1397/09/01
13:58 ب.ظ
سموم دفع افات
سموم دفع افات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/9/1 مهلت دار
10:43 ق.ظ
زینک فسفید پودری 133kg
زینک فسفید پودری 133kg... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/1 مهلت دار
1397/08/30
14:00 ب.ظ
سم چند جزئی حشره کش 10درصد سوسپانسیون با تکنولوژی ترکیب شیمیایی
لرستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
10 کیلوگرم سم کاراته زئون
10 کیلوگرم سم کاراته زئون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
عملیات خرید محصول سالم واقع در مناطق
عملیات خرید محصول سالم واقع در مناطق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
خرید ماهی مولد برای مزارع تکثیر ماهی در سطح
خرید ماهی مولد برای مزارع تکثیر ماهی در سطح... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/30 مهلت دار
09:48 ق.ظ
علوفه حیوانات - یونجه 30 تن
علوفه حیوانات - یونجه 30 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/30 مهلت دار
1397/08/29
14:42 ب.ظ
غذای پودری بچه ماهی SFC و غذای مولد کپور
غذای پودری بچه ماهی SFC و غذای مولد کپور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
طرح بهبود و افزایش تولیدات ابزیان پرورشی --
طرح بهبود و افزایش تولیدات ابزیان پرورشی --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/29 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
سم کنفیدور و سم کلوپیرالید 30 درصد علف کش
سم کنفیدور و سم کلوپیرالید 30 درصد علف کش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/29 مهلت دار
10:21 ق.ظ
زینک فسفید پودری 133kg
زینک فسفید پودری 133kg... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
2750 کیلوگرم کود زیستی مایکوروت
2750 کیلوگرم کود زیستی مایکوروت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
بوته نشا محصولات سبزی و صیفی
بوته نشا محصولات سبزی و صیفی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
23000 بوته نشاء گیاه دارویی اویشن
23000 بوته نشاء گیاه دارویی اویشن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
2667 کیلو گرم پلاستیک مالچ سیاه +2625 کیلو گرم
2667 کیلو گرم پلاستیک مالچ سیاه +2625 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
13:04 ب.ظ
سم مالاتیون 4200 لیتر
سم مالاتیون 4200 لیتر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
سم مالاتیون 4200 لیتر
سم مالاتیون 4200 لیتر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:52 ب.ظ
غده بذری سیب زمینی رقم اریندا مقدار 2730 کیلوگرم
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
کود امونیوم سولفات 164 کیسه
کود امونیوم سولفات 164 کیسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
37 قلم کالای کشاورزی شامل: هیومکس - اوره فسفات و...
سمنان 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
2000 کیلوگرم غذای اکسترود کپور ماهیان با پروئین 35 درصد
خوزستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
نهال چنار گلدانی
نهال چنار گلدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
گوساله نوع نر نژاد دورگه- گوساله گوشتی نر نژاد - گوسفند زنده
کرمان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
سم ضد عفونی کننده کاربوکسین تیرام WP75% در بسته
مازندران 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
5000kg کود زیستی مایکوروت
5000kg کود زیستی مایکوروت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
100 لیتر قارچ کش فالکن
100 لیتر قارچ کش فالکن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
حشره کش غیر شمیایی
حشره کش غیر شمیایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
17822 کیلو گرم بذر نخود وارداتی رقم
17822 کیلو گرم بذر نخود وارداتی رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
تامین 75 فروند ملکه های مادری اصلاح شده بومی با کلنی زنبورعسل
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
کود شیمیایی اوره 250 کیسه
کود شیمیایی اوره 250 کیسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:50 ب.ظ
گیاه مو چسب گلدانی
گیاه مو چسب گلدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
مقدار 25 تن سیلو ذرت درجه یک
مقدار 25 تن سیلو ذرت درجه یک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
بلوک خوراک دام
بلوک خوراک دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
جو دامی
جو دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
خرید سم مالاتیون - سم دلتا مترین و سم فسفر دوزنگ
قزوين 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
پروتئین هیدرولیزات 30 درصد
پروتئین هیدرولیزات 30 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
کود شیمیایی اوره 250 کیسه پنجاه کیلوئی
کود شیمیایی اوره 250 کیسه پنجاه کیلوئی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
بچه ماهی کپور معمولی وزن 30 گرم به تعداد 900000 قطعه
خوزستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
سموم کشاورزی شامل : طعمه حلزون ضد اب 50 کیلو گرم - پودر سوین
تهران 1397/8/26 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
خرید سم نماتدکش متان سدیم 32.7درصد
خرید سم نماتدکش متان سدیم 32.7درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/8/26 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
نشاء گل شیپوری جعبه 150 عددی
نشاء گل شیپوری جعبه 150 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم ازکان
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم ازکان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
400 لیتر کود هیومیک اسید مایع - 300 لیتر کود کامل گروپاد مایع
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
قرص جاذب فرمون پروانه مینوز گوجه فرنگی ساشه الومینیومی 1 عددی نام تجارتی
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
کود بیلوژیکی جامد کیسه 10 کیلو گرم
کود بیلوژیکی جامد کیسه 10 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
زنبور پلاتی تلنموس
زنبور پلاتی تلنموس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
سم نیکوسولفورن علف کش بطری لیتری کشور
سم نیکوسولفورن علف کش بطری لیتری کشور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:21 ب.ظ
خرید کلنی زنبورعسل
خرید کلنی زنبورعسل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:44 ب.ظ
تنسیوفیکس b8426
تنسیوفیکس b8426... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
تنسیو فیکس B7438نوع بسته بندی بشکه 20 کیلو گرم فاقد تجارتی
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته