1398/05/26
18:27 ب.ظ
جانمایی و طراحی ایستگاههای اب و هواشناسی
جانمایی و طراحی ایستگاههای اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:06 ب.ظ
خرید ادوات و تجهیزات
خرید ادوات و تجهیزات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:39 ب.ظ
راهبری یکساله ایستگاه پایش کیفی هوا
راهبری یکساله ایستگاه پایش کیفی هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
20:17 ب.ظ
تامین و نگهداری ارتباط شبکه پایش هواشناسی
تامین و نگهداری ارتباط شبکه پایش هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:33 ب.ظ
تجهیزات ایستگاه هواشناسی
تجهیزات ایستگاه هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سيستان و بلوچستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/27
12:44 ب.ظ
دیتالاگر باران سنجی سارامین
دیتالاگر باران سنجی سارامین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:05 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
واگذاری خدمات ایستگاه های اب و هواشناسی محدوده تحت پوشش شرکت
قم 1398/4/24 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
کاغذ باران سنج
کاغذ باران سنج... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
12:02 ب.ظ
خرید دیتالاگر و سنسورها
خرید دیتالاگر و سنسورها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/19
20:05 ب.ظ
خرید دیتا لاگر سنسور فشار و جی پی اس
خرید دیتا لاگر سنسور فشار و جی پی اس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
16:40 ب.ظ
کاغذ بارانسنج ثبات لامبرشت
کاغذ بارانسنج ثبات لامبرشت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/15
10:05 ق.ظ
نصب دو ایستگاه بارانسنجی دیتالاگری
نصب دو ایستگاه بارانسنجی دیتالاگری... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/10
15:26 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر ایستگاه هواشناسی
دستگاه ثبت دیتالاگر ایستگاه هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان جنوبي 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
14:43 ب.ظ
باران سنج تمام استیل همراه با متعلقات درجه یک
باران سنج تمام استیل همراه با متعلقات درجه یک... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
15:26 ب.ظ
باران سنج استیل درجه 1
باران سنج استیل درجه 1... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
12:06 ب.ظ
دیتالاگر هواشناسی
دیتالاگر هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
15:26 ب.ظ
باران سنج تمام استیل
باران سنج تمام استیل... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
15:08 ب.ظ
باران سنج تمام استیل از نوع استیل نگیر با پایه مربوطه و استوانه داخلی استیل
مركزي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/29
14:49 ب.ظ
احداث پلاتفرم و خرید و نصب ادوات هواشناسی
احداث پلاتفرم و خرید و نصب ادوات هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
08:52 ق.ظ
اقلام و تجهیزات جهت تکمیل و بهره برداری از ایستگاه های مختلف
گيلان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/24
09:46 ق.ظ
خرید کالا جهت ایستگاههای
خرید کالا جهت ایستگاههای... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
البرز 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/09
08:28 ق.ظ
تجهیزات هواشناسی
تجهیزات هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/07
19:19 ب.ظ
دستگاه ثبت دیالاگر واتر پروف سنسور
دستگاه ثبت دیالاگر واتر پروف سنسور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1398/3/7 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر واترپروف
دستگاه ثبت دیتالاگر واترپروف... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
11:24 ق.ظ
کارت افتاب نگار
کارت افتاب نگار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/30
12:58 ب.ظ
استاندارد سازی ایستگاههای هواشناسی شامل گلوگاه دشت ناز فراخیل نوشهر رامسهر سیاه بیشه کجور بلده
مازندران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:55 ب.ظ
جعبه اسکرینها
جعبه اسکرینها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/16
07:47 ق.ظ
تجهیزات ایستگاه هواشناسی مزرعه
تجهیزات ایستگاه هواشناسی مزرعه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/08
07:46 ق.ظ
دیتالاگر لامبرشت
دیتالاگر لامبرشت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/01/31
13:43 ب.ظ
کاغذ باران سنج
کاغذ باران سنج... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:38 ب.ظ
اجرای سامانه زمین حفاظتی به روش رینگ -
اجرای سامانه زمین حفاظتی به روش رینگ -... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
18:57 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی و نگهداری تجهیزات  ایستگاه های
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
اجرای پروژه rvr فرودگاه
اجرای پروژه rvr فرودگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:47 ب.ظ
تعمیر مرمت حفاظت نگهداری ایستگاههای هواشناسی حوزه ابریز
لرستان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/01
17:35 ب.ظ
عملیاتی نگه داشتن سامانه فرودگاهی catiiفرودگاه شهید
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
17:35 ب.ظ
قطعات یدکی ایستگاههای هواشناسی خودکار فرودگاهی وابسالا
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
17:35 ب.ظ
خدمات بروزرسانی سامانه خودکار هواشناسی فرودگاه
خدمات بروزرسانی سامانه خودکار هواشناسی فرودگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/13
23:18 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
17:07 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری
خراسان جنوبي 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/10/30
13:21 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/25
16:22 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:43 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/15
17:05 ب.ظ
مواد کاهنده بنتونیت مدل lom
مواد کاهنده بنتونیت مدل lom... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:09 ق.ظ
جمع اوری داده های هواشناسی ایستگاههای باران سنجی و اقلیم شناسی استان
گيلان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:33 ب.ظ
جمع اوری داده های هواشناسی ایستگاه های باران سنجی و اقلیم شناسی  در سطح استان
گيلان 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته