1398/05/22
11:00 ق.ظ
30 کارتن کاغذ A4 مکس اندازه MM 210 *297
30 کارتن کاغذ A4 مکس اندازه MM 210 *297... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:40 ب.ظ
تهیه و تامین پاکت و کارتن باجه های پستی با چاپ علائم پستی
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:15 ب.ظ
تهیه کارتن خالی
تهیه کارتن خالی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/05
13:42 ب.ظ
تعداد 2500 عد  کارتن سایز2 پستی و تعداد 2500 عدد کارتن ساز4پستی
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:04 ب.ظ
تهیه تامین پاکت و کارتن باجه های پستی
تهیه تامین پاکت و کارتن باجه های پستی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/29
11:28 ق.ظ
تهیه کارتن مرکز امور بین الملل
تهیه کارتن مرکز امور بین الملل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
13:32 ب.ظ
کارتن بلاست
کارتن بلاست... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:12 ب.ظ
تهیه پاکت و کارتن جهت لفاف مرسولات پستی
تهیه پاکت و کارتن جهت لفاف مرسولات پستی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:24 ب.ظ
کارتن پلاست
کارتن پلاست... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/10
12:53 ب.ظ
کارتن 30 فلوت ورق رویی سفید و داخلی رنگی بالاترین کیفیفت و تحمل وزن بدون درب
يزد 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
19:14 ب.ظ
مقوای طراحی 180 گرم
مقوای طراحی 180 گرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/4/9 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
کارتن کوچک دربدار600 عدد کارتن متوسط دربدار3000 عدد کرافت درجه یک  سه لا
البرز 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/05
08:39 ق.ظ
تعداد 35000 عدد کارتن حمل پلاسما و تعداد 40000 عدد جعبه و منقسم مربوطه
تهران 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
20:20 ب.ظ
مقوای طراحی 180 گرم
مقوای طراحی 180 گرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/03/26
10:41 ق.ظ
چاپ مقوا سیاه سفید
چاپ مقوا سیاه سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/19
18:56 ب.ظ
تهیه تامین تحویل و فروش کارتن و پاکات و لفاف و چسب استاندارد شرکت ملی پست
کرمانشاه 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/14
12:08 ب.ظ
مقوا سفید240 گرمی چکشی تعداد دو هزار برگ در ابعاد25*35
مقوا سفید240 گرمی چکشی تعداد دو هزار برگ در ابعاد25*35... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/3/14 تاریخ گذشته
1398/03/13
15:39 ب.ظ
1000 عدد باکس کارتن پلاست درب دار
1000 عدد باکس کارتن پلاست درب دار... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گلستان 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/09
18:40 ب.ظ
کارتن پلاست 4 م م 2000 مترمربع
کارتن پلاست 4 م م 2000 مترمربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/07
12:03 ب.ظ
تهیه و تامین و تحویل و فروش کارتن  و پاکات و لفاف و
تهیه و تامین و تحویل و فروش کارتن و پاکات و لفاف و... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/01
09:44 ق.ظ
کاغذ کرافت 70 گرمی
کاغذ کرافت 70 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
10:24 ق.ظ
کارتن خالی 52/45 ارتفاع 45 دو هزار عدد
کارتن خالی 52/45 ارتفاع 45 دو هزار عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
10:37 ق.ظ
چاپ پوشه پرونده بیمار
چاپ پوشه پرونده بیمار... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
12:05 ب.ظ
کارتن ارم دار پست
کارتن ارم دار پست... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
08:03 ق.ظ
مقوا گلاسه مات 200 بند
مقوا گلاسه مات 200 بند... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/20
11:03 ق.ظ
تهیه و تامین و تحویل و فروش کارتن و پاکات و
تهیه و تامین و تحویل و فروش کارتن و پاکات و... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/2/20 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:16 ب.ظ
کالای منقسم ویال و کارتم ویال
کالای منقسم ویال و کارتم ویال... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/14
08:57 ق.ظ
کارتن پلاست جهت جمع اوری ضایعات کاغذی
کارتن پلاست جهت جمع اوری ضایعات کاغذی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/10
19:30 ب.ظ
مقوای رزسپینا و پلیت مسی
مقوای رزسپینا و پلیت مسی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1398/2/10 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
کاغذ بسته بندی ( کرافت)
کاغذ بسته بندی ( کرافت)... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/2/10 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
کارتن پلاست جهت جمع اوری ضایعات کاغذ
کارتن پلاست جهت جمع اوری ضایعات کاغذ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
14:10 ب.ظ
مقوا شومیز سفید 230 گرمی با ابعاد 70*100 به مقدار 224 بند
مقوا شومیز سفید 230 گرمی با ابعاد 70*100 به مقدار 224 بند... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/07
10:25 ق.ظ
مقوا بازیافتی تولید کارتن سایز 370 سانتی متر
مقوا بازیافتی تولید کارتن سایز 370 سانتی متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/04
19:14 ب.ظ
کارتن جهت زونکن های بایگانی 40*60
کارتن جهت زونکن های بایگانی 40*60... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
مقوا گلاسه کره ای 90*60 250 گرم
مقوا گلاسه کره ای 90*60 250 گرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/28
19:59 ب.ظ
مقوا تحریری و کاغذ a4 80 گرمی
مقوا تحریری و کاغذ a4 80 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
کارتن 5 لایه سخت به ابعاد 60*40*30
کارتن 5 لایه سخت به ابعاد 60*40*30... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/25
18:48 ب.ظ
مقوا پشت طوسی 70*100 230 گرمی
مقوا پشت طوسی 70*100 230 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/21
14:08 ب.ظ
کارتن بایگانی بند پوتینی- کاغذ ابر و باد - لوح تقدیر- پوشه روغنی
گلستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/19
09:26 ق.ظ
کارتن بنددار ضخیم
کارتن بنددار ضخیم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:59 ب.ظ
کاغذ بسته بندی کرافت
کاغذ بسته بندی کرافت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/12/19 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
کارتن 5 لایه با ابعاد 70*100 سانتی متر 2000 عد
کارتن 5 لایه با ابعاد 70*100 سانتی متر 2000 عد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/15
19:10 ب.ظ
کارتن پستی با ارم اداره پست سایز طول 40 سانتی
کارتن پستی با ارم اداره پست سایز طول 40 سانتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/12
09:08 ق.ظ
کارتن 5 لایه گرد
کارتن 5 لایه گرد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/12/12 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
مقوا یک رو سفید
مقوا یک رو سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/06
11:36 ق.ظ
تامین کارتن پستی
تامین کارتن پستی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/04
18:43 ب.ظ
کارتن سفید با چاپ طبق نمونه 50000 عدد
کارتن سفید با چاپ طبق نمونه 50000 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/30
15:56 ب.ظ
مقوا تحریر پشت طوسی ابعاد 1000*700 متر مربع بسته کاغذی وزن 230GSM
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/14
14:11 ب.ظ
مقوابندی 230 گرمی  100 برگی
مقوابندی 230 گرمی 100 برگی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/11
12:47 ب.ظ
مقوا تحریر سفید 230GSM کد رنگ 042 270*100 سانتی متر
مقوا تحریر سفید 230GSM کد رنگ 042 270*100 سانتی متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1397/11/11 تاریخ گذشته