1398/01/31
12:10 ب.ظ
خرید دستگاه کشت مستقیم ابی چند منظوره جهت کشت محصولات
خرید دستگاه کشت مستقیم ابی چند منظوره جهت کشت محصولات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/31 مهلت دار
12:10 ب.ظ
خرید دستگاه کشت مستقیم دیم تعداد کارنده 11 مناسب
خرید دستگاه کشت مستقیم دیم تعداد کارنده 11 مناسب... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/31 مهلت دار
12:07 ب.ظ
خرید دستگاه ردیفکار چغندر قند با الگوی کشت 40*60
خرید دستگاه ردیفکار چغندر قند با الگوی کشت 40*60... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/31 مهلت دار
12:06 ب.ظ
دستگاه ردیفکار چغندرقند با الگوی کشت 40*50
دستگاه ردیفکار چغندرقند با الگوی کشت 40*50... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/31 مهلت دار
1398/01/30
09:40 ق.ظ
موتور چمن زن هوندا
موتور چمن زن هوندا... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/1/30 تاریخ گذشته
1398/01/28
18:30 ب.ظ
تامین تراکتور دانشگاه
تامین تراکتور دانشگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/28 تاریخ گذشته
16:20 ب.ظ
چرخ کامل کلتیوانور کشاورزی
چرخ کامل کلتیوانور کشاورزی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
دستگاه کشت مستقیم دیم 11و13 ردیفه
دستگاه کشت مستقیم دیم 11و13 ردیفه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
دستگاه ردیف کار 40*60 به تعداد 2 دستگاه
دستگاه ردیف کار 40*60 به تعداد 2 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
دستگاه نشاکار ریشه لخت 6 ردیفه
دستگاه نشاکار ریشه لخت 6 ردیفه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
خرید دستگاه نشاکار حفره ای یک دستگاه
خرید دستگاه نشاکار حفره ای یک دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/28 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
دستگاه کشت مستقیم ابی به تعداد 3 دستگاه
دستگاه کشت مستقیم ابی به تعداد 3 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
20:18 ب.ظ
دستگاه نشاء کار ریشه لخت چغندر قند6 ردیفه- مجاز به سیستم نوار تیپ گذار
آذربايجان غربي 1398/1/27 تاریخ گذشته
20:18 ب.ظ
تبدیل دستگاه نشا کار 4 ردیفه ریشه لخت به 6 ردیفه و خرید دو ردیفه کارنده
آذربايجان غربي 1398/1/27 مهلت دار
20:17 ب.ظ
کمباین کششی برداشت حبوبات
کمباین کششی برداشت حبوبات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/27 تاریخ گذشته
20:16 ب.ظ
دستگاه ردیف کار 6 ردیفه چغند ر قند
دستگاه ردیف کار 6 ردیفه چغند ر قند... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/27 تاریخ گذشته
20:15 ب.ظ
دستگاه کشت مستقیم ابی به تعداد3 دستگاه با اسناد خزانه اسلامی سال1400
آذربايجان غربي 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
دستگاه بندر کار کود کار کشت مستقیم دیم 13-15-16 ردیفه -دارای تاییدیه نهایی از مرکز آزمون ماشینهای کشاورزی
آذربايجان غربي 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
خرید کشت مستقیم ویژه تراکتورهای نیمه سنگین13 ردیف
خرید کشت مستقیم ویژه تراکتورهای نیمه سنگین13 ردیف... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
بذر کار کود کار کشت مستقیم ابی 18 ردیفه
بذر کار کود کار کشت مستقیم ابی 18 ردیفه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
11:25 ق.ظ
رتیواتور 48 پره - کلوخ خردکن 32 نیمه
رتیواتور 48 پره - کلوخ خردکن 32 نیمه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
یک دستگاه کولتی واتر
یک دستگاه کولتی واتر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
دستگاه شخم زن
دستگاه شخم زن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
20:33 ب.ظ
سم پاش دستی
سم پاش دستی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
ماشین چمن زن دستی
