1398/05/28
20:10 ب.ظ
ایجاد بسترلینک ارتباطی ماکرویو بین سه ساختمان
تهران 1398/5/28 مهلت دار
19:45 ب.ظ
تصحیح و ابرینگ و انتقال الارم های محیطی روی بستر IP در مرکز SC2
همدان 1398/5/28 مهلت دار
19:45 ب.ظ
ساخت و رنگ امیزی تیرک شناسایی فیبرنوری استان خراسان جنوبی
خراسان جنوبي 1398/5/28 مهلت دار
19:23 ب.ظ
19:18 ب.ظ
تعمیر و نگهداری علائم الکتریکی 27 ایستگاه مرکز سی تی سی
سمنان 1398/5/28 مهلت دار
15:24 ب.ظ
تهیه و نصب سینی کابل PVC  در ایستگاه های مرکز امام
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
15:22 ب.ظ
عملیات بهسازی موردنیاز جهت رفع نقاط بحرانی
خوزستان 1398/5/28 مهلت دار
14:04 ب.ظ
بهسازی 400 عدد مگنت ثابت نوع s
بهسازی 400 عدد مگنت ثابت نوع s... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/28 مهلت دار
12:29 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تجهیازت علائم الکتریکی
قم 1398/5/28 مهلت دار
12:29 ب.ظ
نگهداری و تعمیر تجهیزات ارتباطی اداره کل
قم 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/26
18:47 ب.ظ
18:45 ب.ظ
عملیات اجرای گراندینگ در ایستگاههای استان
خراسان جنوبي 1398/5/26 مهلت دار
18:42 ب.ظ
انجام خدمات در مرکز sc2 بابل سالن کالوکیشن
مازندران 1398/5/26 مهلت دار
18:19 ب.ظ
1398/05/24
18:42 ب.ظ
جمع اوری و حمل تجهیزات مخابراتی
آذربايجان غربي 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات علائم الکتریکی
اصفهان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:23 ب.ظ
عملیتت رنگ امیزی دکل های چهار پایه در ایستگاه های sc1
خوزستان 1398/5/23 مهلت دار
18:02 ب.ظ
بهینه سازی رنگ امیزی و کد گذاری  تیرک های شناسایی  فیبر نوری
مركزي 1398/5/23 مهلت دار
14:58 ب.ظ
نصب LMU و LT ایستگاه 230 لار روی بی خط 611 و کابل کشی کواکسیال
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
نوسازی و بهسازی سیستم سوخت رسانی مرکز
کرمان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
بهسازی کنترل پنل اکسا ایستگاه دو راهی راین به همراه تهیه یونیت
کرمان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
تهیه و جایگزینی 48 سلول باتری سیلد ساکن 350 امپر ساعت همراه با
خراسان شمالي 1398/5/23 مهلت دار
11:44 ق.ظ
بهسازی تقویت فونداسیون دکل 4پایه ایستگاه بصیرا
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:06 ب.ظ
جابجایی و نصب رادیولینک با متعلقات
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
لیبل گذاری کابلهای تغذیه نیرو
لیبل گذاری کابلهای تغذیه نیرو... مخابرات و الکترونیک
زنجان 1398/5/22 مهلت دار
14:52 ب.ظ
بهینه سازی و اصلاح شبکه مخابراتی اعم از سیستم تغذیه سوئیچ ها
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
عملیات خرید و نصب تجهیزات سیستم مخابراتی واسکادا جهت راه
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
اجرای طرح فیبر نوری ساختمان اداری و ایستگاه BTS مخابراتی
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:38 ب.ظ
داکت کشی و بهینه سازی داکت ها و مرتب سازی کابل های مرکز انتقال
زنجان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
خدمات طراحی مرکز NOC
خدمات طراحی مرکز NOC... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
بهسازی سایت دیتای مرکز مخابراتی sc2
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری شبکه رادیویی بیسیم
کردستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
عملیات اجرای سیستم اسکادا و اتوماسیون
هرمزگان 1398/5/20 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
بهسازی 15 عدد UPSهای مهارانی نواحی شرق وخراسان
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
کابکلشی خاکی و لوله گذاری
کابکلشی خاکی و لوله گذاری... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/19
18:51 ب.ظ
نصب lmu و lt  ایستگاه 230 لار روی بی خط611 و کابل کشی کواکسیال تا اتاق فرمان
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
جمع اوری و مرتب سازی کابلهای اتاق ام دی اف و سالن سوئیچ و انتقال مرکز  pc
ايلام 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
تعمیر و نگهداری تجهیزات علائم الکتریکی
خراسان جنوبي 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
جمع اوری دکل مخابراتی سه وجهی به ارتفاع 72 متر و انتقال ان به پایین ساختمان
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:34 ب.ظ
نوسازی و بهسازی سیستم سوخت رسانی مرکز PC
کرمان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:17 ب.ظ
عملیات برقراری خط ارتباطی دیتای سد جگین وسد شمیل نیان و سد استقلال
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
تهیه تجهیزات نصب و راه اندازی و اتصال وفیبرنوری
همدان 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
جمع اوری راک مبدل 48به 24 ولت dcاز ایستگاه
سيستان و بلوچستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:44 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی جهت طرح شبکه pdn حراست استان
گلستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
نصب دکل خودایستا 36 متری و راه اندازی بیسیم ایستگاه  230
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
جمع اوری تجهیزات مخابراتی
جمع اوری تجهیزات مخابراتی... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/5/14 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
کابلکشی و تامین فیوز و جاگذاری انها
آذربايجان غربي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:49 ب.ظ
بهسازی مرکز PC
بهسازی مرکز PC... مخابرات و الکترونیک
گلستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
بهسازی مرکز PC گنبد و ایستگاه اق امام شامل تهیه و اجرا
گلستان 1398/5/13 تاریخ گذشته