1398/05/31
12:13 ب.ظ
خرید لوله پلی اتیلن شبکه اب شهرک صنعتی منتظریه
اصفهان 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
19:16 ب.ظ
لوله پلی اتیلن 16-1/2 به مقدار 1600 متر
لوله پلی اتیلن 16-1/2 به مقدار 1600 متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
البرز 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
اقلام تاسیسات زانویی بوشن فلزی
اقلام تاسیسات زانویی بوشن فلزی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
لوله سفید 50
لوله سفید 50... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
خرید لوله پلی اتیلن
خرید لوله پلی اتیلن... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گلستان 1398/5/30 مهلت دار
10:45 ق.ظ
لوله پلی اتیلن نمره 200 PE100
لوله پلی اتیلن نمره 200 PE100... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کردستان 1398/5/30 مهلت دار
10:41 ق.ظ
لوله پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کردستان 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
15:13 ب.ظ
خرید نوار تیپ
خرید نوار تیپ... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
لوله پلی اتیلن 8 اتمسفر 110
لوله پلی اتیلن 8 اتمسفر 110... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
لوازم تاسیساتی
لوازم تاسیساتی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
لوله سفید 50
لوله سفید 50... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
لوله پلی اتیلن  110 م م
لوله پلی اتیلن 110 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:09 ب.ظ
خرید وسایل لوله کشی
خرید وسایل لوله کشی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
لوله
لوله... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
لوله و زانو پلی اتیلن
لوله و زانو پلی اتیلن... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
لوله پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
15:06 ب.ظ
لوله پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
لوله پلی اتیلن فشار بالا 100 متری
لوله پلی اتیلن فشار بالا 100 متری... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
14:09 ب.ظ
لوله پلی اتیلن والکتروفیوژن
لوله پلی اتیلن والکتروفیوژن... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
لوله پلی اتیلن سایز110 با80 -90-80
لوله پلی اتیلن سایز110 با80 -90-80... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:28 ب.ظ
تامین اتصالات مورد نیاز بخش مرکزی شبکه میناب و خط لوله 900 م م شمیل
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
لوله پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
مجموعه لوله پلی اتیلن و اتصال کمربندی و 3 راهی سیستم اطفا حریق انبار مرکزی
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
لوله پلی اتیلن 120 متر و زانویی 90 درجه
لوله پلی اتیلن 120 متر و زانویی 90 درجه... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
لوله پلی اتیلن 25 و زانو و 3راهی
لوله پلی اتیلن 25 و زانو و 3راهی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:19 ب.ظ
لوله پلی اتیلن 200 م م
لوله پلی اتیلن 200 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
يزد 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
لوله پلی اتیلن فاضلابی کارو گیت دو جداره 250 م م
خوزستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
لوله پلی اتیلن 6 بار PE80
لوله پلی اتیلن 6 بار PE80... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
اتصالات
اتصالات... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
زنجان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:38 ب.ظ
خرید لوله پلی اتیلن 4800 متر 40 میلی متر
خرید لوله پلی اتیلن 4800 متر 40 میلی متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
زنجان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
لوله پلی اتیلن 16 م م جنس پلی اتیلن خشک pe40 با فشار کاری 4 اتمسفر
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
کلمپ سایز200-160
کلمپ سایز200-160... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گيلان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:22 ب.ظ
لوله پلی اتیلن سایز 63 اتمسفر 10 5000 متر - لوله پلی اتیلن سایز 50 اتمسفر 10 5000 متر
قزوين 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
خرید اتصالات پلی اتیلن
خرید اتصالات پلی اتیلن... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گيلان 1398/5/19 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
لوله پلی اتیلن 6 بار
لوله پلی اتیلن 6 بار... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/5/19 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
بوشن اقلام تاسیسات 12 قلم
بوشن اقلام تاسیسات 12 قلم... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمانشاه 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
رینگ و فلنج پلی اتیلن 250 و 150
رینگ و فلنج پلی اتیلن 250 و 150... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
چهارمحال بختياري 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
14:22 ب.ظ
لوله پلی اتیلن فاضلابی نمره 250 م م
لوله پلی اتیلن فاضلابی نمره 250 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کردستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
لوله پلی اتیلن به قطر 90 م م
لوله پلی اتیلن به قطر 90 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کردستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:43 ب.ظ
لوله پلی اتیلن 8 اتمسفر 110
لوله پلی اتیلن 8 اتمسفر 110... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
لوله پلی اتیلن قطر20 میلیمتر
لوله پلی اتیلن قطر20 میلیمتر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خوزستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
لوله های پلی اتیلن
لوله های پلی اتیلن... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
2000 متر لوله پلی اتیلن
2000 متر لوله پلی اتیلن... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:39 ب.ظ
خرید لوله پلی اتیلن به متراژ1000 متر
خرید لوله پلی اتیلن به متراژ1000 متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
چهارمحال بختياري 1398/5/15 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
رابط پلی اتیلن
رابط پلی اتیلن... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
تامین اتصالات موردنیاز بخش مرکزی شبکه میناب و خط لوله 900 م م شمیل
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید لوله پلی اتیلن 160 م م
خرید لوله پلی اتیلن 160 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گلستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:37 ب.ظ
لوله پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
لوله پلی اتیلن 300-40 متر بست و اتصالات100عدد - لوله کشی - عایقکاری
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته