1398/01/31
13:43 ب.ظ
کاغذ باران سنج
کاغذ باران سنج... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:38 ب.ظ
اجرای سامانه زمین حفاظتی به روش رینگ -
اجرای سامانه زمین حفاظتی به روش رینگ -... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
18:57 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی و نگهداری تجهیزات ایستگاه های
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
اجرای پروژه rvr فرودگاه
اجرای پروژه rvr فرودگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:47 ب.ظ
تعمیر مرمت حفاظت نگهداری ایستگاههای هواشناسی حوزه ابریز
لرستان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/01
17:35 ب.ظ
عملیاتی نگه داشتن سامانه فرودگاهی catiiفرودگاه شهید
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
17:35 ب.ظ
قطعات یدکی ایستگاههای هواشناسی خودکار فرودگاهی وابسالا
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
17:35 ب.ظ
خدمات بروزرسانی سامانه خودکار هواشناسی فرودگاه
خدمات بروزرسانی سامانه خودکار هواشناسی فرودگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/13
23:18 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
17:07 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری
خراسان جنوبي 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/10/30
13:21 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/25
16:22 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:43 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/15
17:05 ب.ظ
مواد کاهنده بنتونیت مدل lom
مواد کاهنده بنتونیت مدل lom... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:09 ق.ظ
جمع اوری داده های هواشناسی ایستگاههای باران سنجی و اقلیم شناسی استان
گيلان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:33 ب.ظ
جمع اوری داده های هواشناسی ایستگاه های باران سنجی و اقلیم شناسی در سطح استان
گيلان 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:40 ب.ظ
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/05
11:29 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی
خرید نصب و راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:41 ب.ظ
نظارت بر نگهداری دستگاه های باران
نظارت بر نگهداری دستگاه های باران... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
11:52 ق.ظ
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
تهیه و خرید لوازم جهت اندازه گیری پارامترهای اب و هواشناسی
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
کابین باطری 48 ولت 42 امپر ساعت
کابین باطری 48 ولت 42 امپر ساعت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:29 ق.ظ
خرید دیتالاگر باران سنجی
خرید دیتالاگر باران سنجی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر
دستگاه ثبت دیتالاگر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:02 ب.ظ
ادوات ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری مکانیکی
ادوات ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری مکانیکی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
ادوات ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری الکترونیکی
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:39 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی در 2 ردیف
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی در 2 ردیف... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
دیتالاگر دیجیتالی + سنسور
دیتالاگر دیجیتالی + سنسور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
08:47 ق.ظ
خرید دیتالاگر
خرید دیتالاگر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اردبيل 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
08:18 ق.ظ
تجهیزات هواشناسی در 16 ردیف شامل صاعقه گیر و فیوز و...
آذربايجان شرقي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:46 ب.ظ
ساخت ایستگاه تبخیر سنجی
ساخت ایستگاه تبخیر سنجی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
09:52 ق.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر
دستگاه ثبت دیتالاگر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
خرید تا راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی
خرید تا راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:28 ب.ظ
اقلام مورد استفاده در ایستگاه سنجش کیفیت هوا
اقلام مورد استفاده در ایستگاه سنجش کیفیت هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه سنجش اب و هواشناسی
نگهداری و تعمیرات شبکه سنجش اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:45 ق.ظ
مرمت و بازسازی ایستگاههای هواشناسی و پیزومتر
مرمت و بازسازی ایستگاههای هواشناسی و پیزومتر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:23 ب.ظ
مکان یابی سایت رادار هواشناسی
مکان یابی سایت رادار هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
17:55 ب.ظ
خرید اقلام شامل: کنترل کننده سیستم پایش محیطی - سنسور فشار دستگاه هواساز - کابل رابط سنسور
خوزستان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:28 ب.ظ
خرید ادوات هواشناسی استان
خرید ادوات هواشناسی استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
12:39 ب.ظ
یک سیستم پایش کشاورزی مدل MCL88
یک سیستم پایش کشاورزی مدل MCL88... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
گلستان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/26
10:34 ق.ظ
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی سد
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی سد... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:24 ب.ظ
تعمیر ایستگاه هواشناسی و برف سنجی
تعمیر ایستگاه هواشناسی و برف سنجی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/24 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
انلاین سازی ایستگاه هواشناسی-بارانسنجی و
انلاین سازی ایستگاه هواشناسی-بارانسنجی و... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/24 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
خرید اقلام شامل: سنسور اندازه گیری سرعت جریان باد و پیرانومتر هواشناسی تشعشع خورشید
خراسان جنوبي 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/20
16:59 ب.ظ
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:25 ق.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/7/18 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
خرید 5 دستگاه ایستگاه خودکار بارانسنحی هواشناسی
خرید 5 دستگاه ایستگاه خودکار بارانسنحی هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/7/18 تاریخ گذشته