1397/10/30
13:21 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/25
16:22 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:43 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/15
17:05 ب.ظ
مواد کاهنده بنتونیت مدل lom
مواد کاهنده بنتونیت مدل lom... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:09 ق.ظ
جمع اوری داده های هواشناسی ایستگاههای باران سنجی و اقلیم شناسی استان
گيلان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:33 ب.ظ
جمع اوری داده های هواشناسی ایستگاه های باران سنجی و اقلیم شناسی در سطح استان
گيلان 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:40 ب.ظ
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/05
11:29 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی
خرید نصب و راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:41 ب.ظ
نظارت بر نگهداری دستگاه های باران
نظارت بر نگهداری دستگاه های باران... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
11:52 ق.ظ
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
تهیه و خرید لوازم جهت اندازه گیری پارامترهای اب و هواشناسی
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
کابین باطری 48 ولت 42 امپر ساعت
کابین باطری 48 ولت 42 امپر ساعت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:29 ق.ظ
خرید دیتالاگر باران سنجی
خرید دیتالاگر باران سنجی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر
دستگاه ثبت دیتالاگر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:02 ب.ظ
ادوات ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری مکانیکی
ادوات ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری مکانیکی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
ادوات ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری الکترونیکی
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:39 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی در 2 ردیف
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی در 2 ردیف... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
دیتالاگر دیجیتالی + سنسور
دیتالاگر دیجیتالی + سنسور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
08:47 ق.ظ
خرید دیتالاگر
خرید دیتالاگر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اردبيل 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
08:18 ق.ظ
تجهیزات هواشناسی در 16 ردیف شامل صاعقه گیر و فیوز و...
آذربايجان شرقي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:46 ب.ظ
ساخت ایستگاه تبخیر سنجی
ساخت ایستگاه تبخیر سنجی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
09:52 ق.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر
دستگاه ثبت دیتالاگر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
خرید تا راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی
خرید تا راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:28 ب.ظ
اقلام مورد استفاده در ایستگاه سنجش کیفیت هوا
اقلام مورد استفاده در ایستگاه سنجش کیفیت هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه سنجش اب و هواشناسی
نگهداری و تعمیرات شبکه سنجش اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:45 ق.ظ
مرمت و بازسازی ایستگاههای هواشناسی و پیزومتر
مرمت و بازسازی ایستگاههای هواشناسی و پیزومتر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:23 ب.ظ
مکان یابی سایت رادار هواشناسی
مکان یابی سایت رادار هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
17:55 ب.ظ
خرید اقلام شامل: کنترل کننده سیستم پایش محیطی - سنسور فشار دستگاه هواساز - کابل رابط سنسور
خوزستان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:28 ب.ظ
خرید ادوات هواشناسی استان
خرید ادوات هواشناسی استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
12:39 ب.ظ
یک سیستم پایش کشاورزی مدل MCL88
یک سیستم پایش کشاورزی مدل MCL88... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
گلستان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/26
10:34 ق.ظ
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی سد
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی سد... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:24 ب.ظ
تعمیر ایستگاه هواشناسی و برف سنجی
تعمیر ایستگاه هواشناسی و برف سنجی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/24 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
انلاین سازی ایستگاه هواشناسی-بارانسنجی و
انلاین سازی ایستگاه هواشناسی-بارانسنجی و... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/24 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
خرید اقلام شامل: سنسور اندازه گیری سرعت جریان باد و پیرانومتر هواشناسی تشعشع خورشید
خراسان جنوبي 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/20
16:59 ب.ظ
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:25 ق.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/7/18 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
خرید 5 دستگاه ایستگاه خودکار بارانسنحی هواشناسی
خرید 5 دستگاه ایستگاه خودکار بارانسنحی هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/10
10:33 ق.ظ
گراف آفتاب نگار اصلی لمبرشت
گراف آفتاب نگار اصلی لمبرشت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/08
14:29 ب.ظ
خرید 5 دستگاه ایستگاه خودکار باران سنجی هواشناسی
خرید 5 دستگاه ایستگاه خودکار باران سنجی هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
13:47 ب.ظ
خرید 2 دستگاه ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
خرید 2 دستگاه ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/7/7 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
خرید 5 دستگاه ایستگاه خودکار باران سنجی هواشناسی
خرید 5 دستگاه ایستگاه خودکار باران سنجی هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/03
13:19 ب.ظ
سنسور اندازه گیری سرعت جریان- پیرانومتر هواشناسی
خراسان جنوبي 1397/7/3 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
تهیه و نصب دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال ارسال الارم
خراسان جنوبي 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/27
14:36 ب.ظ
خرید کالا به شرح : سنسور اندازه گیری سرعت جریان باد
خراسان جنوبي 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/25
23:13 ب.ظ
راهبری و نگهداری ایستگاه سنجش الودگی هوا --
راهبری و نگهداری ایستگاه سنجش الودگی هوا --... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/6/25 تاریخ گذشته
23:13 ب.ظ
راهبری و نگهداری ایستگاه سنجش الودگی هوا --
راهبری و نگهداری ایستگاه سنجش الودگی هوا --... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/24
10:11 ق.ظ
پشتیبانی از دو ایستگاه سنجش الودگی هوا
پشتیبانی از دو ایستگاه سنجش الودگی هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/24 تاریخ گذشته