1397/10/30
22:45 ب.ظ
خرید 30000 شاخه پیوندک گردو جهت اصلاح باغات
خرید 30000 شاخه پیوندک گردو جهت اصلاح باغات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/10/30 مهلت دار
12:23 ب.ظ
سم فایکام سم ایگون سم دلتامترین سم سیمپراتور سم سولفات جونده کش
خراسان شمالي 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
20:22 ب.ظ
کود اوره پتروشیمی 46 درصد 50 کیلویی 100 کیسه
کود اوره پتروشیمی 46 درصد 50 کیلویی 100 کیسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:43 ق.ظ
کود حیوانی فاقد بسته بندی تنی
کود حیوانی فاقد بسته بندی تنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:44 ب.ظ
کود حیوانی فاقد بسته بندی تنی
کود حیوانی فاقد بسته بندی تنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
06:53 ق.ظ
خرید 6 نوع نهال سوزنی برگ و پهن برگ جنگلی
خرید 6 نوع نهال سوزنی برگ و پهن برگ جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
13:58 ب.ظ
کود پاک گاو امسالی در
کود پاک گاو امسالی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
کنجاله سویا  15 تن جهت گاوداری
کنجاله سویا 15 تن جهت گاوداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:34 ق.ظ
رز مینیاتوری و رز نسترن و رز مهندسی قرمز و سفید
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
23:02 ب.ظ
خریدنهال مثمره ـانار و به ) از نهالستان های مورد
گلستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
کالا شامل : مکمل کود اسید هیومیک گالن - کود بذرمالی الی روی بطری - کود سولوپتاس
خراسان جنوبي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:50 ب.ظ
اجر معدنی به منظور استفاده در گله های تحت پوششی
کردستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
20:18 ب.ظ
خرید نهال مثمره از نهالستان دارای تاییدیه
خرید نهال مثمره از نهالستان دارای تاییدیه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:22 ب.ظ
خرید نهال جهت جنگلکاری در
خرید نهال جهت جنگلکاری در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
19:21 ب.ظ
خرید نهال مثمره(گردو  ) از نهالستان های
خرید نهال مثمره(گردو ) از نهالستان های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
خرید سم حشره کش و علف کش مایع
خرید سم حشره کش و علف کش مایع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/10/20 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
تخم زنبور تریکو گراما به میزان 5100 گرم
تخم زنبور تریکو گراما به میزان 5100 گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
21:02 ب.ظ
خرید نهال مثمره(انجیر و گلابی ) از نهالستان های دارای
گلستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
21:02 ب.ظ
خرید نهال مثمره(گیلاس و البالو ) از نهالستان های دارای تاییدیه سازمان
گلستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
20:58 ب.ظ
خرید نهال مثمره  از نهالستان های دارای تاییدیه
گلستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
20:46 ب.ظ
حفر کانال و خرید خاک زراعی
حفر کانال و خرید خاک زراعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/19 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
سم گلایفوزیت و پاراکوات ویژه
سم گلایفوزیت و پاراکوات ویژه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/10/19 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
کنسانتره دامی تیپ 1 کیسه 50 کیلوگرمی
کنسانتره دامی تیپ 1 کیسه 50 کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
09:00 ق.ظ
بذر انغوزه تلخ
بذر انغوزه تلخ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:24 ب.ظ
خرد جو خوراک دام به مقدار 67000 کیلو گرم
خرد جو خوراک دام به مقدار 67000 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/10/16 تاریخ گذشته
16:54 ب.ظ
پروژه افزایش تولیدات محصولات باغی با
پروژه افزایش تولیدات محصولات باغی با... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
روان سازی کود سوپر فسفات تریپل
روان سازی کود سوپر فسفات تریپل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
کود اوره فسفات پودر کیسه 25 کیلو گرم
کود اوره فسفات پودر کیسه 25 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
یونجه بسته بندی
یونجه بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:58 ب.ظ
خرید نهال مثمره - بومی 1
خرید نهال مثمره - بومی 1... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
خرید نهال مثمره از نهالستان
خرید نهال مثمره از نهالستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
خرید نهال مثمره - بومی 3
خرید نهال مثمره - بومی 3... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
کنسانتره دامی تیپ 1 کیسه 50 کیلو گرم
کنسانتره دامی تیپ 1 کیسه 50 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
جو دامی
جو دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
خرید ذرت علوفه ای به میزان67000 کیلوگرم
خرید ذرت علوفه ای به میزان67000 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
ساشه سم فستوکسین 56 درصد
ساشه سم فستوکسین 56 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
کود هیومیک اسید
کود هیومیک اسید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
13:51 ب.ظ
خرید درخت توت کاکوز
خرید درخت توت کاکوز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:44 ب.ظ
نشاء گل ارکیده کارتن 500 عددی
نشاء گل ارکیده کارتن 500 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
سم ایمیداکلروپراید حشره کش- کلوپیرالید علف کش-گیاه
سمنان 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
خرید جو به 67000 کیلوگرم
خرید جو به 67000 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/10/12 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
کیت انتی بادی ویروس
کیت انتی بادی ویروس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/12 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
کیت انتی بادی iggعلیه ویروس hsvمقدار 96 تست نوع بسته بندی
خراسان رضوي 1397/10/12 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
خرید گل و گیاه در 6 ردیف
خرید گل و گیاه در 6 ردیف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:26 ب.ظ
خوراک موش 10000 کیلوگرم - خوراک خرگوش 10000 کیلو گرم
البرز 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
کیت انتی باد iggعلیه ویروسhsv مقدار 96 تست نوع بسته بندی
خراسان رضوي 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
گل پتوس و اگلونما و سانسوریا ابلق
گل پتوس و اگلونما و سانسوریا ابلق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
یونجه خشک
یونجه خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
12:56 ب.ظ
ساشه سم فستوکسین
ساشه سم فستوکسین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1397/10/10 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
خرید درخت سرو شیراز
خرید درخت سرو شیراز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/10/10 تاریخ گذشته