1397/11/01
21:17 ب.ظ
اجرای عملیات کانال سازی با تامین کلیه ملزومات در
کرمان 1397/11/1 مهلت دار
20:47 ب.ظ
بهسازی مسیر کابل فیبر نوری در
بهسازی مسیر کابل فیبر نوری در... مخابرات و الکترونیک
سيستان و بلوچستان 1397/11/1 مهلت دار
20:42 ب.ظ
اجرای شبکه دیتا و برق اضطراری
اجرای شبکه دیتا و برق اضطراری... مخابرات و الکترونیک
سمنان 1397/11/1 مهلت دار
20:12 ب.ظ
نصب 51 عدد پچ پنل 96 کر - 500 عدد فیوژن به همراه تست
تهران 1397/11/1 مهلت دار
15:09 ب.ظ
کابلکشی شبکه و فیبر نوری
کابلکشی شبکه و فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1397/11/1 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
پشتیبانی سیستم مخابرات VOIP
پشتیبانی سیستم مخابرات VOIP... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1397/11/1 مهلت دار
10:01 ق.ظ
بهینه سازی سیستمهای تغذیه نیرو در مراکز PC
آذربايجان شرقي 1397/11/1 مهلت دار
07:21 ق.ظ
انجام عملیات کابل کشی کانالی فیبر نوری مفصل بندی و حفاری بلوار
سيستان و بلوچستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/30
22:48 ب.ظ
کابل کشی شبکه و فیبر نوری
کابل کشی شبکه و فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1397/10/30 مهلت دار
22:43 ب.ظ
انتقال و بسته بندی رک های جمع اوری شده در ایستگاه های
هرمزگان 1397/10/30 تاریخ گذشته
20:07 ب.ظ
تجمیع ماکسهای PDH مرکز اسرار
تجمیع ماکسهای PDH مرکز اسرار... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/10/30 مهلت دار
18:32 ب.ظ
جمع اوری و نصب 2 دستگاه UPS ظرفیت 40KVA با کلیه
تهران 1397/10/30 مهلت دار
18:29 ب.ظ
نصب و راه اندازی و ازمایش و تحویل دو لینک رادیویی
بوشهر 1397/10/30 مهلت دار
18:12 ب.ظ
تهیه نصب و راه اندازی سیستم شرایط
ايلام 1397/10/30 مهلت دار
18:04 ب.ظ
خرید و نصب 2 سلول باتری 3000 امپر ساعت سیلد صبا بجای 2سلول معیوب در PC
آذربايجان غربي 1397/10/30 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
اجرای زیرساخت فیبر نوری
اجرای زیرساخت فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
يزد 1397/10/30 مهلت دار
13:45 ب.ظ
تامین و اجرای طرح فیبر نوری شهرک صنعتی
گلستان 1397/10/30 اعلام نشده
12:33 ب.ظ
مفصلبندی و تامین مصالح
مفصلبندی و تامین مصالح... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1397/10/30 اعلام نشده
12:33 ب.ظ
خرید مفصل بندی با تامین مصالح در سطح استان
آذربايجان شرقي 1397/10/30 مهلت دار
12:33 ب.ظ
احداث سایت BTS در شهرک
احداث سایت BTS در شهرک... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1397/10/30 اعلام نشده
12:33 ب.ظ
اجرای SWAP و مدرنیزاسیون در 4 سایت فازهای 5و7  در مسیر شماره 1 استان
آذربايجان شرقي 1397/10/30 اعلام نشده
11:53 ق.ظ
راه اندازی خطوط تلفن ثابت5 رقمی شامل  بسته نرم افزار تحت وب سیستم مرکز
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
تجهیز سالنهای کالوکیشن مراکز پی سی
آذربايجان شرقي 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
20:32 ب.ظ
کار احداث فونداسیون دکل مخابراتی و ساخت حدود 50 متر طول کانال
گيلان 1397/10/29 مهلت دار
20:18 ب.ظ
تجمیع سوپرایزی های موجود با سیستم نمایشگر الارم به
همدان 1397/10/29 تاریخ گذشته
20:18 ب.ظ
ارسال اطلاعات نیروگها و دیزل های موجود در شبکه به مرکز
هرمزگان 1397/10/29 تاریخ گذشته
20:01 ب.ظ
14:41 ب.ظ
اجرای عملیات کانال سازی  با تامین کلیه ملزومات
کرمان 1397/10/29 مهلت دار
14:27 ب.ظ
خرید و نصب سیستم پچینگ ایستگاه های راه
مازندران 1397/10/29 مهلت دار
1397/10/28
09:38 ق.ظ
اصلاح شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی
مازندران 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:46 ب.ظ
انجام خدمات تهیه ملزومات و اجرای پسیو ریگان
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
اجرای کابل کشی تلفن اداره ماشین الات
خراسان جنوبي 1397/10/27 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
اجرای فونداسیون و سایبان و نصب تجهیزات موبایل در سایت تونل جویم فاز
فارس 1397/10/27 اعلام نشده
10:28 ق.ظ
اجرای فونداسیون  دکل گراند تجهیزات TI و نصب دکل منوپل 30 متری
فارس 1397/10/27 تاریخ گذشته
07:00 ق.ظ
خرید تجهیزات و نصب و برقراری ارتباطات لازم و تستهای مورد نیاز
گيلان 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/26
20:23 ب.ظ
قراردادبهسازی  ارتقای پشتیبانی و تعمیر دستگاه های
خراسان رضوي 1397/10/26 تاریخ گذشته
20:18 ب.ظ
خرید خدمات توسعه کیفی سوئیچینگ sspسرویس
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
بهسازی و نوسازی هم مکانی مرکز پی سی
کرمانشاه 1397/10/26 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
عملیات طرح بهینه سازی دیتا جهت یک راهرو
کرمانشاه 1397/10/26 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
عملیات رنگ امیزی و کد گذاری شاخصهای
کرمانشاه 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
تهیه ازبیلت مبتنی بر GIS مسیر های فیبر نوری استان زنجان
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
شبکه سازی تهیه ملزومات
شبکه سازی تهیه ملزومات... مخابرات و الکترونیک
گلستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
ایجاد پرس افقی در سه راهی جاده بیجار به روستای خوئین برای عبور فیبرنوری
زنجان 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
عملیات کابل کشی و مفصل بندی  فرمانداری
زنجان 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
کابل کشی و مفصل بندی نوری جهت ایجاد ارتباط فرمانداری
زنجان 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
عملیت کابل کشی و مفصل بندی نوری جهت ایجاد
زنجان 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
انجام عملیات عمرانی و نصب و اماده سازی سایت جدید معدن انگوران و قیدار تپه
زنجان 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
کابل کشی فیبر نوری در سطح استان
آذربايجان شرقي 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:28 ب.ظ
عملیات تهیه اصلاح بروزرسانی نقشه ازبیلت
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته