1398/05/20
12:57 ب.ظ
لوله بتنی  قطر 100 سانتی متر جهت احداث پل ابرو موردنیاز
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/14
12:09 ب.ظ
لوله بتنی مسلح قطر 100 سانتی متر
لوله بتنی مسلح قطر 100 سانتی متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
اصفهان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/08
14:39 ب.ظ
لوله بتنی 800 میلیمتر درجه یک 16 شاخه 2.5 متری
خوزستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/01
10:35 ق.ظ
تهیه کول طوقه درپوش و دال بتنی پیش ساخته
خراسان رضوي 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/27
19:25 ب.ظ
خرید کول بتنی پیش ساخته 110 میلیمتری به تعداد 800عدد
خراسان رضوي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/24
19:01 ب.ظ
تجدید استعلام-خرید کول و کوره میله قنات شهرستان
مركزي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
19:05 ب.ظ
استعلام خرید کول کوره و میله قنات روستا
مركزي 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/18
14:26 ب.ظ
لوله مسی
لوله مسی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/12
14:06 ب.ظ
خرید کول کوره و میله قنات
خرید کول کوره و میله قنات... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/04
15:33 ب.ظ
خرید کول بتنی - ماسه - سیمان و اهک
خرید کول بتنی - ماسه - سیمان و اهک... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/01
11:05 ق.ظ
خرید کول کوره و میله قنات
خرید کول کوره و میله قنات... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
14:00 ب.ظ
تهیه لوله بتنی مسلح قطر داخلی 1000 م م
تهیه لوله بتنی مسلح قطر داخلی 1000 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/28
18:38 ب.ظ
تهیه لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 1000 میلیمتر
مركزي 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
20:34 ب.ظ
خرید کول کوره و میله قنات
خرید کول کوره و میله قنات... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/3/27 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
لوله بتنی حلقه چاه استوانه ای
لوله بتنی حلقه چاه استوانه ای... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/22
13:00 ب.ظ
لوله بتنی مسلح پیش ساخته به قطر یک و ضخامت 12 سانتیمتر 50 عدد
چهارمحال بختياري 1398/3/22 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
خرید لوله بتنی مسلح سایز1000 برابر
خرید لوله بتنی مسلح سایز1000 برابر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/19
10:55 ق.ظ
مانشین و واشر و لوله ازبست
مانشین و واشر و لوله ازبست... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
هرمزگان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
19:50 ب.ظ
لوله بتنی مسلح پیش ساخته قطر 1 و ضخامت 12 سانت
چهارمحال بختياري 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/14
09:22 ق.ظ
خرید لوله پیش ساخته بتنی با قطر 100 سانتیمتر
اصفهان 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/09
13:13 ب.ظ
کول بتنی بزرگ
کول بتنی بزرگ... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/3/9 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
تعدادی مانشن لوله ازبست ابرسانی در 9 ردیف
خراسان شمالي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
19:45 ب.ظ
لوله بتنی مسلح 145 شاخه
لوله بتنی مسلح 145 شاخه... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خوزستان 1398/3/8 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
لوله بتنی به قطر 80 سانتی متر و تعداد 180 عدد جهت پل لوله ای
فارس 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/05
19:35 ب.ظ
خرید لوله بتنی
خرید لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمانشاه 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/26
09:35 ق.ظ
خرید کول کوره و میله قنات مدیریت
خرید کول کوره و میله قنات مدیریت... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/24
11:11 ق.ظ
لوله بتنی مسلح به طول 2.5 متر و قطر 80 سانتی متر به تعداد 207 شاخه
خوزستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
15:17 ب.ظ
خرید 30 متر لوله بتنی مسلح 1400 میلیمتری کلاس 4
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
مانشن لوله ابرسانی
مانشن لوله ابرسانی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان شمالي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:39 ب.ظ
کول بتنی بزرگ
کول بتنی بزرگ... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/17
19:23 ب.ظ
تعدادی مانشن ازبست
تعدادی مانشن ازبست... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان شمالي 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
14:10 ب.ظ
لوله بتنی مسلح به طول 2/5 متر و قطر 80 سانتی متر به تعداد 207 شاخه
خوزستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
10:53 ق.ظ
خرید 30 متر لوله بتنی مسلح 1400 میلیمتری کلاس 4
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
09:45 ق.ظ
خرید لوله بتنی مسلح برای لوله گذاری راه روستایی
گيلان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/10
18:41 ب.ظ
خرید لوله بتنی
خرید لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمانشاه 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:13 ب.ظ
خرید لوله بتنی مسلح برای لوله گذاری راه
گيلان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/21
13:11 ب.ظ
لوله سیمانی قطر 60 سانت
لوله سیمانی قطر 60 سانت... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/17
11:13 ق.ظ
خرید لوله بتنی مسلح برای لوله گذاری
خرید لوله بتنی مسلح برای لوله گذاری... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گيلان 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/07
14:20 ب.ظ
خرید لوله بتنی مسلح 1250 میلیمتری
خرید لوله بتنی مسلح 1250 میلیمتری... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گيلان 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/11/14
13:56 ب.ظ
لوله بتنی مسلح پیش ساخته سایز 1000 و 1400 م م
مازندران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/10/29
14:12 ب.ظ
خریدلوله بتنی به قطر1 متر83 عدد
خریدلوله بتنی به قطر1 متر83 عدد... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/23
22:48 ب.ظ
خرید لوله بتنی به قطر 1متر- تعداد 83 عدد و خرید
فارس 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:37 ب.ظ
لوله بتنی مسلح پیش ساخته 1000 و 1400 م م
لوله بتنی مسلح پیش ساخته 1000 و 1400 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:47 ب.ظ
خرید لوله بتنی به قطر یک متر و 1.5 متر به تعداد 83 عدد
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/11
09:50 ق.ظ
نیم لوله بتنی پیش ساخته 33 سانتی
نیم لوله بتنی پیش ساخته 33 سانتی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:46 ب.ظ
کانال نیم لوله پرسی 500 بتنی سایز 50*14 سانتی متر
خراسان رضوي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/13
11:01 ق.ظ
لوله بتنی طول 7 متر  قطرهای 1400و1000 متر مربع فشار 11 بار
گيلان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:27 ق.ظ
تهیه و خرید لوله سیمانی مسلح قطر
تهیه و خرید لوله سیمانی مسلح قطر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان شمالي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:41 ق.ظ
لوله سیمانی با قطر 100 سانتی متر ترافیکی کلاس
البرز 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/06
14:31 ب.ظ
لوله  بتن مسلح  به ابعاد 2.5 متر در 800 میلیمتر
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته