1398/05/27
18:34 ب.ظ
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی ماهواره های کوچک با کاربرد تجاری
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
11:35 ق.ظ
خدمات مشاوره تهیه طرح جامع شبکه
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/23
14:23 ب.ظ
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی منظومه ماهواره های کوچک تجاری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:34 ب.ظ
خدمات طراحی مرکز NOC
خدمات طراحی مرکز NOC... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:26 ب.ظ
تهیه اصلاح و بروزرسانی 170KM نقشه مبتنی بر GIS  دو مسیر فیبر نوری
چهارمحال بختياري 1398/5/6 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
انجام عملیات مطالعات هیدرولوژی پایانه فیبرنوری دره کی
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:57 ب.ظ
خدمات مشاور جهت پروژه طراحی و نظارت بر اجرای لینکهای رادیویی
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:52 ب.ظ
1398/04/27
12:52 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت تحلیل و بررسی وضعیت فعلی شبکه در حوزه های مخابرات
هرمزگان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/24
19:11 ب.ظ
تهیه اصلاح و بروز رسانی 170KM نقشه مبتنی بر GIS دو مسیر فیبر
چهارمحال بختياري 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/02/31
09:58 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره به منظور بهینه سازی و توسعه شبکه دیتا
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/01/20
17:52 ب.ظ
انجام مشاوره جهت انجام اصلاح و بروز رسانی سیستم علائم الکتریکی
هرمزگان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/11
19:22 ب.ظ
تهیه و بروز رسانی نقشه های ازبیلت فیبر نوری
خراسان رضوي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/02
09:05 ق.ظ
تهیه و بروزرسانی نقشه های ازبیلت فیبر نوری
خراسان رضوي 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
11:13 ق.ظ
طراحی نظارت بر اجرای ساختمانهای پشتیبانی فنی و نگهبانی
کردستان 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
1397/11/24
09:46 ق.ظ
بهینه سازی تهیه و بروز رسانی نقشه های ازبیلت gis مسیرها فیبر نوری
آذربايجان شرقي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
18:52 ب.ظ
تهیه و بروزرسانی نقشه های ازبیلت GISمسیر های فیبر نوری
آذربايجان شرقي 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/22
14:00 ب.ظ
تهیه و بروزرسانی نقشه های ازبیلت فیبر نوری
خراسان رضوي 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:39 ب.ظ
مشاوره به منظور بهینه سازی و توسعه شبکه دیتا
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/09/10
09:24 ق.ظ
خدمات مشاوره ای حفاظت الکترونیک پست 400
زنجان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:50 ق.ظ
تهیه نقشه از بیلت مسیرهای فیبرنوری
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/03/21
10:03 ق.ظ
انجام خدمات مشاور  جهت طراحی
انجام خدمات مشاور جهت طراحی... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/10
09:48 ق.ظ
انجام مطالعات جهت ایجاد زیرساخت رادیو ترانک
مازندران 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/06
12:11 ب.ظ
انجام مشاوره جهت طراحی  دکل های خود ایستا4 پایه
مازندران 1397/3/6 تاریخ گذشته