1398/05/26
18:53 ب.ظ
18:29 ب.ظ
عملیات بوجاری مقدار حدودا یک هزار تن بذر جو
عملیات بوجاری مقدار حدودا یک هزار تن بذر جو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
احداث هلالی ابگیر در حوزه سد
احداث هلالی ابگیر در حوزه سد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:20 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری
اجرای عملیات ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:18 ب.ظ
اجرای عملیات ساماندهی چرای دام در سطح 99663 هکتار
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:04 ب.ظ
کنترل مکانیکی گیاه انگلی ارس واش جنگل های ارس در
زنجان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
گشت و مراقبت حفاظت از عرصه های منابع
گشت و مراقبت حفاظت از عرصه های منابع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/26 مهلت دار
14:24 ب.ظ
گشت و مراقبت عرصه های منابع طبیعی در
گشت و مراقبت عرصه های منابع طبیعی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/26 مهلت دار
14:18 ب.ظ
گیاه پزشکی و مبارزه با افات
گیاه پزشکی و مبارزه با افات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/26 مهلت دار
14:16 ب.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های  منابع طبیعی
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/26 مهلت دار
13:06 ب.ظ
شهرستان رابر مبارزه با افت تشی حوزه ابخیزداری شصت فیج
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
13:00 ب.ظ
شهرستان راور مبارزه با افت کرم خراط حوزه گوهجر
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
13:00 ب.ظ
مبارزه با افت چویخوار حوزه ابخیزداری
مبارزه با افت چویخوار حوزه ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
13:00 ب.ظ
مبارزه با فات کشی حوزه ابخیزداری
مبارزه با فات کشی حوزه ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
12:32 ب.ظ
ابیاری 180 هکتاری نهالکاری شده سنواتی منطقه
ابیاری 180 هکتاری نهالکاری شده سنواتی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های ملی به صورت پیاده موتوری خودرویی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 مهلت دار
10:57 ق.ظ
گشت و مراقبت عرصه های ملی بصورت پیاده روی وموتوری و خودروئی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 مهلت دار
10:21 ق.ظ
عملیات ابخیزداری سنک و ملاتدر حوزه حسنک به حجم 1000 متر معکب
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
10:20 ق.ظ
اجرای ابخیزداری سنگ و ملات سرریز حوزه قلعه شیر 1100 مترمکعب
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:46 ب.ظ
اجرای عملیات نهالکاری محصورسازی و نصب تابلو در عرصه حیران شهرستان استارا
گيلان 1398/5/24 مهلت دار
18:44 ب.ظ
اجرای نهال کاری محصورسازی نصب تابلو در عرصه نوساسان در
گيلان 1398/5/24 مهلت دار
18:41 ب.ظ
احداث 4 باب ابشخور 5 متری و 4 دهنه مرمت چشمه
احداث 4 باب ابشخور 5 متری و 4 دهنه مرمت چشمه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/5/24 مهلت دار
18:15 ب.ظ
کنترل فرسایش در حوزه های
کنترل فرسایش در حوزه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/5/24 مهلت دار
11:38 ق.ظ
نهالکاری در طرح جنگلداری کوه سرای در سطح 30 هکتار همراه با 5 نوبت
خراسان شمالي 1398/5/24 مهلت دار
11:36 ق.ظ
مراقبت و نگهداری جنگلکاری سنواتی طرح جنگلکاری کوه سرای
خراسان شمالي 1398/5/24 مهلت دار
10:20 ق.ظ
عملیات بیومکانیکی حوزه تیغ سیاه زیرحوزه TI
عملیات بیومکانیکی حوزه تیغ سیاه زیرحوزه TI... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
عملیات مکانیکی حوزه تیغ سیاه زیرحوزه t- int شهرستان
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
عملیات مکانیکی حوزه
عملیات مکانیکی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
عملیات مکانیکی حوزه
عملیات مکانیکی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
عملیات مکانیک حوزه تجک زیر حوزه g6-2int شهرستان
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
عملیات بیو مکانیک ابخیزداری
عملیات بیو مکانیک ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
عملیات بیومکانیک حوزه
عملیات بیومکانیک حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
عملیات مکانیکی حوزه تیغ سیاه - زیرحوزه t5-2
عملیات مکانیکی حوزه تیغ سیاه - زیرحوزه t5-2... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:47 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
عملیات ابخیزداری حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
عملیات ابخیزداری دیوار حفاظتی حوزه
عملیات ابخیزداری دیوار حفاظتی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
عملیات ابخیزداری و ابخوانداری حوزه
عملیات ابخیزداری و ابخوانداری حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
عملیات بیومکانیکی حوزه رهبران شهرستان رودان
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
ابیاری مراقبت و حفاظت از عرصه های بذرکاری
ابیاری مراقبت و حفاظت از عرصه های بذرکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
تهیه نصب تعمیر سرویس کاری تلمبه بادی سطح استان
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
تهیه و خرید ابشخور فلزی دام
تهیه و خرید ابشخور فلزی دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
احداث هلالی ابگیر همراه با بذر کاری و حفاظت و قرق از
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:40 ب.ظ
احداث هلالی ابگیر و بذرکاری و حفاظت قرق از عرصه مرتع
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
تجدید پروژه توسعه جنگل با بذر در شهرستان تویسرکانبه مساحت 106 هکتار
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
توسعه جنگل با نهال در
توسعه جنگل با نهال در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
اجرای کپه کاری بذر موسیر 30 هکتار حوزه ابخیز C2
اصفهان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
ابیاری 150 هکتار نهالکاری شده سنواتی منطقه
ابیاری 150 هکتار نهالکاری شده سنواتی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
اجرای عملیات ساماندهی چرای دام در سطح 100227 هکتار
آذربايجان غربي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:57 ب.ظ
اجاره محصول خرما باغات بم
اجاره محصول خرما باغات بم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/22 مهلت دار
19:36 ب.ظ
مراقبت ابیاری 51 هکتاری
مراقبت ابیاری 51 هکتاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته