیمارستان حضرت
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:35 ب.ظ
توسعه و برنامه نویسی سامانه مسابقات
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
نرم افزار تعهدی شرکت بام پردازش
کرمان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
میزبانی سایت اینترنتی فدراسیون
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
بروزرسانی زیرساخت نرم افزار های پایه HMC-VIOS-AIX سامانه یکپارچه مالیاتی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
راه اندازی سامانه شورای ملی مناسب سازی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
توسعه و پشتیبانی وبسایت اینترنتی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
بولتن خبری
بولتن خبری... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
خرید نرم افزار با لایسنس 1500 کاربره
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
لایسنس ویروس کش
لایسنس ویروس کش... فن آوری اطلاعات
قم 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
سامانه هوشمند اعلام کد بیمارستانی
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
خرید و استقرار نرم افزار مرکز تماس هوشمند
تهران 1398/5/23 مهلت دار