1398/09/11
12:41 ب.ظ
تهیه مقوا گلاسه 3 رنگ
تهیه مقوا گلاسه 3 رنگ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/07
09:59 ق.ظ
10 کارتن کاغذA4 با وزن 80 گرم
10 کارتن کاغذA4 با وزن 80 گرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:05 ب.ظ
کارتن پستی
کارتن پستی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/09
13:32 ب.ظ
کارتن مقوایی
کارتن مقوایی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/07/30
19:53 ب.ظ
مقوای سفید گلاسه 100*250/70 گرمی مرغوب
مقوای سفید گلاسه 100*250/70 گرمی مرغوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/17
10:37 ق.ظ
ساخت کارتن 3 لایه
ساخت کارتن 3 لایه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/15
14:32 ب.ظ
برگه مقوایی A4
برگه مقوایی A4... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
19:20 ب.ظ
واگذاری تهیه کارتن پاکت لفاف و کیسه به بخش خصوصی
واگذاری تهیه کارتن پاکت لفاف و کیسه به بخش خصوصی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/13
12:39 ب.ظ
تهیه 600 بند مقوا پشت طوسی 250 گرمی
تهیه 600 بند مقوا پشت طوسی 250 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/09
14:15 ب.ظ
ورق سه لایه C فلوت به تعداد 4000 عدد
ورق سه لایه C فلوت به تعداد 4000 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/08
10:49 ق.ظ
مقوای دو رو تکرنگ 180 گرمی
مقوای دو رو تکرنگ 180 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/06/31
14:29 ب.ظ
مقوا گلاسه 250 گرمی 200 بند
مقوا گلاسه 250 گرمی 200 بند... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/21
10:14 ق.ظ
کاغذ کارتی 240 گرمی
کاغذ کارتی 240 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/06/02
15:20 ب.ظ
تهیه تامین تحویل و فروش کارتن و پاکات ولفاف و چسب استاندارد
کرمانشاه 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/22
11:00 ق.ظ
30 کارتن کاغذ A4 مکس اندازه MM 210 *297
30 کارتن کاغذ A4 مکس اندازه MM 210 *297... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:40 ب.ظ
تهیه و تامین پاکت و کارتن باجه های پستی با چاپ علائم پستی
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:15 ب.ظ
تهیه کارتن خالی
تهیه کارتن خالی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/05
13:42 ب.ظ
تعداد 2500 عد  کارتن سایز2 پستی و تعداد 2500 عدد کارتن ساز4پستی
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:04 ب.ظ
تهیه تامین پاکت و کارتن باجه های پستی
تهیه تامین پاکت و کارتن باجه های پستی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/29
11:28 ق.ظ
تهیه کارتن مرکز امور بین الملل
تهیه کارتن مرکز امور بین الملل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
13:32 ب.ظ
کارتن بلاست
کارتن بلاست... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:12 ب.ظ
تهیه پاکت و کارتن جهت لفاف مرسولات پستی
تهیه پاکت و کارتن جهت لفاف مرسولات پستی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:24 ب.ظ
کارتن پلاست
کارتن پلاست... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/10
12:53 ب.ظ
کارتن 30 فلوت ورق رویی سفید و داخلی رنگی بالاترین کیفیفت و تحمل وزن بدون درب
يزد 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
19:14 ب.ظ
مقوای طراحی 180 گرم
مقوای طراحی 180 گرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/4/9 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
کارتن کوچک دربدار600 عدد کارتن متوسط دربدار3000 عدد کرافت درجه یک  سه لا
البرز 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/05
08:39 ق.ظ
تعداد 35000 عدد کارتن حمل پلاسما و تعداد 40000 عدد جعبه و منقسم مربوطه
تهران 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
20:20 ب.ظ
مقوای طراحی 180 گرم
مقوای طراحی 180 گرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/03/26
10:41 ق.ظ
چاپ مقوا سیاه سفید
چاپ مقوا سیاه سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/19
18:56 ب.ظ
تهیه تامین تحویل و فروش کارتن و پاکات و لفاف و چسب استاندارد شرکت ملی پست
کرمانشاه 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/14
12:08 ب.ظ
مقوا سفید240 گرمی چکشی تعداد دو هزار برگ در ابعاد25*35
مقوا سفید240 گرمی چکشی تعداد دو هزار برگ در ابعاد25*35... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/3/14 تاریخ گذشته
1398/03/13
15:39 ب.ظ
1000 عدد باکس کارتن پلاست درب دار
1000 عدد باکس کارتن پلاست درب دار... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گلستان 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/09
18:40 ب.ظ
کارتن پلاست 4 م م 2000 مترمربع
کارتن پلاست 4 م م 2000 مترمربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/07
12:03 ب.ظ
تهیه و تامین و تحویل و فروش کارتن  و پاکات و لفاف و
تهیه و تامین و تحویل و فروش کارتن و پاکات و لفاف و... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/01
09:44 ق.ظ
کاغذ کرافت 70 گرمی
کاغذ کرافت 70 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
10:24 ق.ظ
کارتن خالی 52/45 ارتفاع 45 دو هزار عدد
کارتن خالی 52/45 ارتفاع 45 دو هزار عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
10:37 ق.ظ
چاپ پوشه پرونده بیمار
چاپ پوشه پرونده بیمار... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
12:05 ب.ظ
کارتن ارم دار پست
کارتن ارم دار پست... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
08:03 ق.ظ
مقوا گلاسه مات 200 بند
مقوا گلاسه مات 200 بند... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/20
11:03 ق.ظ
تهیه و تامین و تحویل و فروش کارتن و پاکات و
تهیه و تامین و تحویل و فروش کارتن و پاکات و... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/2/20 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:16 ب.ظ
کالای منقسم ویال و کارتم ویال
کالای منقسم ویال و کارتم ویال... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/14
08:57 ق.ظ
کارتن پلاست جهت جمع اوری ضایعات کاغذی
کارتن پلاست جهت جمع اوری ضایعات کاغذی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/10
19:30 ب.ظ
مقوای رزسپینا و پلیت مسی
مقوای رزسپینا و پلیت مسی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1398/2/10 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
کاغذ بسته بندی ( کرافت)
کاغذ بسته بندی ( کرافت)... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/2/10 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
کارتن پلاست جهت جمع اوری ضایعات کاغذ
کارتن پلاست جهت جمع اوری ضایعات کاغذ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
14:10 ب.ظ
مقوا شومیز سفید 230 گرمی با ابعاد 70*100 به مقدار 224 بند
مقوا شومیز سفید 230 گرمی با ابعاد 70*100 به مقدار 224 بند... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/07
10:25 ق.ظ
مقوا بازیافتی تولید کارتن سایز 370 سانتی متر
مقوا بازیافتی تولید کارتن سایز 370 سانتی متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/04
19:14 ب.ظ
کارتن جهت زونکن های بایگانی 40*60
کارتن جهت زونکن های بایگانی 40*60... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
مقوا گلاسه کره ای 90*60 250 گرم
مقوا گلاسه کره ای 90*60 250 گرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/28
19:59 ب.ظ
مقوا تحریری و کاغذ a4 80 گرمی
مقوا تحریری و کاغذ a4 80 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/1/28 تاریخ گذشته