1398/09/23
19:02 ب.ظ
بهینه سازی تهیه بروز رسانی نقشه های
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
10:03 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره در امور علائم الکتریکی شبکه راه اهن ج.ا.ا
تهران 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/21
10:14 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره در امور علائم الکتریکی
تهران 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
11:10 ق.ظ
انجام خدمات نظارت بر عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات
خراسان رضوي 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:36 ب.ظ
خرید مشاور جهت مطالعه طراحی و شبیه سازی و سیستم
مازندران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/11
12:19 ب.ظ
تهیه نقشه ازبیلت مبتنی بر gis مسیرهای فیبر نوری سطح استان
اصفهان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:58 ب.ظ
طراحی و ساخت سیستم التراسونیک
طراحی و ساخت سیستم التراسونیک... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
09:42 ق.ظ
تغییر طراحی نصب راه اندازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاه
يزد 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/05
07:59 ق.ظ
شناساییی کابل فیبر نوری و لیبل گذاری  و تهیه نقشه ازبیلبت
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:35 ب.ظ
بهینه سازی تهیه و بروز رسانی نقشه های از بیلت مسیر
خراسان شمالي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:42 ب.ظ
اجرای عملیات تهیه نقشه ازپیلت GIS
لرستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/21
12:16 ب.ظ
بهینه سازی تهیه و بروز رسانی نقشه های ازبیلت GIS مسیر فیبر نوری
خراسان شمالي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/12
18:30 ب.ظ
تهیه نقشه ازبیلت مبتنی بر GIS مسیرهای فیبرنوری در سطح استان
اصفهان 1398/8/12 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
شرح خدمات مهندسی مشاور مخابرات و  IT
هرمزگان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/01
19:32 ب.ظ
استخراج وضع موجود و بهبود فرایند
تهران 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
1398/07/29
19:56 ب.ظ
شرح خدمات مهندسی مشاور مخابرات و IT
هرمزگان 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/20
19:32 ب.ظ
خدمات مهندسی مشاور مخابرات و ای تی
هرمزگان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
18:52 ب.ظ
عملیات تهیه نقشه  ازبیلت مبتنی بر gis
سمنان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
18:51 ب.ظ
تهیه نقشه از بیلت مسیرهای فیبرنوری استان خراسان
خراسان جنوبي 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/13
20:00 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت هوشمند سازی  BmS ساختمان مرکزی
تهران 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/10
19:52 ب.ظ
خدمات مهندسی مشاور مخابراتو it
خدمات مهندسی مشاور مخابراتو it... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/07
19:46 ب.ظ
تهیه از بیلت مبتنی بر gis مسیرهای
فارس 1398/7/7 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
شرح خدمات مهندسی مشاور مخابرات و IT
هرمزگان 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/01
15:36 ب.ظ
تهیه نقشه های از بیلت gis مسیرفیبرنوری
خوزستان 1398/7/1 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
خدمات مهندسی مشاور مخابرات و IT
خدمات مهندسی مشاور مخابرات و IT... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/30
19:27 ب.ظ
تیهه نقشه های از بیلت gis  مسیرهای فیبرنوری
خوزستان 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/28
15:03 ب.ظ
خرید خدمت جهت اجرای عملیات تهیه مستندات مشخصات ثبتی اطلاعات
آذربايجان غربي 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/25
19:13 ب.ظ
تهیه اصلاح و بروز رسانی نقشه های ازبیلت فیبر نوری با gps تحت
مركزي 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/16
19:11 ب.ظ
تهیه از بیلت مبتنی بر GIS مسیر فسا جهرم فسا داراب و داراب رستاق
فارس 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/05
18:47 ب.ظ
رویداد فناوران فضایی کارگاه های تخصصی و ویژه برنامه های دانشجویی
تهران 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/06/04
19:01 ب.ظ
طراحی مفهومی منظومه ماهواره ای با کاربردهای تجاری
تهران 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/06/02
19:17 ب.ظ
تهیه نقشه از بیلت مسیرهای فیبرنوری
خراسان جنوبي 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:34 ب.ظ
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی ماهواره های کوچک با کاربرد تجاری
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
11:35 ق.ظ
خدمات مشاوره تهیه طرح جامع شبکه
گيلان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:23 ب.ظ
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی منظومه ماهواره های کوچک تجاری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:34 ب.ظ
خدمات طراحی مرکز NOC
خدمات طراحی مرکز NOC... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:26 ب.ظ
تهیه اصلاح و بروزرسانی 170KM نقشه مبتنی بر GIS  دو مسیر فیبر نوری
چهارمحال بختياري 1398/5/6 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
انجام عملیات مطالعات هیدرولوژی پایانه فیبرنوری دره کی
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:57 ب.ظ
خدمات مشاور جهت پروژه طراحی و نظارت بر اجرای لینکهای رادیویی
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:52 ب.ظ
1398/04/27
12:52 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت تحلیل و بررسی وضعیت فعلی شبکه در حوزه های مخابرات
هرمزگان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/24
19:11 ب.ظ
تهیه اصلاح و بروز رسانی 170KM نقشه مبتنی بر GIS دو مسیر فیبر
چهارمحال بختياري 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/02/31
09:58 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره به منظور بهینه سازی و توسعه شبکه دیتا
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/01/20
17:52 ب.ظ
انجام مشاوره جهت انجام اصلاح و بروز رسانی سیستم علائم الکتریکی
هرمزگان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/11
19:22 ب.ظ
تهیه و بروز رسانی نقشه های ازبیلت فیبر نوری
خراسان رضوي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/02
09:05 ق.ظ
تهیه و بروزرسانی نقشه های ازبیلت فیبر نوری
خراسان رضوي 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
11:13 ق.ظ
طراحی نظارت بر اجرای ساختمانهای پشتیبانی فنی و نگهبانی
کردستان 1397/12/1 تاریخ گذشته