1398/09/24
13:53 ب.ظ
دستگاه جوجه کشی 3024 به همراه پمپ اب و لوازم
دستگاه جوجه کشی 3024 به همراه پمپ اب و لوازم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/23
18:53 ب.ظ
روتاری و چیزل و گاواهن و خیش و تریلر و نهال کن و حفرکن و علف زن و قیچی هرس و اره موتوری
گيلان 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/20
19:18 ب.ظ
بیل برقی11 کیلووات
بیل برقی11 کیلووات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
بذر کار دستی
بذر کار دستی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
دستگاه جوجه کشی به همراه پمپ اب و لوازم
دستگاه جوجه کشی به همراه پمپ اب و لوازم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
نهرکن متحرک
نهرکن متحرک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
مرز کش نیمه سنگین 26 پر
مرز کش نیمه سنگین 26 پر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
گاو اهن 4 نبش قوطی 2 اینچذ
گاو اهن 4 نبش قوطی 2 اینچذ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
فاروور باباله بلند قوطی 5 و 6 شاخه تیپ 1
فاروور باباله بلند قوطی 5 و 6 شاخه تیپ 1... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
کمبینات مکانیکی
کمبینات مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
11:45 ق.ظ
دنباله بند و خرید انواع ادوات تخصصی کشاورزی
دنباله بند و خرید انواع ادوات تخصصی کشاورزی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:17 ب.ظ
نهر کن متحرک
نهر کن متحرک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
گاو اهن 4 خیش قوطی 2 اینچ با چرخ صادراتی سوپر تیپ یک
گاو اهن 4 خیش قوطی 2 اینچ با چرخ صادراتی سوپر تیپ یک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/03
12:29 ب.ظ
یک دستگاه سمپاش ULV پاش جهت مبارزه با ملخ
یک دستگاه سمپاش ULV پاش جهت مبارزه با ملخ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:31 ب.ظ
گاواهن 4 خیش قوطی 12 اینچ
گاواهن 4 خیش قوطی 12 اینچ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
نهر کن متحرک
نهر کن متحرک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
دیسک افست گارد فرانسه نیمه سنگین 24 پره 24 اینچ
دیسک افست گارد فرانسه نیمه سنگین 24 پره 24 اینچ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:11 ب.ظ
1 دستگاه سمپاش ULV جهت مبارزه با ملخ
1 دستگاه سمپاش ULV جهت مبارزه با ملخ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:42 ب.ظ
بیل مکانیکی کامل جهت تراکتور به همراه
بیل مکانیکی کامل جهت تراکتور به همراه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1398/8/21 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
سمپاش فرغونی 3 عدد تهویه 60*60 و 140*140
سمپاش فرغونی 3 عدد تهویه 60*60 و 140*140... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/19
12:06 ب.ظ
خرید و نصب سیستم دانحوری ابخوری و مه پاش با تانک
خرید و نصب سیستم دانحوری ابخوری و مه پاش با تانک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1398/8/19 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
یک دستگاه بیل تراکتور 4 جک تعادلی جهت بر روی تراکتور
یک دستگاه بیل تراکتور 4 جک تعادلی جهت بر روی تراکتور... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/16
10:30 ق.ظ
خرید فرانت بیل تراکتور
خرید فرانت بیل تراکتور... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/13
14:34 ب.ظ
خرید 1 دستگاه تیپ جمع کن جها
خرید 1 دستگاه تیپ جمع کن جها... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:14 ب.ظ
تراکتور 399 دو دیفرانسیل 6سیلندر فرگوسن تراکتورسازی ایران
تراکتور 399 دو دیفرانسیل 6سیلندر فرگوسن تراکتورسازی ایران... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:44 ب.ظ
خرید و نصب سیستم دانخوری ابخوری و مه پاش با تانک
خرید و نصب سیستم دانخوری ابخوری و مه پاش با تانک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/04
19:35 ب.ظ
کابین تراکتور 6 سیلندر
کابین تراکتور 6 سیلندر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/8/4 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
سمپاش پشت موتوری لانس دار با موتور 2 زمانه
سمپاش پشت موتوری لانس دار با موتور 2 زمانه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
1 دستگاه بیل تراکتور 4 جک تعادلی
1 دستگاه بیل تراکتور 4 جک تعادلی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
13:07 ب.ظ
خرید قرانت بیل تارکتور رومانی
خرید قرانت بیل تارکتور رومانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/2 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه نمونه بردار اتوماتیک
خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه نمونه بردار اتوماتیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/07/29
14:49 ب.ظ
سمپاش 600 لیتری بئم 14 متر پمپ
سمپاش 600 لیتری بئم 14 متر پمپ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/22
12:14 ب.ظ
عملیات دمونتاژ پیاده سازی خط کامل بوجاری شامل دستگاه های پیش بوجاری بوجار اصلی گراویتی
گيلان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/18
13:04 ب.ظ
خرید یک دستگاه بوجاری حبوبات
خرید یک دستگاه بوجاری حبوبات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/15
19:04 ب.ظ
عملیات دمونتاژ خط کامل بوجاری شامل دستگاههای پیش بوجار اصلی گراویتی سم زن و توزین
گيلان 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
15:50 ب.ظ
سمپاش فرغون 100 لیتری موتوری
سمپاش فرغون 100 لیتری موتوری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/13
15:44 ب.ظ
ردیفکار پنوماتیک باکودکار
ردیفکار پنوماتیک باکودکار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/13 تاریخ گذشته
15:44 ب.ظ
تیلر روتیواتور گیربکس 6 حالته موتور دیزل استارتی
تیلر روتیواتور گیربکس 6 حالته موتور دیزل استارتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/13 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
سمپاش 600 لیتری
سمپاش 600 لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/06
15:30 ب.ظ
کولتیواتر با کودکار 5 ردیفه ذرت
کولتیواتر با کودکار 5 ردیفه ذرت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/6 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
ردیفکار پتوماتیک چهاردریفه درتکار با فاروور
ردیفکار پتوماتیک چهاردریفه درتکار با فاروور... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/6 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
سمپاش اتومایزر همراه با لانس
سمپاش اتومایزر همراه با لانس... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/6 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
سمپاش کتابی دستی
سمپاش کتابی دستی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/6 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
فارور با پایه بلند
فارور با پایه بلند... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/6 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
خرمنکوب
خرمنکوب... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/03
19:10 ب.ظ
عملیات مونتاژ خط کامل بوجاری شامل دستگاههای پیش بوجار بوجار اصلی گراویتی سم زن و توزین
گيلان 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/02
15:24 ب.ظ
1 دستگاه بیل تراکتور 4 جک تعادلی
1 دستگاه بیل تراکتور 4 جک تعادلی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/7/2 تاریخ گذشته