1398/02/04
19:14 ب.ظ
کارتن جهت زونکن های بایگانی 40*60
کارتن جهت زونکن های بایگانی 40*60... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/4 مهلت دار
08:17 ق.ظ
مقوا گلاسه کره ای 90*60 250 گرم
مقوا گلاسه کره ای 90*60 250 گرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/4 مهلت دار
1398/01/28
19:59 ب.ظ
مقوا تحریری و کاغذ a4 80 گرمی
مقوا تحریری و کاغذ a4 80 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
کارتن 5 لایه سخت به ابعاد 60*40*30
کارتن 5 لایه سخت به ابعاد 60*40*30... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/25
18:48 ب.ظ
مقوا پشت طوسی 70*100 230 گرمی
مقوا پشت طوسی 70*100 230 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/21
14:08 ب.ظ
کارتن بایگانی بند پوتینی- کاغذ ابر و باد - لوح تقدیر- پوشه روغنی
گلستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/19
09:26 ق.ظ
کارتن بنددار ضخیم
کارتن بنددار ضخیم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:59 ب.ظ
کاغذ بسته بندی کرافت
کاغذ بسته بندی کرافت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/12/19 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
کارتن 5 لایه با ابعاد 70*100 سانتی متر 2000 عد
کارتن 5 لایه با ابعاد 70*100 سانتی متر 2000 عد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/15
19:10 ب.ظ
کارتن پستی با ارم اداره پست سایز طول 40 سانتی
کارتن پستی با ارم اداره پست سایز طول 40 سانتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/12
09:08 ق.ظ
کارتن 5 لایه گرد
کارتن 5 لایه گرد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/12/12 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
مقوا یک رو سفید
مقوا یک رو سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/06
11:36 ق.ظ
تامین کارتن پستی
تامین کارتن پستی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/04
18:43 ب.ظ
کارتن سفید با چاپ طبق نمونه 50000 عدد
کارتن سفید با چاپ طبق نمونه 50000 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/30
15:56 ب.ظ
مقوا تحریر پشت طوسی ابعاد 1000*700 متر مربع بسته کاغذی وزن 230GSM
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/14
14:11 ب.ظ
مقوابندی 230 گرمی 100 برگی
مقوابندی 230 گرمی 100 برگی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/11
12:47 ب.ظ
مقوا تحریر سفید 230GSM کد رنگ 042 270*100 سانتی متر
مقوا تحریر سفید 230GSM کد رنگ 042 270*100 سانتی متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/09
12:47 ب.ظ
مقوا تحریر در پشت خاکستری 70*100 سانتی متر پالت کیلوگرمی
مقوا تحریر در پشت خاکستری 70*100 سانتی متر پالت کیلوگرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
12:23 ب.ظ
مقوا تحریری و زونکن فلزی
مقوا تحریری و زونکن فلزی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/03
16:19 ب.ظ
مقوا تحریری سفید و کاغذ تحریر
مقوا تحریری سفید و کاغذ تحریر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/10/30
12:32 ب.ظ
مقوای 100*70 250 گرمی ایرانی رنگ سبز روشن - ابی - صورتی - زرد - کیفیت عالی
زنجان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/23
18:01 ب.ظ
مقوا گلاسه چاپ دو رو ابعاد 90*60سانتی متر
مقوا گلاسه چاپ دو رو ابعاد 90*60سانتی متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
مقوا پشت مشکی 200 گرم
مقوا پشت مشکی 200 گرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
14:22 ب.ظ
تامین لفاف و کارتن و پاکت و توزیع در
تامین لفاف و کارتن و پاکت و توزیع در... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
500 عدد کارتن 40*60*25 و 500 عدد گونی پلاستیکی
500 عدد کارتن 40*60*25 و 500 عدد گونی پلاستیکی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
10:01 ق.ظ
کارتن 5 لایه
کارتن 5 لایه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:04 ب.ظ
مقوا 230 گرمی
مقوا 230 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:41 ب.ظ
مقوا تحریر رنگی و مقوا تحریر پشت طوسی
مقوا تحریر رنگی و مقوا تحریر پشت طوسی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
11:35 ق.ظ
خرید پاکت و کارتن به انداره نیاز
خرید پاکت و کارتن به انداره نیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/05
12:25 ب.ظ
خرید پاکت نامه و کارتن
خرید پاکت نامه و کارتن... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/07
08:05 ق.ظ
خرید کارتن مقوایی پنج لایه
خرید کارتن مقوایی پنج لایه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:27 ب.ظ
تامین و چاپ مقوای گلاسه 250 گرمی
تامین و چاپ مقوای گلاسه 250 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
مقوای 70*100 /250 گرمی سفید گلاسه مرغوب
مقوای 70*100 /250 گرمی سفید گلاسه مرغوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
مقوای 100*70/250 گرمی سفید گلاسه مرغوب
مقوای 100*70/250 گرمی سفید گلاسه مرغوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:45 ب.ظ
کارتن 5 لایه رویه کرافت صادراتی
کارتن 5 لایه رویه کرافت صادراتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/23
10:19 ق.ظ
مقوا ایندربرد 100*70
مقوا ایندربرد 100*70... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:47 ب.ظ
تهیه و تامین و تحویل و فروش کارتن پاکات و لفاف
تهیه و تامین و تحویل و فروش کارتن پاکات و لفاف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
10:36 ق.ظ
کارتن پستی سایز 4 و 5 لا
کارتن پستی سایز 4 و 5 لا... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
11:23 ق.ظ
مقوا نقاشی چکشی 240 گرم و 50 در 70 یا مقوا نقاشی چکشی 240 گرم
مقوا نقاشی چکشی 240 گرم و 50 در 70 یا مقوا نقاشی چکشی 240 گرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/10
12:03 ب.ظ
کارتون موز
کارتون موز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/07/23
14:08 ب.ظ
کارتن مخصوص جمع اوری کاغذ
کارتن مخصوص جمع اوری کاغذ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
مقوا تحریر 190 گرم سایز 16/5*94 سانتی متر
مقوا تحریر 190 گرم سایز 16/5*94 سانتی متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/03
14:37 ب.ظ
مقوا تحریر 190 گرم و سایز 60/5*94
مقوا تحریر 190 گرم و سایز 60/5*94... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:12 ب.ظ
کارتن بند دار ورنی
کارتن بند دار ورنی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/17
15:29 ب.ظ
کارتن بند دار ورنی اعلا
کارتن بند دار ورنی اعلا... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/6/17 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
کارتن بسته بندی با چاپ
کارتن بسته بندی با چاپ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/16
19:06 ب.ظ
پاکت و کارتهای پستی
پاکت و کارتهای پستی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گلستان 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/13
14:39 ب.ظ
خرید 5000 کارتن سایز بزرگ و
خرید 5000 کارتن سایز بزرگ و... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/6/13 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
4500 عدد کارتن پستی
4500 عدد کارتن پستی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/12
11:48 ق.ظ
کارتن بسته بندی با چاپ
کارتن بسته بندی با چاپ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/6/12 تاریخ گذشته