1397/08/27
12:02 ب.ظ
خرید خدمات فنی و کارشناسی عملیات شبکه مراقبت
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
11:30 ق.ظ
اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات ابزیان
اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات ابزیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
15:00 ب.ظ
نظارت بر مجوز های تغییر کاربری به تعداد 352 پرونده
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:03 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
اجرای برنامه عمل پلنگ و نقشه راه گربه سانان
اجرای برنامه عمل پلنگ و نقشه راه گربه سانان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
مطالعه مرحله اول و دوم دهکده شیلاتی
مطالعه مرحله اول و دوم دهکده شیلاتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
12:41 ب.ظ
مطالعات مرحله دوم توسعه باغات اراضی شیبدار
مطالعات مرحله دوم توسعه باغات اراضی شیبدار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:59 ب.ظ
انجام مطالعاتی پایش و تهیه نقشه پراکنش رویشگاه های شمشاد
گيلان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:27 ق.ظ
مطالعات مرحله اول و دوم دهکده
مطالعات مرحله اول و دوم دهکده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:30 ب.ظ
برارود هزینه های اموزش و ترویج جهاد کشاورزی --
سمنان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:08 ق.ظ
نظارت کارگاهی بر اجرای طرح های مرتعداری
نظارت کارگاهی بر اجرای طرح های مرتعداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:16 ب.ظ
مطالعات مرحله دوم توسعه باغات اراضی شیبدار
مطالعات مرحله دوم توسعه باغات اراضی شیبدار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:21 ب.ظ
مطالعه تفصیلی اجرایی حوزه ابخیز
مطالعه تفصیلی اجرایی حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/8/6 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
مطالعه پخش سیلاب در محور های سه گانه
مطالعه پخش سیلاب در محور های سه گانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
18:00 ب.ظ
عملیات نظارت بر اجرای طرح مرتعداری در سطح 26565 هکتار
مركزي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
11:52 ق.ظ
انجام خدمات مطالعات براورد و تهیه اسناد در فازهای اول و دوم پروژه عملیات اجرایی حفاظت و احیا تالاب
سيستان و بلوچستان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/01
16:50 ب.ظ
اجرای نظارت کارگاهی بر اجرای طرح مرتعداری و فعالسازی طرح های راکد مرتعداری
سمنان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:56 ق.ظ
عملیات نظارت بر اجرای پروژه های ابخیزداری شهرستان تابعه
خراسان رضوي 1397/7/30 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
عملیات نظارت بر اجرای پروژه های
عملیات نظارت بر اجرای پروژه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/7/30 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره ای مطالعات مرحله دوم ایستگاه پمپاژ و
آذربايجان غربي 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:06 ب.ظ
نظارت کارگاهی بر اجرای طرح مرتعداری
نظارت کارگاهی بر اجرای طرح مرتعداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
13:02 ب.ظ
نظارت عالیه و کارگاهی و مدیریت بر اجرای طرحها
سمنان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:32 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی بر پروژه توسعه خوشه فرآوری محصولات باغی
آذربايجان غربي 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:38 ب.ظ
نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه های بیولوژیکی و مکانیکی
گيلان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/09
14:36 ب.ظ
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی در
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/7/9 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی شهرستان
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/7/9 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
اصلاح و بازنگری نقشه های
اصلاح و بازنگری نقشه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/7/9 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی در سطح 60/000 هکتار در حوزه ابخیز
هرمزگان 1397/7/9 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی شهرستان
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/7/9 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی در سطح 50/000 هکتار در حوزه ابخیز و اراضی جنگلی شهرستان
هرمزگان 1397/7/9 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی در سطح 100/000 هکتار در حوزه ابخیز
هرمزگان 1397/7/9 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
12:11 ب.ظ
نظارت کارگاهی بر طرح های مرتعداری مصوب به تعداد 48 فقره در سطح مراتع استان
البرز 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
15:23 ب.ظ
نظارت کارگاهی بر طرح های مرتعداری مصوب
نظارت کارگاهی بر طرح های مرتعداری مصوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/05
12:13 ب.ظ
نظارت کارگاهی بر طرح های مرتعداری
نظارت کارگاهی بر طرح های مرتعداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
13:27 ب.ظ
نظارت کارگاهی بر طرح های مرتعداری مصوب
نظارت کارگاهی بر طرح های مرتعداری مصوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/7/4 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری اجرا شده در 15 شهرستان
آذربايجان غربي 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/27
15:01 ب.ظ
عملیات مطالعات برنامه ریزی فضای سبز
عملیات مطالعات برنامه ریزی فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/20
16:00 ب.ظ
نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری
نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:21 ب.ظ
نظارت بر اجرای پروژه های ابخیزداری
نظارت بر اجرای پروژه های ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/6/19 تاریخ گذشته
16:49 ب.ظ
نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری در
نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/6/19 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
نظارت بر اجرای طرح های
نظارت بر اجرای طرح های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/14
13:10 ب.ظ
نظارت کارگاهی اجرای عملیات ابخیزداری در حوزه های ابخیز
تهران 1397/6/14 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
پروژه نظارت کارگاهی اجرای عملیات
پروژه نظارت کارگاهی اجرای عملیات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/6/14 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
نظارت کارگاهی اجرای عملیات ابخیزداری
نظارت کارگاهی اجرای عملیات ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/12
11:22 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی بر پروژه
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی بر پروژه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/11
14:25 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی بر پروژه توسعه خوشه فراوری محصولات باغی
آذربايجان غربي 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/05/22
09:36 ق.ظ
خدمات مشاوره ستادی طرح حدنگاری اراضی کشاورزی کشور و
تهران 1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/04/14
09:55 ق.ظ
مطالعه سه رشته قنات
مطالعه سه رشته قنات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/13
14:50 ب.ظ
طرح راستی ازمایی
طرح راستی ازمایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/4/13 تاریخ گذشته