1398/05/28
19:41 ب.ظ
2000 لیتر سم دلتامترین
2000 لیتر سم دلتامترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
19:14 ب.ظ
جو ذرت کنجاله سویا سبوس و مکمل
جو ذرت کنجاله سویا سبوس و مکمل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/5/28 مهلت دار
18:10 ب.ظ
خرید بذر مرتعی اگزوپانون اینتر مدیوم
خرید بذر مرتعی اگزوپانون اینتر مدیوم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
18:10 ب.ظ
خرید بذر مرتعی فستوکا اوینا 720 کیلوگرم
خرید بذر مرتعی فستوکا اوینا 720 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
18:06 ب.ظ
خرید بذر بروموس تومنتولوس 700کیلوگرم
خرید بذر بروموس تومنتولوس 700کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
18:06 ب.ظ
اگروپایرون النگاتوم 300 کیلوگرم
اگروپایرون النگاتوم 300 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
18:06 ب.ظ
بذر مرتعی سکاله مونتالوم
بذر مرتعی سکاله مونتالوم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
18:06 ب.ظ
خرید بذر مرتعی اگروپایرون دزرتروم 250 کیلوگرم
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
14:06 ب.ظ
نهال زیتون تلخ با کرایه حمل
نهال زیتون تلخ با کرایه حمل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:05 ب.ظ
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
خرید نشا فصلی
خرید نشا فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/27 مهلت دار
15:18 ب.ظ
خرید سموم مودر نیاز راه اهن
خرید سموم مودر نیاز راه اهن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
سگ زنده یاب
سگ زنده یاب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/27 مهلت دار
13:52 ب.ظ
قرص فسفید الومینیوم المانی
قرص فسفید الومینیوم المانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/27 مهلت دار
09:44 ق.ظ
خرید دام زنده و ذبح اسلامی بسته بندی نیم کیلویی
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
12:53 ب.ظ
خرید  گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
خرید جو علوفه ای 80 تن
خرید جو علوفه ای 80 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
10:55 ق.ظ
گل کاغذی و گل اکاو و کاسیا
گل کاغذی و گل اکاو و کاسیا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
خرید دام زنده و ذبح اسلامی
خرید دام زنده و ذبح اسلامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:38 ب.ظ
خرید ده راس گوسفند زنده
خرید ده راس گوسفند زنده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:47 ب.ظ
تهیه تامین نهاده و خوراک دام
تهیه تامین نهاده و خوراک دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
خرید انواع نهال جنگلی بلوط ایرانی - داغداغان بنه سماق
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
بذر چاودار 10 تن
بذر چاودار 10 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
خرید بذر اسپرس بوجاری شده
خرید بذر اسپرس بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
خرید انواع نهال جنگلی سیاه تنگرس و بادامک و زرشک و زالزالک و راناس و شیرخشت و ارس
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خرید بذر اگروپایرون به میزان 16000 کیلو گرم
خرید بذر اگروپایرون به میزان 16000 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
غذای خشک سگ کروکت مارک بوش اکتیو 15 کیلویی
غذای خشک سگ کروکت مارک بوش اکتیو 15 کیلویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:31 ب.ظ
یونجه چین دوم خشک پرس شده درجه یک
یونجه چین دوم خشک پرس شده درجه یک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
خوراک موش و خرگوش
خوراک موش و خرگوش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
خرید بذور مرتعی و جنگلی به مقدار 1900 کیلو گرم
خرید بذور مرتعی و جنگلی به مقدار 1900 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
100 لیتر سم مایستر پاور
100 لیتر سم مایستر پاور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
70 لیتر سم دورسیان طلایی
70 لیتر سم دورسیان طلایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:53 ب.ظ
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
تهیه حمل و ریختن خاک نباتی و کود حیوانی
تهیه حمل و ریختن خاک نباتی و کود حیوانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
خرید نهال
خرید نهال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
10:22 ق.ظ
خرید بذر اگروپایرون به میزان 16000 کیلو گرم 16 تن
آذربايجان غربي 1398/5/19 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
خرید بذر چاودار 10 تن
خرید بذر چاودار 10 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:05 ب.ظ
خرید گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
14:13 ب.ظ
جو5 تن- درت دانه ای 2 تن - کاه کوبیده 10 تن- سبوس  گندم  سه تن - یوتچه سه تن سویا2 تن
مركزي 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
نهال شمشاد  سبز فاقد بسته بندی
نهال شمشاد سبز فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:17 ب.ظ
خرید و کاشت 140 اصله درخت نخل موردنیاز
خرید و کاشت 140 اصله درخت نخل موردنیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
یونجه خشک 50 تن
یونجه خشک 50 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
یونجه پرسی 40 تن
یونجه پرسی 40 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/15 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
نایلون سه لایه- دیازینون دامی- کاده پایه دفع افات- بذر خیار- دورسبان
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
خرید بوته شامل رز الوان رزهفت رنگ رز ساناز و اشوریا
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
تامین بذر باریجه در
تامین بذر باریجه در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید بذر اسپرس به میزان 20000 کیلوگرم
خرید بذر اسپرس به میزان 20000 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:00 ب.ظ
خرید برچسب زنبور عسل بر روی کندوهای زنبور عسل چسپانده
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
درخواست سم جهت دفع موریانه موزه ملی ایران
درخواست سم جهت دفع موریانه موزه ملی ایران... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:41 ب.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی جهت اجرای پروژه های بیولوژیک ابخیزداری
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته