1398/09/17
11:51 ق.ظ
تست فیبر نوری تارهای 19 و 20
تست فیبر نوری تارهای 19 و 20... مخابرات و الکترونیک
يزد 1398/9/17 مهلت دار
10:48 ق.ظ
اجرای سیستم HMI در ایستگاه 66 کیلو ولت صنایع
فارس 1398/9/17 مهلت دار
10:45 ق.ظ
بهینه سازی مسیرهای فیبر نوری
بهینه سازی مسیرهای فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
14:54 ب.ظ
نصب راه اندازی سایتهای رادیویی محور
سيستان و بلوچستان 1398/9/16 مهلت دار
13:57 ب.ظ
انتقال RC
انتقال RC... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/9/16 مهلت دار
10:50 ق.ظ
بازسازی کامل تابلو کنترل پنل کوزی قدیمی
هرمزگان 1398/9/16 مهلت دار
10:39 ق.ظ
دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات علاپم الکتریکی
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
07:37 ق.ظ
خرید نصب راه اندزای مانیتورینگ
خوزستان 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
15:30 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی و بازسازی کابل و پست های مخابراتی
تهران 1398/9/13 مهلت دار
13:11 ب.ظ
بهسازی نوسازی تجهیزات علائم الکتریکی ایستگاههای
تهران 1398/9/13 مهلت دار
12:15 ب.ظ
بهینه سازی مسیرهای فیبر نوری سطح استان
سيستان و بلوچستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
طراحی واجرای کانالسازی 8 سوراخه
چهارمحال بختياري 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
18:42 ب.ظ
بهینه سازی مسیرهای فیبرنوری ناشی
خوزستان 1398/9/12 مهلت دار
14:22 ب.ظ
تهیه ونصب لوله گالوانیزه در پل
تهیه ونصب لوله گالوانیزه در پل... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/9/12 مهلت دار
14:12 ب.ظ
اجرای حفاری و کابلکشی در مسیر جاده
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
عملیات بهسازی و نوسازی CDF
عملیات بهسازی و نوسازی CDF... مخابرات و الکترونیک
قزوين 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
خدمات مورد نیاز ایجاد بستر فیبر ارتباطی بین ساختمان
تهران 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
20:25 ب.ظ
بازسازی کنترل پنل
بازسازی کنترل پنل... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:21 ب.ظ
جابجایی دکل مخابراتی 24 متری
جابجایی دکل مخابراتی 24 متری... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:07 ب.ظ
تهیه اجرای حفاری کابلکشی فیبر نوری سیستمهای هشدار جنگل
گلستان 1398/9/11 مهلت دار
20:07 ب.ظ
بهینه سازی سیستم های تغذیه نیرو و مراکز و ایستگاه های
گلستان 1398/9/11 مهلت دار
15:30 ب.ظ
تهیه نصب رنگ امیزی کد گذاری تیرکهای شناسایی مسیرهای فیبر نوری
اصفهان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
عملیات گود برداری و اجرای فونداسیون جدید
هرمزگان 1398/9/11 مهلت دار
13:13 ب.ظ
عملیات بازسازی منهوله های فیبرنوری پردیس دانشگاه
کرمانشاه 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:04 ب.ظ
اصلاح گراندینگ مخابراتی مرکز زنجان
زنجان 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:40 ب.ظ
حفاری و ترمیم ترانشه
حفاری و ترمیم ترانشه... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
بهینه سازی مرکز مخابرات سازمان اب و برق
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
کشیدن 2000 متر کابل 10 زوج بکسل دار
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:28 ب.ظ
خاکبرداری پایه مهار دکل مهاری
خاکبرداری پایه مهار دکل مهاری... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:26 ب.ظ
کابل کشی و ارتباط رادیویی
کابل کشی و ارتباط رادیویی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
خرید خدمات جهت بازسازی تابلو برق ایستگاه های
ايلام 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
فعالیتهای مخابراتی
فعالیتهای مخابراتی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:58 ب.ظ
طراحی و ساخت سیستم التراسونیک
طراحی و ساخت سیستم التراسونیک... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
خرید خدمت جهت اجرای عملیات حفاری و
آذربايجان غربي 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
تهیه و جایگزینی 48 سلول باتری 2 ولت سیلد ساکن 600 امپر ساعت ایستگاه
بوشهر 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
تهیه و جایگزینی 96 لول باتری 2 ولت
بوشهر 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
12:23 ب.ظ
خرید تجهیزات و اجرای پسیو  زیرساخت شبکه ساختمان
کرمان 1398/9/6 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی بیسیم شرکت
سيستان و بلوچستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
بهینه سازی مسیرهای فیبر نوری ناشی از وقوع سیل
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:02 ب.ظ
سوئیچ دیتا سیسکو و هارد دیسک اینترال
اصفهان 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
نگهداشت و تعمیر و سرویس
نگهداشت و تعمیر و سرویس... مخابرات و الکترونیک
همدان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
21:01 ب.ظ
نصب دکل خود ایستای 36 متری و راه اندازی بیسیم ایستگاه 230KV
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
انجام خدمات در مرکز SC2 بابل جهت تجهیز سالن های کالوکیشن استان
مازندران 1398/9/5 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
شناساییی کابل فیبر نوری و لیبل گذاری  و تهیه نقشه ازبیلبت
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:57 ب.ظ
بهینه سازی خرید  20 عدد مفصل 12 و 48 کر
آذربايجان شرقي 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
گزارشات گارتنر در قالب نسخه الکترونیکی 39 مورد
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:52 ب.ظ
فعالیت های مخابراتی
فعالیت های مخابراتی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته