1398/05/20
12:25 ب.ظ
دستگاه پرس حرارتی
دستگاه پرس حرارتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
همدان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/04/02
08:01 ق.ظ
سگمنت اکولایزینگ
سگمنت اکولایزینگ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:07 ب.ظ
دستگاه پرس پوشال و خرده کاغذ
دستگاه پرس پوشال و خرده کاغذ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
10:41 ق.ظ
زینگ حرارتی 2 ورقی 615*724
زینگ حرارتی 2 ورقی 615*724... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/14
12:03 ب.ظ
زینگ حرارتی دو ورقی
زینگ حرارتی دو ورقی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/3/14 تاریخ گذشته
1398/03/09
19:07 ب.ظ
سگمنت اکولایزینگ
سگمنت اکولایزینگ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/02/31
09:50 ق.ظ
زینگ حرارتی دو ورقی
زینگ حرارتی دو ورقی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
12:51 ب.ظ
سگمنت اکولایزینگ
سگمنت اکولایزینگ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/19
08:49 ق.ظ
تعمیر نصب و راه اندازی نوردهای اب و مرکب ماشین چاپ رولند200 تعداد10 عدد نورد
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/16
18:34 ب.ظ
روکش کردن 45 عدد  نورد ماشین چاپ
روکش کردن 45 عدد نورد ماشین چاپ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/02
10:27 ق.ظ
تامین قطعات مورد نیاز دستگاه چاپ دیجیتال
تامین قطعات مورد نیاز دستگاه چاپ دیجیتال... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/27
12:06 ب.ظ
PVC با ابعاد 485*295 متر مربع  میکرون به تعداد 3200 شیت
PVC با ابعاد 485*295 متر مربع میکرون به تعداد 3200 شیت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
10:40 ق.ظ
تامین قطعات دستگاه دیجیتال کونیکا مینولتا
تامین قطعات دستگاه دیجیتال کونیکا مینولتا... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
1397/12/14
12:16 ب.ظ
خرید دستگاه خشک کن یو وی IR مورد استفاده چاپ سیلک
خرید دستگاه خشک کن یو وی IR مورد استفاده چاپ سیلک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
12:33 ب.ظ
لاستیک سیلندر چاپ
لاستیک سیلندر چاپ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/11/24
20:11 ب.ظ
ارزیابی قیمت ماشین الات چاپ توسط کارشناس رسمی
ارزیابی قیمت ماشین الات چاپ توسط کارشناس رسمی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/18
10:51 ق.ظ
دستگاه چاپ فلکسی و بنر 6 هد
دستگاه چاپ فلکسی و بنر 6 هد... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:48 ب.ظ
روکش کردن نورد
روکش کردن نورد... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
زینک حرارتی دو ورقی
زینک حرارتی دو ورقی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/10/29
13:08 ب.ظ
لاستیک سیلندر2 ورقی افست شیت
لاستیک سیلندر2 ورقی افست شیت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/23
17:58 ب.ظ
روکش سیلندر زیر ماشین چاپ هایدلبرگ
روکش سیلندر زیر ماشین چاپ هایدلبرگ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/07/19
10:40 ق.ظ
قطعه گرافیتی دستگاه چاپ
قطعه گرافیتی دستگاه چاپ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/06/13
15:27 ب.ظ
خرید لمینیتور
خرید لمینیتور... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/04/20
00:40 ق.ظ
ملزومات  پرس سابلیمیشن مدل چاپ  8 پد
ملزومات پرس سابلیمیشن مدل چاپ 8 پد... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/4/19 تاریخ گذشته