1397/10/26
14:22 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری
لرستان 1397/10/26 مهلت دار
14:17 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری
همدان 1397/10/26 مهلت دار
13:20 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری
مركزي 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
16:40 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداشت مربوط به سخت افزار نرم افزار و ای تی بیمارستان
کرمانشاه 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
23:00 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداشت مربوط به سخت افزار نرم افزار
کرمانشاه 1397/10/24 مهلت دار
19:09 ب.ظ
پشتیبانی مجموعه نرم افزار دیدگاه
بوشهر 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و نرم افزار رایانه ای
کرمانشاه 1397/10/24 مهلت دار
12:37 ب.ظ
انجام خدمات پشتیبانی سامانه جامع مدیریت عملکرد
هرمزگان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
پشتیبانی سیستم نرم افزاری حسابداری طرح
لرستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:10 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری
مركزي 1397/10/23 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
پشتیبانی شبکه ها ی رایانه ای
يزد 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری
همدان 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری
مركزي 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری
مركزي 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
پشتیبانی شبکه سرور اداره کل
خراسان رضوي 1397/10/23 مهلت دار
1397/10/19
13:41 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری
مركزي 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
پشتیبانی نرم افزارهای مالی سیستم یکپارچه
آذربايجان غربي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
15:25 ب.ظ
پشتیبانی شبکه های رایانه ای
يزد 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
12:16 ب.ظ
خدمات پشتیبانی نرم افزار سالانه
بوشهر 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
13:53 ب.ظ
کامپیوتر 10 دستگاه
کامپیوتر 10 دستگاه... فن آوری اطلاعات
البرز 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
19:48 ب.ظ
پشتیبانی نرم افزار مالی سیستم های یکپارچه توازن
آذربايجان غربي 1397/10/12 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
عملیات نگهداری و پشتیبانی سامانه سنجش انرژی
هرمزگان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
14:32 ب.ظ
پشتیبانی سیستم مدیریت فرایندهای کسب وکار
يزد 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
کارت نرم افزار لایسنس یک ساله  سایبروم
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
13:17 ب.ظ
پشتیبانی سرورهای دانشگاه
ايلام 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:02 ب.ظ
پشتیبانی و توسعه سیستم ارسال اطلاعات
تهران 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
14:20 ب.ظ
پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار و دوربینهای حراست
خراسان رضوي 1397/10/6 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
گواهی ssl یکساله برای دامنه ir
تهران 1397/10/6 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
بروزرسانی و نگهداری و پشتیبانی مجموعه سامانه ها و شبکه های مرکز داده
آذربايجان غربي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:21 ق.ظ
پشتیبانی جهت انجام امور حوزه فناوری اطلاعات
هرمزگان 1397/10/5 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری مرکز داده
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:02 ب.ظ
پشتیبانی از سرویس پاسخگویی سامانه یک پارچه 1666
تهران 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:30 ق.ظ
خدمات پشتیبانی نرم افزار پرتال کارکنان
مركزي 1397/10/3 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
انجام پشتیبانی فنی نرم افزار سامانه مدیریت شهروندی
تهران 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
14:10 ب.ظ
پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار شبکه بیمه
کردستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
خدمات پشتیبانی نرم افزار پرتال کارکنان نیرو
مركزي 1397/10/2 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداشت سخت افزار و نرم افزار و شبکه
کرمانشاه 1397/10/2 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
پشتیبانی خدمات نگهداری وراهبری سرویس های شبکه
تهران 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
12:25 ب.ظ
پشتیبانی سامانه نوید
پشتیبانی سامانه نوید... فن آوری اطلاعات
سمنان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
09:17 ق.ظ
پشتیبانی نرم افزار مرکز تلفن و طراحی تا راه اندازی
تهران 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/26
14:11 ب.ظ
پشتیبانی از نرم افزار سامانه مدیریت عملکرد
تهران 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
مدیریت محتوای وب سایت
مدیریت محتوای وب سایت... فن آوری اطلاعات
تهران 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/22
09:48 ق.ظ
پشتیبانی و توسعه شیرپونت
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:27 ب.ظ
پشتیبانی خدمات نگهداری و راهبری سرویس های شبکه
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و نرم افزار و شبکه سازمان
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
19:14 ب.ظ
پشتیبانی یک سال نرم افزار اموال ذیحسابی ها
آذربايجان غربي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
08:56 ق.ظ
پشتیبانی سامانه کنترل تردد محصول جاد دانشگاهی نصب شده
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
پشتیبانی سیستم های کنترل تردد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
انجام خدمات پشتیبانی زیر سیستم های سامانه
آذربايجان غربي 1397/9/18 تاریخ گذشته