1397/09/01
12:38 ب.ظ
راه اندازی سرویس انتظار CALL WAITING
تهران 1397/9/1 مهلت دار
1397/08/30
12:38 ب.ظ
سرویس و نگهداری سیستم سانترال تلفن
تهران 1397/8/30 مهلت دار
10:12 ق.ظ
اصلاح مسیر سیم کشی سوکت پرتابل
اصلاح مسیر سیم کشی سوکت پرتابل... مخابرات و الکترونیک
خراسان شمالي 1397/8/30 مهلت دار
1397/08/29
15:12 ب.ظ
14:38 ب.ظ
تعمیر و نگهداری شبکه IP ایستگاهها
فارس 1397/8/29 مهلت دار
14:21 ب.ظ
نگهداری سرویس و تعمیر شبکه رادیویی
سمنان 1397/8/29 مهلت دار
11:56 ق.ظ
اجرای فونداسیون فنس نصب دکل و گراند
فارس 1397/8/29 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری بسترهای رادیویی
هرمزگان 1397/8/29 مهلت دار
10:03 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری بسترهای رادیویی
هرمزگان 1397/8/29 مهلت دار
1397/08/28
09:52 ق.ظ
پشتیبانی مرکز تلفن دیجیتال بانک
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:36 ب.ظ
راه اندازی و کابل کشی مرکز تلفن کمیته امداد امام خمینی
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
تامین و نصب دو عدد rtu سیستم های علائم
تهران 1397/8/27 مهلت دار
11:50 ق.ظ
اجرای فونداسیون و فنس و نصب دکل و گراند سایت ت
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
انجام فیبر کشی نوری به طول 1800 متر با دستگاه
خوزستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
11:58 ق.ظ
نگهداری و رفع خرابی ساماندهی خطوط تلفن های داخلی و سانترال شرکت
تهران 1397/8/26 مهلت دار
10:58 ق.ظ
اجرای کلیه عملیات مرتبط با تمامی امور دکل و انت ها در مدیریت
گلستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:56 ب.ظ
خرید و نصب و برقراری ارتباطات لازم جهت دریافت اطلاعات اسکادای پست 20/63KV
گيلان 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
تهیه و ارائه ازبیلت مبتنی بر GIS
تهیه و ارائه ازبیلت مبتنی بر GIS... مخابرات و الکترونیک
قزوين 1397/8/23 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
بهسازی تابلو EMP با تهیه لوازم در ایستگاه های
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:53 ب.ظ
حفاری مسیر فیبر نوری از میدان
حفاری مسیر فیبر نوری از میدان... مخابرات و الکترونیک
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید و نصب کابل راک پیگ تیل و فیوژن در ایستگاه
مازندران 1397/8/24 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
تعمیر و نگهداری تجهیزات بی سیم
تعمیر و نگهداری تجهیزات بی سیم... مخابرات و الکترونیک
گيلان 1397/8/24 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
بهینه سازی و رنگ امیزی و کد گذاری تیرکهای شناسائی در مسیر فیبر نوری
يزد 1397/8/24 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
خرید و نصب دکل مهاری G35وG45همراه فونداسیون
يزد 1397/8/24 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
احداث سایت BTS
احداث سایت BTS... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1397/8/24 اعلام نشده
10:42 ق.ظ
احداث سایت BTS روستای
احداث سایت BTS روستای... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1397/8/24 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
اتصال نقطه شبکه با فیبرنوری و کابل فیبرنوری
خوزستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
عملیات بهسازی قنو و ابروکنار جاده و راه اختصاصی
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
تجهیز سالن کالوکیشن مراکز PC
تجهیز سالن کالوکیشن مراکز PC... مخابرات و الکترونیک
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/23
11:41 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی خطوط مخابراتی
البرز 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
اصلاح مسیر سیم کشی سوکت پرتابل در مرکز pc
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
ارتقای انتن داخلی دریافت 4.5 متری و 2 عدد انتن 3 متری
البرز 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
13:20 ب.ظ
نصب و راه اندازی کارت پاسخگوی اتوماتیک مرکز تلفن
گيلان 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
کابل کشی فیبرنوری 144 تار
کابل کشی فیبرنوری 144 تار... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
حفاری و کابل کشی فیبر نوری شورای حل اختلاف
فارس 1397/8/22 اعلام نشده
10:24 ق.ظ
کابلکشی و بر گردان برق DC با تامین لوازم
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:47 ب.ظ
کابل کشی شبکه و مخابرات و برق ویو پی اس
قزوين 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
اجرای طرح کابل سرقتی
اجرای طرح کابل سرقتی... مخابرات و الکترونیک
گلستان 1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/20
11:28 ق.ظ
تامین ملزومات و اجرای طرح تعویض کابل مرکزی کافو 07و08مرکز
گلستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
خرید تامین خدمات اجرای امورات سوئیچ ماژول نوری
آذربايجان شرقي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
19:24 ب.ظ
خرید تا راه اندازی شبکه بی سیم 6 شهرستان
گيلان 1397/8/19 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
خرید تجهیزات و احداث زیرساخت اتاق سرور
يزد 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی 283 دستگاه GPS
نگهداری و پشتیبانی 283 دستگاه GPS... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
جابجایی سایت BTS محله
جابجایی سایت BTS محله... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1397/8/19 اعلام نشده
11:46 ق.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم های انتقال در مراکز مخابراتی
آذربايجان شرقي 1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/18
18:54 ب.ظ
خرید تجهیزات و احداث زیرساخت اتاق سرور
يزد 1397/8/15 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
بهسازی سیستم های تغذیه نیرو مراکزSC2 , SC1 و...
آذربايجان شرقي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/16
19:22 ب.ظ
جامپر پچ کرد فیبر نوری تکی با کانکتور های FC- LC فاقد طول نوع کابل فیبر نوری
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/15
11:19 ق.ظ
تامین تجهیزات و اجرای عملیات ارتباط تلفنی و دیتا
کرمان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
21:00 ب.ظ
عملیات رنگ امیزی و کدگذاری تیرکهای شناسایی
مركزي 1397/8/13 تاریخ گذشته