ماشین چمن زن دستی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
ماشین چمن زنی گلف
ماشین چمن زنی گلف... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
کولر اسپیلت و سم پاش
کولر اسپیلت و سم پاش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
13:44 ب.ظ
دستگاه شخم زن کولتیواتور
دستگاه شخم زن کولتیواتور... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
20:57 ب.ظ
ابزار الات و تجهیزات رشته کشاورزی
ابزار الات و تجهیزات رشته کشاورزی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/22 تاریخ گذشته
06:24 ق.ظ
ابزارالات و تجهیزات رشته کشاورزی - دستگاه جوجه کشی صنعتی
ابزارالات و تجهیزات رشته کشاورزی - دستگاه جوجه کشی صنعتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
15:42 ب.ظ
دودستگاه ماشین چمن زن و دو دستگاه ماشین علف زن
دودستگاه ماشین چمن زن و دو دستگاه ماشین علف زن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
13:19 ب.ظ
هد شعله فاکن سمپاش پشتی موتوری 120 عدد
هد شعله فاکن سمپاش پشتی موتوری 120 عدد... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
09:04 ق.ظ
خرید دستگاه کشت مستقیم ابی چند منظوره جهت کشت انواع
خرید دستگاه کشت مستقیم ابی چند منظوره جهت کشت انواع... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
خرید دستگاه کشت مستقیم آبی چند منظوره جهت کشت انواع محصولات زیر دانه غلات و حبوبات مخصوص تراکتورهای 4 سیلندر (18 ردیفه)
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
خرید دستگاه کمباین کششی مکنده برداشت نخود
خرید دستگاه کمباین کششی مکنده برداشت نخود... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
خرید نشا کار ریشه لخت چغندر قند  با قابلیت  تنظیم فاصله ها در 4-2-6 ردیفه
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
دستگاه کارنده روی پشتخ غلات 20 ردیفه 3 متری
دستگاه کارنده روی پشتخ غلات 20 ردیفه 3 متری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
خرید دستگاه لوبر لیزی اسکریپر 9 متری
خرید دستگاه لوبر لیزی اسکریپر 9 متری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
08:56 ق.ظ
دستگاه کشت مستقیم دیم مخصوص تراکتورهای 4 سیلندر
دستگاه کشت مستقیم دیم مخصوص تراکتورهای 4 سیلندر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
5 دستگاه کشت مستقیم دیم  بذرگار کشت مستقیم دیم
5 دستگاه کشت مستقیم دیم بذرگار کشت مستقیم دیم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
دستگاه نشانکار ریشه لخت چغندر قند
دستگاه نشانکار ریشه لخت چغندر قند... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
ریزدانه کار علوفه
ریزدانه کار علوفه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
دستگاه کارنده روی پشته 1 دستگاه
دستگاه کارنده روی پشته 1 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
دستگاه کشت مستقیم ابی به تعداد 4 دستگاه ان 18 ردیفه و 2 دستگاه 20 ردیفه
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
09:59 ق.ظ
سمپاش پشت تراکتوری
سمپاش پشت تراکتوری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/1/17 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
کالا شامل :دستگاه چند کاره بذر کار کودکار 20 ردیفه -ماشین کشات مستقیم دیم 13 ردیفه
آذربايجان غربي 1398/1/17 تاریخ گذشته
1398/01/05
17:39 ب.ظ
سمپاش پشت تراکتوری جهت نصب روی تراکتور فرگوسن 399 با ظرفیت 400 لیتر
خراسان رضوي 1398/1/5 تاریخ گذشته
1397/12/26
12:42 ب.ظ
هد شعله افکن سمپاش پشتی موتوری اتومایزر 120 عدد
هد شعله افکن سمپاش پشتی موتوری اتومایزر 120 عدد... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
06:24 ق.ظ
سمپاش پشت تراکتوری حداقل 250 لیتر
سمپاش پشت تراکتوری حداقل 250 لیتر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/12/22 تاریخ گذشته