1398/09/09
14:30 ب.ظ
خریدکالورت بتنی مسلح با مقطع دایره
خریدکالورت بتنی مسلح با مقطع دایره... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
خرید لوله و باکس بتنی
خرید لوله و باکس بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:42 ب.ظ
لوله بتنی پریست به طول 2.5 متر و قطر 1000 میلیمتر
قزوين 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:23 ب.ظ
خرید لوله و باکس بتنی
خرید لوله و باکس بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/22
14:12 ب.ظ
خرید لوله بتنی
خرید لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمانشاه 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:17 ب.ظ
خرید لوله بتنی
خرید لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمانشاه 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
12:16 ب.ظ
خرید لوله و باکس بتنی
خرید لوله و باکس بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
14:28 ب.ظ
خرید 15 متر لوله بتنی مسلح 1800 م م
خرید 15 متر لوله بتنی مسلح 1800 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
تهران 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/08
11:44 ق.ظ
خرید لوله و باکس بتنی
خرید لوله و باکس بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/01
19:15 ب.ظ
لوله بتنی جهت راههای روستایی حوزه استحفاظی
فارس 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
18:29 ب.ظ
لوله سیمانی قطر 80 سانت طول 36 متر
لوله سیمانی قطر 80 سانت طول 36 متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
قم 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
19:44 ب.ظ
بتن اماده- لوله سیمانی
بتن اماده- لوله سیمانی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
قم 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/24
10:53 ق.ظ
لوله بتنی جهت راههای روستایی حوزه استحفاظی
فارس 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/20
12:28 ب.ظ
لوله سیمانی مسلح
لوله سیمانی مسلح... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
12:26 ب.ظ
لوله سیمانی مسلح
لوله سیمانی مسلح... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/7/16 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
خرید لوله بتنی مسلح
خرید لوله بتنی مسلح... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/10
19:04 ب.ظ
لوله 2.5 متری بتنی
لوله 2.5 متری بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خوزستان 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/08
15:20 ب.ظ
لوله ازبست
لوله ازبست... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
هرمزگان 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/04
18:10 ب.ظ
لوله سیمانی به قطر 80
لوله سیمانی به قطر 80... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
قم 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/02
18:46 ب.ظ
لوله بتنی با مقطع 80 سانتی متر 6 شاخه
لوله بتنی با مقطع 80 سانتی متر 6 شاخه... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/06/16
18:45 ب.ظ
لوله سیمانی
لوله سیمانی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
قم 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/11
13:12 ب.ظ
لوله سیمانی قطر 90 سانت طول 1 متر
لوله سیمانی قطر 90 سانت طول 1 متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
قم 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/10
12:18 ب.ظ
لوله و باکس بتنی
لوله و باکس بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
البرز 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/03
18:57 ب.ظ
لوله بتنی مسلح قطر 100 سانتی متر
لوله بتنی مسلح قطر 100 سانتی متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
اصفهان 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:57 ب.ظ
لوله بتنی  قطر 100 سانتی متر جهت احداث پل ابرو موردنیاز
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/14
12:09 ب.ظ
لوله بتنی مسلح قطر 100 سانتی متر
لوله بتنی مسلح قطر 100 سانتی متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
اصفهان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/08
14:39 ب.ظ
لوله بتنی 800 میلیمتر درجه یک 16 شاخه 2.5 متری
خوزستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/01
10:35 ق.ظ
تهیه کول طوقه درپوش و دال بتنی پیش ساخته
خراسان رضوي 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/27
19:25 ب.ظ
خرید کول بتنی پیش ساخته 110 میلیمتری به تعداد 800عدد
خراسان رضوي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/24
19:01 ب.ظ
تجدید استعلام-خرید کول و کوره میله قنات شهرستان
مركزي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
19:05 ب.ظ
استعلام خرید کول کوره و میله قنات روستا
مركزي 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/18
14:26 ب.ظ
لوله مسی
لوله مسی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/12
14:06 ب.ظ
خرید کول کوره و میله قنات
خرید کول کوره و میله قنات... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/04
15:33 ب.ظ
خرید کول بتنی - ماسه - سیمان و اهک
خرید کول بتنی - ماسه - سیمان و اهک... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/01
11:05 ق.ظ
خرید کول کوره و میله قنات
خرید کول کوره و میله قنات... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
14:00 ب.ظ
تهیه لوله بتنی مسلح قطر داخلی 1000 م م
تهیه لوله بتنی مسلح قطر داخلی 1000 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/28
18:38 ب.ظ
تهیه لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 1000 میلیمتر
مركزي 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
20:34 ب.ظ
خرید کول کوره و میله قنات
خرید کول کوره و میله قنات... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/3/27 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
لوله بتنی حلقه چاه استوانه ای
لوله بتنی حلقه چاه استوانه ای... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/22
13:00 ب.ظ
لوله بتنی مسلح پیش ساخته به قطر یک و ضخامت 12 سانتیمتر 50 عدد
چهارمحال بختياري 1398/3/22 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
خرید لوله بتنی مسلح سایز1000 برابر
خرید لوله بتنی مسلح سایز1000 برابر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/19
10:55 ق.ظ
مانشین و واشر و لوله ازبست
مانشین و واشر و لوله ازبست... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
هرمزگان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
19:50 ب.ظ
لوله بتنی مسلح پیش ساخته قطر 1 و ضخامت 12 سانت
چهارمحال بختياري 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/14
09:22 ق.ظ
خرید لوله پیش ساخته بتنی با قطر 100 سانتیمتر
اصفهان 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/09
13:13 ب.ظ
کول بتنی بزرگ
کول بتنی بزرگ... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/3/9 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
تعدادی مانشن لوله ازبست ابرسانی در 9 ردیف
خراسان شمالي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
19:45 ب.ظ
لوله بتنی مسلح 145 شاخه
لوله بتنی مسلح 145 شاخه... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خوزستان 1398/3/8 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
لوله بتنی به قطر 80 سانتی متر و تعداد 180 عدد جهت پل لوله ای
فارس 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/05
19:35 ب.ظ
خرید لوله بتنی
خرید لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمانشاه 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/26
09:35 ق.ظ
خرید کول کوره و میله قنات مدیریت
خرید کول کوره و میله قنات مدیریت... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/2/26 تاریخ گذشته